Kirjaudu

Kunnallishallinnon ABC –verkkokoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 19.9.2017 - 13.11.2017
Aika
Paikkakunta Verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika


Kunnallishallinnon ABC -verkkokoulutus on klassikko! Verkkoluennot johdattavat osallistujat viikkoteemojen pariin. Väittämätehtävillä testaat lähtötasosi jokaisen teeman osalta. Kurssin vastuuhenkilöt ja tutorit ovat käytettävissäsi kurssin chatissa koko koulutuksen ajan.

Kunnallishallinnon ABC on peruskurssi, jossa käsitellään kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijan ja työntekijän roolia, työtä ohjaavia periaatteita sekä päätösten tekemistä vireilletulosta täytäntöönpanoon. Kunnallishallinnon ABC on suunnattu jokaiselle kunnan viranhaltijalle ja työntekijälle. Verkkokoulutus sopii hyvin esimerkiksi yksityiseltä sektorilta kunnalliselle sektorille siirtyneille tai kunnan sisällä tehtävää vaihtaneille.

Kurssi antaa hyvän pohjan viranhaltijana ja työntekijänä toimimiseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa hyödyntämään niitä.

Viime kevään koulutuksesta sanottua:

”Hyvä koulutus, avasi minulle ihan uuden maailman ja ymmärryksen kunnallishallintoon”
”Todella antoisa koulutus. Tutorien kommentit olivat rakentavia ja kannustavia”
“Videoluennot olivat erittäin hyviä. Käsiteltävän asian ydin selkokielellä esitettynä, kiitos!”

Kurssi on jaettu seitsemään osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Teemakohtaiset kurssitehtävät tutustuttavat kunnan toimintaan, päätösten tekemiseen sekä yleisesti kunnan toimintaympäristöön. Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin:

• kunnallishallinnon toimijat ja toimivalta
• hyvä hallinto ja esteellisyys
• asian vireilletulo ja valmistelu
• päätöksenteko
• tiedoksianto ja täytäntöönpano
• muutoksenhaku
• viranhaltijan vastuu ja asema

Kurssin suorittamiseen kuluu 3-5 työpäivää osallistujan lähtötiedoista ja perehtymisen syvällisyydestä riippuen. Kurssi sisältää aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin tutustumista sekä teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Kurssin ammattitaitoiset ja kokeneet tutorit seuraavat kurssilaisten edistymistä lähes päivittäin ja tarkastavat kurssitehtävät viikon sisällä. Kurssin tutoreihin voit tutustua tarkemmin asiantuntijat-välilehdellä.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Tutustu suosittuihin verkkokoulutuksiimme ja ota kunnallinen toimintaympäristö haltuun!

Tervetuloa!

450,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Osallistumismaksuun lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen
12.9. mennessä. Osallistujat saavat viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen vielä erillisen osallistumisvahvistuksen.

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa veloituksetta 12.9. mennessä. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 80 € (+ alv 24 %). Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, veloitamme koko kurssimaksun.

Verkkokoulutus

Lisätiedot

FCG:n yhteyshenkilöt:
Koulutuspäällikkö Anniina Peltola, anniina.peltola@fcg.fi, puh. 044 737 4803
Koulutus- ja markkinointisihteeri Minna Kosonen, minna.kosonen@fcg.fi, puh. 050 312 0199

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköAnniina Peltolapuh. +358 44 737 4803etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMinna Kosonenpuh. +358 50 312 0199etunimi.sukunimi@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)