Kirjaudu

Liikenne ja maankäyttö 2017

Loading Loading...

Ajankohta 4.10.2017 - 5.10.2017
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Tervetuloa Liikenne ja maakäyttö 2017 -seminaariin!

Seminaari kokoaa alan asiantuntijat kuulemaan ja keskustelemaan liikenteen ja maankäytön ajankohtaisista teemoista. Tänä vuonna tarjolla on 17 eri aiheista sessiota, joissa käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteista suunnittelua, vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, vaikutusten arviointia, hyvinvoinnin edistämistä, puhtaamman kaupunkiympäristön ja supistuvien alueiden suunnittelua, pyöräliikennettä, autoilun muutostekijöitä, julkisen liikenteen uutta aikaa, kuntien henkilöliikennettä, elinvoimaista kaupunkitilaa, liikenteen ja liikkumisen uusia tuulia.

Seminaarissa on kaksi yhteistä sessiota, 13 teemasessioita, kaksi työpajaa, ammatillinen iltatilaisuus sekä näyttely. Oheisohjelmassa mahdollisuus osallistua kaupunkipyöräekskursioon.

Seminaari on tarkoitettu liikenteen ja maankäytön asiantuntijoille kunnissa ja valtionhallinnossa sekä alan konsulteille, tutkijoille ja palvelutuottajille.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 25.9. saakka!


Seminaarin ohjausryhmä:
Liikenneneuvos Mervi Karhula, Liikenne- ja viestintäministeriö
Yli-insinööri Kaisa Mäkelä, Ympäristöministeriö
Yleiskaavapäällikkö Johanna Palomäki, Lahden kaupunki
Liikennejärjestelmä ja -tutkimukset -osaston osastojohtaja Sini Puntanen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Tutkimusjohtaja Arto Salonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Suunnitteluyksikön päällikkö Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu
Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, Tampereen kaupunki
Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto
Koulutuspäällikkö Marjaana Laurema, FCG Koulutus Oy
Koulutuspäällikkö Jouko Riipinen, FCG Koulutus Oy

Liikennesuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoille kunnissa, maakuntaliitoissa, valtionhallinnossa sekä alan konsulttitoimistoissa ja liikennealan järjestöissä. Päivät on myös suunnattu korkeakoulujen ja muiden tutkimusyksiköiden tutkijoille.

Keskiviikko 4.10.

9.00 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.45-11.45 Seminaarin avaussessio, pj. Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto
• Uudistuva yhteiskunta – arvovalintoja? Arto O. Salonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Kävellen ja pyöräillen kohti kestävää hyvinvointia, Johanna Palomäki, Lahden kaupunki
• Taantuvan yhdyskunnan suunnittelu, Juho Rajaniemi, Tampereen teknillinen yliopisto
• Why and how to include self-driving vehicles in urban environment, Milos Mladenovic, Aalto-yliopisto

11.45-13.00 Lounas

13.00-14.30 rinnakkaissessiot S1, S2, S3, S4 (työpaja)

S1 Pyöräliikenne kasvaa kaupunkitilassa, pj. Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki
• Pyöräilyn kilpailukyky tehdään kaavatasolla, Pasi Metsäpuro, WSP Finland Oy
• Ympärivuotinen pyöräliikenne: muutostarpeita katusuunnitteluun ja kunnossapitoon, Martti Tulenheimo, Pyöräliitto ry
• Pyöräliikenne osana arkea, Niklas Aalto-Setälä, Helsingin kaupunki

S2 Vaikutusten arviointi sparraa suunnittelua 1, pj. Mervi Karhula, Liikenne- ja viestintäministeriö
• Henkilöliikenteen matka-aikahyödyt – onko niitä? Taina Haapamäki, FLOU Oy
• Taloudellisten vaikutusten arviointi MAL 2019 –suunnittelussa Helsingin seudulla – Kohti yhä kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa, Niko-Matti Ronikonmäki, HSL
• Liikenteen ilmanlaatuvaikutukset ja niiden huomiointi maankäytön suunnittelussa, Jenni Latikka, Ilmatieteen laitos

S3 Puhtaampaa kaupunkiympäristöä – edellytyksiä suunnittelulle, pj. Ari Vandell, Tampereen kaupunki
• Ajoneuvoliikenne nollapäästöiseksi, mitä tämä edellyttää kunnilta ja kaupungeilta? Laura Poskiparta ja Noora Salonen, Sito Oy
• The Future of Parking in the City is…Not Parking in the City, Ian Sacs, Ramboll Finland Oy
• Sähköbussit tulevat vauhdilla joukkoliikenteeseen, Annakaisa Lehtinen, Trafix Oy

S4 (työpaja) Kuntien henkilökuljetukset: bussilla, palvelulinjalla vai taksilla liikkeelle?
• Nina Frösén, Sito Oy

