Kirjaudu

Julkisuus ja salassapito kunnassa

Loading Loading...

Ajankohta 15.3.2016 - 10.5.2016
Aika
Paikkakunta verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Kunnassa töissä olevan on tunnettava asiakirjojen julkisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt. Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään laajasti julkisuuteen ja salassapitoon liittyviä asioita.

Koulutus on jaettu seitsemään aihealueeseen, jotka jaksottavat asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin:
• Julkisuuslainsäädäntö ja julkisuusperiaate
• Asiakirjojen julkisuus ja salassapito
• Tietojen antaminen kunnassa ja tiedonsaantioikeus
• Henkilörekisterit ja henkilötietojen käsittely
• Tiedottamisvelvollisuus ja verkkojulkisuus
• Kokousten julkisuus
• Asiakirjahallinta

Teemat on aikataulutettu niin, että kunkin teeman oppimateriaaleihin tutustumiseen ja tehtävien suorittamiseen on aikaa viikko. Koulutuksen suorittamiseen kokonaisuudessaan kuluu keskimäärin 3 - 5 työpäivää riippuen osallistujan lähtötiedoista ja perehtymisen syvällisyydestä. Koulutuksessa tutustutaan aiheen kannalta keskeisiin materiaaleihin ja tietolähteisiin sekä suoritetaan teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Koulutuksen tutorit seuraavat osallistujien edistymistä ja tarkastavat tehtävät noin viikon kuluessa niiden viimeisestä palautuspäivästä. Koulutuksen tutoreihin voit tutustua tarkemmin Asiantuntijat-välilehdellä.

Osallistujat ovat kuvanneet koulutusta muun muassa seuraavasti: "Hyvä, tiivis paketti työn ohella suoritettavaksi."

Koulutus toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

450,00 EUR + alv 24%

Verkkokoulutus

Yhteyshenkilöt

koulutuskoordinaattoriJohanna Mäkipuh. 041-5220775etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
koulutuspäällikköPäivi Raitiopuh. 0503947291etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus OyFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)