Kirjaudu

Kunta-alan controller -koulutusohjelma 2019 (3. jakso/Laskentafoorumi)

Loading Loading...

Ajankohta 10.10.2019 - 11.10.2019
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Kunta-alan controller -koulutusohjelmassa perehdyt taloustiedolla johtamisen, modernin taloushallinnon ja strategisen johdon laskentatoimen teemoihin:

• johdon laskentatoimen/controllerin työkalut (kustannusjohtaminen; tuotteistus ja kustannuslaskenta, elinkaarilaskenta ja tavoitekustannusjohtaminen, budjetointi ja rullaava ennustaminen, strategiset mittaristot)
• sisäinen valvonta ja riskienhallinta
• kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta
• kunnan toiminnan ja talouden analysointi
• tiedolla johtaminen
• talousviestintä ja raportoinnin kehittäminen.

Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna; lähiopetusjaksot (teoriaa ja case-harjoituksia), webinaari sekä etäopiskelu/harjoitustehtävät. Koulutusohjelmaan osallistutaan ilmoittautumalla ensimmäiseen lähiopintojaksoon 30.4 mennessä.

Koulutusohjelma on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien controllereille, laskennan kehittäjille, taloussuunnittelijoille sekä muille taloushallinnon asiantuntijoille.

Laskentafoorumi-tapahtuma
10. - 11.10.2019 Helsinki, Scandic Park Helsinki
TORSTAI 10.10.2019

09.15 Ilmoittautuminen ja aamiainen

10.00 Laskentafoorumin avaus
koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG Koulutus Oy

10.15 Laskentatoimen megatrendit
• julkisyhteisöjen laskentatoimen ja tilinpäätösraportoinnin kansainväliset muutossuunnat ja niiden käytännön vaikutukset
• ulkoisen ja sisäisen valvonnan kehityspaineet taloushallinnolle
Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Lasse Oulasvirta, Tampereen Yliopisto

11.15 Verkostoitumistauko

11.30 Muuttuva rahoituksen maailma
• talousarvio 2020
• tulojen ja menojen ennustaminen sekä niiden raportointi – case Porvoo
• taloustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja johtamisessa
Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, Porvoon kaupunki

12.30 Lounas

13.30 Tarkastajan havaintoja ja näkemyksiä tilivuonna 2019
• tilintarkastajalta useimmin kysytyt asiat kunnissa ja kuntayhtymissä
• kunnan ja taloushallinnon palvelukeskuksen yhteistyö
• tilinpäätökseen 2019 valmistautuminen
Liiketoimintajohtaja, JHT, HT, Minna Ainasvuori, BDO Audiator Oy

15.00 Iltapäiväkahvit ja verkostoitumishetki

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan toinen alla olevista vaihtoehdoista.

15.30 - 17.00 VALINNAINEN OSUUS

A1: Työpaja - Mittaamisen syventävä oppimäärä
• tarkoitus ja tavoite mittaamiselle
• laadullinen ja toiminnallinen tavoitteellistaminen
• mittareiden ideointi ja laadinta käytännössä
Koulutuspäällikkö, KTM Pekka Etelälahti, FCG Koulutus Oy

B1: Kuntatalouden valot ja varjot
• uuden hallitusohjelman kuntia koskeva osuus
• kuntien tuloennusteet 2020
• valtionosuusjärjestelmän uudistaminen
Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto

17.00 Ensimmäisen päivän päätös

17.15 Cocktail-tilaisuus

PERJANTAI 11.10.2019

08.45 Aamukahvi

09.00 - 10.15 VALINNAINEN OSUUS

A2: Investointien kannattavuuslaskenta päätöksenteon tukena
• investointilaskelmien hyödyntäminen poliittisesti johdetussa päätöksenteossa
• kassavirtamallinnuksen mahdollisuudet velkaantumisen ja rahoituksen riittävyyden arvioinnissa
• kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisuvaihtoehdon selvittäminen
Johtaja Kirsi-Elina Kettunen, FCG Konsultointi Oy

B2: Ajankohtaista kuntakirjanpidosta
• markkinoilla tapahtuvan toiminnan eriyttäminen kirjanpidossa kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi
• uudistetun kriisikuntakriteeristön vaikutukset toimintakertomukseen ja liitetietoihin
• KILA:n kuntajaoksen tuoreet lausunnot ja niiden soveltaminen
Kehittämispäällikkö Sari Korento, Suomen Kuntaliitto

