Kirjaudu

Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja, Kho1

Loading Loading...

Ajankohta 26.10.2017 - 27.10.2017
Aika
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika


Huippusuosittu Kho -kokonaisuus starttaa jälleen lokakuussa.
Tervetuloa mukaan!

Kunnalliset osakeyhtiöt toimivat haastavassa toimintaympäristössä, jossa vaatimuksia asettavat sekä konserniohjaus että yhtiön liiketoiminnan perusedellytykset. Juridisesti yhtiöitä ohjaa osakeyhtiölainsäädäntö, mutta yhtiön taustalla vaikuttavat myös konsernihallinto ja kuntalaki.

Kuntaliiton sertifoimassa Kho-opintokokonaisuudessa perehdytään muun muassa seuraaviin aiheisiin:
• Kuntayhtiö osana kuntakonsernia
• Kuntayhtiön olemassa olon tarkoitus
• Kuntayhtiön johtamisen juridiikkaa
• Hyvän hallitustyön rakennusaineet
• Hallitustyön kehittäminen
• Strategia yhtiön toimintaa ohjaamassa
• Julkisuuskysymykset
• Talouden pikakertaus
• Verotus ja tilintarkastus kuntayhtiössä

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä heille, jotka toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä. Lisäarvoa koulutus tuottaa, kun osallistutte siihen ryhmänä, esimerkiksi koko hallituksen voimin. Teemme tarvittaessa myös yksittäisille yhtiöille tai alueille tarkoitettuja räätälöityjä Kho-opintokokonaisuuksia.

Kho-koulutuksen yksittäisille jaksoille osallistuminen on myös mahdollista.


Ilmoittautuminen viimeistään 9.10.2017. mennessä.

Tervetuloa!

Kho1: Kuntayhtiö osana kuntakonsernia
26.-27.10.

26.10.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

9.00 Opintokokonaisuuden avaus & johdantopuheenvuoro
FCG Yrityskoulutus

TEEMA l: KUNTAYHTIÖ OSANA KUNTAKONSERNIA

9.15 Yhtiön ensiaskeleet
• Yhtiöittämisvelvoite
• Uusi kuntalaki kuntayhtiöiden tarkoitusta määrittelemässä
• Hallituksen ja toimitusjohtajan valinta
• Ammattimainen ja osaava hallitus – mitä tämä tarkoittaa kuntalaissa?
• Ajankohtaista kuntayhtiöiden toimintaympäristössä
Lakimies Tarja Krakau, Suomen Kuntaliitto Ry

10.30 Tauko

10.45 Kuntayhtiö osana kuntakonsernia
• Miksi yhtiö?
• Tytäryhtiön rooli kuntakonsernissa
• Tytäryhtiön toiminta osana kunnan toimintaa?
Kaupunkineuvos Marketta Kokkonen

11.30 Lounas

TEEMA ll: KUNTAYHTIÖN OLEMASSA OLON TARKOITUS

12.45 Konserniohjauksen näkökulma kuntayhtiön toiminnassa
• Omistajaohjaus: omistajan ja yhtiön vastuut ja velvollisuudet
• Kuntayhtiöiden omistajaohjaus
Toimialajohtaja Jarmo Asikainen, FCG Konsultointi

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Oma kuntayhtiö osana kuntakonsernia
• Perustiedot yhtiöstä
• Yhtiön tarkoitus
• Organisaatiorakenne
• Hallituksen kokoonpano
• Miten yhtiö nivoutuu osaksi kunnan kokonaisuutta?

Osallistujat: Jokaisen osallistuvan kuntayhtiön edustaja valmistautuu pitämään n. 5 minuutin lyhyen esittelypuheenvuoron omasta kuntayhtiöstään
Keskustelua fasilitoi FCG:n fasilitaattori

16.30 Koulutuspäivä päättyy

19.00 Yhteinen, omakustanteinen illallinen
Huom! Erillinen ilmoittautuminen.

27.10.

