Kirjaudu

Kunnallishallinnon ABC

Loading Loading...

Ajankohta 5.2.2019 - 2.4.2019
Aika
Paikkakunta verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Kunnallishallinnon ABC -verkkokoulutus on klassikko! Verkkoluennot johdattavat osallistujat viikkoteemojen pariin. Väittämätehtävillä testaat lähtötasosi jokaisen teeman osalta. Kurssin vastuuhenkilöt ja tutori on käytettävissäsi kurssin chatissa koko koulutuksen ajan.

Kunnallishallinnon ABC on peruskurssi, jossa käsitellään kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijan ja työntekijän roolia, työtä ohjaavia periaatteita sekä päätösten tekemistä vireilletulosta täytäntöönpanoon. Kunnallishallinnon ABC on suunnattu jokaiselle kunnan viranhaltijalle ja työntekijälle. Verkkokoulutus sopii hyvin esimerkiksi yksityiseltä sektorilta kunnalliselle sektorille siirtyneille tai kunnan sisällä tehtävää vaihtaneille.

Kurssi antaa hyvän pohjan viranhaltijana ja työntekijänä toimimiseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa hyödyntämään niitä.

Edellisistä koulutuksista sanottua:

”Helppo opiskella”
”Hyvä koulutus, avasi minulle ihan uuden maailman ja ymmärryksen kunnallishallintoon”
”Todella antoisa koulutus. Tutorien kommentit olivat rakentavia ja kannustavia”
”Verkkotehtävissä yhdistyivät sekä oma harkinta että lakipykälät, tästä pidin.”
”Videoluennot olivat erittäin hyviä. Käsiteltävän asian ydin selkokielellä esitettynä, kiitos!”
”Lyhyet, ytimekkäät luennot jaksoi kuunnella intensiivisesti.”

Kurssi on jaettu seitsemään osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Teemakohtaiset kurssitehtävät tutustuttavat kunnan toimintaan, päätösten tekemiseen sekä yleisesti kunnan toimintaympäristöön. Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin:

• kunnallishallinnon toimijat ja toimivalta
• hyvä hallinto ja esteellisyys
• asian vireilletulo ja valmistelu
• päätöksenteko
• tiedoksianto ja täytäntöönpano
• muutoksenhaku
• viranhaltijan vastuu ja asema

Kurssin suorittamiseen kuluu 3-5 työpäivää osallistujan lähtötiedoista ja perehtymisen syvällisyydestä riippuen. Kurssi sisältää aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin tutustumista sekä teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Kurssin tutori seuraa kurssilaisten edistymistä lähes päivittäin ja tarkasa kurssitehtävät viikon sisällä.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Tutustu suosittuihin verkkokoulutuksiimme ja ota kunnallinen toimintaympäristö haltuun!

Tervetuloa!

Kurssi sopii hyvin perehdytykseksi uusille viranhaltijoille ja työntekijöille, mutta myös kokeneemmille tietojen päivittämiseen. Kurssi voidaan suorittaa työn ohessa, sillä oppiminen tapahtuu omatoimisesti verkossa ohjatussa oppimisympäristössä.

490,00 EUR + alv 24%

verkkokoulutus

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnniina Peltolapuh. +358 44 737 4803etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. +358 50 312 0199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)