Kirjaudu

Muutoksen tuki, valmennus ja jalkautus

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Paikkakunta Organisaatiokoht. valmennus
Ilmoittautumisaika


Organisaatiokohtaisia muutosvalmennuksia kannattaa toteuttaa
• Merkittävien strategisten muutos- ja uudistamistilanteiden yhteydessä; fuusiot, toimintamallien uudistukset, arvoprosessit jne.
• Strategioiden jalkauttamisessa ja käytäntöön viemisessä
• Kun tarvitaan käytännön menetelmiä ja työkaluja muutosprosessin eri vaiheisiin
• Halutaan sitouttaa ja aktivoida henkilöstö muutokseen ja sen tehokkaaseen läpivientiin

Hyötyjä ja vaikutuksia:
• Muutoksen läpimenoaika lyhenee
• Muutosprosessin kokonaisohjaaminen ja johtaminen tehostuu
• Henkilöstön ymmärrys muutoksesta ja omasta roolista lisääntyy
• Muutokseen osallistuminen lisää henkilöstön sitoutumista ja saadaan yhteinen kieli käsitellä muutostilanteita
• Saadaan arkipäivän valmiuksia viedä muutosta eteenpäin omalla vastuu- ja tehtäväalueella
• Nostetaan esiin ideoita ja ratkaisumalleja, joilla päästään muutostilanteissa eteenpäin ja rakennetaan uutta toimintakulttuuria
• Muutosvastarinta vähenee

Johdolle ja esimiehille (valmennukset, yksilöllinen coaching)
• Muutoksen kokonaisohjaus, resursointi ja seuranta
• Esimiehen rooli ja tehtävät muutoksessa
• Organisaatioin suorituskyvyn varmistaminen muutoksessa
• Henkilöstön motivointi ja kannustus
• Esimiehen muutostyökalut

Henkilöstölle, työyhteisöille ja tiimeille (valmennukset, työpajat)
• Muutokseen suhtautuminen ja asennoituminen
• Erilaisuuden hyödyntäminen muutoksissa
• Työprosessien tehokas uudistaminen
• Konkreettiset työkalut viedä muutosta käytäntöön

sekä toteuttamistapa sovitaan

Lisätiedot

Hinta sovitaan asiakastilauksen mukaan. Otathan yhteyttä!


Yhteyshenkilöt

Johtava konsulttiTimo Huttunenpuh. 050 312 0297etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Konsultointi OyFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)