Kirjaudu

Kaavoituksen peruskoulutus - prosessi, sisältö ja toteutus: jakso 2

Loading Loading...

Ajankohta 16.1.2019 - 17.1.2019
Aika
Paikkakunta HELSINKI
Ilmoittautumisaika


Kahdessa jaksossa toteutettava koulutus antaa hyvän kokonaiskäsityksen kaavoituksen oikeudellisista perusteista ja kaavoitukseen liittyvistä lukuisista ammatillisista näkökulmista: 1. jakso 21.-23.11.2018 ja 2. jakso 16.-17.1.2019. Jaksot ovat itsenäisiä, voit myös osallistua ainoastaan 2. jaksolle.

Kurssikokonaisuus parantaa suunnittelijoiden ja muiden kaavaprosessin osapuolten valmiuksia prosessin sujuvaan ja oikeudellisesti onnistuneeseen hallintaan. Vankan luentosisällön ohella koulutus tarjoaa myös yhteisen keskusteluareenan suunnittelijoille ja muille kaavoituksen toimijoille. Kurssin molemmilla jaksoilla myös keskustelevia osuuksia, jotka syventävät näkökulmaa kaavoitusalan ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Koulutuksen ammatillisina teemoina ovat:

I-jakso
• Maankäyttö- ja rakennuslaki suunnittelun ohjauksessa
• Kaavoitusmonopolia vai kumppanuutta – lupa kaavoittaa!
• Kaavoituksen lähtötiedot
• Kaavan käsittelyprosessi
• Suunnittelutarvealueet ja hyvä päätöksen valmistelu
• ELY-keskuksen rooli ja tehtävät
• Maakuntakaavoituksen rooli ja tehtävät
• Osallisuus ja vuorovaikutus
• Asukasnäkökulma kaavoitukseen

II-jakso
• Kaava-asiakirjojen sisältö ja tuottaminen – case Kivistö
• Kunnan maapolitiikka ja kaavoitus
• Kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittaminen
• Kiertotalous aluesuunnittelussa – mitä tämä voisi olla?
• Kaavoitus ja hyvä hallinto
• 3D-kaupunkimalli kaavoituksessa
• Kiinteistöt ja kiinteistönmuodostus
• Kaavojen oikeusvaikutukset


Koulutus soveltuu kaavoittajille kaikilla suunnittelutasoilla antamaan kokonaiskuvaa ammatin laajasta kokonaisuudesta. Konsultteja koulutus auttaa syventämään kuntakaavoituksen ja kunnan toiminnan asiantuntemusta. Kuntien teknisen ja ympäristöpuolen suunnittelijoille kurssi avaa laajempaa ammatillista pohjaa yhteistyöhön kaavoituksen kanssa. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös suunnitteluavustajille ja kaavapiirtäjille antamaan laajempaa tietopohjaa omiin tehtäviin.

Ohjelmasisältöihin saattaa tulla vielä muutoksia.

Keskiviikko 16.1.2019

9.00 Tulokahvi
9.20 Avaus
Koulutuspäällikkö Paula Mäki, FCG Koulutus Oy

9.30 Kaava-asiakirjojen sisältö ja tuottaminen – case Kivistö
Kivistön suunnittelussa ja asemakaavoissa on edellytetty rakennusten hyvää ekotehokkuutta ja rakennusmateriaalien kestävyyttä. Miten se näkyy kaava-aineistoissa?
• Kaavakartta ja -määräykset
• Kaavaselostuksen sisältö
• Liitteet ja liiteaineistot
Aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala, Vantaan kaupunki

10.45 Kiertotalous aluesuunnittelussa
Tiimipäällikkö, Jani Päivänen, Ihmisen ympäristö, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johtava asiantuntija, Jutta Laine-Ylijoki, kiertotalous, materiaalikierrätys ja jätehuolto, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

12.15 Lounas

13.15 Kaavojen oikeusvaikutukset
• Eri kaavamuotojen oikeusvaikutukset
• Kiellot, poikkeaminen
• Oikeustapauksia
Asianajaja Klaus Metsä-Simola, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

14.15 Kahvitauko

14.45 Mitä kaavoittajan tulisi tietää kiinteistöistä ja kiinteistönmuodostuksesta?
• Suomalainen kiinteistöjärjestelmä
• Kiinteistörajojen merkitys
• Rasitteiden merkitys
• Kaavan vaikutus kiinteistönmuodostamiseen
• Kaavan toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä
Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos, Vantaan käräjäoikeus

15.45 Päivän luento-osuus päättyy

16.30 Opastettu kierros keskustakirjasto Oodiin
Oppaana toimii arkkitehti Antti Nousjoki arkkitehtitoimisto ALA Oy:sta.

18.00 Yhteinen iltapala ja keskustelut jatkuvat


Yhteinen iltapala ja keskustelut jatkuvat

Torstai 17.1.2019

9.00 Kaavoitus ja hyvä hallinto - hallintokäytäntöjen lainsäädännöllinen pohja
Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto

10.00 Kunnan maapolitiikka ja kaavoitus
• Maapolitiikan tavoitteet ja välineet
• Maapoliittinen ohjelma
• Kehittämisalueet
• Maankäyttösopimukset
Kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

11.00 Lounas

12.00 Kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittaminen – case Pirkkala
Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, Pirkkalan kunta

13.00 3D-kaupunkimalli kaavoituksessa
• mallinnuksen kohteet ja menetelmät, käytännön esimerkkejä
• kaavoituksen kokonaiskuva kaupunkimallilla, case Matinkylä
Arkkitehti Jussi Partanen, Espoon kaupunki

14.00 Kahvit ja todistusten jako

14.30 Koulutus päättyy

520,00 EUR + alv 24%
Maksu sisältää opetuksen, sähköisen materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Siihen lisätään laskutusmaksu 5 € (+ alv 24 %).

Viimeinen maksuton peruutuspäivä on 2.1.2019.

Tämän jälkeen kysy vapaita paikkoja Mari Saloselta. Osallistujat saavat sähköpostitse vahvistuskirjeen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Noudatamme FCG:n yleisiä peruutusehtoja (linkki).

Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 HELSINKI

https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/sokos-hotel-presidentti

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta?

Osallistujat varaavat ja maksavat itse majoituksen. Majoitus maksetaan hotelliin tai jätetään laskutusosoite.

Olemme varanneet Original Sokos Hotel Presidentistä majoituskiintiön ja sen tunnus on FCG Koulutus. Majoituskiintiö on voimassa 2.1.2019 klo 20.00 saakka. Sen jälkeen huoneet vapautuvat hotellin yleiseen myyntiin.

Huonehinnat / yö
148 € / 1hh

Huonevaraukset myyntipalvelusta
sokos.hotels@sok.fi tai Puh. +358 20 1234 600

Aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala, Vantaan kaupunki
Tiimipäällikkö, Jani Päivänen, Ihmisen ympäristö, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johtava asiantuntija, Jutta Laine-Ylijoki, kiertotalous, materiaalikierrätys ja jätehuolto, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Asianajaja Klaus Metsä-Simola, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy
Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos, Vantaan käräjäoikeus
Lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto
Kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto
Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, Pirkkalan kunta
Arkkitehti Jussi Partanen, Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköPaula Mäkipuh. +358 44 278 6728etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMari Salonenpuh. +358 40 171 8026etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)