Kirjaudu

Teknisten lautakuntien koulutuspäivät

Loading Loading...

Ajankohta 8.11.2017 - 9.11.2017
Aika
Paikkakunta Kuopio
Ilmoittautumisaika


Syksyllä 2017 FCG Koulutus Oy tarjoaa viisi Suomen Kuntaliiton kanssa yhteistyössä suunniteltua vaihtoehtoa teknisten lautakuntien koulutukseen. Koulutukset ovat tarjolla Kuopion ohella Vantaalla (6.-7.9.), Tampereella (20.-21.9.), Turussa (25.-26.10.) ja Oulussa (14.-15.11.). Kunnat voivat valita vaihtoehdoista luottamushenkilöilleen parhaiten sopivat ajankohdat ja koulutuspaikkakunnat.

Koulutuspäivät on tarkoitettu sekä uusille että vanhoille teknisen lautakunnan jäsenille. Koulutuspäivien sisältö antaa luottamushenkilöille monipuolista, tärkeätä tietoa tukemaan hyvää päätöksentekoa.

Tilaisuuksissa käsitellään monipuolisesti lautakuntatyön lähtökohtia, keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä sekä toimintatapoja. Koulutuksen teemoina myös lautakunnan perustehtävät ja rooli, teknisen toimialan palvelut sekä palvelujen tuottamisen vaihtoehdot. Toisena iltapäivänä osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan omaksi koulutusteemakseen joko kaavoituksen tai toimitilapalvelut.

Kaikki päivien kouluttajat ovat hyvin kokeneita kuntien teknisen ja ympäristötoimialan asiantuntijoita.

Tilaisuuden osallistujat voivat lähettää etukäteen kysymyksiä, joita toivovat päivillä käsiteltävän. Kysymykset Jouko Riipiselle jouko.riipinen@fcg.fi tai 044 555 9796.

On toivottavaa, että koulutuspäivään osallistuu kustakin teknisestä lautakunnasta mahdollisimman monta jäsentä sekä mahdollisesti myös esittelijä. Näin varmistetaan se, että lautakunnan kaikilla jäsenillä saman sisältöinen tietopohja, kun keskustelua lautakunnan tehtävistä jatketaan lautakuntatyön yhteydessä.

Tervetuloa!


Keskiviikko 8.11.2017

9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

10.00 Koulutuspäivien tavoitteet ja toimintatavat sekä osallistujien odotukset
Koulutuspäällikkö, DI, Jouko Riipinen, FCG Koulutus Oy

10.15 Teknisen toimialan palvelut, velvoitteet ja vastuut
- nyt ja maakuntauudistuksen jälkeen?
• Maankäyttö ja kaavoitus
• Kadut, tiet ja muut liikenne- ja yleiset alueet
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Toimitilat
• Pelastustoimi
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto

12.00 Lounas

13.00 Palveluiden hankinta ja kilpailuttaminen - mitä päätöksentekijän tulisi tietää?
• Laki julkisista hankinnoista
• Viimeisten lakiuudistusten vaikutukset: mitä uutta valmisteluun ja päätöksentekoon?
Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto

14.30 Kahvi

14.45 Lautakunnan ja sen jäsenten oikeudellinen asema
• Asema ja toimivalta
• Vastuut
• Esteellisyys
• Oikeat menettelytavat
Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto

16.00 Tauko

16.15 Teknisen lautakunnan tehtävä ja lautakunnan rooli
• Lautakunnan tehtävä, toimintaympäristö ja toiminnan painopisteet
• Lautakunnan oma rooli - sekä suhde muihin toimielimiin ja viranhaltijaorganisaatioon kunnassa
• Lautakunnan jäsenen oma rooli
Johtaja Jukka Kotiniemi, Porin kaupunki

Yhteinen keskustelu alustuksen teemoista

17.30 Päivän työskentely päättyy

17.45 Yhteinen iltapala – ja keskustelut jatkuvat

Torstai 9.11.2017

9.00 Lautakunnan toiminta ja toimintatavat
• Lautakunnan toimintatavat
• Puheenjohtajan rooli
• Miten lautakunta toimii tuloksellisesti
• Vuosittainen toimintaprosessi, mm. tavoitteet, budjettiseuranta
Johtaja Jukka Kotiniemi, Porin kaupunki

