Kirjaudu

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus IX

Loading Loading...

Ajankohta 27.9.2018 - 14.12.2018
Aika
Paikkakunta Helsinki + Tuusula
Ilmoittautumisaika


Johtamiskoulutus on tarkoitettu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja osa-aikaisille puheenjohtajille.

Teemoina:
• kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminen
• tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strateginen johtaminen
• kaksoisjohtaminen, hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä menestyksellisen johtamisen pelisäännöt
• johtamisen monipuoliset työkalut
• kuntapuheenjohtaja muutoksen tekijänä ja toteuttajana
• viestintä ja vuorovaikutus – maine, teot ja seuraukset

Ohjelmaan kuuluu:
• 3 lähiopetusjaksoa (á 2 päivää) materiaaleineen
• DiSC®-toimintatyylianalyysi ja henkilökohtainen palautekeskustelu
• henkilökohtainen johtajuuden kehittymissuunnitelma
• sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa:
- keskustelun ja verkostoitumisen myös jaksojen välillä
- henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman aktiivisen kirjoittamisen ja reflektoinnin
- jaksojen teemoja täydentävän sisällön hyödyntämisen ajasta ja paikasta riippumatta
• illalliset vertaiskeskusteluineen

Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KPJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan vaativissa tehtävissä. Sertifikaatin saa osallistuttuaan koulutukseen ja palautettuaan johtajuuden kehittymissuunnitelman.

Otamme ryhmään maksimissaan 20 osallistujaa. Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on 6.9.2018. Osallistujia otetaan mukaan ohjelman alkuun saakka mikäli paikkoja on vapaana.

Tervetuloa!

Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä osa-aikaiset puheenjohtajat ovat tervetulleita johtamiskoulutukseen. Suomessa on tällä hetkellä 91 sertifioitua kuntapuheenjohtajaa.

Kokemuksia aikaisemmista ohjelmista:

”Minulle koulutus on antanut uusia ideoita miten valtuuston työtä voidaan kehittää. Muutamia asioita on jo vireillä, jotka ensi vuoden alusta otetaan käyttöön. Olen suoraan sanoen nauttinut tästä koulutussessiosta!”
Valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen, Kouvolan kaupunki

”Parasta on ollut vertaistuki. Meillä oli koulutuksen aikana erinomainen mahdollisuus yhteiselle keskustelulle ja kehittymiselle. Se on verkosto, josta on varmasti iloa tästä eteenkin päin. Toinen asia on ilman muuta käytännön työkalut.”
Hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunki

”Todella tärkeää, että molemmat, sekä hallituksen että valtuuston puheenjohtaja, osallistuivat koulutukseen. Olemme saaneet konkreettisia työvälineitä puheenjohtajuuden tueksi. Esimerkiksi uudistimme kaupunginhallituksen pelisäännöt/eettiset toimintaohjeet, kaupunginjohtajan kehityskeskustelukäytännön, valtuuston työjärjestyksen ja paljon muuta."
Valtuuston puheenjohtaja Kati Ojaniemi ja hallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonen, Seinäjoen kaupunki

”Valmennukseen kuuluva toimintatyylianalyysi muodosti hyvän pohjan yhdessä oppimiselle. Analyysi vahvisti aiempia käsityksiä omasta johtamisesta ja antoi myös uusia näkökulmia omaan persoonallisuuteen vaikuttajana. Kurssin tärkeimpiä pointteja olivat yhteistyön tärkeys, luottamus ja sen ylläpitäminen, viestintä ja johtajuus. Kurssi antoi meille tärkeää ja arvokasta siitä tilanteesta, että on syytä kehittää itseään jatkuvasti. Tämän seikan perusteella me olemme 100 %:sti jatkokoulutustilaisuuksien kannalla ja suosittelemme valmennusta kaikille muillekin vastaavissa tehtävissä toimiville.”
Hallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaara, Askolan kunta

"Meitä raumalaisia päättäjiä oli mukana peräti neljä – kaikki kaupunginhallituksen kolme puheenjohtajaa ja minä valtuuston puheenjohtajana. Hieno panostus Rauman kaupungilta korkeimman luottamusmiesjohdon koulutukseen! Siitä voi olla vain iloinen ja kiitollinen." Valtuuston puheenjohtaja Hanna Marva, Rauman kaupunki

”Kun uusiin haasteisiin ryhdytään, niihin täytyy itse kouluttautua, koskaan ei ole valmis. ...Olemme olleet samanarvoisia, vaikka olemme olleet isoista kunnista tai pienistä kunnista. Jos meillä on x-suuruinen ongelma, toisilla se 10-suuruinen.”
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi, Teuvan kunta

”Nykypäivä on varsin problemaattinen kuntapäättäjille: Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvää vauhtia, rahat eivät riitä ja tulevaisuus näyttää utuiselta. Siksi on erinomainen asia, että kuntapuheenjohtajille on tarjottu kpj-koulutuksen muodossa tilaisuus päivittää tietojaan, omaksua uusia näkökulmia ja vaihtaa kokemuksia miellyttävässä ympäristössä eri puolilta Suomea olevien kollegojen kanssa. Verkostoitumista ei voi välttää! Suosittelen koulutusta lämpimästi kaikille asianosaisille!”
Valtuuston puheenjohtaja, kunnallisneuvos Harri Kivenmaa, Kokemäen kaupunki

