Kirjaudu

Lapsen pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyn selvittäminen -tallenne

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Paikkakunta tallenne, FCG verkkokauppa
Ilmoittautumisaika


Joka vuosi tuhansia lapseen kohdistuvia rikoksia jää selvittämättä, koska peruspalveluiden työntekijät eivät tunne lastensuojelulain velvoitteita ja tieto ei kulje viranomaisten välillä.

Tämä työyhteisöille suunniteltu tehokas koulutuspaketti ohjeistaa:

• Kuinka lapsen pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyt tulisi selvittää
• Mitä ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa ja mihin se velvoittaa
• Kuinka rikosprosessi etenee ilmoituksen jälkeen
• Mitä lapsen oikeuspsykologiseen kuulemiseen kuuluu
• Kuinka lapsi kohdataan arjessa ja selvitysprosessin aikana

Kouluttajina toimivat lastensuojelun erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, rikostutkintaan erikoistunut varatuomari Pia Holm, oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman sekä erityistason perhepsykoterapeutti ja psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Outi Abrahamsson.

Koulutusta suositellaan kaikille ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville (ks. listaus alla).

--------
Oletko ilmoitusvelvollinen?

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään Lastensuojelulaissa
25 § (12.2.2010/88): Ilmoitusvelvollisuus

Jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä:

1) sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito;
2) opetustoimi;
3) nuorisotoimi;
4) poliisitoimi;
5) Rikosseuraamuslaitos;
6) palo- ja pelastustoimi;
7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja;
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjä;
9) seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta;
10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu vastaanottokeskus tai järjestelykeskus;
11) hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö;
12) koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö;
13) Tulli;
14) rajavartiolaitos;
15) ulosottoviranomainen;
16) Kansaneläkelaitos.

Ilmoitusvelvollisille kuntien, yksityissektorin ja kolmannen sektorin työntekijöille mm. sosiaali- ja terveystoimessa, opetustoimessa ja nuorisotoimessa.


Tutustu ja tilaa tallenne verkkokaupasta: FCG Verkkokauppa

150,00 EUR + alv 24%
Jos organisaatiostasi tai yksiköstäsi useampi henkilö tilaa saman tallenteen, kysy ryhmäalennusta tallenteet@fcg.fi.

tallenne, katso heti

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköSanni Isometsäpuh. +358 44 750 5308etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriUlla Hallakoskipuh. +358 50 302 7712etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)