10.15 Tauko

10.30 - 11.15 VALINNAINEN OSUUS

A3: Oikea tieto, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa
• arvioinnista arvoa päätöksentekoon
• ripeämpää raportointia
• tieto näkyväksi visualisoinnin keinoin
Arviointipäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, Kouvolan kaupunki

B3: Kuntien ulkoinen raportointi ja kustannuslaskenta
• tilastoinnista automaattiseen raportointiin
• Kuntatieto-ohjelma ja tiedonkeruun siirtyminen Valtiokonttorille
• kustannuslaskenta ja kustannusten vyörytykset
Kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto

11.15 - 12.00 VALINNAINEN OSUUS

A4: Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen täsmäyttämisessä
• kuntatiedon ja verottajan raportointi
• järjestelmäintegraatiot
• konsernilaskenta
Konsultti Pirjo Keinänen, CGI Suomi Oy

B4: Arvonlisäverotuksen ajankohtaiset erityiskysymykset
• Verohallinnon uusimmat syventävät ohjeet
• KHO:n ja EUT:n viimeaikaiset ratkaisut
• kuntien päivänpolttavat käytännön ongelmakohdat
Erityisasiantuntija Pekka Montell, Suomen Kuntaliitto

12.00 Lounas

13.00 Strateginen budjetointi – case Imatran kaupunki
• strategisten tavoitteiden asettaminen ja toteutumisten mittaaminen
• taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja raportointi
• strateginen budjetointi – kohti jotain uutta
Talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen, Imatran kaupunki

14.00 Taloustiedolla johtaminen ja kestävä kuntatalous
• tiedon tuottaminen kunnan taloudellisen aseman tulkintaan
• näkökulmia talouden tasapainottamisohjelman laadinnasta
• ohjaus ja valvonta kunnan tasapainoisen talouden turvaajana
KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö, Revisium Oy

15.00 Laskentafoorumin päätös ja iltapäiväkahvit

Koulutusohjelma

1. LÄHIOPINTOJAKSO
15. - 16.5.2019 Helsinki, Clarion Hotel Helsinki

Keskiviikko 15.5.2019
Koulutuspäivän teema: Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

09.00 lmoittautuminen ja aamiainen
09.30 Koulutusohjelman avaus

09.45-11.45 Kuntatalouden kokonaisuus
• Taloussuunnittelun periaatteet
• Kuntastrategia – talouden näkökulma
• Toiminnan ja talouden seuranta: raportointi, ajoitus ja kohderyhmät

12.30-14.00 Toiminnan ja talouden johtaminen
• Omistajaohjaus
• Strategiset ja operatiiviset tavoitteet
• Mittarit johtamisen tukena

KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö, Revisium Oy
HTT, CIA, CGAP, KHT Mikko Lilja, Revisium Oy

14.15-16.30 Kunnan verotulot ja valtionosuudet
• Verotilitysten periaatteet: jako-osuus, maksuunpano, rytmihäiriö, ennakonperintä
• Verotuksen joustava valmistuminen
• Valtionosuuden yleiskatteisuus
• Kuntaliiton valtionosuuslaskuri
kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.45–12.30 Lounas
14.00–14.15 Kahvi
________________________________________________________________________________


Torstai 16.5.2019
Koulutuspäivän teema: Controllerin tehtäväalueet

08.30 Aamiainen
09.00 Koulutuspäivän avaus

09.05-11.30 Budjetointi ja investointilaskelmat
• Budjetointi ja ennustaminen
• Investointien suunnittelu ja rahoitus kunnissa
• Rahoitusvaihtoehtojen vertailu

12.15-13.45 Kustannuslaskenta
• Kustannusjohtaminen
• Tuotteistus ja tuotekustannuslaskenta

KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö, Revisium Oy
HTT, CIA, CGAP, KHT Mikko Lilja, Revisium Oy

14.00-15.30 Projektitehtävä 1:n esittely ja ohjeistus
• Tehtäväalueena oman organisaation johdon raportoinnin arviointi ja kehittäminen lähiopintojaksossa käsitellyn pohjalta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.30–12.15 Lounas
13.45–14.00 Kahvi
________________________________________________________________________________

VERKKOKOULUTUS: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Kesäkuu 2019
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, lainsäädäntö ja ohjeistukset
• Vastuut ja prosessit – controllerin näkökulmasta
• Yleisimmät haasteet (esimerkit)
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehostaminen ja kehittäminen
Sisäinen tarkastaja, CGAP, CRMA, CCSA Minna Huuskonen, BDO Oy
________________________________________________________________________________

