Kirjaudu

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus VII

Loading Loading...

Ajankohta 28.9.2017 - 15.12.2017
Aika
Paikkakunta Helsinki + Tuusula
Ilmoittautumisaika


Johtamiskoulutus on tarkoitettu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja osa-aikaisille puheenjohtajille.

Jaksojen päivämäärät:
1. jakso 28.–29.9.2017
2. jakso 2.–3.11.2017
3. jakso 14.–15.12.2017

Teemoina:
• kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminen
• tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strateginen johtaminen
• kaksoisjohtaminen, hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä menestyksellisen johtamisen pelisäännöt
• johtamisen monipuoliset työkalut
• kuntapuheenjohtaja muutoksen tekijänä ja toteuttajana
• viestintä ja vuorovaikutus – maine, teot ja seuraukset

Ohjelmaan kuuluu:
• 3 lähiopetusjaksoa (á 2 päivää) materiaaleineen
• DiSC®-toimintatyylianalyysi ja henkilökohtainen palautekeskustelu
• henkilökohtainen johtajuuden kehittymissuunnitelma
• illalliset vertaiskeskusteluineen

Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KPJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan vaativissa tehtävissä. Sertifikaatin saa osallistuttuaan koulutukseen ja palautettuaan johtajuuden kehittymissuunnitelman.

Otamme ryhmään maksimissaan 20 osallistujaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.9.

Tervetuloa!

Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä osa-aikaiset puheenjohtajat ovat tervetulleita johtamiskoulutukseen. Suomessa on tällä hetkellä 91 sertifioitua kuntapuheenjohtajaa.

Kokemuksia aikaisemmista ohjelmista:

”Minulle koulutus on antanut uusia ideoita miten valtuuston työtä voidaan kehittää. Muutamia asioita on jo vireillä, jotka ensi vuoden alusta otetaan käyttöön. Olen suoraan sanoen nauttinut tästä koulutussessiosta!”
Valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen, Kouvolan kaupunki

”Parasta on ollut vertaistuki. Meillä oli koulutuksen aikana erinomainen mahdollisuus yhteiselle keskustelulle ja kehittymiselle. Se on verkosto, josta on varmasti iloa tästä eteenkin päin. Toinen asia on ilman muuta käytännön työkalut.”
Hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunki

”Todella tärkeää, että molemmat, sekä hallituksen että valtuuston puheenjohtaja, osallistuivat koulutukseen. Olemme saaneet konkreettisia työvälineitä puheenjohtajuuden tueksi. Esimerkiksi uudistimme kaupunginhallituksen pelisäännöt/eettiset toimintaohjeet, kaupunginjohtajan kehityskeskustelukäytännön, valtuuston työjärjestyksen ja paljon muuta."
Valtuuston puheenjohtaja Kati Ojaniemi ja hallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonen, Seinäjoen kaupunki

”Valmennukseen kuuluva toimintatyylianalyysi muodosti hyvän pohjan yhdessä oppimiselle. Analyysi vahvisti aiempia käsityksiä omasta johtamisesta ja antoi myös uusia näkökulmia omaan persoonallisuuteen vaikuttajana. Kurssin tärkeimpiä pointteja olivat yhteistyön tärkeys, luottamus ja sen ylläpitäminen, viestintä ja johtajuus. Kurssi antoi meille tärkeää ja arvokasta siitä tilanteesta, että on syytä kehittää itseään jatkuvasti. Tämän seikan perusteella me olemme 100 %:sti jatkokoulutustilaisuuksien kannalla ja suosittelemme valmennusta kaikille muillekin vastaavissa tehtävissä toimiville.”
Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaara, Askolan kunta

"Meitä raumalaisia päättäjiä oli mukana peräti neljä – kaikki kaupunginhallituksen kolme puheenjohtajaa ja minä valtuuston puheenjohtajana. Hieno panostus Rauman kaupungilta korkeimman luottamusmiesjohdon koulutukseen! Siitä voi olla vain iloinen ja kiitollinen." Valtuuston puheenjohtaja Hanna Marva, Rauman kaupunki

