Kirjaudu

Valmistelijan ja esittelijän peruskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 15.3.2016 - 17.5.2016
Aika
Paikkakunta Verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Valmistelijan ja esittelijän peruskurssi on uudistunut! Verkkoluennot johdattavat osallistujat viikkoteemojen pariin. Väittämätehtävillä testaat lähtötasosi jokaisen teeman osalta. Kurssin vastuuhenkilöt ja tutorit ovat käytettävissäsi kurssin chatissa koko koulutuksen ajan.

Koulutus tarjoaa paketin, joka perehdyttää sinut kunnallishallinnon päätöksentekomenettelyyn. Käytyäsi koulutuksen sinulla on kattava näkemys valmistelijan ja esittelijän tehtävistä ja rooleista kunnallishallinnossa. Kurssi ohjaa valmistelijan ja esittelijän työn kannalta keskeisimpien tietolähteiden luo sekä valmentaa käytännön tilanteisiin.

Kurssin merkitys näkyy esimerkiksi valitusmenettelyssä, jossa menettelysääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa päätöksen kumoamiseen, vaikka päätös olisi muuten virheetön.

Kurssi on jaettu kahdeksaan osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin:

• harkintavalta päätöksenteossa
• delegointi
• otto-oikeus
• valmistelu ja kokousmenettely
• yksittäisen asian kokouskäsittely
• esteellisyys
• julkisuus
• muutoksenhaku

Kurssin suorittamiseen kuluu 3-6 työpäivää osallistujan lähtötiedoista ja perehtymisen syvällisyydestä riippuen. Kurssi sisältää aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin tutustumista sekä teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Kurssin ammattitaitoiset ja kokeneet tutorit seuraavat kurssilaisten edistymistä lähes päivittäin ja tarkastavat kurssitehtävät viikon sisällä. Kurssin tutoreihin voit tutustua tarkemmin asiantuntijat-välilehdellä.

Kurssi on saanut osallistujilta kiitosta aiempina vuosina. ”Kurssi avasi hyvin valmistelijan työtä. Oma toiminta on tullut varmemmaksi kurssin myötä”, eräs viime vuoden kurssilainen totesi palautteessaan. Koulutus on saanut kiitosta myös muun muassa kurssitehtävien vuoksi, joiden on koettu avaavan käytännön tilanteita monipuolisesti.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Tutustu suosittuihin verkkokoulutuksiimme ja ota kunnallinen toimintaympäristö haltuun!

Tervetuloa!

450,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Osallistumismaksuun lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen
8.3. mennessä. Ilmoittauduttaessa tämän jälkeen osallistumismaksun lisätään 15 € (+ alv 24 %). Osallistujat saavat viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen vielä erillisen kirjallisen osallistumisvahvistuksen.

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa veloituksetta 8.3. mennessä. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 80 € (+ alv 24 %). Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme koko kurssimaksun. Maksuun lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Verkkokoulutus

Lisätiedot

FCG:n yhteyshenkilöt:
Koulutuspäällikkö Päivi Raitio
paivi.raitio@fcg.fi
Puh. 050 394 7291

Koulutus- ja markkinointisihteeri Minna Kosonen
minna.kosonen@fcg.fi
Puh. 050 312 0199

Yhteyshenkilöt

koulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. 0503120199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
koulutuspäällikköPäivi Raitiopuh. 0503947291etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus OyFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)