14.30-15.00 Kahvi

15.00-17.00 rinnakkaissessiot S5, S6, S7, S8

S5 Menetelmiä ja työkaluja vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja viestintään, pj. Arto O. Salonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Asukasosallistuminen ja vuorovaikutus liikennesuunnittelussa - mitä oppeja on ammennettavissa kaupunkisuunnittelussa käytetyistä PPGIS-menetelmistä, Anna Broberg, Mapita Oy
• Asukkaiden ja päätöksentekijöiden näkemykset mukaan maankäytön, asumisen ja liikenteen seutusuunnitteluun, Mette Granberg, HSL
• Uudenlainen avoimuus Tampereen raitiotiehankkeen viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, Antti Haukka, Tampereen kaupunki
• Peleistä apua matkatutkimuksiin ja järjestelmäsuunnitteluun, Jani Päivänen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

S6 Vaikutusten arviointi sparraa suunnittelua 2, pj. Jouko Riipinen, FCG Koulutus Oy
• Liittymätoimenpiteiden kannattavuusarviointi, Mika Tuominen, Ramboll Finland Oy
• Vaikutusten arviointi Helsingin seudun MAL 2019 –suunnittelun runkona ja päätöksenteon perusteena, Tuire Valkonen, HSL
• Uudistunut koululiitu tukena kunnan koulukuljetuksissa, Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy
• Tasoliittymien liikenteelliset vaikutukset, Annika Paaso, Sito Oy

S7 Autoilun muutostekijöitä, pj. Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto
• Helsingin seudun nuorten asenteet ajokortin ja auton omistusta kohtaan, Elina Brandt, HSL
• Autottoman asumisen edellytykset kaupungin keskusta-alueella, case Oulu, Noora Lahtela, Sito Oy
• Yhteiskäyttöautopalvelujen kehittäminen Oulussa, Anne Herranen, Ramboll Finland Oy

S8 Julkisen liikenteen uusi aika, pj. Niko-Matti Ronikonmäki, HSL
• Henkilöliikenne maakuntauudistuksessa, Marja Rosenberg, Liikennevirasto
• Automaattiliikenteen potentiaali ja vaikutukset Tampereella, Pekka Stenman, Tampereen kaupunki
• Laadukkaat vaihdot, sujuvat solmut – näin parannamme joukkoliikennematkustajan arkea, Riikka Aaltonen, HSL
• Joukkoliikenneratkaisut kaupunkien jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeiden rajapinnassa saavutettavuuden näkökulmasta – case Lahti ja Oulu, Vesa Verronen, Ramboll Finland Oy ja Jukka Lindfors, Lahden kaupunki

17.00 Näyttely + kaupunkipyöräekskursio + mahdollinen muu ohjelma

18.00-20.00 Iltatilaisuus


Torstai 5.10.

8.00-8.45 Kaupunkipyöräekskursio

8.30-9.00 Aamupala

9.00-10.30 Yhteinen sessio

Valtion ja kuntien yhteistyötarpeet liikenteen ja maankäytön suunnittelussa
, pj. Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki
• Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden haasteet – lainsäädäntöhankkeet, maakuntauudistus, ilmastokysymykset, digitalisaatio
Ministeriöiden näkökulmat, Risto Murto, Liikenne- ja viestintäministeriö ja Matti Vatilo, Ympäristöministeriö
• Liikenne- ja maankäyttö kaupungin elinvoimatekijöinä, Mikko Nurminen, Tampereen kaupunki
• Kuntien ja alueiden näkökulmia muutoksiin ja mahdollisuuksiin, Johanna Vilkuna ja Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto

10.30-11.00 Kahvitauko

11.00-12.30 rinnakkaissessiot S9, S10, S11 (työpaja)

S9 Jakeluliikenne ja erikoiskuljetukset kaupungissa, pj. Ari Vandell, Tampereen kaupunki
• Voisiko citylogistiikka rullata kevyemmin? Kevyet jakeluliikenteen ratkaisut maailmalla ja niiden soveltaminen Suomessa, Anna Korpinen, Sito Oy
• HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutukset liikennetekniseen mitoitukseen, Santeri Haavisto, Sito Oy
• Erikoiskuljetusajoneuvot sekä erikoiskuljetusten huomioiminen eri liikennetilanteissa, Ville Keskisaari ja Kaisu Laitinen, Ramboll Finland Oy

S10 Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteinen suunnittelu, pj. Mervi Karhula, Liikenne- ja viestintäministeriö
• Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen, Jukka Peura, Liikennevirasto
• Raitiotien mahdollistama maankäyttö - Joukkoliikenteen runkoyhteyden maankäyttö – case Tampere, Eero Kauppinen, Ramboll Finland Oy
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu liikenteen murroksessa, Heikki Palomäki, HSL

S11 (työpaja) Pyöräliikennettä kehitetään yhdessä
• Kuntalaisten huomiointi pyöräliikenteen kehityksessä, Matti Koistinen, Pyöräliitto ry
• Pyöräilyn huomioiminen kaavavaiheen suunnittelussa, Ilari Heiska, Helsingin kaupunki
• Pyöräliikenne ja tiivis kaupunki, Teppo Pasanen, Helsingin kaupunki

