Kirjaudu

Esimiestyö on vuorovaikutusta

Loading Loading...

Ajankohta 24.11.2020
Aika 10.00
Paikkakunta Webinaari
Ilmoittautumisaika


Miten kehitän vuorovaikutustaitojani ja innostan ja motivoin työntekijöitä? Miten olen enemmän läsnä ja luon työntekijöille tunteen kuulluksi tulemisesta? Miten annan ja vastaanotan palautetta? Miten käsittelen ja johdan ristiriitatilanteita?

Ohjelma

Päivän avaus
• Kouluttajan ja parien esittäytymiset
• Koonti ennakkotehtävässä esiin tulleista teemoista ja niiden huomioinnista koulutuksessa
• Päivän agendan läpikäynti

Kohtaamisen psykologia
• Tietoisku
- Vuorovaikutustilanteen kulkuun vaikuttavat tekijät
- Tulkintojen ja aiempien kokemusten merkitys vuorovaikutuksen onnistumiselle
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Ajatuksesta irrottautuminen (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Ennakkotehtävän vuorovaikutusanalyysin läpikäynti parin kanssa
- Sparrailu esimiestyössä vastaan tulleista tilanteista, joissa osion teemat näkyvät

Innostaminen ja kuuntelu
• Tietoisku
- Tuloksekkaan kuuntelun tuntomerkit ja keinot
- Kuuntelu innostamisen välineenä
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Kehollinen rauhoittuminen (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Tietoisen kuuntelun harjoitus
- Sparrailu tuloksekkaan ja innostavan kuuntelun keinojen näkymisestä omassa esimiestyössä

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• Tietoisku
- Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
- Suojareaktiot epämukavissa tilanteissa ja niiden vaikutus palautetilanteeseen
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Pahin mahdollinen seuraus (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Yhden hyvin onnistuneen ja yhden huonommin sujuneen palautetilanteen läpikäyminen
- Sparrailu palautetaitoihin liittyen

Ristiriitatilanteiden käsittely
• Tietoisku
- Haastavaan kohtaamiseen valmistautumisen ja siinä toimimisen keinot
• Tietoiskun teemoihin liittyvät käytännön esimerkit
- Esimerkeissä hyödynnetään ennakkotehtävissä esiin nousseita teemoja mahdollisuuksien mukaan
• Itsenäiset harjoitukset
- Uusi näkökulma hankalaan ihmiseen (ohjattu kokemuksellinen harjoite)
• Parityöskentely
- Esimiestyössä vastaan tulleiden ristiriitatilanteiden läpikäynti yhdessä

Jatkotavoitteen asettaminen
• Kysymykset avuksi tavoitteen konkretisointiin
• Tukena ennakkotehtävä ja päivän aikana tehty pohdinta ja keskustelut
• Tavoitteiden sparrailu parin kanssa

Koulutukseen sisältyy ohjelman ohella ennakkotehtävänä palautettava vuorovaikutusanalyysi itselle olennaisesta esimiestyön tilanteesta, jossa haluaisi kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi jälkipohdintana seurataan jatkotavoitteen etenemistä sekä pohditaan etenemisen vaikutuksia. Osallistujat saavat koulutuksen jälkeen käyttöönsä päivän teemoihin liittyvän vinkkikoosteen, jonka avulla voi palata itselle olennaisiin teemoihin omaan tahtiin.

Koulutus on osa kuuden päivän koulutussarjaa, joka toteutetaan syksyn 2020 aikana.
Koulutussarjan tavoitteena on parantaa osallistujien taitoja ja valmiuksia toimia esimiehen monipuolisessa ja haastavassa tehtävässä ja se antaa eväitä valmentavan johtamisen toteuttamiseen omassa johtamistyössä.

Valitse itsellesi ajankohtaiset aiheet ja ilmoittaudu mukaan:
6.10. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet
7.10. Asiantuntijasta esimieheksi
24.11. Esimiestyö on vuorovaikutusta
25.11. Erilaisten ihmisten johtaminen
15.12. Kehitä omaa ja tiimisi muutosketteryyttä
16.12. Esimies ja itseään johtavat tiimit

Koulutus on suunnattu kaikille kunta-alan organisaatioiden esimiehille toimialasta riippumatta.

