Kirjaudu

Sihteereiden ja toimistotyön koulutusfoorumi 2017

Loading Loading...

Ajankohta 7.6.2017 - 9.6.2017
Aika
Paikkakunta Laivaseminaari
Ilmoittautumisaika


Tarjolla ajankohtaista tietoa ja kiinnostavia kohtaamisia

Sihteereiden ja toimistotyön koulutusfoorumi on ammatillinen kohtaamispaikka, joka tarjoaa tilaisuuden päivittää tiedot ja taidot tehokkaasti – saada uusia ideoita ja energiaa työhön. Foorumissa kuulet alan lainsäädännön muutoksista, saat hyödyllisiä vinkkejä asiantuntijoilta sekä vertailet kokemuksia ja verkostoidut kollegojen kanssa.


Valitse omat suosikkisi monipuolisesta ohjelmasta

Perinteiseen tapaan ohjelmassa on sekä kaikille yhteistä että valinnaista ohjelmaa, joten voit valita oman työsi kannalta kiinnostavimmat ja ajankohtaisimmat aiheet:

• Pilko ja visko kielikapuloita sydämesi kyllyydestä kielipoliisi Riitta Suomisen ohjauksessa ja kertaa samalla kaikki kertaamisen arvoinen kielenhuollosta.

• Opi asiakirjahallinnosta ja asiakirjatiedon turvaamisesta kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa tai lisää ymmärrystäsi muutoksen vaikutuksista työhyvinvointiin ja organisaation toimintaan.

• Päivitä tietosi esimerkiksi verkkojulkaisemiseen ja asiointiin liittyvissä kysymyksissä.

Loppuhuipennuksena Suomen hauskin puhuja, näyttelijä Tom Pöysti antaa neuvoja, joiden avulla voit kehittyä kohti parempaa itsetuntoa ja onnistumista asiakastyössä. Tom kiteyttää, miten virheistä oppien päästään entistä parempaan tulokseen, mitä jokainen voi edellyttää itseltään ollakseen parempi asiakaspalvelija sekä miten erottua massasta ja jäädä asiakkaan mieleen - myönteisellä tavalla, totta kai.


Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Ohjelman pääkohdat on nyt julkaistu. Valinnaisten ohjelmien esittelyt täydentyvät ja pari uutta vaihtoehtoakin saadaan toivottavasti vielä mukaan valikoimaan.

Seuraa foorumia Facebook-sivulla www.facebook.com/sihteerifoorumi.

Keskiviikkona 7.6.2017

10.00–11.00 Matkalippujen jako ja siirtyminen laivaan
11.00–12.00 Kokouslounas

12.00–13.15 Valinnaiset ohjelmat

Ajankohtaisten lainsäädäntömuutosten vaikutukset teknisen toimen toimistotyöhön
Saat tiiviin tietopaketin siitä, miten esimerkiksi uuden kuntalain säännösten soveltaminen 1.6.2017 alkaen, muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä muut ajankohtaiset muutokset lainsäädännössä tulee huomioida teknisen toimialan sihteeri- ja asiakaspalvelutyössä. Kouluttajana lakimies Minna Mättö, Suomen Kuntaliitto.

Hyvän hallinnon periaatteet asiakaspalvelussa
Saat tehokkaasti kokonaiskuvan asiakaspalvelua julkishallinnossa ohjaavasta keskeisestä lainsäädännöstä. Saat tietoa viranomaisen ja työntekijän velvollisuuksista sekä asiakkaan oikeuksista hallintotoiminnassa. Lisäksi kuulet, mitä on huomioitava, kun annetaan tietoja asiakirjoista ja henkilörekistereistä. Seminaari sopii erityisen hyvin kunta-alan uusille työntekijöille. Kouluttajana lakimies Saija Haapalehto Suomen Kuntaliitosta.

Imago – tärkein työvälineesi?
Isa Karlsson on imagokouluttaja, joka puhuu asiantuntijan uskottavuudesta sekä tunnistettavasta ammattitaidosta liike-elämässä. Isan opissa ymmärrät, että on sinun etusi, että viestisi vastaanotetaan juuri haluamallasi tavalla, ja että tapakulttuurin tunteminen on pääsylippusi sisäpiireihin niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Saat neuvoja, joiden avulla pukeudut ja esiinnyt eduksesi.

