Kirjaudu

Tiedonhallintalaki

Loading Loading...

Ajankohta 31.1.2019
Aika 9.00 - 15.00
Paikkakunta Helsinki + striimaus
Ilmoittautumisaika


Tilaisuudessa käsitellään valmisteilla olevaa tiedonhallintalakia. Mihin ja keihin lailla ja sen tuomilla uudistuksilla on organisaatiossa vaikutusta?

Mitä tarkoittavat ja pitävät sisällään muun muassa
• tiedonhallintayksikkö
• asiarekisteri ja
• tiedonhallintamalli?

Tervetuloa kuulemaan ja ennakoimaan, mitä vaikutuksia uudistuksella on tietojen säilyttämiseen ja luovuttamiseen sekä tietoturvallisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn.

Voit osallistua tilaisuuteen myös etäyhteydellä.

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Mihin kaikkeen ja keihin kaikkiin tiedonhallinnan uudistus vaikuttaa organisaatiossa

Mikä on tiedonhallintayksikkö ja mistä se vastaa

Lain tavoitteet ja soveltamisala

10.30 Tauko

10.45 Tiedonhallintamalli
• sisältö ja tarvittavat toimenpiteet

11.30 Lounas

12.30 Asiatunnus ja -rekisteri

Säilytysaikojen määrittely
• mitä määrittelyssä on huomioitava
• tietosuoja-asetuksen vaikutukset henkilötietojen säilyttämiseen
• arkistointi

Tietoaineistojen muodostuminen ja tietovaranto

13.30 Tauko

13.45 Tietovarantojen yhteentoimivuus

Tietoturvallisuuden sääntely
• mikä muuttuu
• VAHTI100-ohjeistus

14.20 Tiedonhallintalaki asiakirjahallinnon näkökulmasta
Tiedonhallintapäällikkö Jussi Jääskeläinen, Helsingin kaupunki

14.50 Yhteenveto

15.00 Koulutuspäivä päättyy

320,00 EUR + alv 24%
Maksu sisältää luentomateriaalin, etäosallistujille etäyhteyden toteutuksen sekä lähiosallistujille ohjelmassa mainitut tarjoilut. Laskutamme maksun viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja lisäämme laskuun laskutuslisän 5 € (+ alv 24 %).

Peruutusehdot
Osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta, johon lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %). Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Maksuun lisätään arvonlisävero.

Helsinki, Helsinki Congress Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
00530 HELSINKI

Tilaisuudessa toimii pääasiallisena kouluttajana KTM ja YTM Tuula Seppo.

Tuula toimii tiedonhallinnan erityisasiantuntijana Suomen Kuntaliitossa. Erityisen kiinnostuksen kohteina Tuulalla ovat tiedon elinkaareen ja sen hallintaan liittyvät asiat sekä tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen tiedonhallinnassa.

Työkokemusta Tuulalle on kertynyt sekä yksityissektorilta että julkishallinnosta. Ennen Kuntaliittoa Tuula toimi sosiaali- ja terveydenhuollossa tietohallintopäällikkönä ja tietosuojavastaavana. Tuulalta on valmistunut pro gradu -työ ”Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetukset vaatimukset rekisterinpitäjälle” Itä-Suomen yliopistosta.

Tuula on julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) asiantuntijaryhmän "tietoturva, tietosuoja ja varautuminen" puheenjohtaja.

Löydät Tuulan twitteristä @tuula_seppo

FT Jussi Jääskeläinen on pitkän linjan asiakirjahallinnon asiantuntija. Hän on toiminut viime vuodet erilaisissa alan päällikkötehtävissä Helsingin kaupungilla, nykyisin kaupunginkanslian tiedonhallintayksikössä.

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköPäivi Raitiopuh. +358 50 394 7291etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)