Kirjaudu

KT-yhteyshenkilöiden koulutusohjelma 2018, 1. jakso

Loading Loading...

Ajankohta 13.6.2018 - 14.6.2018
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Koulutusohjelman tavoitteena on antaa kokonaiskuva KT-yhteyshenkilön roolista ja tehtävistä, perehdyttää osallistujat työ- ja virkalainsäädännön sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimusten sisältöön ja soveltamiseen. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia omassa organisaatiossa työnantajan edustajana ja sopimusten tulkitsijana.

Koulutusohjelma sisältää kolme kahden päivän lähijaksoa:

1. jakso 13.- 14.6.2018
2. jakso 13. – 14.9.2018
3. jakso 1. – 2.11.2018

Kaikki lähijaksot järjestetään Helsingissä, Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2.

Koulutusohjelma koostuu seuraavista sisällöistä:

1. jakso
• Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
• KT-yhteyshenkilön rooli ja tehtävät
• Paikallinen sopiminen
• Työnantajan direktio-oikeus
• Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen

2. jakso
• KVTES:n keskeiset vuosilomamääräykset, työaikamääräykset sekä virka- ja työvapaat
• KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö, kannustava palkkaus ja palkitseminen

3. jakso
• Sektorikohtaiset erityispiirteet
• Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa

Ohjelma 1. jakso

Keskiviikko 13.6.

9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.30 Koulutusohjelman avaus

10.00 Kunnallisen työmarkkinajärjestelmän nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät
Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat

10.45 Ajankohtaiskatsaus
KT-yhteyshenkilön rooli ja tehtävät
KT-yhteyshenkilö KT Kuntatyönantajien yhteistyökumppanina
Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
Paikallinen sopiminen – ”Neuvoteltava, kuultava, sovittava…”
• Kuntatyönantajan rooli paikallisissa neuvotteluissa
• Mistä paikallisesti on neuvoteltava ja mahdollista sopia?
• Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvät erilaiset neuvottelu- ja sopimismenettelyt
• Ketkä voivat sopia?
• Tarkoituksenmukainen toiminta kunnan kannalta
Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat

12.00 Lounas
13.00 Edellinen aihe jatkuu
14.30 Kahvi

14.45 Luottamusmiesluku
Työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, KT Kuntatyönantajat

16.30 Koulutuspäivän päätös
17.00 Yhteinen iltapala

Torstai 14.6.
8.30 Työnantajan direktio-oikeus
Työnantajan ja työntekijän sekä viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteen aikana
• työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain määräykset huomioon ottaen

Palvelussuhteen alkaminen
• Virka- vai työsuhteeseen?
• Toistaiseksi vai määräajaksi?
• Koeaika
Työmarkkinalakimies Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat

11.30 Lounas

12.30 Palvelussuhteessa tapahtuvia muutoksia
Palvelussuhteen päättyminen
Aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä
Työmarkkina-asiamies Canelia Wessman, KT Kuntatyönantajat

14.00 Kahvi
14.15 Aihe jatkuu
15.15 Lähiopetusjakson päätös

Ohjelma 2. jakso

Torstai 13.9.

9.00 Aamukahvi
9.30 Työaikamääräysten pääsisältö
• Toiminnan tarpeet työaikojen ja -vuorojen suunnittelun lähtökohtana
• Kunta-alalla käytettävissä olevat työaikajärjestelmät, järjestelmän valinta ja muuttaminen
• Mitä luetaan työajaksi?
• Eri työaikamuodoista maksettavat korvaukset
• Mitä työnantaja ja esimies voi päättää työaikakorvauksista?
• Työaika-asiakirjat ja niiden merkitys
Johtava työmarkkina-asiamies Virpi Taavitsainen, KT Kuntatyönantajat

12.00 Lounas
13.00 Edellinen aihe jatkuu
13.45 Vuosilomamääräykset ja esimiehen rooli vuosilomia myönnettäessä
Johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo, KT Kuntatyönantajat

14.30 Päiväkahvi
14.50 Edellinen aihe jatkuu
17.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

18.00 Vapaamuotoinen kokoontuminen hotellin Sky Barissa (16. kerros)

Perjantai 14.9.

