Kirjaudu

Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja, Kho2

Loading Loading...

Ajankohta 5.4.2018 - 6.4.2018
Aika
Paikkakunta Tampere
Ilmoittautumisaika


Kho2-jaksolla paneudutaan hyvän hallitustyöskentelyn periaatteisiin sekä julkisuuslainsäädännön ja viestinnän teemoihin. Ensimmäisen päivän aikana kuulemme kokeneiden hallitusammattilaisten näkemyksiä hyvän hallintotavan periaatteista, hallitusjäsenten ja sen puheenjohtajan rooleista, hallitustyön ja johdon arvioinnista sekä yleisimmistä hallitustyön sudenkuopista.

Toisena päivänä paneudumme julkisuuslainsäädäntöön ja sen vaikutuksiin kuntayhtiöissä sekä erilaisiin viestintästrategioihin ja kriisiviestintään. Kuulemme puheenvuoron myös hankintalainsäädännön soveltamisesta kuntayhtiömaailmaan.

Jakson jälkeen sinulla on valmiudet yhä ammattimaisempaan hallitustyöskentelyyn, ja osaat puuttua epäkohtiin niitä havaitessasi. Ensimmäisellä jaksolla aloitettu lainsäädännöllinen teema jatkuu myös Kho2-jaksolla niin, että perehdyt erityislainsäädäntöön, joka sääntelee kunnan toimintaa ja vaikuttaa näin myös kuntayhtiöiden toimintaan.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.3.

Ohjelma, päivä 1

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45 Koulutuspäivien avaus ja tavoitteet

TEEMA V: HALLITUSTYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN KUNTAYHTIÖSSÄ

9.00 Hyvä hallintotapa – corporate governence hallitustyötä ohjaamassa
• Mitä tarkoittaa corporate governance kuntayhtiössä?
• Toiminnan organisointi
• Toiminnan seuranta
Partneri Timo Tiihonen, Boardman

10.00 Hallituksen, sen jäsenten ja puheenjohtajan rooli
• Hallituksen tehtävät ja vastuut
• Hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tehtävät
• Puheenjohtajan erityisrooli
• Hallituksen rooli suhteessa toimitusjohtajaan
• Puheenjohtaja –toimitusjohtaja –yhteistyö
Timo Tiihonen

11.00 Arviointi toiminnan laadun perustana
• Hallitustyön arviointi
• Hallituksen itsearviointi
• Johdon arviointi
Partneri Matti Jaakola, Boardman

12.00 Lounas

13.00 Hallituksen yleisimmät sudenkuopat –ja kuinka välttää ne?
• Osakeyhtiöissä yleensä / julkisomisteisissa yhtiöissä
• Omistaja ja hallitus
• Strategia
• Hallitus ja johto
Matti Jaakola

14.15 Kahvi

14.30 Toimiva hallitus –workshop
• Parhaat käytännöt ja sudenkuopat
Matti Jaakola

16.00 Koulutuspäivä päättyy


Ohjelma, päivä 2

9.00 Koulutuspäivän avaus: johdatus toisen päivän aiheisiin

TEEMA VI: JULKISUUS KUNTAYHTIÖSSÄ

9.15 Julkista vai salaista informaatiota?
• Yhtiön julkisuusvelvoite
• Tiedonanto ja tiedonsaanti
• Liikesalaisuudet ja salassapito
• Mitä konserniohje sanoo?
lakimies Tarja Krakau, Kuntaliitto

10.30 Yhtiön huolellisuusvelvoite
Tarja Krakau

11.30 Lounas

12.30 Hankintalaki ja sen soveltaminen kuntayhtiöissä
Tarja Krakau

13.30 Kahvi

TEEMA VII: KATSAUS VIESTINNÄLLISIIN SEIKKOIHIN

13.45 Ennakoiva viestintä ja kriisiviestintä
• Kun tieto leviää –miten hallitset mediaa
Toimitusjohtaja Pete Saarnivaara, Kaiku Helsinki

15.15 Koulutus päättyy. Hyvää kotimatkaa!

Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.3.

Tampere

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnniina Kontinenetunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)