Kirjaudu

Kaavoituksen peruskoulutus - prosessi, sisältö ja toteutus: jakso 1

Loading Loading...

Ajankohta 21.11.2018 - 23.11.2018
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Kahdessa jaksossa toteutettava koulutus antaa hyvän kokonaiskäsityksen kaavoituksen oikeudellisista perusteista ja kaavoitukseen liittyvistä lukuisista ammatillisista näkökulmista: 1. jakso 21.-23.11.2018 ja 2. jakso 16.-17.1.2019.

Kurssikokonaisuus parantaa suunnittelijoiden ja muiden kaavaprosessin osapuolten valmiuksia prosessin sujuvaan ja oikeudellisesti onnistuneeseen hallintaan. Vankan luentosisällön ohella koulutus tarjoaa myös yhteisen keskusteluareenan suunnittelijoille ja muille kaavoituksen toimijoille. Kurssin molemmilla jaksoilla myös keskustelevia osuuksia, jotka syventävät näkökulmaa kaavoitusalan ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Koulutuksen ammatillisina teemoina ovat:

I-jakso
• Maankäyttö- ja rakennuslaki suunnittelun ohjauksessa
• Kaavoitusmonopolia vai kumppanuutta – lupa kaavoittaa!
• Kaavoituksen lähtötiedot
• Kaavan käsittelyprosessi
• Suunnittelutarvealueet ja hyvä päätöksen valmistelu
• ELY-keskuksen rooli ja tehtävät
• Maakuntakaavoituksen rooli ja tehtävät
• Osallisuus ja vuorovaikutus
• Asukasnäkökulma kaavoitukseen

II-jakso
• Kaava-asiakirjojen sisältö ja tuottaminen – case Kivistö
• Kunnan maapolitiikka ja kaavoitus
• Kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittaminen
• Kiertotalous aluesuunnittelussa – mitä tämä voisi olla?
• Kaavoitus ja hyvä hallinto
• 3D-kaupunkimalli kaavoituksessa
• Kiinteistöt ja kiinteistönmuodostus
• Kaavojen oikeusvaikutukset

Ohjelmasisältöihin saattaa tulla vielä muutoksia.

Ilmoittautuminen kattaa molemmat jaksot, ellet erikseen ole ilmoittanut osallistuvasi vain 1. jaksolle.

Ke 21.11.2018
09.00 Tulokahvi ja ilmoittautuminen

9.30 Tervetuloa – kurssin avaus
Koulutuspäällikkö Paula Mäki, FCG Koulutus Oy

10.15 Maankäyttö- ja rakennuslaki suunnittelun ohjauksessa
• Lain tavoitteet
• Yleiset säännökset
• Kytkennät muihin maankäytön suunnittelua ja rakentamista sivuaviin lakeihin
• Viranomaisten toimivalta ja yhteistyö lain näkökulmasta
• Vireillä olevat MRL:n muutokset - tilannekatsaus
Lakimies, VT Susanna Ijäs, Lakimaa Oy

Tauko

11.30 Kaavoitusmonopolia vai kumppanuutta – lupa kaavoittaa!
• Kunnan kaavoitusoikeus vai velvollisuus
• Maanomistajan intressien huomioiminen kaavoituksessa
Lakimies, VT Susanna Ijäs, Lakimaa Oy

12:30 Lounas

13.30 Perustiedot ja selvitykset kaavaprosessin osana
• Tarvittavat tiedot MRL;n ja viranomaiskäytäntöjen pohjalta
• Kunnassa olevien tietojen hankinta ja päivitys,
• Eri viranomaistahojen tietoaineistot ja niiden käyttö
• Kaavaprosessin yhteydessä laadittavat selvitykset
Osastopäällikkö, Maritta Heinilä, Sweco Ympäristö Oy

14:30 Kahvit ja majoittuminen

15:15 Ekskursio Lapinlahden sairaalaan: Mielen huoneet
Tervetuloa tutustumaan Suomen kuuluisimpaan psykiatriseen hoitolaitokseen. Kierroksen aikana sukellamme Lapinlahden sairaalan monipuoliseen historiaan sekä näemme, kuinka vanha rakennus on saanut uusia käyttötarkoituksia. Syvennymme yleisellä tasolla mielenterveystyön kehitykseen aina keskiajalta nykypäivään sekä sairaalan nykytilanteeseen kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keitaana.

Kierros kestää noin 1h 15 min ja suurin osa ajasta vietetään ulkona – pukeudu siis kelin mukaisesti.


17:30 Paluu hotellille
Torstai 22.11.

