Kirjaudu

Lähiesimiestyön sparraus

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Paikkakunta Organisaatiokoht. valmennus
Ilmoittautumisaika


Organisaatiokohtaisesti toteutettavia esimiestyön valmennuksia ja sparrauksia kannattaa toteuttaa:

• Kun halutaan kehittää valmiuksia johtaa arkipäivän työtilanteita ja -prosesseja
• Kun halutaan yhtenäistää organisaation esimieskulttuuria
• Kun organisaatiossa on paljon uusia esimiehiä
• Kun halutaan varmistaa muutosten eteenpäin vieminen ja jalkautus

Hyötyjä ja vaikutuksia:

• Varmistetaan töiden sujuvuus ja motivoitunut työilmapiiri
• Muutosten ja strategian tehokas jalkauttaminen
• Varmistetaan esimiestyön perusvalmiudet
• Saadaan käyttöön tehokkaita ja toimivia esimieskäytäntöjä vertaistuen ja kokemusten vaihdon avulla
• Saadaan konkreettisia työkaluja ja näkökulmia johtaa ja kehittää omaa vastuualuetta

Organisaation lähiesimiehille ja keskijohdolle – joko isommalle ryhmälle kerrallaan, pienemmille sparrausryhmille tai yksilöllisenä coachauksena. Mahdollisuus myös esimiespalautteisiin (360-palautteet) sekä itsearviointiin (esim. DiSC-toimintatyylianalyysi).

Tyyppillisiä teemoja ja näkökulmia:

• Esimiehen rooli ja tehtävät
• Esimies kannustajana, innostajana
• Esimies vuorovaikuttajana ja viestijänä
• Vaikeat esimiestilanteet ja niiden ratkaiseminen
• Muutoksen jalkauttaminen
• Palautteen antaminen
• Osaamisen johtaminen

Helsinki tai asiakkaan luona

Lisätiedot

Hinta sovitaan asiakastilauksen mukaan. Otathan yhteyttä!

Valmennuksien suunnittelijoina ja toteuttajina toimii FCG Valmennuspalveluiden tiimi, mm.

• Timo Huttunen, johtava konsultti, sertifioitu MBTI- sekä Certified Business Coach®
• Marita Lehikoinen, toimialajohtaja, Certified Business Coach®

Yhteyshenkilöt

Johtava konsulttiTimo Huttunenpuh. 050 312 0297etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Konsultointi OyFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)