Kirjaudu

Kunnallishallinnon ABC

Loading Loading...

Ajankohta 9.2.2016 - 1.4.2016
Aika
Paikkakunta verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Kunnallishallinnon ABC on uudistunut! Verkkoluennot johdattavat osallistujat viikkoteemojen pariin. Väittämätehtävillä testaat lähtötasosi jokaisen teeman osalta. Kurssin vastuuhenkilöt ja tutorit ovat käytettävissäsi kurssin chatissa koko koulutuksen ajan.

Kunnallishallinnon ABC on peruskurssi, jossa käsitellään kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijan ja työntekijän roolia, työtä ohjaavia periaatteita sekä päätösten tekemistä vireilletulosta täytäntöönpanoon. Kunnallishallinnon ABC on suunnattu jokaiselle kunnan viranhaltijalle ja työntekijälle. Verkkokoulutus sopii hyvin esimerkiksi yksityiseltä sektorilta kunnalliselle sektorille siirtyneille tai kunnan sisällä tehtävää vaihtaneille.

Kurssi antaa hyvän pohjan viranhaltijana ja työntekijänä toimimiseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa hyödyntämään niitä.

Viime vuoden koulutuksesta sanottua:

”Hyvä koulutus, avasi minulle ihan uuden maailman ja ymmärryksen kunnallishallintoon”
”Todella antoisa koulutus. Tutorien kommentit olivat rakentavia ja kannustavia”
“Videoluennot olivat erittäin hyviä. Käsiteltävän asian ydin selkokielellä esitettynä, kiitos!”

Kurssi on jaettu seitsemään osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Teemakohtaiset kurssitehtävät tutustuttavat kunnan toimintaan, päätösten tekemiseen sekä yleisesti kunnan toimintaympäristöön. Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin:

• kunnallishallinnon toimijat ja toimivalta
• hyvä hallinto ja esteellisyys
• asian vireilletulo ja valmistelu
• päätöksenteko
• tiedoksianto ja täytäntöönpano
• muutoksenhaku
• viranhaltijan vastuu ja asema

Kurssin suorittamiseen kuluu 3-5 työpäivää osallistujan lähtötiedoista ja perehtymisen syvällisyydestä riippuen. Kurssi sisältää aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin tutustumista sekä teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Kurssin ammattitaitoiset ja kokeneet tutorit seuraavat kurssilaisten edistymistä lähes päivittäin ja tarkastavat kurssitehtävät viikon sisällä. Kurssin tutoreihin voit tutustua tarkemmin asiantuntijat-välilehdellä.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Tutustu suosittuihin verkkokoulutuksiimme ja ota kunnallinen toimintaympäristö haltuun!

Tervetuloa!

450,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Osallistumismaksuun lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen
2.2. mennessä. Ilmoittauduttaessa tämän jälkeen osallistumismaksun lisätään 15 € (+ alv 24 %). Osallistujat saavat viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen vielä erillisen kirjallisen osallistumisvahvistuksen.

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa veloituksetta 2.2. mennessä. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 80 € (+ alv 24 %). Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme koko kurssimaksun. Maksuun lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Verkkokoulutus

Lisätiedot

FCG:n yhteyshenkilöt:
Koulutuspäällikkö Päivi Raitio
paivi.raitio@fcg.fi
Puh. 050 394 7291

Koulutus- ja markkinointisihteeri Minna Kosonen
minna.kosonen@fcg.fi
Puh. 050 312 0199

Verkkokoulutuksen tutoreina toimivat HTM Tuuli Tarukannel sekä HTM Ulla Tirronen.

Tuuli Tarukannel on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän työskentelee erityisasiantuntijana Hallintoakatemiassa. Työkseen hän kouluttaa ja konsultoi julkista hallintoa.

Käytännön kokemusta Tuuli Tarukannel on hankkinut työskentelemällä Parkanon kaupungin keskushallinnossa. Tarukanteleen tehtäviin kuuluivat valtuuston ja hallituksen sihteerin ja valmistelijan tehtävät, palkka-asiamiehenä toimiminen, vaalit ja muut kunnan keskushallintoon liittyvät tehtävät. Käytännön kokemuksen kautta hän tuo käytännönläheisyyttä koulutuksiinsa.

Aiemmin Tuuli Tarukannel on työskennellyt FCG:llä koulutuspäällikkönä ja konsulttina ja vetänyt siellä laki- ja hallinto -tuoteryhmää. FCG:lle hän tuli Kuntaliitosta, jossa hän toimi lakiyksikössä lakiasioiden erityisasiantuntijana. Tarukannel on myös työskennellyt muun muassa oikeusministeriössä tutkijana. Hänellä on pitkä kokemus kuntien henkilöstön ja luottamushenkilöiden kouluttamisesta sekä verkkokurssien tutorina toimimisesta.

Kuntaliitossa työskennellessään Tarukannel osallistui julkisten hankintojen neuvontayksikön työskentelyyn. Lisäksi hän on neuvonut, ohjeistanut ja kouluttanut kuntia hankinta-asioissa. Tuuli osallistui kilpailutuksiin työskennellessään FCG:llä konsulttina.

Tarukannel on kirjoittanut tai toimittanut useita oppaita tai osia niistä. Näitä ovat muun muassa Puheenjohtajan ABC, Tuloksellinen lautakuntatyö sekä Kunnan muutoksenhakuopas. Lisäksi hän on kuulunut Editan julkisoikeuden lakikirjan toimituskuntaan useita vuosia.

Ulla Tirronen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, pääaineenaan kunnallisoikeus. Ulla on kokenut kouluttaja sekä verkkotutor. Hän on erikoistunut monimuotokoulutusten sekä verkkokoulutusten rakentamiseen.

Erityisosaamisalueena Tirrosella on kunnallishallinto ja kunnallinen päätöksenteko, julkisuus ja salassapitoasiat sekä julkiset hankinnat.

Yhteyshenkilöt

koulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. 0503120199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
koulutuspäällikköPäivi Raitiopuh. 0503947291etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus OyFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)