2. LÄHIOPINTOJAKSO
27. - 28.8.2019, Scandic Hotel Helsinki Simonkenttä

Tiistai 27.8.2019
Koulutuspäivän teema: Kunnan toiminnan ja talouden analysointi

09.00 Ilmoittautuminen ja aamiainen
09.30 Koulutuspäivän avaus


09.40-15.30 Tilinpäätös ja sen tulkinta
• Kunnan tilinpäätös
o laadintaperiaatteet ja tilinpäätöslaskelmien sisältö
o tunnuslukujen laskenta
o talousarvion seuranta
• Taloustietojen tulkitseminen
o tulkintaan ja vertailuun vaikuttavat seikat
o toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden arviointi
o käytännön esimerkit
• Yhteiskuntavastuun raportointi tilinpäätöksessä
• Controllerin lisäarvo toiminnan ja talouden analysoinnissa
liiketoimintajohtaja, tilintarkastuspalvelut HT, JHT Minna Ainasvuori, BDO Oy

15.30-16.30 Projektitehtävä 2:n esittely ja ohjeistus
• Tehtäväalueena oman tai muun organisaation tilinpäätöslaskelmien analysointi, tulkinta ja havaintojen esittely lähiopintojaksossa käsitellyn pohjalta.

----------------------------------------------------
11.45–12.30 Lounas
14.00–14.15 Kahvi
________________________________________________________________________________

Keskiviikko 28.8.2019
Koulutuspäivän teema: Tiedolla johtaminen ja taloustiedon viestintä

08.30 Aamiainen
09.00 Koulutuspäivän avaus

09.05-11.30 Taloustiedolla johtaminen
• Tiedolla johtamisen kehittäminen ja arvonluonti
• Palvelujen tuotteistaminen
• Taloustiedolla johtaminen kuntien muuttuvassa toimintaympäristössä – konkreettisia esimerkkejä
johtaja Tiina Larsson, FCG Konsultointi Oy

12.15-13.45 Taloustiedolla johtaminen case kunnissa

14.00-15.30 Controller – kumppani myös viestinnässä
• Taloustiedon visualisointi
• Talousviestintä muutosjohtamisessa
• Toiminta- ja vuosikertomuksen kehittäminen
viestintäkonsultti Maija Harsu, MH Consulting

----------------------------------------------------
11.30–12.15 Lounas
13.45-14.00 Kahvi
________________________________________________________________________________

3. LÄHIOPINTOJAKSO (päätösjakso)
Laskentafoorumi-tapahtuma
10. - 11.10.2019 Helsinki, Scandic Park Helsinki
Ohjelma julkistetaan keväällä 2019

540,00 EUR + alv 24%
/ koulutusjakson hinta. Maksu sisältää sähköisen luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut. Laskutamme maksun jakson päättymisen jälkeen ja lisäämme laskuun laskutuslisän 5 € (+ alv 24 %). Koulutusohjelman kokonaishinta 1950 € + alv. Saadaksesi todistuksen, sinun tulee suorittaa koko koulutusohjelma hyväksytysti.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan ensimmäisen opintojakson yhteydessä 30.4. mennessä. Osallistujat saavat kaksi viikkoa ennen opintojaksoa vielä erillisen osallistumisvahvistuksen, joka sisältää kunkin opintojakson ohjelman.
Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta 30.4. mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta/alkava koulutusjakso, johon lisätään laskutuslisä 5 €. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Maksuun lisätään arvonlisävero.

Scandic Park Helsinki
Mannerheimintie 46
00260 HELSINKI

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta?
Olemme varanneet osallistujillemme edullisemman majoituksen Scandic Parkista 10. - 11.10. väliseksi yöksi.
Majoittuja varaa ja maksaa majoituksensa itse.

Hinta:
Standard -huone:
1-hengen huone: 127 Eur / huone / vrk
2-hengen huone: 147 Eur / huone / vrk
Superior -huone:
1-hengen huone: 147 Eur / huone / vrk
2-hengen huone: 167 Eur / huone / vrk

Huonehintaan sisältyy aamiainen ja langaton internet sekä alv.

Maksutapa:
Käteinen tai luottokortti. Jokainen maksaa itse paikan päällä.

Varaukset:
Huoneet varattavissa hotellin varaustilanteen mukaan 26.9 mennessä. Varaustunnus on BFCG101019.
Puh. +358 (0) 9 47371
Email parkhelsinki@scandichotels.com

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköPekka Hannukkalapuh. +358 40 744 9474etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriJaana Tawastpuh. +358 50 561 2397etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)