8.15 Aamukahvi

TEEMA lll: KUNTAYHTIÖN JOHTAMISEN JURIDIIKKAA

8.30 Osakeyhtiöoikeus ja johdon vastuukysymykset

9.15 Kuntayhtiön johtamisen erityishaasteet
• Kuntakonsernin johtaminen vs. osakeyhtiön johtaminen
• Omistajaohjaus vs. poliittinen ohjaus (konserniohje)
• Juridinen riskienhallinta

11.30 Lounas

12.30 Kuntayhtiön johtamisen erityishaasteet jatkuu
• Osakeyhtiöoikeus
• Johdon vastuukysymykset
• Hallitustyöskentelyn kannalta keskeiset sopimusoikeudelliset kysymykset

13.15 Kahvitauko

13.30 Ohjattu ryhmätyöskentely
Yritysoikeuden professori (oa.), KTT Janne Ruohonen, Itä-Suomen yliopisto

15.00 Koulutus päättyy. Hyvää kotimatkaa!Kho2: Hallitustyöskentely ja konsernistrategia kuntayhtiön toiminnassa
16.-17.11.

16.11.

9.00 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

9.15 Koulutuspäivien avaus ja tavoitteet

TEEMA l: HYVÄN HALLITUSTYÖN RAKENNUSAINEET

9.30 Hyvä hallintotapa – corporate governance hallitustyötä ohjaamassa
• Corporate governance kuntayhtiöissä
• Toiminnan organisointi ja seuranta

10.30 Hallituksen, sen jäsenten ja puheenjohtajan rooli
• Hallituksen tehtävät ja vastuualueet
• Hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tehtävät
• Puheenjohtajan erityisrooli
• Hallituksen rooli suhteessa toimitusjohtajaan
• Puheenjohtaja–toimitusjohtaja –yhteistyö
Partneri Timo Tiihonen, Boardman

TEEMA ll: HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN

11.30 Arviointi toiminnan laadun perustana
• Johdon työskentelyn arviointi
• Hallituksen itsearviointi
Partneri Matti Jaakola, Boardman

12.30 Lounas

13.30 Hallituksen yleisimmät sudenkuopat – kuinka välttää ne?
Partneri Matti Jaakola, Boardman

14.30 Kahvi

14.45 Hallitustyön kehittäminen
Partneri Matti Jaakola, Boardman

16.00 Koulutuspäivän virallinen osuus päättyy

17.30 Yhteistä ohjelmaa

19.00 Illallinen
Huom! Toisen jakson oheisohjelma ja illallinen sisältyvät koulutuksen hintaan. Ilmoitathan kuitenkin etukäteen osallistumisestasi.

17.11.

8.45 Koulutuspäivän avaus: johdatus toisen päivän aiheisiin

TEEMA lll: STRATEGIA YHTIÖN TOIMINTAA OHJAAMASSA

9.00 Strategia tytäryhteisön toiminnassa
• Kuntakonsernin strategian suhde tytäryhteisöön
• Yhteisön liiketoiminnan kehittäminen
• Yhtiön strateginen ketteryys
• Hallituksen strateginen rooli
Kouluttaja vahvistuu pian.

11.30 Lounas

TEEMA lV: JULKISUUSKYSYMYKSET

12.30 Julkista vai salaista informaatiota?
• Yhtiön julkisuusvelvoite
• Tiedonanto ja tiedonsaanti
• Liikesalaisuudet ja salassapito
• Informaation julkisuus ja konserniohje
Johtava lakimies Kirsi Mononen, Kuntaliitto ry

13.30 Iltapäiväkahvi

13.45 Kun tieto leviää –miten hallitset media
Toimitusjohtaja Pete Saarnivaara, Kaiku Helsinki

15.00 Koulutus päättyy. Hyvää kotimatkaa!Kho3: Kuntayhtiön talouden seuranta
7.-8.12.

7.12.

