Kirjaudu

Valmistelijan ja esittelijän peruskoulutus - verkkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 5.3.2019 - 7.5.2019
Aika
Paikkakunta verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Valmistelijan ja esittelijän peruskurssin verkkoluennot johdattavat osallistujat viikkoteemojen pariin. Väittämätehtävillä testaat lähtötasosi jokaisen teeman osalta. Kurssin vastuuhenkilöt ja tutorit ovat käytettävissäsi kurssin chatissa koko koulutuksen ajan.

Koulutus tarjoaa paketin, joka perehdyttää sinut kunnallishallinnon päätöksentekomenettelyyn. Käytyäsi koulutuksen sinulla on kattava näkemys valmistelijan ja esittelijän tehtävistä ja rooleista kunnallishallinnossa. Kurssi ohjaa valmistelijan ja esittelijän työn kannalta keskeisimpien tietolähteiden luo sekä valmentaa käytännön tilanteisiin.

Kurssin merkitys näkyy esimerkiksi valitusmenettelyssä, jossa menettelysääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa päätöksen kumoamiseen, vaikka päätös olisi muuten virheetön.

Kurssi on jaettu kahdeksaan osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin:

• harkintavalta päätöksenteossa
• delegointi
• otto-oikeus
• valmistelu ja kokousmenettely
• yksittäisen asian kokouskäsittely
• esteellisyys
• julkisuus
• muutoksenhaku

Kurssin suorittamiseen kuluu 3-6 työpäivää osallistujan lähtötiedoista ja perehtymisen syvällisyydestä riippuen. Kurssi sisältää aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin tutustumista sekä teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Kurssin ammattitaitoiset ja kokeneet tutorit seuraavat kurssilaisten edistymistä lähes päivittäin ja tarkastavat kurssitehtävät viikon sisällä.

Kurssi on saanut osallistujilta kiitosta aiempina vuosina. ”Kurssi avasi hyvin valmistelijan työtä. Oma toiminta on tullut varmemmaksi kurssin myötä”, eräs viime vuoden kurssilainen totesi palautteessaan. Koulutus on saanut kiitosta myös muun muassa kurssitehtävien vuoksi, joiden on koettu avaavan käytännön tilanteita monipuolisesti.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Tutustu suosittuihin verkkokoulutuksiimme ja ota kunnallinen toimintaympäristö haltuun!

Tervetuloa!

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuntien valmistelijoille ja esittelijöille sekä valmistelijan ja esittelijän kanssa työskenteleville. Koulutus on peruspaketti, joka perehdyttää sinut valmistelijan ja esittelijän tehtävissä tarvittaviin kunnallishallinnon asioihin.

490,00 EUR + alv 24%

verkkokoulutus

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnniina Peltolapuh. +358 44 737 4803etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. +358 50 312 0199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)