Kirjaudu

Asiakirjahallinnon perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 22.3.2016 - 31.5.2016
Aika
Paikkakunta verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Koulutus antaa perustiedot asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta ja niiden merkityksestä oman organisaation toiminnassa.

Koulutus on jaettu kuuteen osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Koulutuksessa tutustutaan seuraaviin teemoihin:
• Hyvä tiedonhallintatapa
• Asiakirjahallintoa ja arkistotointa koskeva lainsäädäntö ja käsitteet
• Tiedon elinkaaren hallinta, tiedonhallinnan välineet ja sähköisen toimintaympäristön vaikutus
• Tiedonhallinnan suunnittelu ja käytännöt
• Asiakirjatiedon hallinta organisaation muutostilanteissa
• Tietopalvelu

Teemat on aikataulutettu niin, että kunkin teeman oppimateriaaleihin tutustumiseen ja tehtävien suorittamiseen on 1 - 2 viikkoa aikaa. Koulutuksessa perehdytään aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin ja tehdään teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä.

Koulutus toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

450,00 EUR + alv 24%

Verkkokoulutus

Lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen 15.3. mennessä.

Yhteyshenkilöt

koulutuskoordinaattoriJohanna Mäkipuh. 041-5220775etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
koulutuspäällikköPäivi Raitiopuh. 0503947291etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus OyFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)