Kantapalvelut nyt ja tulevaisuudessa
Päivität tietosi Kansalliseen Terveysarkistoon sisältyvien Kanta-palvelujen käyttöönotosta ja tavoitteista sekä saat kokonaiskuvan valtakunnallisesti kehitettävistä palveluista, joita ovat eResepti, eArkisto ja Reseptikeskus. Lisäksi saat ajankohtaista tietoa kansalaisen omat terveystiedot verkossa sisältävästä Omakannasta sekä puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista. Tietosisältöjen yhdenmukaistamiseen syvennytään Potilas- ja asiakastietojen kirjaaminen terveydenhuollossa -seminaarissa. Kouluttajana erikoissuunnittelija Seija Viljamaa, THL.

Lupa toimia uudella tavalla
Tutkimuspäällikkö, yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki tutkii ja opettaa strategisen tason uuden arvon löytämistä ja luomista muun muassa Aalto yliopistossa. Hän on suosittu luennoitsija ja innovaatioprosessien vetäjä, joka kertoo mitä uusia mahdollisuuksia aukeaa, kun palveluita kehitetään käyttäjäkeskeisesti ja ennakkoluulottomasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.


13.15–13.30 Tauko

13.30–14.45 Valinnaiset ohjelmat

Hyvin viestivä kunta: monikanavaista viestintää moneen tilanteeseen ja eri kohderyhmille
Kuulet kunnan viestinnän erityispiirteistä, ajankohtaisia haasteista ja mahdollisuuksista. Saat yleiskuvan kunnan ja kuntapalveluja tuottavan yhteisön viestinnän tavoitteista ja tehtävistä sekä kuulet kuntalain velvoitteista ja muusta viestintää ohjaavasta lainsäädännöstä. Lisäksi kuulet ja keskustelet muun muassa siitä, miten viestintä on osa muutosjohtamista ja tukee työyhteisöä uudistukissa. Kouluttajana viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, Suomen Kuntaliitto

Muutoksen psykologiaa
Mistä löydät mielekkyyden ja hyvinvoinnin, kun kaikki muuttuu? Psykologi, tietokirjailija Jarkko Rantanen kertoo, miten selviydyt ja voit hyvin muutoksen keskellä. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten uudistukset vaikuttavat työhyvinvointiin ja työyhteisön toimintaan. Saat tietää, mitkä ovat viisi tärkeää persoonallisuuden piirrettä muutoksessa, ja miten muutoksen herättämiä tunteita kannattaa käsitellä.

Opetustoimen hyvä tiedonhallintatapa
Kertaat perusasiat, jotka sihteerin on tarpeellista tietää oppilaitosten tiedonhallinnasta ja asiakirjahallinnosta. Rekisteröintiin ja kirjaamiseen liittyviä työtilanteita ja ongelmakohtia käsitellään esimerkkien ja kysymysten kautta. Kouluttajana kirjaamon esimies Jaana Immonen, Vantaan kaupunki

Päätöksen tiedoksianto ja muutoksenhakusäännökset ympäristötoimessa ja rakennusvalvonnassa
Saat kokonaiskuvan päätöksien tiedoksiantoon, muutoksenhakuohjeisiin ja virheen korjaamiseen liittyvistä menettelytavoista sovellettaessa ympäristö- sekä maankäyttö- ja rakennuslakeja. Kouluttajana lakimies Minna Mättö Suomen Kuntaliitosta

14.45–15.00 Tauko

15.00–16.15 Valinnaiset ohjelmat

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen opetustoimessa
Tervetuloa kertaamaan tehokkaasti henkilötietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen liittyvät keskeiset säädökset sekä opetustoimen salassapitoperusteet ja poikkeukset. Kouluttajana ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tietosuojavaltuutetun toimisto

Listatekstit verkkoon: julkisuus, salassapito ja yksityisyyden suoja kunnan verkkopalveluissa
Kuulet mitä kuntalaissa säädetään tietojen saatavuudesta yleisessä tietoverkossa. Saat tietoa, joka auttaa soveltamaan viranomaisen asiakirjoja koskevaa julkisuusperiaatetta ja salassapitoperusteita listatekstejä verkossa julkaistaessa. Kouluttajana lakimies Saija Haapalehto, Suomen Kuntaliitto.

Tunteiden käsittely haastavissa asiakastilanteissa
Tuntuuko, että työsi on täynnä ihmisiin liittyviä haasteita? Tunteet ovat asiakaskohtaamisen ytimessä. Tässä työpajassa kuulet, mitkä ovat ne viisi asiaa, jota jokainen asiakas haluaa sekä opit keinoja käsitellä tunteita asiakaskohtaamisissa. Kouluttajana psykologi, tietokirjailija Jarkko Rantanen, Emergy Oy

Työhaastattelun seitsemän tärkeintä kysymystä
Valmistaudu imagokouluttaja Isa Karlssonin neuvojen avulla tuomaan vahvuutesi esiin, kun haet uutta työtä tai pääset organisaation sisäisten uudistuksen tai tehtäväkierron myötä vaikuttamaan omaan tehtävänkuvaasi ja urapolkuusi. Kuulet, mitä ja miksi sinulta haastattelussa todennäköisesti kysytään ja miten kysymyksiin kannattaa valmistautua.

