Kirjaudu

Kunta-alan esimiespäivät

Loading Loading...

Ajankohta 20.9.2017 - 22.9.2017
Aika
Paikkakunta Laivaseminaari
Ilmoittautumisaika


Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta jos haluat vielä mukaan ota yhteyttä Jaana Hyvöseen, puh. 040 534 4689, jaana.hyvonen@fcg.fi.

Hyvä esimiestyö koostuu kestävästä ihmisten johtamisesta, tavoitteellisesta asioiden johtamisesta sekä itsensä johtamisen taidoista. Kaikki kolme näkökulmaa ovat esillä Esimiespäivien ohjelmassa.

Koulutus sopii sinulle, jos

• tarvitset ajankohtaista tietoa maakuntauudistuksen ja muuttuvan lainsäädännön vaikutuksista kunta-alan rakenteisiin ja palveluihin tai sopimusjärjestelmään, virka- ja työehtoehtosopimuksiin ja henkilöstön asemaan

• kaipaat rohkaisua uskaltaaksesi antaa sekä itsellesi että alaisillesi luvan kokeilla ja tehdä asioita uudella tavalla - haluat tietää, mitä etuja saavutetaan kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa

• haluat kuulla ja keskustella, miten ja miksi oikea-aikainen, luotettava ja avoin viestintä sekä ihmisten onnistumisten, oppimisen ja toimintakyvyn johtaminen on olennainen osa tämän päivän esimiestyötä ja muutosjohtamista

• sinua kiinnostaa, millaiset johtamiskäytännöt vahvistavat ihmisten itseluottamusta ja sinnikkyyttä tai minkä vuoksi on tärkeää, että esimies osaa johtaa myös itseään ja käyttää oman mielen johtamisen metodeja vaativissa tilanteissa.

Lisäksi syvennyt valintasi mukaan yhteen kolmesta valinnaisesta teemasta, jotka ovat
• arvostavan esimiestyön ja valmentavan johtamisen periaatteet ja työkalut
• palvelumuotoilun, tuotteistamisen, kustannuslaskennan ja vaikuttavuuden mittaamisen mentelmät
• tunnetaidot ja tiimin tunneilmaston johtaminen.

Tervetuloa oppimaan uutta ihmisten, asioiden ja itsesi johtamisesta!


Keskiviikkona 20.9.

10.00 Matkalippujen jako Eteläsataman Olympiaterminaalissa, siirtyminen laivaan

11.00 Lounas

12.00 Tervetuloa – avaus

Hankejohtaja Margita Klemetti, Työelämä 2020 –hanke, työ- ja elinkeinoministeriö

12.15 Tulevaisuuden kunnat ja maakunnat
Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen kertoo maakuntauudistuksen ja muuttuvan lainsäädännön vaikutuksista kunta-alan rakenteisiin ja palveluihin.

13.15 Esimies työnantajan edustajana muutoksissa

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyöantajat, kertoo miten maakuntauudistus vaikuttaa kunta-alan sopimusjärjestelmään, virka- ja työehtoehtosopimuksiin ja henkilöstön asemaan. Lisäksi hän tiivistä, mitä esimiehen on työnantajan edustajana otettava huomioon palvelutuotannon muuttuessa, mahdollisissa ulkoistamis- ja irtisanomistilanteissa tai kun henkilöstöä siirretään organisaatiosta toiseen.

14.30 Tauko

14.45 Lupa toimia uudella tavalla

Kun rakenteet ja lainsäädäntö uudistuvat, asiakkaiden ja henkilöstön odotukset muuttuvat tai työvälineet ja –tavat vaihtuvat, pitää esimiehen uskaltaa johtaa muutosta ja antaa sekä itselleen että alaisilleen lupa kokeilla ja tehdä asioita uudella tavalla. Tutkimuspäällikkö, yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki tutkii ja opettaa strategisen tason uuden arvon löytämistä ja luomista muun muassa Aalto yliopistossa. Hän on suosittu luennoitsija ja innovaatioprosessien vetäjä, joka kertoo mitä uusia mahdollisuuksia aukeaa, kun palveluita kehitetään käyttäjäkeskeisesti ja ennakkoluulottomasti yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa.


16.00 Onnistunut muutosjohtaminen edellyttää oikea-aikaista, luotettavaa ja avointa viestintää

Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä Kuntaliitosta tiivistää, miten ja miksi suunnitelmallinen viestintä on osa esimiestyötä ja tukee työyhteisöä rakenteiden ja palvelujen muuttuessa.

16.30 Tauko, kahvia ja majoittuminen (laiva lähtee klo 17)

17.15 Esimies itsensä johtajana ja avainhenkilönä muutoksessa

Olipa muutos suuri tai pieni, ihmisten onnistumisten, oppimisen ja toimintakyvyn johtaminen on välttämätöntä. Muutoshankkeiden tärkein onnistumistekijä on johtamiskäytännöt, jotka vahvistavat ihmisten itseluottamusta ja sinnikkyyttä suoriutumiskyvyn taustalla. Esimieheltä vaaditaan kompetenssia johtaa onnistumisia, kohdata vaikeita tilanteita ja tehdä kriittisiä päätöksiä. Psykologi Ilona Rauhala kertoo, miten ihmisten mieliä, toimintaa ja suoriutumista johdetaan muutoksen aikana, ja minkä vuoksi on tärkeää, että esimies osaa johtaa myös itseään ja käyttää oman mielen johtamisen metodeja vaativissa tilanteissa.

