Kirjaudu

Liikesalaisuudet ja salassapito

Loading Loading...

Ajankohta 26.4.2018
Aika
Paikkakunta HELSINKI
Ilmoittautumisaika


Liikesalaisuuksia koskeva lainsäädäntö on Suomessa sulautunut useaan eri lakiin, kuten rikos-, työsopimus- ja elinkeinotoiminnasta annettuun lakiin, ja toisinaan pirstaloituneen lainsäädännön hahmottaminen voi olla haasteellista. Hankalia tilanteita aiheuttavat erityisesti rajanvetokysymykset ja liikesalaisuuksien määritelmän tietty tulkinnanvaraisuus.

Liikesalaisuudet ja salassapito -koulutuspäivän aikana perehdytään keskeisimpiin lainkohtiin, joissa säädetään liikesalaisuuksista. Tilaisuudessa käydään läpi liikesalaisuuden määritelmää, voimaan astuvaa EU:n liikesalaisuuksia koskevaa direktiiviä, työnantajan käytännön keinoja suojata liikesalaisuuksiaan niin lainsäädännöllisestä että toimintatapoihin liittyvästä näkökulmasta sekä liikesalaisuuksien suhdetta muuhun erityislainsäädäntöön. kuten lakiin julkisista hankinnoista.

Ilmoittautuminen 24.3. mennessä.

Ohjelmaa viimeistellään parhaillaan.

08.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

TEEMA I: Liikesalaisuuden määritelmä

09.00 Tilaisuuden avaus
Koulutussuunnittelija Anniina Kontinen, FCG Yrityskoulutus

09.15 Avauspuheenvuoro:
Liikesalaisuuden määrittely, mihin salaisuuden raja vedetään?
• Liikesalaisuudet 2010-luvulla
• Liikesalaisuuden määrittely yrityssalaisuuden määritelmän mukaan
• Oikeuskäytäntöä
Päivän puheenjohtaja: Yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki, Aalto yliopisto

10.00 Liikesalaisuusdirektiivi ja sen vaikutukset suomalaiseen lainsäädäntöön
Hallitussihteeri Paula Laine-Nordström, Työ- ja elinkeinoministeriö

TEEMA II: Työnantajan mahdollisuudet suojaukseen

10.45 Työntekijän salassapitovelvollisuus
• Työnantajan keinot suojata liike- ja ammattisalaisuuksia työsuhteen aikana
• Sanktio
• Työnantajan keinot suojata liikesalaisuuksia työsuhteen päättymisen jälkeen
Asianajaja Henna Kinnunen & asianajaja, varatuomari Johanna Lähde, Castrén & Snellman

12.00 Lounas

13.00 Salassapito- ja kilpailukieltosopimus
• Sopimusten sisältö
• Sopimusten rikkominen ja seuraamukset
• Sopimussakko
• Oikeuskäytäntöjä epäselvissä tilanteissa
Asianajaja Henna Kinnunen & asianajaja, varatuomari Johanna Lähde, Castrén & Snellman

13.45 Kahvi

14.00 Rikoslainsäädäntö ja laki elinkeinotoiminnasta –mitä näissä säädetään liikesalaisuuksiin liittyen?

14.45 Tehokkaan suojaamisen keinot
• Tietojärjestelmät ja toimintaohjeet
• Ketkä ovat tekemisissä salaisen tiedon kanssa?
• Taloudellisten tietojen suojaaminen
• HR-käytännöt
Puhuja vahvistuu pian.

15.15 Liikesalaisuuksien tulkinta suhteessa muuhun lainsäädäntöön
• Julkisuuslainsäädäntö & tietojensaantioikeus
• Laki julkisista hankinnoista
Kirsi-Maria Halonen

16.00 Puheenjohtajan yhteenveto ja keskustelua
Petri Kuoppamäki395,00 EUR + alv 24%
Hintaan sisältyvät koulutus, sähköinen materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. Laskutuslisä 5 € + alv. 24%.

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, joka on 24.3..2018 . Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

Helsinki

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnniina Kontinenetunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)