Kirjaudu

Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen vanhuspalveluissa

Loading Loading...

Ajankohta 1.9.2020
Aika 9.00 - 15.00
Paikkakunta webinaari
Ilmoittautumisaika


Kuinka vanhuspalvelut voi järjestää ja miksi palvelutarpeen arviointi on tärkeää?

Tässä koulutuksessa perehdytään palvelutarpeen arviointiin ja palveluiden järjestämiseen vanhuspalveluissa. Koulutus vastaa moniin kysymyksiin, kuten:

- Mitä palvelutarpeen arviointi tarkoittaa? Mitä osa-alueita se sisältää?
- Miksi lääkärinlausuntoa tarvitaan?
- Miten palveluntarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan omaiset ja läheiset ja mikä heidän asemansa ja roolinsa on tässä kokonaisuudessa?
- Kenen kanssa palvelutarvetta selvitetään? Jos ikääntynyt ei voi selvitykseen osallistua, keneltä kysytään?
- Iäkkäät henkilöt saavat usein sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluita, mutta sosiaalipalvelujen osalta ei ole säännöksiä hoitotahdosta. Miten ikääntyneen tahdon voi ilmaista sosiaalipalvelujen osalta – vai voiko?
- Miten huomioidaan eri lakien mukaiset palvelut ja miten niitä sovelletaan yhdessä? Milloin ja mitä palveluita järjestetään sosiaalihuoltolain ja milloin esim. vammaispalvelulain tai omaishoitolain perusteella?
- Millaiset päätökset palveluista tulee tehdä ja miten ne pannaan täytäntöön?

Päivän aikana perehdytään sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön vanhuspalveluiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja erityislakien suhdetta palveluntarpeen arviointiin, asiakassuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Perehdymme myös monialaista työtä koskevaan sääntelyyn ja sen soveltamiseen. Koulutuksessa painotetaan iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointia ja käydään asiakasprosessi läpi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tervetuloa webinaarikoulutukseen!

Koulutus on tarkoitettu kaikille ikäihmisten kanssa toimiville, palvelutarpeen arviointia tekeville, vanhuspalveluja järjestäville sekä kaikille näiden asioiden parissa työskenteleville.

OHJELMA

Päivän kouluttajana toimii lakimies Liisa Murto, Lehti & kumppanit Oy.
Webinaarivastaavana toimii koulutuspäällikkö Tarja Isola, FCG.

8.40 webinaariyhteys avautuu

9.00 Koulutus alkaa. Tervetuloa koulutukseen!

Sosiaalihuollon lainsäädäntö
• Sosiaalihuoltolain yleiset periaatteet
• Lakien etusijajärjestys ja erityislakien soveltaminen sosiaalihuollossa
• Asiakkaan etu ja asiakkaan oikeudet
• Hoitotahto ja sen merkitys sosiaalihuollossa

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnittelu
• Yhteydenotto sosiaalihuoltoon ja asian vireilletulo
• Asian käsittely sosiaalihuollossa
• Asiakkuuden alkaminen
• Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi
• Kokonaisvaltainen palvelutarpeenarviointi ja suhde erityislakeihin
• Asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelman sisältö ja laatiminen
• Päätöksenteko

Monialainen yhteistyö iäkkäiden henkilöiden palveluissa
• Yhteistyö sosiaalihuollon eri toimijoiden välillä
• Terveydenhuollon rooli osana arviointia ja suunnittelua
• Huoltajan ja edunvalvojan rooli
• Monialaisen työn sääntely ja toteuttaminen

Keskustelua ja kysymyksiä

14.50 Yhteenveto ja viimeiset kysymykset

15.00 Koulutus päättyy

Päivän aikana pidämme lyhyitä taukoja säännöllisesti. Lounastauko on klo 11.30-12.30.

340,00 EUR + alv 24%
Hinta on 340 € + alv 24 % /hlö

Huomioithan seuraavat ryhmäalennushinnat, mikäli organisaatiostanne osallistuu useampi henkilö samaan tilaisuuteen:

5–10 hlöä, hinta yhteensä 1600 € (+ alv).
11–20 hlöä, hinta yhteensä 2200 € (+alv).
21–30 hlöä, hinta yhteensä 2600 euroa (alv.)
31–40 hlöä, hinta yhteensä 3500 euroa (+alv)
41–50 hlöä, hinta yhteensä 4000 euroa (+alv)
51–60 hlöä, hinta yhteensä 4500 euroa (+alv)
61 tai enemmän, hinta 5000 euroa (+alv) (ns. maksimihinta)

Osallistumismaksu sisältää opetuksen ja julkaisuluvan saaneen sähköisen materiaalin.

Osallistumismaksuun lisätään alv 24 % ja laskutuslisä 5 € / lasku.

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään (17.8.) asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta (+ alv + laskutuslisä). Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

webinaari

Lisätiedot

Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.8.2020

kouluttaja: lakimies Liisa Murto, Lehti & kumppanit Oy

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköTarja Isolapuh. +358 40 450 86 44etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriJutta Kellosalopuh. +358 40 1410 224etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)