Kirjaudu

Rakennusvalvonnan peruskurssi 1. jakso

Loading Loading...

Ajankohta 23.1.2019 - 25.1.2019
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Koulutusohjelmassa käsitellään rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdytään rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin.

Ohjelmassa mm:
• rakennusvalvonta lakisääteisenä valvontaviranomaisena ja kunnallisena palveluna
• rakennusvalvonta hallintoviranomaisena – viranomaistoiminnan keskeiset perusteet
• maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet ja harkintavalta, kaavajärjestelmä
• rakentamisen ohjauskeinot ja luvanvaraisuus sekä lupaprosessi
• suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset
• rakennustyön aikainen valvonta ja erityismenettely
• rakentamisen yleiset edellytykset ja Suomen rakentamismääräyskokoelma
• kosteusteknistä toimivuutta koskevat määräykset
• paloturvallisuus ja esteettömyys
• jatkuva valvonta ja hallintopakkomenettely
• rakennusvalvonnan ympäristöasioita

Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on lyhyehkö kokemus rakennusvalvonnan tehtävistä tai jotka toimivat rakennustarkastajan sijaisena. Kurssi sopii myös tietojen päivittämiseen.

Ilmoittautuminen 9.1.2019 mennessä

Keskiviikko 23.1.

9.30 Tulokahvi

10.00 Avaus ja osallistujien esittäytyminen
Koulutuspäällikkö Milla Toivonen, FCG Koulutus Oy

10.15 Rakennusvalvonta lakisääteisenä valvontaviranomaisena ja kunnallisena palveluna
• rakennusvalvonta kunnan organisaatiossa
• rakennusvalvonnan organisoituminen
• kunnan sisäinen yhteistyö
Lakimies Minna Mättö, Suomen Kuntaliitto

11.10 Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet ja harkintavalta sekä rakennusvalvonnan toimiympäristö
• MRL:n tavoitteet
• MRL:n joustavien säännösten tulkinnasta ja viranomaisen harkintavallasta
• Muut toimijat ja viranomaiset rakentamisen ohjauksessa (YM, ELY:t)
Minna Mättö

12.15 Lounas

13.15 Rakennusvalvonta hallintoviranomaisena – viranomaistoiminnan keskeiset perusteet
• Perustuslaki
• Virkavastuu ja viranomaistoiminnan laillisuuden valvonta
• Kuntalaki (mm. viranhaltijan ja lautakunnan roolit)
• Hallintolaki ja hyvä hallinto
• Julkisuuslaki ja henkilötietolaki
Lakimies Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto

14.45 Kahvi

15.15 Rakennusvalvonta ja kaavajärjestelmä
• kaavojen oikeusvaikutukset
• rakennuskiellot
• kaavojen tulkinta
keskustelua ryhmissä
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n edustaja

16.45 Päivän työskentely päättyy, verkostoitumista ja pientä purtavaa hotellilla

Torstai 24.1.

9.00 Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset
Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen ympäristöministeriö

9.45 Rakentamisen ohjaus
• rakennusjärjestys ja rakennustapaohjeet
• suunnittelutarveratkaisut
• poikkeaminen
• haja-asutusalueen ja rantarakentamisen ohjaamisen erityiskysymykset
Rakennustarkastaja Anitta Käenniemi, Hämeenlinnan kaupunki

Kahvi

11.15 Rakentamisen luvanvaraisuus
• rakennuslupa
• toimenpidelupa
• ilmoitusmenettely
Rakennuslakimies Leena Salmelainen, Turun kaupunki

12.00 Lounas

13.00 Maisematyö- ja purkamislupa
Luvan myöntämisedellytykset
Leena Salmelainen

14.30 Kahvitauko

15.00 Lupaprosessi
• luvan hallinnollinen luonne ja hallintomenettely
• luvan hakemismenettely
• päätös ja lupaehdot
• tiedoksianto
• muutoksenhaku ja ylimääräinen muutoksenhaku ja niiden vaikutukset
Leena Salmelainen

n. 16.45 Päivän päätös

Perjantai 25.1.

9.00 Rakennustyön valvonta
• vastaavan työnjohtajan ja rakennustarkastajan työnjako ja vastuut
• aloituskokous
• CE merkinnät
• ulkopuolinen tarkastus
• katselmukset käytännössä
• uudet menettelyt
Johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä, Kaarinan kaupunki

Kahvitauko

10.45 Case-esimerkkejä rakennustyön valvontaan liittyvistä ongelmatilanteista ja vastuista, mm.
• erityismenettely
• rakenteellinen turvallisuus
Rakenneyksikön päällikkö Risto Levanto, Helsingin kaupunki

11.45 Lounas

12.45 Kaupunki- ja ympäristökuva
• ympäristökuvalliset tavoitteet
• rakennusvalvonnan ohjausmahdollisuudet ja –keinot
• soveltamisesimerkkejä
Rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, Sipoon kunta

n. 14.00 I jakson päätös ja kahvit

1190,00 EUR + alv 24%
Kurssin kokonaishinta 1.190 € + alv 24 %. Hinta kattaa molemmat jaksot. Mikäli haluat osallistua vain 1. jaksolle, osallistumismaksu on 730 € + alv 24 %.

Maksu sisältää opetuksen, sähköisen materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Siihen lisätään laskutusmaksu 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen 9.1.2018 mennessä

Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 HELSINKI

Original Sokos hotel Presidentti

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta?

Osallistujat varaavat itse majoituksen. Majoitus maksetaan hotelliin tai jätetään laskutusosoite.

Olemme varanneet hotellista majoituskiintiön ja sen tunnus on FCG Rakennusvalvonnan peruskurssi.

Majoitus 1 hengen huoneessa 148 euroa/henkilö/yö
Majoitus 2 hengen huoneessa 84 euroa/henkilö/yö (Huonetoveri ilmoitetaan varauksen yhteydessä.)

Varaukset:
Sokos Hotels Myyntipalvelu puhelin: 020 1234 600/yksittäiset huonevaraukset tai sähköpostilla sokos.hotels@sok.fi

Huonekiintiö purkautuu automaattisesti 9.1.2019 klo 20.00

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköMilla Toivonenpuh. +358 400 86 7703etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriAnn-Marie Bützow-Heikkiläpuh. +358 50 301 9143Ann-Marie.Butzow-Heikkila@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)