Tule oppimaan lisää esimiehenä toimimisesta ja rooliin sisältyvistä osa-alueista syksyn koulutuskokonaisuuteen. Poimi itsellesi sopivimmat teemat - tai kerää koko sarja!

6.10. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet

Mitä vastuita ja velvollisuuksia esimiestyöhön sisältyy lainsäädännön näkökulmasta? Mitä esimiehen direktio-oikeus pitää sisällään? Miten puutun työntekijän heikkoon suoriutumiseen?

7.10. Asiantuntijasta esimieheksi

Mitä esimiesrooli pitää sisällään ja miten otan sen haltuun? Miten työntekijöiden suoritusta johdetaan? Miten johdan omaa ajankäyttöäni ja huolehdin omasta jaksamisestani?

24.11. Esimiestyö on vuorovaikutusta

Miten kehitän vuorovaikutustaitojani ja innostan ja motivoin työntekijöitä? Miten olen enemmän läsnä ja luon työntekijöille tunteen kuulluksi tulemisesta? Miten annan ja vastaanotan palautetta? Miten käsittelen ja johdan ristiriitatilanteita?

25.11. Erilaisten ihmisten johtaminen

Miten tunnistan ihmisten yksilöllisyyden? Miten erilaiset toimintatavat, tarpeet ja toiveet vaikuttavat yhteistyöhön? Miten johdan ja hyödynnän ihmisten erilaisuutta työyhteisössä?

15.12. Kehitä omaa ja tiimisi muutosketteryyttä

Miten parannan omia valmiuksiani toimia tuloksellisesti muutoksissa? Miten tuen tiimiäni elämään jatkuvien muutosten ja epävarmuuden keskellä?

16.12. Esimies ja itseään johtavat tiimit

Miten johdan muutosta? Millainen on esimiehen rooli uudenlaisessa, itseohjautuvassa työelämässä? Mitä nykypäivän esimieheltä odotetaan?

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan koulutukseen kerralla. Osallistumalla useampaan, saat ne alennettuun kpl-hintaan. Alennus huomioidaan laskutuksen yhteydessä.

Koulutus on osa kuuden päivän koulutussarjaa, voit ilmoittautua yhteen tai useampaan koulutukseen kerralla. Yhden koulutuspäivän hinta on 495 €/hlö.

Osallistumalla useampaan koulutukseen, saat alennuksen kpl-hinnasta seuraavan porrastuksen mukaan:
2 koulutuspäivää 445 €/kpl
3 koulutuspäivää 440 €/kpl
4 koulutuspäivää 430 €/kpl
5 koulutuspäivää 420 €/kpl
Koko sarja eli 6 päivää 415 €/kpl

Alennus huomioidaan laskutuksen yhteydessä. Kaikkiin hintoihin lisätään alv.

Ilmoittautumisen peruutus
Voit perua osallistumisesi maksutta 10.11. saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Webinaari

Lisätiedot

Viimeinen kuluton peruutuspäivä on 10.11.2020

Koulutuspäivään on helppo osallistua paikasta riippumatta. Saat ennen koulutusta sähköpostiisi linkin ja liittymisohjeet. Osallistuminen ei vaadi erillistä ohjelmaa, riittää että sinulla on toimiva nettiyhteys ja etäyhteyden mahdollistava laite (tietokone, älypuhelin tai tabletti). Koulutuspäivä pitää sisällään luento-osuuksia, yhteistä keskustelua ja osallistavaa työskentelyä joko yhteisesti tai pienemmissä ryhmissä.

Kouluttajana psykologi Sanna Kinnunen

Ilmoittaudu

Kysy lisätietoja

Ilmoittautumis- ja laskutusasioissa otathan yhteyttä koulutuksen asiakaspalveluun: koulutusinfo@fcg.fi

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköMarianna af HällströmMarianna.afHallstrom@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)