16.15–17.00 Kahvibuffet: aikaa majoittumiseen, verkostoitumiseen ja kuulumisten vaihtoon

17.00–18.30 Yhteistä ohjelmaa

Kielipoliisin 10 kärjessä -lista paljastaa törkeimmät virkakielirikokset.
Ole mukana valitsemassa vuoden kielikapulaa ansiokkaiden finalistien joukosta! Esitutkinnan aikana kielipoliisi Riitta Suominen on seurannut useita tutkintalinjoja ja paljastunut 10 hyvää virkakieltä uhkaavaa ja yleisen kielitajun vastaista väärinkäytöstä. Tämän hauskemmaksi ei kielenhuolto tule!

20.00–21.30 Buffetillallinen


Torstaina 8.6.2017 ohjelma paikallista aikaa

07.00–08.30 Meriaamiainen

08.30–11.30 Valinnaiset ohjelmat

Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa
Organisaatiomuutokset ja erilaiset yhteistyömuodot asettavat vaatimuksia asiakirjatiedon käsittelylle. Muutoksissa on huolehdittava asiakirjatietojen asianmukaisesta käsittelystä, saatavuudesta, tietoturvallisuudesta ja oikeusturvan toteutumisesta. Toiminnan on voitava jatkua organisaation muutostilanteista huolimatta hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelytavan mukaisesti. Arkistolain vaatimukset asiakirjahallinnan järjestämisestä koskevat myös organisaation muutostilanteita ja erilaisia yhteistyösopimuksin järjestettyjä ja ostettuja palveluita. Kouluttajana kirjaamon esimies Jaana Immonen, Vantaan kaupunki

Asiakaspalvelu käyntikorttina sosiaali- ja terveystoimessa
Sote-uudistuksen myötä työkulttuuri uudistuu ja asiakaspalvelun merkitys kasvaa: Kun asiakas itse valitsee palveluntarjoajan, ratkaisee usein ensivaikutelma ja kuulopuheet. Sihteeri ensimmäisenä kontaktina ja organisaation käyntikorttina voi omalla viestinnällään joko houkutella tai karkottaa asiakkaan. Asiakaspalveluvalmentaja Kata Koskisen kokemus hyvinvointialan eri tehtävistä takaa aidot esimerkit alan arjesta. Tässä työpajassa tavoite on oppia toimivia niksejä sekä ideoida uusia toimintatapoja ja -malleja vaativaan asiakastyöhön. Samalla huomataan miten pienillä asioilla ja huomaavaisuudella on suuri merkitys. Vaikka esimerkit ovat soten alueelta, ovat työpajaan tervetulleita myös muiden alojen sihteerit!

Digitalisaatio ja asiakaspalvelu
Kehityspäällikkö Tanja Rantanen Suomen Kuntaliitosta on digitalisaation sekä julkisen hallinnon yhteis- ja etäpalvelun asiantuntija, joka kertoo kiinnostavasti käytännön asiakaspalvelutyön näkökulmasta, millaisia asiointiprosesseja, tietojärjestelmiä ja asiakasneuvontaa tarvitaan lähitulevaisuudessa. Kuulet ja keskustelet, miten työ ja palvelut uudistuvat, kun lainsäädäntö muuttaa julkishallinnon asiakaspalvelun toimintaympäristöä ja uusien maakuntien tehtävänä tulee olemaan esimerkiksi yhteispalvelujen järjestäminen ja kehittäminen. Kuulet myös, mitä vahva sähköinen tunnistautuminen, asiointivaltuutuksen tekeminen ja henkilön puolesta-asiointioikeuden tarkistaminen tai asiakkaan tarpeesta lähtevä monitoimijainen kumppanuusmalli merkitsevät kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen näkökulmasta.

