Kirjaudu

Asiakas- ja potilasasiakirjojen luovuttaminen

Loading Loading...

Ajankohta 5.9.2019
Aika
Paikkakunta Webinaari
Ilmoittautumisaika


Jokaisen asiakas- ja potilasasiakirjojen kanssa toimivan tulee tuntea asiakirjojen luovuttamista koskeva lainsäädäntö. Koulutuspäivän aikana syvennymme asiakas- ja potilasasiakirjoja koskevaan lainsäädäntöön käytännönläheisesti. Päivän alussa käymme yleisesti läpi salassapitoa sosiaali- ja terveydenhuollossa peruskäsitteineen julkisuuslain, sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelyn kautta.

Muita koulutuspäivän aiheita:
• Asiakkaan oikeus omiin tietoihin ja asianosaisen tiedonsaantioikeus
• Tiedonvaihto ja yhteistyö asiakkaan suostumuksen perusteella
• Tiedonvaihto ja yhteistyö lain säännöksen perusteella
• Asiakkaan läheisen ja edunvalvojan asema sekä oikeus avustajaan
• Erityiskysymyksiä

Voit osallistua koulutukseen paikan päällä tai etänä oman koneen kautta. Käytössämme on viestiseinä, mikä mahdollistaa kysymysten esittämisen ja kommentoinnin myös etäosallistujille. Osallistujat voivat toimittaa myös ennakkoon kysymyksiä osoitteeseen jenna.luotonen@fcg.fi.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille, henkilöstölle ja kaikille asiakas- ja potilasasiakirjojen parissa toimiville työntekijöille.

Ohjelma

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.15 Tervetuloa
koulutuspäällikkö Inka Suhonen, FCG Koulutus
kouluttaja, OTM, lakimies Susanna Lehti, Susanna Lehti & kumppanit Oy

9.25 Salassapidon ja tiedonvaihdon tausta
• Keskeinen lainsäädäntö
• Yksityisyyden suoja perusoikeutena suhteessa tiedonvaihtoon

10.00 Tietosuojalain mukainen rekisteröidyn oikeus omiin tietoihin
• Tietojen pyytäminen ja antaminen
• Huoltajan oikeus lapsen tietoihin
• Milloin tietoja ei voida luovuttaa?

10.45 Tauko

11.00 Asianosaisen tiedonsaantioikeus
• Asianosaisasema ja asianosaisen tiedonsaanti
• Asianosaisjulkisuuden toteuttaminen käytännössä
• Asianosaisen tiedonsaannin rajoittaminen

12.00 Lounas

13.00 Potilasasiakirjojen luovuttaminen terveydenhuollossa
• Potilastietojen salassapito ja käyttö terveydenhuollossa
• Potilastietojen luovuttaminen potilaan suostumuksen perusteella
• Potilastietojen luovuttaminen ilman potilaan suostumusta
• Potilaan huoltajan, omaisen ja edunvalvojan asema
• Lapsen kielto-oikeus

14.00 Iltapäiväkahvi

14.20 Asiakasasiakirjojen luovuttaminen sosiaalihuollossa
• Asiakastietojen salassapito ja käyttö sosiaalihuollossa
• Asiakastietojen vaihtaminen asiakkaan suostumuksen perusteella
• Sosiaalihuollon oikeus saada tietoja
• Sosiaalihuollon oikeus luovuttaa tietoja muille

15.20 Monialaisen työn tiedonvaihto
• Monialainen työ asiakkaan suostumukseen perustuen
• Monialainen työ ilman asiakkaan suostumusta

16.00 Koulutuspäivä päättyy, hyvää kotimatkaa!

Hinta paikan päällä 355 euroa + alv.24%

Maksu sisältää sähköisen luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut. lisäämme laskuun laskutuslisän 5 € (+ alv 24 %).

Striimauksen hinnat:

Osallistujamaksu on 290 € /osallistuja + alv 24 %

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu enemmän henkilöitä samaan tilaisuuteen huomioithan seuraavat hintaporrastukset:

4 tai enemmän, hinta on 1250 euroa (+ alv).
11 tai enemmän, hinta on 1800 euroa (+alv).
21 tai enemmän, hinta on 2200 euroa (+ alv.)
31 tai enemmän, hinta on 2900 euroa (+alv)
41 tai enemmän, hinta 3300 euroa (+alv)
51 tai enemmän, hinta 3700 euroa (+alv)
61 tai enemmän, hinta 4100 euroa (+alv)
71 tai enemmän, hinta 4600 euroa (+alv)
81 tai enemmän, hinta 5000 euroa (+alv) (ns. maksimihinta)

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta 19.8.2019 mennessä. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 prosenttia osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Maksuihin lisätään arvonlisävero.

webinaari

Kouluttajana toimii OTM, lakimies Susanna Lehti, Susanna Lehti & kumppanit Oy:stä.

Susanna Lehti on pitkään kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut lakimies. Hän on erityisesti perehtynyt sosiaalihuoltolakiin sekä lastensuojelun ja vammaispalveluiden järjestämistä koskevaan sääntelyyn. Susanna on toiminut asiantuntijana useissa kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden järjestämiseen ja ulkoistamiseen liittyvissä järjestelyissä ja kehittämisprojekteissa. Susanna on kokenut kouluttaja ja THL:n vammaispalvelun käsikirjan lakityöryhmän jäsen.

Susannan osaamisaluetta ovat erityisesti:
-Sosiaali- ja terveystoimen lainsäädäntö
-Lastensuojeluasiat ja vammaislainsäädäntö
-Julkiset hankinnat
-Salassapitoon ja monialaisen työn tiedonvaihto

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköInka Suhonenpuh. +358 50 592 0284etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriJenna Luotonenpuh. +358 44 055 6653etunimi.sukunimi@fcg.fi



FCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)