8.30 Ehdottomat ja harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
• Sairausloma
• Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa
• Tilapäinen hoitovapaa
• Muut virka- ja työvapaat
Työmarkkinalakimies Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat

11.30 Lounas

12.15 KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö
• Tehtäväkohtainen palkka ja tehtävien vaativuuden arviointi
• Henkilökohtainen lisä ja työsuorituksen arviointi
• Työkokemuslisä ja palveluaikalaskenta
• Tulospalkkio ja tulospalkkiomalli
• Kertapalkkio palkitsemiskeinona
• Rekrytointilisä - mitä muistettavaa
• Tuntipalkkaa, päiväpalkkaa vai kuukausipalkkaa?
• Muita palkkausmääräyksiä
• Palkkaus ja paikallinen sopiminen
Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat

14.00 Päiväkahvi
14.15 Edellinen aihe jatkuu

15.15 Palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen mahdollisuuksien
hyödyntäminen kunta-alalla
• Kokemuksia palkitsemisesta ja palkoista Suomessa
• Suuntauksena palkitsemisen kokonaisuudet ja strateginen palkitseminen?
• Suuntauksena yksilöllinen palkitseminen ja paikallinen sopiminen?
• Palkkiojärjestelmät tuloksellisuuden tukena
Työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat

16.00 Koulutusjakso päättyy

Ohjelma 3. jakso

Torstai 1.11.

9.00 Aamukahvi
9.30 OVTES:n keskeinen sisältö
Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, KT Kuntatyönantajat

11.45 Lounas

12.45 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskevat
keskeiset sopimusmääräykset
Työmarkkinalakimies Eeva Vesterbacka, KT Kuntatyönantajat

14.30 Päiväkahvi

15.00 Teknisten sopimuksen ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen
keskeinen sisältö
Johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, KT Kuntatyönantajat

17.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

Perjantai 2.11.

8.30 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntö
Johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo ja työmarkkinalakimies Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat

10.30 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa käytännössä
• Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöä palkattaessa
• Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo palvelussuhteen aikana tehtävissä päätöksissä
• Toteutuuko samapalkkaisuusvaade? Saako kunnissa vaativuudeltaan samanarvoisissa töissä samaa palkkaa?
Hallintojohtaja Noora Nordberg, Vihdin kunta

11.30 Lounas

12.30 Aihe jatkuu

Tietosuoja henkilöstöhallinnossa
Noora Nordberg

14.00 Päiväkahvi
14.15 Aihe jatkuu
15.30 Koulutusohjelman päätös


520,00 EUR + alv 24%
/ jakso. Maksu sisältää luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut. Laskutamme maksun viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja lisäämme laskuun laskutuslisän 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautumiset
30.5. mennessä. Osallistujat saavat viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen vielä erillisen osallistumisvahvistuksen, joka sisältää ohjelman.

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta 30.5. mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 euroa ja lisäksi koulutuspaikan perimät kulut, johon lisätään laskutuslisä 5 €. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Maksuun lisätään arvonlisävero.

Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2
00220 HELSINKI

Lisätiedot

Majoitus
Tarvitsetko majoitusta?
Olemme varanneet hotellista majoituskiintiön, josta osallistuja varaa itse tarvitsemansa huoneen mainitsemalla kiintiön nimen FCG/"koulutuksen nimi". Majoitus maksetaan suoraan hotelliin.

Hinnat:
1 hh 149 € / huone / vrk
2 hh 169 € / huone/ vrk
Majoituskiintiö sulkeutuu 14 vrk ennen tilaisuutta.

Huonevaraukset: Inhouse Sales (arkisinklo klo 8:00 – 18:00): puh. 010 850 3820 tai reservations.cl.helsinki@choice.fi.

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköTarja Heikkinenpuh. +358 50 327 0537etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. +358 50 312 0199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)