12.30-13.30 Lounas

13.30-15.30 rinnakkaissessiot S12, S13, S14, S15

S12 Hyvinvointia edistävä kaupunkitila
, pj. Riikka Aaltonen, HSL
• Kokemuksia Hämeenkadun kokeilusta – yritysvaikutukset keskeisiä julkisessa keskustelussa, Anne Vehmas, Ramboll Finland Oy
• Kävelyn ja pyöräilyn laatutason parantaminen suojatiealueilla, Harri Vaarala, Oulun kaupunki ja Reijo Vaarala. Ramboll Finland Oy
• Public space, Public life – kävelymyönteinen Espoon keskus, Enni Oksanen ja Kati Vaaja, Sito Oy

S13 Vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja käytännön esimerkkejä, pj. Petteri Katajisto, Ympäristöministeriö
• Mitä on liikennemoralismi?, Marjut Ollitervo, Pyöräliitto ry
• Voiko vuorovaikutuksella muuttaa asenteita? Jutta Harjunen ja Taika Tuunanen, Sito Oy
• Liikennevalojen yleissuunnitelma laajalla yhteistyöllä – sidosryhmät keskiössä, Pauli Kinnunen, Sito Oy ja Erkki Malo, Oulun kaupunki
• Aito ja vaikuttava vuorovaikutus – kohti yhteiskehittämistä kaavoituksessa, case Jämsän taajamaosayleiskaava 2030, Hanna Herkkola, Ramboll Finland Oy

S14 Liikenteen ja liikkumisen uusia tuulia, pj. Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto
• Liikkumispalveluiden benchmarking - parhaat käytännöt ja haasteet, Ismo Hannula, Hämeenlinnan kaupunki ja Maiju Lintusaari, Sito Oy
• Pyöräkompassi – kertoo miten kuntasi polkee, Minna Raatikka ja Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto
• Resurssitehokas julkinen liikenne 2.0, Lasse Nykänen, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy
• Työpaikkapysäköinnin tulevaisuus – työnantajien näkökulma uudistuu, Ville Voltti, Mobinet Oy

S15 Uusia keskustelunavauksia, pj. Johanna Palomäki, Lahden kaupunki
• Korulauseesta todeksi – SUMP yhdistää liikkumisen, maankäytön ja asukkaiden äänen, Riikka Kallio, WSP Finland Oy
• Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa, Tapio Kinnunen, Strafica Oy
• Liikenteen päästöt ja hallituksen energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset: Mihin asti hallituksen eväät riittävät?, Seppo Lampinen, Hämeen Ammattikorkeakoulu
• Digitaalisten liikennepalvelujen esteettömyyden haasteet ja mahdollisuudet, Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy (Pecha Kucha -esitys)
• Hyödynnä Digiroadia! Avoin data palvelujen mahdollistajana, Anna-Maria Kujala, Digiroad (Pecha Kucha -esitys)

15.30-16.00 Kahvi ja seminaarin päätös


Koko seminaarin hinta on 560 euroa (+alv 24 %), yhden päivän hinta on 330 euroa (+alv 24 %).
Hinta sisältää ohjelman, sähköisen materiaalin, mainitut tarjoilut ja joukkoliikennelipun.
Ekskursioihin on rajoitettu määrä paikkoja.
Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Siihen lisätään laskutusmaksu 5 € (+ alv 24 %).


Ilmoittautuminen vielä mahdollista!


Peruutusehdot
Veloitukseton peruutus voidaan tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

Helsinki, Kuntatalo
Toinen Linja 14
00530 HELSINKI

Kulkuyhteydet Kuntataloon

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta?

Olemme varanneet majoituskiintiöt alla olevista hotelleista

Cumulus City Hakaniemi Helsinki
Siltasaarenkatu 14
00530 Helsinki, Finland

Hinta :
1-hengen huone: 99 Eur / huone / vrk
2-hengen huone: 119 Eur / huone / vrk

Varaukset:
Kiintiö nimellä Liikenne ja maankäyttö ja kiintiö umpeutuu 3.9.2017
my.reservation@restel.fi tai puh. 020 055 055

Maksutapa:
Käteinen, luottokortti tai laskutus. Jokainen maksaa itse paikan päällä

Original Sokos Hotel Vaakuna
Asema-aukio 2
00100 Helsinki

Hinta
1-hengen standard huone: 153 Eur / huone / vrk
2-hengen standard huone: 173 Eur / huone / vrk

Kiintiö nimellä BLiikennepaivat ja voimassa 5.9.2017 saakka
Varaukset 020 1234 600 / yksittäiset huonevaraukset

Maksutapa:
Käteinen, luottokortti tai laskutus. Jokainen maksaa itse paikan päällä

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköMarjaana Lauremapuh. +358 44 278 6732etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriAnn-Marie Bützow-Heikkiläpuh. +358 50 301 9143Ann-Marie.Butzow-Heikkila@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)