Kirjaudu

Kho3, Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja, Talouden seuranta

Loading Loading...

Ajankohta 13.11.2019 - 14.11.2019
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Kho3-jaksolla syvennytään hallitustyössä olennaiseen talouden lukutaitoon ja opitaan tulkitsemaan tehokkaammin erilaisia talousraportteja. Talousasioiden pikakertauksen jälkeen käydään läpi kuntayhtiön verotuskysymyksiä ja paneudutaan yhtiön toimintaan tilintarkastajan näkökulmasta.

Jakson jälkeen olet saanut vahvistusta kykyyn tulkita, analysoida ja kyseenalaistaa yhtiön hallituksessa esiin tulevia talousasioita, ja voit kantaa hallitusjäsenenä juridisen vastuusi talouden valvonnasta entistä varmemmin.

ohjelma 13.11.2019

8.30 Aamukahvi

9.00 Jakson avaus ja tavoitteet
koulutussuunnittelija Anna Sorvari, FCG

TEEMA VII: TALOUDEN PIKAKERTAUS
9.05 Hallituksen vastuu talouden valvonnassa
• OYL:n velvoitteet, yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
• Sisäinen valvonta ja sen järjestäminen

10.00 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut
• Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
• Kassavirtanäkökulma

11.00 Mihin kiinnitän huomioni budjettiesityksessä?
• Omistajan asettamat tavoitteet
• Yhteys strategiaan ja sen tavoitteisiin
• Yhtiön asettamat tavoitteet
• Talouden ja toiminnan yhteys
• Tavoitteellisuus vs. realistisuus
• Liiketoiminnan jatkuvuus ja elinkelpoisuus

Talouden asiantuntija Riitta Ekuri

11.30 Lounas12.15 Verotus kuntayhtiössä
• Verosuunnittelu kuntayhtiöissä
• Miten verotuksen ymmärtäminen tukee voiton tavoittelussa
• Verotuksen erityispiirteitä voittoa tavoittelemattomille yhtiöille
• Arvonlisäverotus kuntayhtiössä


14.00 Iltapäiväkahvi

TEEMA VIII: RISKIENHALLINTA

14.20 Riskienhallinnan workshop
• Mihin ja miten tulisi varautua omassa organisaatiossani?
o Taloudelliset riskit
o Strategiset riskit
o Operatiiviset riskit
o Vahinkoriskit

Workshopin fasilitoi Anna Sorvari

15.45 Koulutuspäivä päättyy

ohjelma 14.11.2019
8.15 Aamukahvit

TEEMA IX : VEROTUS KUNTAYHTIÖSSÄ
8.45 Mihin kiinnitän huomioni tilinpäätöksessä?
• Osakeyhtiön kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius
• Osakeyhtiön vastuut
• Voitonjakoehdotus vs. voitonjakokelpoiset varat
• Oman pääoman riittävyys
• Onko liiketoiminta elinkelpoista, myös osingon-/varojenjaon jälkeen? (maksukykytesti)
Talouden asiantuntija, Revisium Oy

TEEMA X: TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMA KUNTAYHTIÖIDEN TOIMINTAAN

10.00 Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta kuntayhtiön toimintaa valvomassa

11.30 Omaisuuden arvon säilyttäminen ja taseen käyttö

12.30 Lounas13.30 Kuntarahoituksen edellytykset kuntien yhtiöille
• Investoinnit ja korkoriskien hallinta
• Kilpailun ja markkinoiden merkitys Kuntarahoituksen kannalta
Kuntarahoitus


14.45 Virallinen osuus päättyy

15.00 Sertifikaattien jako ja kakkukahvit

690,00 EUR + alv 24%
Kokonaisuus 1700 € +alv. Yksittäinen jakso 690 € +alv.

Päivien hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Laskutuslisä 5€ + alv24% /lasku

Peruutusehdot:

Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, joka on 30.10.2019. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

Helsinki

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnna Sorvaripuh. +358 44 750 5307etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)