Kirjaudu

Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu - koulutus ja workshop

Loading Loading...

Ajankohta 10.9.2019
Aika 9.00
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Palvelumuotoilussa (Service Design) suunnitellaan, kehitetään ja
innovoidaan palveluja muotoilun menetelmiä käyttäen. Palvelumuotoilussa käyttäjä eli asiakas on keskeisessä roolissa suunniteltaessa palveluja siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin hänen tarpeitaan. Samalla pyritään myös vastaamaan
palveluntarjoajan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Olennaista on, että palvelu on haluttavaa ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista ja kannattavaa.


Palvelumuotoilun workshopissa painopiste on kehittämisessä ja innovoinnissa tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita ajatellen. Otamme huomioon, millä arvopohjalla toimimme ja miten brändimme ja maineemme näyttäytyvät asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.
Panostus digitalisaatioon ei yksin riitä, vaan vasta ymmärrys asiakastarpeista, palvelujen mallinnus ja konseptointi lisäävät liiketoiminnan arvonluontia. Pohdimmekin, miten nykyisten ja tulevien trendien vaikutus näkyy asiakkaille ja sidosryhmille sekä
organisaatioiden sisällä.

Koulutus sopii erinomaisesti kaikille palveluiden parissa työskenteleville ja palveluja omassa toiminnassaan kehittäville.

8.30 Aamukahvi

09:00 Esittäytyminen: osallistujien esittelyt ja odotukset koulutuspäivältä, kouluttajan sekä päivän aiheiden esittely.

09:30–10:15 Johdatus aiheeseen: Mitä palvelumuotoilu ja Business Design ovat? Miten palvelumuotoilua voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä? Miten viestimme palveluistamme yrityksemme brändi ja arvot huomioiden? Käytännön esimerkkejä ja keskustelua osallistujien omista kokemuksista
palvelumuotoilusta.

10:15–11:30 Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ja liiketoiminnalliset tavoitteet

11:30–12:15 Lounas

12:15–13:15 Palvelumuotoilun suunnitteluprosessin esittely. Esitellään yleisellä tasolla palvelumuotoilun suunnitteluprosessi ja prosessin eri vaiheisiin sopivat menetelmät:
• kartoita ja ymmärrä
• ennakoi ja ideoi
• mallinna ja arvioi sekä
• konseptoi ja vaikuta.

13:15–15:15 Teemme palvelumuotoilun eri vaiheisiin soveltuvia käytännön harjoituksia. Persononoimme eri asiakastyyppejä, ennakoimme asiakaskäyttäytymistä skenaarioiden avulla, ideoimme palveluja ja arvioimme niiden käyttökelpoisuutta ja niistä viestintää sekä laadimme palvelupolku- ja blueprint - kaavioita.

15:15-16:00 Yhteenvetoa päivästä: tehtävien purkua sekä keskustelua siitä, mitä oppeja ja työkaluja otetaan mukaan omaan organisaatioon.

290,00 EUR + alv 24%
Koulutuksen hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Peruutusehdot:

Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, joka on 21.5.2019. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

Laskutuslisä 5€ + alv24% /lasku

Kouluttajana toimii Leena Lemola

- Liiketoiminnan kouluttaja, Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, 2017-2018,
- Tutkintovastaava: Yritysjohtamisen ja Tuotekehitystyön eat, kouluttajana myös
mm. Yrittäjän at:ssa ja Jet:ssä
- Yritystoiminnan kouluttaja ja konsultti, Suomen Yrittäjäopisto, 2010-2017, 7 v
- Vastuukouluttaja: Yritysjohtamisen eat, koulutuskokemusta myös seuraavista
tutkinnoista: Jet, Yat, Keeat, Leeat.
- Asiantuntijan ja liikkeenjohdon työkokemusta meri- ja paperiteollisuudesta,
käännös- ja rahoitusalalta sekä henkilöstökonsultoinnista, yht. noin 20 vuotta
- Palvelumuotoilun koulutuskokemusta 8 vuoden ajalta, kohderyhmät julkis- ja
yksityissektoreilta
- Valtiotieteen maisteri, Turun yliopisto, 1991
- Työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot, Itä-Suomen yliopisto,
2016
- Pedagoginen pätevyys, Turun yliopisto, 2003

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköOtto Härkönenpuh. +358 400 197 989etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriAnna Sorvaripuh. +358 44 750 5307etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)