”Kun uusiin haasteisiin ryhdytään, niihin täytyy itse kouluttautua, koskaan ei ole valmis. ...Olemme olleet samanarvoisia, vaikka olemme olleet isoista kunnista tai pienistä kunnista. Jos meillä on x-suuruinen ongelma, toisilla se 10-suuruinen.”
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi, Teuvan kunta

”Nykypäivä on varsin problemaattinen kuntapäättäjille: Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvää vauhtia, rahat eivät riitä ja tulevaisuus näyttää utuiselta. Siksi on erinomainen asia, että kuntapuheenjohtajille on tarjottu kpj-koulutuksen muodossa tilaisuus päivittää tietojaan, omaksua uusia näkökulmia ja vaihtaa kokemuksia miellyttävässä ympäristössä eri puolilta Suomea olevien kollegojen kanssa. Verkostoitumista ei voi välttää! Suosittelen koulutusta lämpimästi kaikille asianosaisille!”
Valtuuston puheenjohtaja, kunnallisneuvos Harri Kivenmaa, Kokemäen kaupunki

1. JAKSO
Helsinki, Kuntatalo

28.9. Kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminen

Tervetuloa KPJ-johtamiskoulutukseen!
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, Suomen Kuntaliitto
Toimialajohtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi


Puheenjohtaja poliittisten prosessien johtajana ja yhteistyön rakentajana, kaksoisjohtamisen näkökulma
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Markku Kauppinen ja kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Joensuun kaupunki

Kuntayhteisön johtaminen - luottamuspääoma ja toimijoiden suhteet kunnan johtamisjärjestelmässä
Emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopisto

Poliittiset prosessit käytännössä – onnistumiset ja kompastuskivet
Vuorovaikutteinen työskentely osallistujien omien kokemusten kautta

DiSC®-toimintatyylianalyysi osana KPJ-valmennusta
Marita Lehikoinen

Muutoksen hallinta ja juridiikka kuntien näkökulmasta
Erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia

Yhteinen illallinen ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua

29.9. Tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strateginen johtaminen

Strateginen ajattelu ja tulevaisuuden skenaariot
Tutkimusjohtaja, tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen, FCG Konsultointi

Tulevaisuuden kunnan ennakointi ja strateginen johtaminen
Strategiapäällikkö Markus Pauni, Suomen Kuntaliitto

Kaupunkistrategia: case Vaasa
Kaupunginjohtaja Tomas Häyry, Vaasan kaupunki

Valtuuston ja hallituksen roolit kuntakonsernin johtamisessa
Johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Strateginen johtaminen ja sen organisointi kunnassa poliittisen johtamisen näkökulmasta
Vuorovaikutteinen työskentely osallistujien omien kokemusten kautta

Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadinta osana KPJ-valmennusta & coaching
Marita Lehikoinen


2. JAKSO
Tuusula, Majatalo Onnela

2.11. Kaksoisjohtaminen, hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä menestyksellisen johtamisen pelisäännöt

Orientoituminen 2. jakson työskentelyyn
Marita Lehikoinen

Millainen olen muutosjohtajana – peilaus omaan DiSC®-toimintatyylianalyysiin
Johtava konsultti Timo Huttunen, FCG Konsultointi

Hyvä hallitustyöskentely – mahdollisuus vai mahdottomuus
Kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto

Yhteisön johtamista – ammatillisen ja poliittisen johdon yhteistyöllä: hallitustyöskentelyn kehittäminen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola, Lappeenrannan kaupunki

Tulevaisuuden kunta ja verkostojen johtaminen
Muutosjohtaja Kari Hakari, Pirkanmaan liitto

Osallistujien kokemuksia johtamisen pelisäännöistä ja kaksoisjohtamisesta
Fasilitoitu työpaja