Valmennus koostuu kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta:
1. jakso 27.–28.9.2018
2. jakso 25.–26.10.2018
3. jakso 13.–14.12.2018

1. JAKSO
Helsinki, Kuntatalo

27.9. klo 9.30-16.30
Kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminen


Tervetuloa KPJ-johtamiskoulutukseen!
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Keynote-puheenvuoro
professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto

Kuntayhteisön johtaminen - luottamuspääoma ja toimijoiden suhteet kunnan johtamisjärjestelmässä
emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopisto

Poliittiset prosessit käytännössä – onnistumiset ja kompastuskivet
vuorovaikutteinen työskentely osallistujien omien kokemusten kautta

DiSC®-toimintatyylianalyysi osana KPJ-valmennusta
Marita Lehikoinen

Muutoksen hallinta ja juridiikka kuntien näkökulmasta
erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia

Yhteinen illallinen ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua

28.9. klo 9-16
Tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strateginen johtaminen


Strateginen ajattelu ja tulevaisuuden skenaariot
tutkimusjohtaja, tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen, FCG Konsultointi

Tulevaisuuden kunnan ennakointi ja strateginen johtaminen
kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto

Yhteinen keskustelu

Kaupunkicase Vaasan kaupunki
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kim Berg ja I varapuheenjohtaja Marko Heinonen, Vaasan kaupunki

Strateginen johtaminen ja sen organisointi kunnassa poliittisen johtamisen näkökulmasta
vuorovaikutteinen työskentely osallistujien omien kokemusten kautta

Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadinta osana KPJ-valmennusta & coaching
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi


2. JAKSO
Tuusula, Majatalo Onnela

25.10. klo 9.45-16.30
Kaksoisjohtaminen, hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä menestyksellisen johtamisen pelisäännöt


Orientoituminen 2. jakson työskentelyyn

Millainen olen muutosjohtajana – peilaus omaan DiSC®-toimintatyylianalyysiin
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Hyvä hallitustyöskentely – mahdollisuus vai mahdottomuus
kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto

Roolini strategisessa työkykyjohtamisessa
työelämäasiantuntija Susanna Gardemeister, Keva

Yhteisön johtamista – ammatillisen ja poliittisen johdon yhteistyöllä: hallitustyöskentelyn kehittäminen
kunnanjohtaja Lasse Peltonen, Muonion kunta

Tulevaisuuden kunta ja verkostojen johtaminen
muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö

Osallistujien kokemuksia johtamisen pelisäännöistä ja kaksoisjohtamisesta
fasilitoitu työpaja

Illallinen, saunomista ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua

26.10. klo 9-16
Johtamisen monipuoliset työkalut


Edellisen päivän opit ja oivallukset – hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kipupisteet
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Toimielinten työnantajarooli ja puheenjohtajat kunnanjohtajan esimiehenä – juridinen näkökulma
neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat

Johtajasopimus ja kehityskeskustelut poliittisen johtamisen työvälineinä
erityisasiantuntija Sini Sallinen, Suomen Kuntaliitto

Tiedolla johtamisella parempia palveluita
johtaja Tiina Larsson, FCG Konsultointi

Konflikti- ja ristiriitatilanteiden hallinta, dialogi päätöksenteossa
argumentointivalmentaja Aira Ranta, Argumentointivalmennus Aira Ranta

Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tilannekatsaus
Marita Lehikoinen


3. JAKSO
Helsinki, Kuntatalo

13.12. klo 9-16
Kuntapuheenjohtaja muutoksen tekijänä ja toteuttajana


Orientoituminen 3. jakson työskentelyyn
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Kunnat talouden ja hallinnon muutospaineessa – miten selviydymme, miten menestymme?
apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto

Muutosjohtajan mahdollisuudet ja reunaehdot
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki

Kokemukseni poliittisena johtajana muutoksessa
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask, Kotkan kaupunki

Poliittisen johtamisen merkitys kunnan ja yritysten välisen yhteistyön mahdollistajana
kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempeleen kunta

Päättäjien ja median välisen yhteistyön merkitys elinvoiman edistäjänä
toimittaja Kirsi Heikel, Kirsi Heikel Communications Oy

Illallinen ja vertaiskeskustelua

14.12. klo 9-16
Viestintä ja vuorovaikutus – maine, teot ja seuraukset


Vaikuttava muutosjohtaminen organisaation menestyksen edellytyksenä – case Verohallinto
strategiajohtaja Asko Pajunen, Verohallinto

Media on muuttunut
päätoimittaja Marja Honkakorpi, Kuntalehti
verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, Suomen Kuntaliitto


Mediaa et voi hallita, mutta... Käytännön mediasuhteet ja mediastrategiat poliittisen johtamisen näkökulmasta – vuorovaikutteinen työskentely
alustajana ja keskusteluttajana viestintäkouluttaja Annamaija Manninen, Viestintätoimisto Annamaija Manninen

Palaute kehittymissuunnitelmista ja ohjelmakokonaisuuden yhteenveto
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Tunnelmia ja tietoa - oppeja ja oivalluksia kerätään somessa #KPJkoulutus. Täydennämme ohjelmaa sitä mukaa kun aiheet ja puhujat varmistuvat.

