Kirjaudu

Teknisten lautakuntien koulutuspäivät

Loading Loading...

Ajankohta 20.9.2017 - 21.9.2017
Aika
Paikkakunta Tampere
Ilmoittautumisaika


Syksyllä 2017 FCG Koulutus Oy tarjoaa viisi Suomen Kuntaliiton kanssa yhteistyössä suunniteltua vaihtoehtoa teknisten lautakuntien koulutukseen. Koulutukset ovat tarjolla Tampereen ohella Vantaalla (6.-7.9.), Turussa (25.-26.10.), Kuopiossa (8.-9.11.) ja Oulussa (14.-15.11.). Kunnat voivat valita vaihtoehdoista luottamushenkilöilleen parhaiten sopivat ajankohdat ja koulutuspaikkakunnat.

Koulutuspäivät on tarkoitettu sekä uusille että vanhoille teknisen lautakunnan jäsenille. Koulutuspäivien sisältö antaa luottamushenkilöille monipuolista, tärkeätä tietoa tukemaan hyvää päätöksentekoa.

Tilaisuuksissa käsitellään monipuolisesti lautakuntatyön lähtökohtia, keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä sekä toimintatapoja. Koulutuksen teemoina myös lautakunnan perustehtävät ja rooli, teknisen toimialan palvelut sekä palvelujen tuottamisen vaihtoehdot. Toisena iltapäivänä osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan omaksi koulutusteemakseen joko kaavoituksen tai toimitilapalvelut.

Kaikki päivien kouluttajat ovat hyvin kokeneita kuntien teknisen ja ympäristötoimialan asiantuntijoita.

Tilaisuuden osallistujat voivat lähettää etukäteen kysymyksiä, joita toivovat päivillä käsiteltävän. Kysymykset Jouko Riipiselle jouko.riipinen@fcg.fi tai 044 555 9796.

On toivottavaa, että koulutuspäivään osallistuu kustakin teknisestä lautakunnasta mahdollisimman monta jäsentä sekä mahdollisesti myös esittelijä. Näin varmistetaan se, että lautakunnan kaikilla jäsenillä saman sisältöinen tietopohja, kun keskustelua lautakunnan tehtävistä jatketaan lautakuntatyön yhteydessä.

Tervetuloa!


Keskiviikko 20.9.2017

9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

10.00 Koulutuspäivien tavoitteet ja toimintatavat sekä osallistujien odotukset
Koulutuspäällikkö, DI, Jouko Riipinen, FCG Koulutus Oy

10.15 Teknisen toimialan palvelut, velvoitteet ja vastuut
- nyt ja maakuntauudistuksen jälkeen?
• Maankäyttö ja kaavoitus
• Kadut, tiet ja muut liikenne- ja yleiset alueet
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Toimitilat
• Pelastustoimi
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto

12.00 Lounas

13.00 Palveluiden hankinta ja kilpailuttaminen - mitä päätöksentekijän tulisi tietää?
• Laki julkisista hankinnoista
• Viimeisten lakiuudistusten vaikutukset: mitä uutta valmisteluun ja päätöksentekoon?
Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto

14.30 Kahvi

14.45 Lautakunnan ja sen jäsenten oikeudellinen asema
• Asema ja toimivalta
• Vastuut
• Esteellisyys
• Oikeat menettelytavat
Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto

16.00 Tauko

16.15 Teknisen lautakunnan tehtävä ja lautakunnan rooli
• Lautakunnan tehtävä, toimintaympäristö ja toiminnan painopisteet
• Lautakunnan oma rooli - sekä suhde muihin toimielimiin ja viranhaltijaorganisaatioon kunnassa
• Lautakunnan jäsenen oma rooli
Johtaja Jouko Leskinen, Oulun kaupunki

Yhteinen keskustelu alustuksen teemoista

17.30 Päivän työskentely päättyy

17.45 Yhteinen iltapala – ja keskustelut jatkuvat


Torstai 21.9.2017

9.00 Lautakunnan toiminta ja toimintatavat
• Lautakunnan toimintatavat
• Puheenjohtajan rooli
• Miten lautakunta toimii tuloksellisesti
• Vuosittainen toimintaprosessi, mm. tavoitteet, budjettiseuranta

Teknisen toimialan palvelujen tuottaminen - nyt ja maakuntauudistuksen jälkeen
• Kunta itse, ostopalvelut
• Palvelutuotannon organisointitavat: virasto, liikelaitos, yhtiö, kuntayhteistyö, liikelaitoskuntayhtymä

Talouden suunnittelu ja talousarvioprosessi
• Investoinnit ja käyttötalous
• Tilinpäätös
Johtaja Jouko Leskinen, Oulun kaupunki

12.00 Lounas

13.00 – 15.45 Iltapäivän rinnakkaiset teemat A tai B valittavissa oman mielenkiinnon mukaan:

TEEMA A: Kaavoitus, maapolitiikka ja kunnan elinvoima

13.00 Kunnan maankäytön ja rakentamisen ohjaus
• Hyvä maankäytön suunnittelu kunnan elinvoiman kehittäjänä
• Kaavajärjestelmä maakuntakaavasta asemakaavaan
• Kuinka kaavoitus etenee: kaavaprosessi
• Maankäyttö- ja rakennuslain uusimmat muutokset - ja mitä vireillä?
• Suunnittelutarveratkaisut: päätösten perustelut
• Poikkeamispäätökset MRL- muutosten jälkeen
Koulutuspäällikkö Jouko Riipinen, FCG Koulutus Oy

14.30 Kahvi

14.45 Kunnan maapolitiikan tehtävät ja välineet
• Hyvä maapolitiikka kunnan elinvoiman kehittäjänä
• Maapolitiikan välineistö, mitä kunnan käytössä?
• Kokemuksia Pirkkalasta - uuden maapolitiikan vaikutuksia kuntatalouteen
Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, Pirkkalan kunta

15.45 Tilaisuus päättyy

TEEMA B: Kunnan toimitilojen hallinta

13.00 Toimitilat ja strategiat nyt - entä maakuntauudistuksen jälkeen?
• Omistajapolitiikan linjaukset ja käytännöt
• Palvelustrategia ja toimitilastrategia
• Kiinteistökannan haasteet
• SOTE- kiinteistöt

Kahvi

Toimitilojen rakennuttaminen ja ylläpito sekä kiinteistöpalvelut
• Rakennuttamisen haasteet
• Kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut
Johtaja Jouko Leskinen, Oulun kaupunki

15.45 Tilaisuus päättyy

Tampere, Solo Sokos Hotel Torni
Ratapihankatu 43
33100 TAMPERE

Solo Sokos hotel Torni

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta?

Osallistujat varaavat itse majoituksen. Majoitus maksetaan hotelliin tai jätetään laskutusosoite.

Olemme varanneet hotellista majoituskiintiön ja sen tunnus on "FCG Teknisten lautakuntien koulutuspäivät"

Majoitus uusitussa 1 hengen huoneessa 150 euroa/henkilö/yö
Majoitus uusitussa 2 hengen huoneessa 85 euroa/henkilö/yö (Huonetoveri ilmoitetaan varauksen yhteydessä.)

Varaukset:
Sokos Hotels Myyntipalvelu puhelin: 020 1234 600 / yksittäiset huonevaraukset tai sähköpostilla sokos.hotels@sok.fi

Huonekiintiö purkautuu automaattisesti 22.8.2017

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköJouko Riipinenpuh. +358 44 555 9796etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriAnn-Marie Bützow-Heikkiläpuh. +358 50 301 9143Ann-Marie.Butzow-Heikkila@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)