Illallinen, saunomista ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua

3.11. Johtamisen monipuoliset työkalut

Edellisen päivän opit ja oivallukset – hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kipupisteet
Marita Lehikoinen

Puheenjohtaja kunnanjohtajan esimiehenä – johtajasopimus ja kehityskeskustelut
Jarkko Majava

Toimielinten työnantajarooli juridisesta näkökulmasta
Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat

Konflikti ja ristiriitatilanteiden hallinta, dialogi päätöksenteossa
Argumentointivalmentaja Aira Ranta, Argumentointivalmennus Aira Ranta

Tiedolla johtaminen kuntien muuttuvassa toimintaympäristössä
Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi

Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tilannekatsaus
Marita Lehikoinen


3. JAKSO
Helsinki, Kuntatalo

14.12. Kuntapuheenjohtaja muutoksen tekijänä ja toteuttajana

Orientoituminen 3. jakson työskentelyyn
Marita Lehikoinen

Kunnat talouden ja hallinnon muutospaineessa – miten selviydymme, miten menestymme?
Apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto

Muutosjohtajan mahdollisuudet ja reunaehdot
Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki

Vaikuttava muutosjohtaminen organisaation menestyksen edellytyksenä – case Verohallinto
Yritysverotusyksikön ylijohtaja, muutosjohtaja Sanna Alamäki, Verohallinto

Kokemukseni poliittisena johtajana muutoksessa
Kaupunginvaltuuston pj 2013-2017, nykyinen jäsen Nina Brask, Kotkan kaupunki

Kokeilukulttuuri – hallituksen kärkihanke ja poliittinen johtaminen?
Kunnanjohtaja Marjukka Manninen, Tyrnävän kunta

Muutostarinat poliittisen johtamisen näkökulmasta: onnistuneen ja epäonnistuneen muutoksen tekijät
Vuorovaikutteinen työskentely osallistujien omien kokemusten kautta

Illallinen ja vertaiskeskustelua

15.12. Viestintä ja vuorovaikutus – maine, teot ja seuraukset

Mistä ja miten kuntamaine rakentuu ja mikä on poliittisen johdon rooli?
Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki

Media on muuttunut
Tuottaja Martta Nieminen, Kuntalehti
Verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, Suomen Kuntaliitto


Mediaa et voi hallita, mutta... Käytännön mediasuhteet ja mediastrategiat poliittisen johtamisen näkökulmasta
Viestintäkouluttaja Annamaija Manninen, Viestintätoimisto Annamaija Manninen, ent. toimittaja (YLE)

Palaute kehittymissuunnitelmista ja ohjelmakokonaisuuden yhteenveto
Marita Lehikoinen


SERTIFIOINTI
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin


Tunnelmia ja tietoa - oppeja ja oivalluksia kerätään somessa #KPJkoulutus.

3100,00 EUR + alv 24%
kuntakohtainen omarahoitushinta/osallistuja, johon kuuluu:
• 3 lähiopetusjaksoa (á 2 päivää) valmennusmateriaaleineen
• DiSC®-toimintatyylianalyysi sekä siihen liittyvä palautekeskustelu
• henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka työstämistä tuetaan ohjelman aikana
• lounaat ja illalliset vertaiskeskusteluineen

Erillisinä optioina:
• henkilökohtainen coaching, joka sisältää kolme 1,5 tunnin sessiota Certified Business Coach® -valmentajan kanssa syventämään ja tukemaan henkilökohtaisia johtamisvalmiuksia (650 EUR + alv 24%)

Coachingin teemat määrittyvät yksilöllisesti. Tyypillisesti näkökulmana on johtamistaitojen syventäminen. Esimerkiksi DiSC®-analyysin tai kehittymissuunnitelman pohjalta osallistuja on voinut tunnistaa itselleen tärkeitä aihioita, joita voidaan käsitellä edelleen ja hakea käytännön toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Aiheena voi olla esimerkiksi myös jonkun tärkeän johtamistilanteen tai ongelmaksi koetun asian työstäminen; miten sitä voidaan jäsentää ja millaisin toimenpitein saadaan aikaan ratkaisuja.

