Kirjaudu

Hallinto-, talous- ja henkilöstöjohdon konferenssi

Loading Loading...

Ajankohta 21.9.2017 - 22.9.2017
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 21.9.2017 mennessä


Konferenssin ohjelma löytyy myös omalta tapahtumasivultaan tämän linkin takaa.

Jokavuotinen konferenssi kokoaa kuntien johdon yhteen kuulemaan ajankohtaisista kuntakentän aiheista sekä tapaamaan kollegoita ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

Konferenssi koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja hallinto-, talous- sekä henkilöstöjohdon omista ohjelmista. Osallistujilla on mahdollisuus myös valita yksittäisiä osioita eri ohjelmista.

Talous- ja sote -osiot on yhdistetty kattavaksi kokonaisuudeksi – tutustu tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Suomi on suurten muutosten äärellä ja työelämä on murroksessa. Konferenssin aluksi valtakunnansovittelija Minna Helle johdattelee meitä pohtimaan työelämän tulevaisuuden näkymiä.

Hallintojohdon ensimmäisen päivän osuudessa keskitytään siihen, miten digitalisaatio näkyy kunnan hallinnossa ja palveluissa, paneudutaan sopimusten merkitykseen ja niiden siirtoihin sekä hankintojen strategiseen johtamiseen.

Toinen päivä avataan pohdinnalla eettisten toimintatapojen merkityksestä ja epäeettisten toimintatapojen sekä korruption yleisyydestä. Hallintojohtajan muistilista –osuudessa kerrataan vanhoja tuttuja teemoja sekä pureudutaan uusiin teemoihin muun muassa verkkojulkisuuteen ja esteettömyyteen verkossa. Jokaiselle aiheelle on varattu 15 minuuttia aikaa, joten hatusta saa pitää kiinni tätä muistilistaa kuunnellessa ja lukiessa!

Talousjohdon session avaa totutusti katsaus kuntien ja tulevien maakuntien talouden kehitysnäkymiin. Kahden päivän aikana on tarjolla laaja kattaus puheenvuoroja uudistusten tuomista konkreettisista muutoksista kunnan talous- ja henkilöstöhallintoon, osallistuvasta budjetoinnista, tulevista uudistuksista yrittäjän näkökulmasta, kuntatieto-ohjelmasta, tilinpäätösanalyysistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisesta ratkaisusta Etelä-Savosta talousjohtajan silmin.

Henkilöstöjohdon ensimmäisen päivän teemana on työkyky: työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset, milloin irtisanominen tulee kyseeseen ja esimerkkejä siitä, mitä työkyvyn ja –hyvinvoinnin edistämiseksi voisi tehdä. Saamme myös tuoreimmat kuulumiset työaikalain uudistuksen tilanteesta.

Toisen päivän osioissa keskitytään sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin kysymyksiin: Mikä on uusi KT ja mitä tiedetään tulevasta sopimus- ja neuvottelujärjestelmästä? Millaista tukea muutokseen työnantajille on tarjolla ja mikä on henkilöstösiirtojen valmistelutilanne? Kuka tuottaa tulevaisuudessa maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut? Lisäksi kuulemme esimerkkejä siitä, miten maakunnissa on jo edetty.

Ensimmäisen konferenssipäivän iltaan vie - yleisön pyynnöstä - illallisristeily Helsingin kauniiseen länsisaaristoon. Nautimme Royal Linen aluksella upeista maisemista, saariston herkuista ja merellisestä tunnelmasta. Astu laivaan!

Päivät päättää Yhdysvaltojen entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck. Oreck on koulutukseltaan juristi ja työskenteli Yhdysvalloissa yli 25 vuotta verotukseen erikoistuneena lakimiehenä. Nykyään hän toimii niin yrittäjänä kuin myös Aalto-yliopiston luennoitsijana. (Esitys tulkataan suomeksi.)

Tervetuloa mukaan!

OHJELMA

Torstai 21.9.

YHTEINEN OSUUS

8.30 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

9.30 Tilaisuuden avaus

9.35 Avauspuheenvuoro: työelämän tulevaisuuden näkymät
Valtakunnansovittelija Minna Helle

10.15 Valtion talousarvio 2018, verotus sekä niiden vaikutukset maakuntien ja kuntien talouteen
Johtaja Ilari Soosalu, Suomen Kuntaliitto

10.50 Tauko

11.00 Ajankohtaista työmarkkinoilla
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat

11.30 Sote- ja maakuntauudistuksen tilanne kuntien näkökulmasta sekä katsaus ajankohtaisiin lainsäädäntöasioihin
Johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto

12.15 Lounas


HALLINTOJOHDON OSUUS

13.15 Miten digitalisaatio näkyy kunnan hallinnossa ja palveluissa?
erityisasiantuntija Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto

Kuntaesimerkki
Puhuja vahvistetaan myöhemmin

14.30 Kahvitauko

15.00 Sopimukset ja niiden siirto
Sote- ja maakuntauudistus tulee –mitä kunnan solmimille sopimuksille pitää konkreettisesti tehdä ja millä aikataululla?
• Mitä ohjeistusta asiasta on tehty tai tulossa?
johtava lakimies Leena Hoppu-Mäenpää, Suomen Kuntaliitto

16.00 Hankintojen strateginen johtaminen ja Kuntaliiton suositus hankintaohjeeksi
johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto

17.00 Koulutuspäivän päätös


TALOUSJOHDON OSUUS

13.15 Kuntien ja tulevien maakuntien talouden kehitysnäkymiä: ennusteet talouden kehitykselle koskien vuosia 2018 - 2020
Pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto

13.45 Sote- ja maakuntauudistus: konkreettiset muutokset kunnan talous- ja henkilöstöhallintoon
Projektipäällikkö Mia Hokkanen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

14.30 Kahvitauko

14.45 Osallistuva budjetointi: uusia keinoja talouden ja toiminnan suunnitteluun sekä asukkaiden aktivointiin
Asiantuntija, tutkija Ritva Pihlaja, Bartsys Oy

15.30 Sote-uudistus yrittäjän silmin
Elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät

16.30 Koulutuspäivän päätös


HENKILÖSTÖJOHDON OSUUS

13.15 Mitä meillä on tehty työhyvinvoinnin edistämiseksi – Case Tampere
Työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo, Tampereen kaupunki

13.45 Irtisanominen yksilö- ja työkykyperusteella
Työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen, KT Kuntatyönantajat

14.30 Kahvitauko

15.00 Työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset - miten niihin voi vaikuttaa?
Tiimipäällikkö Toni Pekka, Keva

15.45 Tietoisku: Missä mennään työaikalain kokonaisuudistuksessa
Työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen, KT Kuntatyönantajat

16.15 Koulutuspäivän päätös


YHTEINEN OSUUS

18.00 Illallisristeily Helsingin kauniiseen länsisaaristoonPerjantai 22.9.

HALLINTOJOHDON OSUUS

8.30 Eettisyys kuntajohtamisessa
Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki, Vaasan yliopisto

Korruptio, lahjukset –tunnistatko epäterveet toimintatavat?
• Kuntaliiton eettiset ohjeet kuntien käyttöön
Lakimies Saija Haapalehto, Suomen Kuntaliitto

10.00 Tauko

10.15 Hallintojohtajan muistilista – onhan jo kunnossa, ikivihreät jo tulossa
• onhan jo kunnossa: hallintosääntö, kuntastrategia, sidonnaisuusrekisteri sekä päätösten vieminen nettiin
• ikivihreät: muutoksenhaku
• tulossa: EU:n tietosuoja-asetus, sähköiset kokoukset sekä sähköinen päätöksentekomenettely sekä esteettömyys verkossa
lakimies Riitta Myllymäki, Suomen Kuntaliitto
lakimies Saija Haapalehto, Suomen Kuntaliitto
tiedonhallinnan erityisasiantuntuja Tuula Seppo, Suomen Kuntaliitto
hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, Lohjan kaupunkiTALOUSJOHDON OSUUS

8.30 Verotuksen ja valtionosuuksien muutokset 2018 ja vuoden 2018 vaikutus vuoden 2019 uudistukseen
Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto

9.00 Kuntatieto-ohjelman kuulumisia
• Kuntatieto-ohjelma apuna sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen ja varhaiskasvatuksen tehokkuuden ja tuottavuuden arvioinnissa
Projektipäällikkö Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö

9.30 Alueellinen esimerkki: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut Essote
Talousjohtaja Vesa Vestala, Essote

10.15 Tauko

10.30 Tilinpäätösanalyysin terävöittäminen ja tulkinta; päätelmiä tarkastushavaintojen pohjalta
KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy


HENKILÖSTÖJOHDON OSUUS

8.30 Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstökokonaisuus
• Uusi KT
• Sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistamisen tilannekatsaus
• Muutostuki työnantajille - ajankohtaiset asiat
• Henkilöstösiirtojen valmistelu luovuttavilla työnantajilla
• Lainsäädännön ajankohtaiskatsaus
• Tulevan virka- ja työehtosopimuskierroksen sisältötavoitteet
Neuvottelupäälliköt Sari Ojanen ja Henrika Nybondas-Kangas sekä muita KT Kuntatyönantajien asiantuntijoita

10.00 Tauko

10.15 Aihe jatkuu

11.00 Näin meillä on edetty - maakuntacase
Hallintojohtaja Inka Tikkanen-Pietikäinen, Uudenmaan liitto

11.30 Kuka tuottaa maakunnan henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut?
- palvelukeskuksen valmistelutilanne

Projektipäällikkö Teemu Seppälä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus


YHTEINEN OSUUS

12.00 Kevan ajankohtaiset
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva

12.20 Lounas

13.20 Fit for future – menestysresepti Suomelle
Bruce Oreck
(Esitys tulkataan suomeksi.)

14.15 Koulutuspäivien päätös
Toimialajohtaja Tarja Salonen, FCG Koulutus Oy

14.30 Hyvää kotimatkaa!


Huomio! Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan mahdollisia.


Konferenssin ohjelma löytyy myös omalta tapahtumasivultaan tämän linkin takaa.

Helsinki, Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2
00220 Helsinki

Lisätiedot

Majoitus
Olemme varanneet majoituskiintiön alla mainitusta hotellista 21.–22.9. Osallistuja varaa itse tarvitsemansa huoneen varaustunnusta; FCG Talous- hallinto- ja henkilöstöjohto käyttämällä. Majoitus maksetaan suoraan hotelliin.

Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2, 0220 Helsinki
Puh. 010 850 3820
reservations.cl.helsinki@choice.fi

Huonehinnat:
1 hh 139 / vrk
2 hh 159 / vrk

Majoituskiintiö on voimassa 7.9. asti.

FCG:n yhteyshenkilöt:
Koulutuspäällikkö Miisa Vierikko
miisa.vierikko@fcg.fi
Puh. 044 278 6564

Koulutussuunnittelija Lena Sjöblom
lena.sjoblom@fcg.fi
Puh. 050 301 9167

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköMiisa Vierikkopuh. +358 44 278 6564etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriLena Sjöblompuh. +358 50 301 9167etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)