Kielipoliisin kertausharjoitukset
Kielipolisi Riitta Suomisen vuotuisen selvityksen tavoitteena on ollut löytää koko Suomen laajuisesti kuntiin monistautuvia kielikapuloita Kertausharjoituksissa käsiteltäväksi. Selvityksessä esille nostetut kapulat ovat jo osin käytössä kunnissa. Niitä löydettiin mm. tekstimäärän maksimoinnista, välimerkkipalveluista, monimutkaisista virkekäytännöistä, lyhenteiden keruusta, ammattitermien käsittelystä, tiivistämismahdollisuuksien täysimääräisestä hyödyntämättä jättämisestä, yleiskielisten sanojen poisto-oikeuksista sekä yhteystietojen poistomahdollisuudesta.

11.30–12.30 Salaattilounas
12.30–16.30 Retki tai vapaa-aikaa

Drottningholmin linna: Opastetulla kierroksella tutustut UNESCO:n maailmanperintöluetteloon kuuluvaan, Ruotsin parhaiten säilyneeseen 1600-luvulla rakennettuun kuninkaalliseen linnaan ja sitä ympäröivään hienoon puistoon.

Millesgården: Opastetun retken aikana tutustut kuvanveistäjä Carl Millesin taiteilijakotiin, taiteilijan ateljeehen ja sitä ympäröivän kauniiseen veistospuistoon.

Vanha kaupunki: Opastetun kävelykierroksen päätteeksi jäänee hieman aikaa vierailla oppaan kanssa upeassa maanalaisessa Keskiajan museossa tai pistäytyä joissakin Vanhankaupungin kaupoista tai kahviloista.

Kuljetus keskustaan ja takaisin tarjoaa mahdollisuuden tutustua itsenäisesti nähtävyyksiin tai käydä ostoksilla.

16.30–17.00 Kahvibuffet

17.00–18.30 Yhteistä ohjelmaa

Asiakaspalvelun kulmakivet ja oma persoonallisuus
Foorumin loppuhuipennuksena Suomen hauskin puhuja, näyttelijä Tom Pöysti antaa neuvoja, joiden avulla voit kehittyä kohti parempaa itsetuntoa ja onnistumista asiakastyössä. Tom kiteyttää, miten virheistä oppien päästään entistä parempaan tulokseen, mitä jokainen voi edellyttää itseltään ollakseen parempi asiakaspalvelija sekä miten erottua massasta ja jäädä asiakkaan mieleen - myönteisellä tavalla, totta kai.

20.00–21.30 Buffetillallinen


Perjantaina 9.6.2017

07.30 - 10.30 Meriaamiainen
10.30 Laiva saapuu Helsinkiin - hyvää kotimatkaa


Muutokset ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisaika päättyi 6.5. mutta jos haluat vielä mukaan, ota yhteyttä Jaana Hyvöseen.

Osallistumismaksu 630 euroa/hlö (1.4. alkaen 650 euroa) sisältää majoituksen kahden hengen ikkunallisessa hytissä, ohjelman mukaiset ateriat ja retken Tukholmassa (retkien osallistujamäärä on käytännön syistä rajoitettu ja etusijalla ovat ensin ilmoittautuneet).
* Kolmas samaan hyttiin majoittuva saa osallistumismaksusta 100 euron alennuksen.
* Lisämaksu yhden hengen hytissä majoittuvalle on 100 euroa.

Koulutus on vapautettu arvonlisäverosta koko risteilyn osalta.

Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, joka on 6.5. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 prosenttia osallistumismaksusta. Jos peruutuksen syynä on sairaus, josta toimitetaan lääkärintodistus, FCG veloittaa toimistokuluina 150 euroa sekä mahdolliset laivayhtiön veloittamat peruutuskulut. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Peruutuskuluihin lisätään arvonlisävero 24%.

Laivaseminaari, Helsinki - Tukholma Tallink Silja M/S Silja Serenade
Olympiaterminaali, Eteläsatama

Lisätiedot

Matkalippujen jako ja siirtyminen laivaan tapahtuu keskiviikkona klo 10 alkaen Helsingin Eteläsataman Olympiaterminaalissa. Saapumisohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa saat Helsingin sataman sivuilta osoitteesta www.portofhelsinki.fi/matkustajille/olympiaterminaali.

Laivaan pääsee noin klo 11 alkaen. Matkatavarat voit jättää omalla vastuulla säilytykseen laivan sisääntulokannella sijaitsevaan Atlantis Palaceen (kansi 7). Lounas on tarjolla buffetravintolassa (kansi 6), ja varsinainen ohjelma alkaa sen jälkeen kokousostolla (kansi 6).

Hytin saat käyttöösi kahvitauolla klo 16.30 alkaen.

Huomaathan, että laivamatkustajan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä passilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköTaina Karhupuh. +358 50 301 9169etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriJaana Hyvönenpuh. +358 40 534 4689etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)