8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Jakson avaus ja tavoitteet

TEEMA l: TALOUDEN PIKAKERTAUS

9.15 Hallituksen vastuu talouden valvonnassa
• OYL:n velvoitteet, yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
• Sisäinen valvonta ja sen järjestäminen

10.00 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut
• Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius
• Kassavirtanäkökulma

11.00 Mihin kiinnitän huomioni budjettiesityksessä?
• Omistajan asettamat tavoitteet
• Yhteys strategiaan ja sen tavoitteisiin
• Yhtiön asettamat tavoitteet
• Talouden ja toiminnan yhteys
• Tavoitteellisuus vs. realistisuus
• Liiketoiminnan jatkuvuus ja elinkelpoisuus

12.30 Lounas

13.15 Mihin kiinnitän huomioni tilinpäätöksessä?
• Osakeyhtiön kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius
• Osakeyhtiön vastuut
• Voitonjakoehdotus vs. voitonjakokelpoiset varat
• Oman pääoman riittävyys
• Onko liiketoiminta elinkelpoista, myös osingon-/varojenjaon jälkeen? (maksukykytesti)
Johtava konsultti Riitta Ekuri, FCG Konsultointi Oy

15.00 Rahoituksen vaihtoehtoja kunnallisille osakeyhtiöille
• Investoinnit ja korkoriskien hallinta
• Kilpailun ja markkinoiden merkitys
Kouluttaja vahvistuu pian.

16.00 Koulutuspäivä päättyy

19.00 Yhteinen, omakustanteinen illallinen
Huom! Erillinen ilmoittautuminen

8.12.

8.30 Koulutuspäivän avaus: johdatus toisen päivän aiheisiin

TEEMA ll: VEROTUS JA TILINTARKASTUS

8.45 Verotus kuntayhtiössä
• Verosuunnittelu kuntayhtiöissä
• Miten verotuksen ymmärtäminen tukee voiton tavoittelussa
• Verotuksen erityispiirteitä voittoa tavoittelemattomille yhtiöille
• Arvonlisäverotus kuntayhtiössä
Veroasiantuntija Sakke Vehkakoski, Revisium Oy

10.15 Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta kuntayhtiön toimintaa valvomassa
Tilintarkastaja, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö, Revisium Oy/ Tilintarkastaja, KHT Erkki Yli-Rantala, Revisium Oy

11.15 Lounas

12.00 Omaisuuden arvon säilyttäminen ja taseen käyttö
Tilintarkastaja, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö, Revisium Oy/ Tilintarkastaja, KHT Erkki Yli-Rantala, Revisium Oy

13.00 Kuntakonserniyhtiön eläkevakuuttaminen ja -maksut
Puhuja vahvistuu pian.

13.30 Kahvi

TEEMA lll: RISKIENHALLINTA

13.45 Riskienhallinnan workshop
• Mihin ja miten tulisi varautua omassa organisaatiossani?Taloudelliset riskit
• Operatiiviset riskit
• Strategiset riskit
• Vahinkoriskit
Fasilitaattori, FCG

15.00 Virallinen osuus päättyy

15.15 Sertifikaattien jako ja kakkukahvit

1700,00 EUR + alv 24%
Koko koulutusohjelman hinta on yhteensä 1700 euroa + alv.
Kunkin yksittäisen jakson hinta erikseen on 690 euroa + alv.

Hinnat sisältävät koulutuspäivien lisäksi sähköisen koulutusmateriaalit ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Laskutamme maksun viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja lisäämme laskuun laskutuslisän 5€ (+ alv 24 %).

Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta 9.10. mennessä.

Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 prosenttia osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

Maksuihin lisätään arvonlisävero.

FCG-talo
Osmontie 34
00610 HELSINKI

Lisätiedot

Majoitus:
Olemme varanneet huonekiintiön Scandic Paasitornista. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa majoituksen itse suoraan hotellista tai pyytää hotellia laskuttamaan varauksen.

HUOM! Muistathan käyttää kiintiökoodia: FCG261017_001 , niin saat kiintiöhintaisen huoneen. Kiintiövaraus voimassa 12.10. asti.

Scandic Paasi
Paasivuorenkatu 5 b, 00530 Helsinki
Puhelin 09 2311700
S-posti paasi@scandichotels.com

Hinta
126 € yhden hengen huone / vuorokausi
146 € kahden hengen huone / vuorokausi

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnniina Kontinenetunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriJenna Luotonenpuh. +358 44 055 6653etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)