• kunnassa toteutettava valtuusto- tai hallitustyön arviointi sekä toimielimen työskentelyn kehittämistyöpaja

• ohjelman päättävä opintomatka Euroopan kohteeseen

Osallistumisen veloitukseton peruutus voidaan tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään eli 7.9. mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%.

Helsinki, Kuntatalo
Toinen Linja 14
00530 HELSINKI

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta? Olemme sopineet 1. ja 3. jaksolle tarjoushinnan majoitukseen Cumulus Hakaniemessä, joka on kävelymatkan päässä Kuntatalolta. Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa myös toisen yöpyjän nimi. Mikäli toista yöpyjää ei ole tiedossa, varataan yhden hengen huone.

Cumulus Hakaniemi: puhelinnumero 09 5466 0100 tai hakaniemi.cumulus@restel.fi. Huoneen saa tekemällä varauksen viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta mainiten koulutuksen nimen "7. KPJ".

1-hengen huone: 99 euroa / huone / vrk / henkilö
2-hengen huone: 59,50 euroa / huone / vrk / henkilö

2. jakso 2.–3.11.2017 järjestetään internaatissa Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Yhden hengen Standard tai Comfort -huone on 75 euroa / huone / vrk, Superior-huone on 95 euroa / huone / vrk. Huonetyyppejä on rajattu määrä. Huone tulee varata 12.10. mennessä osoitteesta myynti@onnela.com tai numerosta 09 258 821 tunnuksella "FCG".

Järjestämme samansisältöisen koulutuksen myös seuraavana ajankohtana:

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus VIII
1. jakso 18.–19.1.2018
2. jakso 15.–16.2.2018
3. jakso 8.–9.3.2018

Pääset ilmoittautumaan rinnakkaiskoulutukseen kopioimalla selaimeesi osoitteen:
https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=8941

Koulutusohjelman alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat kuntajohtamisen ja -hallinnon alalta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia. Puhujina mm.

• Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, Suomen Kuntaliitto
• Kaupunginhallituksen vpj Markku Kauppinen, Joensuun kaupunki
• Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Joensuun kaupunki
• Emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopisto
• Erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia
• Tutkimusjohtaja, tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen, FCG Konsultointi
• Strategiapäällikkö Markus Pauni, Suomen Kuntaliitto
• Kaupunginjohtaja Tomas Häyry, Vaasan kaupunki
• Johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi
• Kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto
• Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola, Lappeenrannan kaupunki
• Muutosjohtaja Kari Hakari, Pirkanmaan liitto
• Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat
• Argumentointivalmentaja Aira Ranta, Argumentointivalmennus Aira Ranta
• Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, FCG Konsultointi
• Apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto
• Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki
• Yritysverotusyksikön ylijohtaja, muutosjohtaja Sanna Alamäki, Verohallinto
• Kaupunginvaltuuston pj 2013-2017, nykyinen jäsen Nina Brask, Kotkan kaupunki
• Kunnanjohtaja Marjukka Manninen, Tyrnävän kunta
• Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki
• Tuottaja Martta Nieminen, Kuntalehti
• Verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, Suomen Kuntaliitto
• Viestintäkouluttaja Annamaija Manninen, Viestintätoimisto Annamaija Manninen, ent. toimittaja (YLE)

Merkittävänä tiedonlähteenä ovat myös osallistujat itse. Ohjelma tarjoaa verkostoitumista ja vertaisoppimista; käytännön kokemuksia, haastamista ja hyviä käytäntöjä.

Mukana ovat lisäksi kunta-alaa ymmärtävät Certified Business Coach® -valmentajamme toimialajohtaja Marita Lehikoinen ja johtava konsultti Timo Huttunen.

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköMarita Lehikoinenpuh. +358 40 840 0470etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMarianna af HällströmMarianna.afHallstrom@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)