Kirjaudu

Hankinnat ja kilpailuttaminen kunta-alalla

Loading Loading...

Ajankohta 15.3.2016 - 17.5.2016
Aika
Paikkakunta Verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Hankinnat ja kilpailuttaminen kunta-alalla vaativat perehtyneisyyttä kokeneeltakin tekijältä. Hankinnat ja kilpailuttaminen kunta-alalla -koulutuksessa käsitellään julkisten hankintojen haasteita ja ratkottavia kysymyksiä. Kurssi on suunnattu kaikkien toimialojen ja työyksiköiden kilpailuttamista tai hankintapäätöksiä valmisteleville viranhaltijoille. Koulutuksesta on hyötyä niin uusille hankintoja tekeville viranhaltijoille kuin tietojaan päivittävillekin.

Hankinnat tulee pääsääntöisestä kilpailuttaa kunnissa. Julkisten hankintojen toteuttaminen on tarkkaan säänneltyä. Lainsäädännön lisäksi hankintoihin vaikuttavat muun muassa yleiset hankintaohjeet, hallintolaki ja julkisuuslaki. Hankintoja ohjaavat kilpailun aikaansaamisen, tarjoajien syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun sekä avoimuuden periaatteet.

Hankinnat ja kilpailuttaminen kunta-alalla -koulutuksessa perehdytään muun muassa julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön, kilpailuttamisen suunnitteluun ja kilpailuttamisprosessiin aina tarjouspyynnöstä lähtien. Koulutus ohjaa lisäksi keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa hyödyntämään niitä.

Viime vuoden koulutuksesta sanottua:

”Kiitos hyvästä peruspaketista hankinnoista. Suunnittelen jo osallistumista jatkokoulutukseen”
”Koulutus oli kokonaisuutena hyvä, tietojen hakeminen on jatkossa helpompaa”

Kurssi on jaettu seitsemään osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin:

• tietolähteet internetistä
• hankintojen suunnittelu
• hankintamenettelyt ja kynnysarvot
• tarjouspyyntö, tarjoukset ja vertailut
• hankintapäätös ja muutoksenhaku
• hankinta-asiakirjojen julkisuus
• palvelut, markkinat ja liikkeenluovutus

Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin neljä työpäivää. Kurssi sisältää aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin tutustumista sekä teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Kurssin lopussa on myös aikaa aihealueiden kertaamiseen ja vapaaehtoisiin harjoituksiin. Kurssin ammattitaitoiset ja kokeneet tutorit seuraavat kurssilaisten edistymistä lähes päivittäin ja tarkastavat kurssitehtävät viikon sisällä. Kurssin tutoreihin voit tutustua tarkemmin asiantuntijat-välilehdellä.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Tutustu suosittuihin verkkokoulutuksiimme ja ota kunnallinen toimintaympäristö haltuun!

Tervetuloa!

450,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Osallistumismaksuun lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen
8.3. mennessä. Ilmoittauduttaessa tämän jälkeen osallistumismaksun lisätään 15 € (+ alv 24 %). Osallistujat saavat viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen vielä erillisen kirjallisen osallistumisvahvistuksen.

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa veloituksetta 8.3. mennessä. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 80 € (+ alv 24 %). Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme koko kurssimaksun. Maksuun lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Verkkokoulutus

Lisätiedot

FCG:n yhteyshenkilöt:
Koulutuspäällikkö Päivi Raitio
paivi.raitio@fcg.fi
Puh. 050 394 7291

Koulutus- ja markkinointisihteeri Minna Kosonen
minna.kosonen@fcg.fi
Puh. 050 312 0199

Yhteyshenkilöt

koulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. 0503120199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
koulutuspäällikköPäivi Raitiopuh. 0503947291etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus OyFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)