10.00 Tauko

10.15 Teknisen toimialan palvelujen tuottaminen - nyt ja maakuntauudistuksen jälkeen
• Kunta itse, ostopalvelut
• Palvelutuotannon organisointitavat: virasto, liikelaitos, yhtiö, kuntayhteistyö, liikelaitoskuntayhtymä

Talouden suunnittelu ja talousarvioprosessi
• Investoinnit ja käyttötalous
• Tilinpäätös
Johtaja Jukka Kotiniemi, Porin kaupunki

12.00 Lounas

13.00 – 15.45 Iltapäivän rinnakkaiset teemat A tai B valittavissa oman mielenkiinnon mukaan:

TEEMA A: Kaavoitus, maapolitiikka ja kunnan elinvoima

13.00 Kunnan maankäytön ja rakentamisen ohjaus
• Hyvä maankäytön suunnittelu kunnan elinvoiman kehittäjänä
• Kaavajärjestelmä maakuntakaavasta asemakaavaan
• Kuinka kaavoitus etenee: kaavaprosessi
• Maankäyttö- ja rakennuslain uusimmat muutokset - ja mitä vireillä?
• Suunnittelutarveratkaisut: päätösten perustelut
• Poikkeamispäätökset MRL- muutosten jälkeen

Kahvi

Kunnan maapolitiikan tehtävät ja välineet
• Hyvä maapolitiikka kunnan elinvoiman kehittäjänä
• Maapolitiikan välineistö, mitä kunnan käytössä?
• Kokemuksia Pirkkalasta - uuden maapolitiikan vaikutuksia kuntatalouteen
Koulutuspäällikkö Jouko Riipinen, FCG Koulutus Oy

15.45 Tilaisuus päättyy

TEEMA B: Kunnan toimitilojen hallinta

13.00 Toimitilat ja strategiat nyt - entä maakuntauudistuksen jälkeen?
• Omistajapolitiikan linjaukset ja käytännöt
• Palvelustrategia ja toimitilastrategia
• Kiinteistökannan haasteet
• SOTE- kiinteistöt

Kahvi

Toimitilojen rakennuttaminen ja ylläpito sekä kiinteistöpalvelut
• Rakennuttamisen haasteet
• Kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut
Johtaja Jukka Kotiniemi, Porin kaupunki

15.45 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen 25.10.2017 mennessä

480,00 EUR + alv 24%
Koulutuksen hinta on 480 €/henkilö.

Jos koulutukseen osallistujia on vähintään neljä samasta lautakunnasta on hinta 430 €/henkilö.
Yli 8 henkilön ryhmistä pyydä erillinen tarjous.

Iltapala lisähintaan 30 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Kurssin hintaan sisältyy 4 numeroa Kuntatekniikka -lehteä

Ilmoittautuminen 25.10.2017 mennessä

Kuopio, Original Sokos Hotel Puijonsarvi
Minna Canthin katu 16
70100 KUOPIO

Original Sokos hotel Puijonsarvi

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta?

Osallistujat varaavat itse majoituksen. Majoitus maksetaan hotelliin tai jätetään laskutusosoite.

Olemme varanneet hotellista majoituskiintiön ja sen tunnus on "FCG Teknisten lautakuntien koulutuspäivät"

Majoitus uusitussa 1 hengen huoneessa 102 euroa/henkilö/yö
Majoitus uusitussa 2 hengen huoneessa 61 euroa/henkilö/yö (Huonetoveri ilmoitetaan varauksen yhteydessä.)

Varaukset:
Sokos Hotels Myyntipalvelu puhelin: 020 1234 600 / yksittäiset huonevaraukset tai sähköpostilla sokos.hotels@sok.fi

Huonekiintiö purkautuu automaattisesti 24.10.2017

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköJouko Riipinenpuh. +358 44 555 9796etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriAnn-Marie Bützow-Heikkiläpuh. +358 50 301 9143Ann-Marie.Butzow-Heikkila@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)