Kirjaudu

OVTES syventävä koulutusohjelma

Loading Loading...

Ajankohta 11.10.2018 - 17.1.2019
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Vielä ehdit ilmoittautua!

Tässä OVTES:n syventävässä koulutusohjelmassa osallistujat sukeltavat OVTES:n maailmaan, tutkivat sen kiemuroita ja ratkaisevat yhdessä soveltamista vaativia tilanteita tosielämän esimerkkien pohjalta.

Koulutusohjelma koostuu kahdesta lähijaksosta sekä lähijaksoja tukevasta verkkokoulutusosuudesta. Videoluennot, käytännön esimerkit sekä asiantuntevat luennoitsijat ovat oppijan tukena. Osa koulutuksesta on yhteistä yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle, osa ajasta ollaan jakautuneena kahteen ryhmään.

• I lähijakso 11.10.2018
• II lähijakso 29.11.2018
• verkkokoulutusosuus 1.10.2018 - 7.1.2019

Verkkokoulutusosuuden ensimmäisessä osassa palautetaan perusasioita mieleen ennen ensimmäistä lähipäivää sekä tutustutaan muihin osallistujiin. Työaika- ja palkkauspäivän verkko-osuudessa on kuusi esseetehtävää sekä väittämätehtäviä. Poissaoloja käsittelevässä verkko-osuudessa on neljä esseetehtävää sekä väittämätehtäviä. KT Kuntatyönantajien luennoitsijat toimivat verkkokoulutusosuuden tutoreina ja antavat esseistä kaikille henkilökohtaisen palautteen. Keskustelualue mahdollistaa yhteisen pohdinnan ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Lisäksi verkkoon on koottu videoluentoja ja muuta taustatietoa.

Suosittu koulutusohjelma toteutetaan nyt kolmatta kertaa.

Kaikki viime vuoden koulutusohjelmasta palautetta antaneet suosittelisivat koulutusta kollegalleen. Koulutuskokonaisuus koettiin hyödylliseksi oman työn kannalta 4,50/5,00. Verkkotehtävät hyödyllisenä koki 4,33/5,00.

Viime vuoden koulutusohjelmasta sanottua:

”Tämän tyyppinen oppinen, jossa tehdään verkkotehtäviä luentojen ja lähipäivien lisäksi, on antoisampaa oppimisen kannalta kuin pelkkien luentojen seuraaminen.”

”Sisältö oli hyvä ja kun kyseessä oli syventävä kurssi, niin mielestäni sisältö myös vastasi syventävän kurssin tavoitteita. Käytännön esimerkeillä ja harjoituksilla päästiin pureutumaan tärkeisiin ja vaikeisiin tulkintakysymyksiin. Ryhmä keskusteli ja kyseli paljon.”

”Kiinnostavaa kuultavaa, kuinka asiat ja ongelmatilanteet hoidetaan toisessa kunnassa. Voi ehkä ottaa oppia.”

”Henkilösihteerin työtehtävissäni erittäin hyödyllinen”

”Ihan yksi parhaista koulutuksista anniltaan ja hyödyltään!”


Tervetuloa!

Torstai 11.10.

Työaika- ja palkkauspäivä

Yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle (A, B ja C-osiot)

8.30 Aamukahvi

9.00 Koulutuksen avaus ja verkkokoulutusalustan esittely
Anniina Peltola, FCG Koulutus Oy

9.15 Yhteinen osuus
• A-osan palkkaus- ja työaikamääräykset
• tuntiopettajia koskevat määräykset
• Ajankohtaista opetusalalta

12.00 Lounas

13.00 Hyviä käytäntöjä, käytännön haasteita ja miten niitä selätetään
• palkanmaksuun liittyvät ongelmat (palkan takaisinperinnän problematiikkaa)
• opetusvelvollisuustyöajan problematiikkaa
• osa-aikaisten palvelussuhteiden haasteet
Palvelussuhdeasiantuntija Leila Nieminen, Vantaan kaupunki

14.00 Erilliset ryhmät ammatilliselle ja yleissivistävälle koulutukselle

Yleissivistävän koulutuksen palkkauksen, työajan ja tuntiopettajien erityispiirteet
• otsikkoaiheisiin liittyviä käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä
Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, KT Kuntatyönantajat

Ammatillisen koulutuksen palkkauksen, työajan ja tuntiopettajien erityispiirteet
• otsikkoaiheisiin liittyviä käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä
Työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen, KT Kuntatyönantajat

14.15 Iltapäiväkahvi

14.30 Edelliset aiheet jatkuvat

15.30 Koulutuspäivä päättyy


Torstai 29.11.

