Kirjaudu

Yksilöllinen tai ryhmäcoaching

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Paikkakunta Henkilö-/organisaatiokohtainen
Ilmoittautumisaika


Coachingin avulla saat välineitä uudistua joko ammatillisena tai poliittisena johtajana sekä tukea haastaviin tilanteisiin.

Coaching-prosessin aikana valmennettava ja Certified Business Coach® -valmentaja tapaavat jonkin rajatun ajan ammatillisen ongelman ratkaisemiseksi tai muutoksen läpiviemiseksi. Valmennuksen tavoitteesta sovitaan yhdessä valmennettavan kanssa.

Tapaamisten aikana asetetaan välitavoitteita ja sovitaan toimenpiteistä, joilla asioita viedään käytäntöön. Lopuksi prosessia ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä. Menetelmää voidaan käyttää sekä yksilön että ryhmän tavoitteellisen työskentelyn tukemiseen.

Valmennukseen sisältyy minimissään kolme 1,5 tunnin kertaa.

Coaching on suunnattu erityisesti kunnan- ja kaupunginjohtajille, kuntien toimialajohdolle sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajille.

Toteutamme coachingia kuntakentän ylimmän johdon lisäksi sairaanhoitopiirien sekä kuntaomisteisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden johdolle. Coachattava voi olla joko tehtävissään vasta aloittanut tai uusia näkökulmia kaipaava kokenut johtaja.

1050,00 EUR + alv 0%
Coachingin hinta on 350 euroa / kerta ja sen minimitoteuttamismäärä on kolme kertaa.

Laskutus toteutetaan yhdessä tai kolmessa erässä kuukausittain alkaen siitä kuukaudesta, milloin coaching-prosessi on aloitettu. Hintoihin lisätään alv. 24 %.

Coachingin voi toteuttaa joko toimialajohtaja Marita Lehikoinen tai johtava konsultti Timo Huttunen. He ovat kumpikin Certified Business Coach® -valmentajia.

Lehikoisella on pitkä ja laaja-alainen kokemus kuntasektorin, yksityisen sektorin sekä valtionhallinnon organisaatioiden strategisesta suunnittelusta, strategioiden toimeenpanosta ja muutoksen läpiviennistä. Hänen vankka kokemuksensa prosessien ja projektien johtamisesta, suorituksen ja osaamisen johtamisesta ja mm. kokoavasta matriisiorganisaation johtamisesta antaa välineitä coachata asiakkaita, jotka ovat vaativien tehtävien äärellä.

Lehikoinen on erikoistunut johtamisen kompleksisuuteen. Sydämen asiana hänellä on johtoryhmien ja yksittäisten johtajien coaching. Coachaajana hän osaa asettaa asiakkaalle juuri oikeat kysymykset, jotta asiakas pääsee eteenpäin tavoitteissaan.

Keskeiset osaamiset:
- valmennus, koulutus ja johtaminen
- strateginen johtaminen
- henkilöstövoimavarojen johtaminen
- työyhteisöjen kehittäminen ja tiedolla johtaminen
- mittaaminen, arviointi ja auditoinnit
- organisaatioiden rakennemuutokset

Toinen coachingin toteuttajamme on sertifioitu Certified Business Coach® -valmentaja, johtava konsultti Timo Huttunen. Hän on toiminut noin 25 vuotta erilaisissa valmennus-, kehittämis-, tutkimus- ja konsultointitehtävissä sekä kuntien ja muiden julkishallinnon organisaatioiden että yritysten kanssa. Timolle tyypillisiä osa-alueita ovat:

Johdon ja esimiestyön kehittäminen
• Valmentanut eri tason esimiehiä mm. ratkaisukeskeisellä otteella kehittämään vastuualueensa toimintatapoja
• Toteuttanut (360) esimiespalautteita ja henkilökohtaisia fasilitointi-keskusteluja ja henkilökohtaista coachausta
• Kehittänyt johtoryhmien toimintaa

Strategiatyöskentely
• Konsultoinut ja kehittänyt organisaatioiden strategiatyöskentelyä, liikeideoita ja strategista johtamista
• Tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen
• Prosessoinut työyhteisöjen kanssa niiden toimintatapoja, kehittänyt ryhmien vuorovaikutustaitoja ja konsultoinut ryhmiä mm. ongelmatilanteissa

Muutoksen läpivienti
• Tukenut ja valmentanut johtoa, esimiehiä ja työyhteisöjä muutoshankkeissa
• Ohjannut muutoshankkeita ja muutoksen implementointia
• Tukenut ja sparrannut yksilöitä muutostilanteissa (muutokseen suhtautuminen, urakonsultointi jne.)

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

KoordinaattoriElina El Amranipuh. 0505929385Elina.amrani@fcg.fiFCG Konsultointi Oy
johtajaMarita Lehikoinenpuh. +358408400470etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG KonsultointiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)