Kirjaudu

Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja, Kho3

Loading Loading...

Ajankohta 31.5.2018 - 1.6.2018
Aika
Paikkakunta Tampere
Ilmoittautumisaika


Kho3-jaksolla syvennytään hallitustyössä olennaiseen talouden lukutaitoon ja opitaan tulkitsemaan tehokkaammin erilaisia talousraportteja. Talousasioiden pikakertauksen jälkeen käydään läpi kuntayhtiön verotuskysymyksiä ja paneudutaan yhtiön toimintaan tilintarkastuksen näkökulmasta.

Jakson jälkeen olet saanut vahvistusta kykyyn tulkita, analysoida ja kyseenalaistaa yhtiön hallituksessa esiin tulevia talousasioita, ja voit kantaa hallitusjäsenenä juridisen vastuusi talouden valvonnasta entistä varmemmin.

Huom! Tälle jaksolle viimeinen ilmoittautumispäivä 15.5.

Ohjelma, päivä 1

9.00 Jakson avaus ja tavoitteet
projektipäällikkö Anniina Kontinen, FCG

TEEMA VIII: TALOUDEN PIKAKERTAUS

9.15 Hallituksen vastuu talouden valvonnassa
• OYL:n velvoitteet, yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
• Sisäinen valvonta ja sen järjestäminen

10.00 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut
• Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
• Kassavirtanäkökulma

11.00 Mihin kiinnitän huomioni budjettiesityksessä?
• Omistajan asettamat tavoitteet
• Yhteys strategiaan ja sen tavoitteisiin
• Yhtiön asettamat tavoitteet
• Talouden ja toiminnan yhteys
• Tavoitteellisuus vs. realistisuus
• Liiketoiminnan jatkuvuus ja elinkelpoisuus
Johtava konsultti Riitta Ekuri, FCG

12.30 Lounas

13.15 Mihin kiinnitän huomioni tilinpäätöksessä?
• Osakeyhtiön kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius
• Osakeyhtiön vastuut
• Voitonjakoehdotus vs. voitonjakokelpoiset varat
• Oman pääoman riittävyys
• Onko liiketoiminta elinkelpoista, myös osingon-/varojenjaon jälkeen? (maksukykytesti)
Johtava konsultti Riitta Ekuri, FCG

15.00 Rahoituksen vaihtoehtoja kunnallisille osakeyhtiöille
• Investoinnit ja korkoriskien hallinta
• Kilpailun ja markkinoiden merkitys Kuntarahoituksen kannalta
Puhuja vahvistuu pian.

16.15 Koulutuspäivä päättyy

Ohjelma, päivä 2

8.30 Koulutuspäivän avaus: johdatus toisen päivän aiheisiin

TEEMA IX: VEROTUS KUNTAYHTIÖSSÄ

8.45 Verotus kuntayhtiössä
• Verosuunnittelu kuntayhtiöissä
• Miten verotuksen ymmärtäminen tukee voiton tavoittelussa
• Verotuksen erityispiirteitä voittoa tavoittelemattomille yhtiöille
• Arvonlisäverotus kuntayhtiössä
Veroasiantuntija Sakke Vehkakoski, Revisium Oy


TEEMA X: TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMA KUNTAYHTIÖIDEN TOIMINTAAN

10.15 Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta kuntayhtiön toimintaa valvomassa
Tilintarkastaja, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö, Revisium Oy

11.15 Lounas

12.00 Omaisuuden arvon säilyttäminen ja taseen käyttö
Tilintarkastaja, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö, Revisium Oy

13.00 Eläkemaksuihin vaikuttaminen kuntayhtiöissä
Puhuja vahvistuu pian.

13.30 Kahvi

TEEMA XI: RISKIENHALLINTA

13.45 Riskienhallinnan workshop
• Mihin ja miten tulisi varautua omassa organisaatiossani?
o Taloudelliset riskit
o Strategiset riskit
o Operatiiviset riskit
o Vahinkoriskit
Workshopin fasilitoi Anniina Kontinen

15.00 Virallinen osuus päättyy

15.15 Sertifikaattien jako ja kakkukahvit

Kho-sertifikaatti suoritettu, mukavaa kotimatkaa!

Huom! Tälle jaksolle viimeinen ilmoittautumispäivä 15.5.

Tampere

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnna Sorvaripuh. +358 44 750 5307etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)