Poissaolopäivä

Yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle (A, B ja C-osiot)

8.30 Aamukahvi

9.00 Koulutuksen avaus ja verkkotehtävien eteneminen
Anniina Peltola, FCG Koulutus Oy

9.15 Palaute verkkotehtävistä ja ensimmäisestä koulutuspäivästä
Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja
työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen, KT Kuntatyönantajat

9.45 Virantoimituksen keskeytykset
• tavallisimmat virkavapaat
• virkavapaat ja päätöksenteko
• virkavapaan vaikutus palkan määräytymiseen
• käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä virkavapaisiin liittyen
Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja
työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen, KT Kuntatyönantajat

12.00 Lounas

13.00 OVTES ja KVTES määräysten yhteensovittaminen
- laskennallinen vuosiloma ja vuosiloma
• käytännön esimerkkejä

14.00 Iltapäiväkahvi

14.20 Hyviä käytäntöjä sekä käytännön haasteita ja vinkkejä niiden selättämiseen
• harkinnanvaraiset virkavapaat – hyviä käytäntöjä toimintayhtenäisyyteen
• lakisääteiset virkavapaat
Palvelussuhdeasiantuntija Leila Nieminen, Vantaan kaupunki

15.30 Koulutuspäivä päättyy

750,00 EUR + alv 24%
Maksu sisältää luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut. Laskutamme maksun viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja lisäämme laskuun laskutuslisän 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautumiset
17.9. mennessä. Osallistujat saavat viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen vielä erillisen osallistumisvahvistuksen, joka sisältää ohjelman.

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta 17.9. mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 euroa ja lisäksi koulutuspaikan perimät kulut, johon lisätään laskutuslisä 5 €. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Maksuun lisätään arvonlisävero.

Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2
00220 HELSINKI

Kouluttajina toimivat KT Kuntatyönantajien edustajat johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen sekä rekrytointikonsultti Leila Nieminen Vantaan kaupungilta.

Teija Metsäranta on koulutukseltaan kasvatustieteilijä ja juristi. KT Kuntatyönantajissa Teija työskentelee opetuksen osaamisalueella työmarkkinalakimiehenä. Hänen erityisalueensa opetushenkilön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla ovat yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstöön liittyvät kysymykset sekä muun muassa perus- ja lukiokoulutuksen opettajien kelpoisuudet. Lisäksi Teija työskentelee opetushenkilöstön työ- ja henkilöstöjuridiikkaan liittyvien kysymysten parissa.

Aikaisemmin Teija on työskennellyt Helsingin kaupungin palveluksessa, jossa hän hoiti asiantuntijatehtävissä kymmenen vuotta muun muassa opettajien rekrytointiin ja kelpoisuuskysymyksiin liittyviä asioita sekä koulutti näistä aiheista.

Tuula Vaskelainen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän työskentelee KT Kuntatyönantajissa opetuksen osaamisalueella työmarkkina-asiamiehenä. Hänen erityisalueensa opetushenkilön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla ovat ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, ammattikorkeakoulut sekä kansalais- ja kansanopistot. Lisäksi hän hoitaa myös Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimusasioita.

Tuula Vaskelainen on ennen kuntatyönantajien palvelukseen siirtymistään tehnyt pitkän uran Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa Lahdessa henkilöstöhallinnon tehtävissä muun muassa palvelussuhdepäällikkönä.

Leila Nieminen työskentelee palvelussuhdeasiantuntijana Vantaan kaupungilla ja työskentelee päivittäin koulutuksessa luennoimiensa aiheiden parissa.

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnniina Peltolapuh. +358 44 737 4803etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. +358 50 312 0199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)