9.00 Kaavan käsittelyprosessi
• Kuulutukset ja ilmoitukset
• Lausunnot, mielipiteet, vastineet
• Päätöksenteko
• Muutoksenhaku, oikaisukehotus
Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, Nurmijärvi

Tauko

10.05 Suunnittelutarvealueet ja hyvän päätöksen valmistelu
• Suunnittelutarveratkaisujen lainsäädännöllinen pohja
• Menettelytavat valmistelussa ja päätöksenteossa
• Suunnittelutarvealueen määrittely
• Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
• Kantatilaselvitykset lupaharkinnan tukena
• Käytännön esimerkkejä
Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, Nurmijärvi
Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto

11.45 Lounas

12.45 Maakuntakaavoituksen rooli ja tehtävät - nyt ja tulevaisuudessa?
• Lähtökohdat ja suhde kuntakaavoitukseen
• MRL:n sisältövaatimukset
• Ajankohtaista maakuntakaavoituksessa nyt ja lähivuosina
Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, Uudenmaan liitto

Tauko

13.45 ELY- keskuksen rooli ja tehtävät nyt – entä tulevaisuus?
• Lainsäädännön antamat lähtökohdat
• Yhteistyö maakunnanliiton kanssa
• Yhteistyö kuntien kanssa käytännössä
• Yhteistyö kuntalaisten kanssa
• Käytännön esimerkkejä erilaisten tapausten valossa
• Hallinnon uudistus
Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin, Uudenmaan ELY- keskus

14.45 Kahvit

15.15 Lähtö Laiturille, Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteeseen ja kaikille avoimeen kaupunkikehittämisen paikkaan

15.30 Kestävä rakentaminen
Miten kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa päästövähennyksiin ja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen?
Yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani, Helsingin kaupunki

16.30 Vapaamuotoinen tutustuminen Laiturin näyttelyyn

17.00 Yhteinen illanvietto


Perjantai 23.11.

9.00 Kumppanuuskaavoitusta Lohjan asuntomessualueella
• Kumppanuuskaavoitus prosessina ja vaikutukset kaavaan
• Yhteistyö ja vuorovaikutus
Projektikaavoittaja Aino Kuusimäki, Lohjan kaupunki

Tauko

10.15 Asukkaiden näkökulma, kuinka kaavoitukseen voi vaikuttaa?
• asukasosallistumisen keinoja
• haasteita ja onnistumisia
Petteri Niskanen, Myyrmäki-liike

11.15 Lounas

12.15 Ihmisten kaupunki
Tiimipäällikkö, Jani Päivänen, Ihmisen ympäristö, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

14.00 Kurssin ensimmäisen jakson päätös

Ohjelmaan saattaa tulla vielä muutoksia

Kurssikokonaisuuden hinta on 1180 € + 24 % alv
Kurssille ilmoittautuminen kattaa molemmat jaksot ja sisältää ohjelmassa mainitut ateriat. Jakso 2. järjestetään 16.-17.1.2019.

Voit valita mille kokonaisuudelle haluat ilmoittautua.
Jaksojen hinnat erikseen ilmoittautuessa:
1. jakson hinta on 710 €
2. jakson hinta on 520 €.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

Maksu sisältää opetuksen, materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Siihen lisätään laskutusmaksu 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittauduthan mahdollisimman pian!
Viimeinen kuluton peruutuspäivä on 6.11.2018.

Osallistujat saavat sähköpostitse vahvistuskirjeen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Noudatamme FCG:n yleisiä peruutusehtoja (linkki).

Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 HELSINKI

https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/sokos-hotel-presidentti

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta?

Osallistujat varaavat ja maksavat itse majoituksen. Majoitus maksetaan hotelliin tai jätetään laskutusosoite.

Huonevaraukset myyntipalvelusta
sokos.hotels@sok.fi tai Puh. +358 20 1234 600

Olemme varanneet Original Sokos Hotel Presidentistä majoituskiintiön ja sen tunnus on FCG Kaavoituksen pk 1. Majoituskiintiö on voimassa 7.11.2018 klo 20.00 saakka. Sen jälkeen huoneet vapautuvat hotellin yleiseen myyntiin.

Huonehinnat / yö
146 € / 1hh

Jakso 2:
Olemme varanneet Original Sokos Hotel Presidentistä majoituskiintiön ja sen tunnus on FCG Koulutus. Majoituskiintiö on voimassa 2.1.2019 klo 20.00 saakka. Sen jälkeen huoneet vapautuvat hotellin yleiseen myyntiin.

Huonehinnat / yö
148 € / 1hh

Lakimies, VT Susanna Ijäs, Lakimaa Oy
Osastopäällikkö, Maritta Heinilä, Sweco Ympäristö Oy
Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, Nurmijärvi
Lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto
Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, Uudenmaan liitto
Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin, Uudenmaan ELY- keskus
Yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani, Helsingin kaupunki
Projektikaavoittaja Aino Kuusimäki, Lohjan kaupunki
Petteri Niskanen, Myyrmäki-liike
Tiimipäällikkö, Jani Päivänen, Ihmisen ympäristö, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköPaula Mäkipuh. +358 44 278 6728etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMari Salonenpuh. +358 40 171 8026etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)