18.45 Johdanto vaihtoehtoisiin ohjelmiin

19.00 Koulutuspäivä päättyy
19.30 Päivällinen

Torstaina 21.9.

7.30 Aamiainen

8.30 Vaihtoehtoiset ohjelmat:

a) Arvostava ja ratkaisukeskeinen esimiestyö – esimies ihmisten johtajana

Tavoitteena on tukea kehittymistäsi ihmisten johtamisen osaamisessa: antaa keinoja toimia myönteisesti, innostavasti ja yhteistyössä myös haastavissa tilanteissa. Tutustut arvostavan esimiestyön perusperiaatteisiin sekä valmentavan johtamisen käytännön työkaluihin, joita voit suoraan soveltaa omassa työyhteisössäsi. Arvostava ja ratkaisukeskeinen esimiestyö lisää työyhteisössä osallisuutta, luottamusta sekä hyvinvointia. Esimiehelle itselleen se tuo keveyttä ja helpotusta johtamisen arkeen. Kouluttaja Taina Laane on yhteiskuntatieteiden ja soveltavan positiivisen psykologian maisteri ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja, jonka koulutuksissa hyödynnetään uusinta positiivisen psykologian tutkimusta sekä ratkaisukeskeistä viitekehystä.

b) Asiakaskeskeisyys ja palveluiden kehittäminen – esimies asioiden johtajana

Muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannolle. Palvelumuotoilun, tuotteistamisen, kustannuslaskennan ja vaikuttavuuden mittaamisen perusperiaatteiden ja menetelmien tunteminen auttaa esimiestä onnistumaan laadukkaiden ja vaikuttavien palveluiden kehittäjänä ja johtajana. Kouluttajana on Jyrki Vatanen, Istekki.

c) Tunnetaidot ja tunteiden johtaminen – esimies itsensä johtajana

Tuntuuko, että työ on täynnä ihmisiin liittyviä haasteita? Moni esimies kohtaa arjessa jatkuvaa kiirettä, kiristyviä tavoitteita sekä motivaation puutetta. Usein ratkaisu löytyy, kun tunteita opitaan kohtaamaan ja käsittelemään uudella tavalla. Tunteet ovat läsnä kaikkialla ja ne vaikuttavat ratkaisevasti kaikkeen mitä teemme: miten koemme erilaiset tilanteet, miten motivoidumme ja miten lähestymme toisia ihmisiä. Psykologi, tietokirjailija Jarkko Rantanen kertoo, miten sinä ja työyhteisösi selviydytte ja voitte hyvin muutoksen keskellä. Kuulet, miten omien tunteiden tunnistaminen ja tiimin tunneilmaston johtaminen auttavat löytämään avaimen parempaan suoriutumiseen, hyvinvointiin ja positiiviseen vireeseen työssä.

11.30 Salaattilounas

12.30 Retki Drottningholmin linnaan.: Opastetulla kierroksella tutustut UNESCO:n maailmanperintöluetteloon kuuluvaan, Ruotsin parhaiten säilyneeseen 1600-luvulla rakennettuun kuninkaalliseen linnaan ja sitä ympäröivään hienoon puistoon.

16.00 Paluu laivalle, kahvi (laiva lähtee klo 16.45)

16.30 Parhaat palat ja terveiset aamupäivän työskentelystä

17.00 Johtopäätöksiä: Mitä johtaminen onkaan? Hyvän johtamisen tuloksia – johtamisen epäonnistumisia

Reijo Jouttimäki on toiminut pitkään sekä kouluttajana että asiantuntijana henkilöstön kehittämisen, valmentavan johtajuuden, oppivan organisaation, työhyvinvoinnin sekä osaamisen johtamisen alueilla. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus organisaatioiden johtamis- ja esimiestehtävistä. Puheen-vuorossaan hän tiivistää ja vetää yhteen, miten hyvä esimiestyö rakentuu kolmesta osa-alueesta: kestävästä ihmisten johtamisesta, tavoitteellisesta asioiden johtamisesta sekä itsensä johtamisen taidoista.

19.00 Koulutus päättyy
20.00 Päivällinen


Perjantaina 22.9.

07.30 Aamiainen
09.55 Laiva saapuu Helsinkiin

650,00 EUR + alv 0%
Hinta 23.6. mennessä ilmoittautuneille 650,00 euroa ja sen jälkeen 700,00 euroa.

Hinta sisältää majoituksen kahden hengen ikkunallisessa hytissä, ohjelmassa mainitut ateriat sekä tutustumiskäynnin Tukholmassa. Lisämaksu yhden hengen hytissä majoittuvalle on 100 euroa.

Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Se on vapautettu arvonlisäverosta (ALV 71$).

Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 31.8. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 prosenttia osallistumismaksusta. Jos peruutuksen syynä on sairaus, josta toimitetaan lääkärintodistus, FCG veloittaa toimistokuluina 150 euroa sekä mahdolliset laivayhtiön veloittamat peruutuskulut. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Peruutuskuluihin lisätään arvonlisävero 24%.

Helsinki-Tukholma, Silja Symphony
Olympiaterminaali

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköTaina Karhupuh. +358 50 301 9169etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriJaana Hyvönenpuh. +358 40 534 4689etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)