Kirjaudu

Sijoitettujen oppilaiden esi- ja perusopetuksen kustannusten laskutus

Loading Loading...

Ajankohta 28.11.2017
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Lähde mukaan päivittämään tietosi ja kehittämään osaamistasi!

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa perusopetuksen ammattilaisille ajankohtaiset tiedot ja ohjeet peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 §:n mukaisen laskutuksen oikeaan toteuttamiseen.

Vuosittain Suomessa on sijoitettuna kotikuntansa ulkopuolelle tuhansia 6 - 15 -vuotiaita lapsia. Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestämisvelvollinen myös sijoitettujen lasten osalta on lapsen asuinkunta. Asia koskee suurta joukkoa kuntia joko sijoittaja- tai sijoituskunnan roolissa.

Koulutuspäivässä käsitellään laskutusta sekä lainsäädännön että laskentaesimerkkien näkökulmista. Koulutuksen sisältö on koottu kunnista tulleiden kysymysten ja havaintojen perusteella. Kysymyksiä ja erityistoiveita koulutuspäivän sisällölle voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen.

Koulutuksessa käsittelemme myös erikoissairaanhoidossa olevien oppilaiden sekä toisen asteen oppilaiden oppilas- ja opiskeluhuollon kustannusten laskutusta.

Koulutus tuotetaan FCG Koulutuksen ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä. Päivän kouluttajina ovat kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen ja lakimies Minna Antila
Suomen Kuntaliitosta.

Tervetuloa!

Toivomme sinun välittävän tietoa koulutuksestamme työyhteisössäsi, kunnassasi ja verkostoissasi.

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.11.17. Olemme kuitenkin jatkaneet ilmoittautumisaikaa ja voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin ollessa on auki.

Tiistai 28.11.2017

Päivän kouluttajina toimivat kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen ja lakimies Minna Antila Suomen Kuntaliitosta.

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Tervetuloa koulutustilaisuuteen!
Koulutuspäällikkö Ilkka Paulus, FCG Koulutus Oy

9.35 Perusopetuslain näkökulma
• Esi- ja perusopetuksen järjestämisvelvollisuus
• Perusopetuksen järjestämislupa
• Koulupaikan määräytyminen

Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus
• Opetuksen järjestäjän laskutusoikeus
• Kotikunnan maksuvelvollisuus
• Aiheuttamisperiaatteen mukainen laskutus ja tulojen huomioon ottaminen

Sijoitettua lasta koskevan tiedon käsittely kunnassa
• Salassapidettävä ja arkaluonteinen tieto
• Tietojen rekisteröinti ja luovuttaminen

Sijoitettujen oppilaiden esi- ja perusopetukseen liittyvät rahavirrat
• Perusopetuksen rahoitus osana valtionosuusjärjestelmää
• Kotikuntakorvaukset

Kuntien väliset sopimukset

Laskentaesimerkit
• Sijoitetun oppilaan kustannusten laskenta
• Kustannuksesta vähennettävät tulot: kotikuntakorvaukset ja OKM:n lisärahoitus
• Vammaisoppilaan kustannukset
• Vain osan vuodesta oppilaana olleen kustannukset

Erityiskysymykset
• Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan kustannukset
• Vammaisoppilaat
• Toisen asteen oppilas- ja opiskeluhuollon kustannusten laskutus
• Kuljetus- ja avustajakustannukset

15.45 Tilaisuuden päätös

Lounas klo 11.30 – 12.30
Päiväkahvi klo 14.15 - 14.30

290,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu sisältää koulutuksen, materiaalit sekä ohjelmassa mainitut ateriat. Laskutamme maksun tilaisuuden jälkeen ja lisäämme laskuun laskutuslisän 5 € (+ alv 24 %).

Helsinki, Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 HELSINKI

Päivän kouluttajina ovat kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen ja lakimies Minna Antila
Suomen Kuntaliitosta.

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköIlkka Pauluspuh. +358 44 298 2078etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriJohanna Mäkipuh. +358 41 522 0775etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)