3250,00 EUR + alv 24%
Kuntakohtainen omarahoitushinta/osallistuja, johon kuuluu:
• 3 lähiopetusjaksoa (á 2 päivää) valmennusmateriaaleineen
• DiSC®-toimintatyylianalyysi sekä siihen liittyvä palautekeskustelu
• henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka työstämistä tuetaan ohjelman aikana
• sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa:
- keskustelun ja verkostoitumisen myös jaksojen välillä
- henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman aktiivisen kirjoittamisen ja reflektoinnin
- jaksojen teemoja täydentävän sisällön hyödyntämisen ajasta ja paikasta riippumatta
• lounaat ja illalliset vertaiskeskusteluineen

Erillisinä optioina:
• henkilökohtainen coaching, joka sisältää kolme 1,5 tunnin sessiota Certified Business Coach® -valmentajan kanssa syventämään ja tukemaan henkilökohtaisia johtamisvalmiuksia (650 EUR + alv 24%)
Coachingin teemat määrittyvät yksilöllisesti. Tyypillisesti näkökulmana on johtamistaitojen syventäminen. Esimerkiksi DiSC®-analyysin tai kehittymissuunnitelman pohjalta osallistuja on voinut tunnistaa itselleen tärkeitä aihioita, joita voidaan käsitellä edelleen ja hakea käytännön toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Aiheena voi olla esimerkiksi myös jonkun tärkeän johtamistilanteen tai ongelmaksi koetun asian työstäminen; miten sitä voidaan jäsentää ja millaisin toimenpitein saadaan aikaan ratkaisuja.
• kunnassa toteutettava valtuusto- tai hallitustyön arviointi sekä toimielimen työskentelyn kehittämistyöpaja
• ohjelman päättävä opintomatka Euroopan kohteeseen

Osallistumisen veloitukseton peruutus voidaan tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään eli 6.9.2018 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%.

Kuntatalo / Majatalo Onnela
Toinen Linja 14 / Rantatie 34
00530 Helsinki / 04310 Tuusula

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta? Olemme sopineet 1. ja 3. jaksolle tarjoushinnan majoitukseen Scandic Hakaniemessä, joka on kävelymatkan päässä Kuntatalolta. Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa myös toisen yöpyjän nimi. Mikäli toista yöpyjää ei ole tiedossa, varataan yhden hengen huone.

Scandic Hakaniemi: puh. 09 6899 9034 tai hakaniemi@scandichotels.com. Huoneen saa tekemällä varauksen viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta mainiten koulutuksen nimen "9. KPJ".

Vuoden 2018 hinnat:
1-hengen huone: 125 euroa / huone / vrk / henkilö
2-hengen huone: 70 euroa / huone / vrk / henkilö

2. jakso 25.–26.10.2018 järjestetään internaatissa Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Yhden hengen Comfort-huone on 85 euroa / huone / vrk, Superior-huone on 105 euroa / huone / vrk. Huonetyyppejä on rajattu määrä. Huone tulee varata 12.10. mennessä osoitteesta myynti@onnela.com tai numerosta 09 258 821 tunnuksella "FCG".

Koulutusohjelman alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat kuntajohtamisen ja -hallinnon alalta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia. Puhujina mm.

• professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
• emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopisto
• erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia
• tutkimusjohtaja, tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen, FCG Konsultointi
• kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto
• kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kim Berg, Vaasan kaupunki
• kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Marko Heinonen, Vaasan kaupunki
• työelämäasiantuntija Susanna Gardemeister, Keva
• kunnanjohtaja Lasse Peltonen, Muonion kunta
• muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö
• neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat
• erityisasiantuntija Sini Sallinen, Suomen Kuntaliitto
• johtaja Tiina Larsson, FCG Konsultointi
• argumentointivalmentaja Aira Ranta, Argumentointivalmennus Aira Ranta
• apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto
• kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki
• kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask, Kotkan kaupunki
• kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempeleen kunta
• toimittaja Kirsi Heikel, Kirsi Heikel Communications Oy
• strategiajohtaja Asko Pajunen, Verohallinto
• päätoimittaja Marja Honkakorpi, Kuntalehti
• verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, Suomen Kuntaliitto
• viestintäkouluttaja Annamaija Manninen, Viestintätoimisto Annamaija Manninen

Merkittävänä tiedonlähteenä ovat myös osallistujat itse. Ohjelma tarjoaa verkostoitumista ja vertaisoppimista; käytännön kokemuksia, haastamista ja hyviä käytäntöjä.

Mukana on lisäksi Certified Business Coach® -valmentajamme johtaja Marita Lehikoinen.

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköMarita Lehikoinenpuh. +358 40 840 0470etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMarianna af HällströmMarianna.afHallstrom@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)