Kirjaudu

KJ Kuntajohdon valmennusohjelma VI

Loading Loading...

Ajankohta 18.10.2018 - 1.3.2019
Aika
Paikkakunta Helsinki + Tuusula
Ilmoittautumisaika


KJ Kuntajohdon valmennusohjelma on tarkoitettu kunnanjohtajille sekä johtaville viranhaltijoille, jotka toimivat kunnan johtoryhmässä.

Ohjelman hyötyjä ja tavoitteita
• Huippuluennoitsijat – uutta tietoa ja rohkeita avauksia, kokemuksia muualta
• Ohjelman vetäjät pitkän linjan kunta-alan valmentajia ja sertifioituja Business Coacheja
• Ajankohtaista kunta- ja maakuntateemoista
• Verkostoitumista ja vertaisoppimista – käytännön kokemuksia, haastamista, hyviä käytäntöjä
• Yksilöllistä kehittymistä tukevaa sparrausta sekä välineitä kehittymiseen: DiSC®-
toimintatyylianalyysi, coaching sekä Firstbeat Hyvinvointianalyysi
• Sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa:
- keskustelun ja verkostoitumisen myös jaksojen välillä
- henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman aktiivisen kirjoittamisen ja reflektoinnin
- jaksojen teemoja täydentävän sisällön hyödyntämisen ajasta ja paikasta riippumatta
• Suomen Kuntaliiton myöntämä KJ-sertifikaatti - julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista

Ohjelmaan otetaan maksimissaan 20 osallistujaa. Virallinen ilmoittautuminen päättyy 27.9. Osallistujia otetaan mukaan ohjelman alkuun saakka mikäli paikkoja on vapaana.

Tervetuloa!

#KJvalmennus

Suosittelemme, että ohjelmaan osallistuu useampi samasta johtoryhmästä. Tällöin kuntakohtainen kehittäminen valmennuksen oppien inspiroimana mahdollistuu parhaiten.

Palautteita jo toteutetuista ohjelmista:

”Sain päivityksen kuntajohtamisen osa-alueisiin laaja-alaisesti. Mielenkiintoisia luennoitsijoita, jotka antoivat paljon ajattelemisen aihetta.”
Kaupungin sihteeri Mari Immonen, Espoon kaupunki

”Valmennus ja siihen liittyvä opintomatka olivat oivallisesti suunniteltuja ja toteutettuja. Valmennus avarsi tietämystäni kunnan - ja itseni - johtamisesta.
Nautin tavattomasti myös verkostoitumisesta eri puolilla Suomea työskentelevien kollegojen kanssa.”
Hallintojohtaja Hanna Ormio, Vantaan kaupunki

”Erinomaisen valmennusohjelmakokonaisuuden tärkeimmäksi anniksi nousivat kuntajohtamisen arkea tukevat monipuoliset luennot ja verkostoituminen.”
Kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempeleen kunta

”Huolella valitut aiheet ja alustajat muodostivat ehyen kokonaisuuden kuntajohtamisesta ja antoivat mahdollisuuden tutkia, pohtia ja kehittää omaa johtajuutta. Virkistävä ja innostava opintokokonaisuus, joka avasi uudenlaisia näkökulmia johtamisen vaikutuksista ja merkityksistä jopa globaalisti. Opintomatkalla kauneus, hyvyys ja totuus johtamisen keskeisinä perusarvoina avautuivat loisteliaasti.”
Toimialajohtaja (kasvatus ja opetus) Tiina Larsson, Keravan kaupunki

”Asiantuntevat alustukset tukivat omaa johtamistyötä ja avasivat uudenlaisia innovatiivisia näkökulmia oman johtamisen kehittämiseen. Uusi verkosto rikastuttaa ja haastaa omaa osaamista. Koulutus oli voimaannuttava matka”.
Kehitysjohtaja Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki

”Kokonaisuudessaan antoi ajattelemisen aihetta ja uusia näkökulmia asioihin. Oli myös mukava tutustua uusiin ihmisiin”.
Palvelujohtaja Jorma Haapanen, Kotkan kaupunki

”Ajattelun avartuminen, irtautuminen päivittäisjuoksusta. DISC-toimintatyylianalyysi ja sen purku hyviä.”
Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki

Valmennus koostuu neljästä kahden päivän lähiopetusjaksosta:
1. jakso 18.-19.10.2018
2. jakso 22.-23.11.2018
3. jakso 17.–18.1.2019
4. jakso 28.2.–1.3.2019

1. JAKSO
Helsinki, Kuntatalo

18.10. klo 9.30-16.30
Muuttuva toimintaympäristö ja muutostrendit


Avauspuheenvuoro: Kuntajohdon valmennusohjelma – eväät kuntajohtamisen kyvykkyyteen
kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto

KJ Kuntajohdon valmennusohjelman, sen elementtien ja päivän esittely
- osallistujien esittely ja odotukset
- minicase ja kehittymissuunnitelman pohjustus
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Tiedolla johtaminen ja tuloksellisuusdialogi hybridiverkostoissa
tutkimusjohtaja Harri Laihonen, Tampereen yliopisto

Henkilökohtainen kehittyminen ja DiSC®-toimintatyylianalyysi osana KJ-valmennusohjelmaa
Marita Lehikoinen

Muutostrendit
tutkimusjohtaja Mika Aaltonen, FCG Konsultointi

Opit ja oivallukset päivästä

Yhteinen illallinen ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua

19.10. klo 9.15-15.30
Tulevaisuuden kunta ja strateginen johtaminen


Tulevaisuuden kunta ja sen johtaminen
HTT, dosentti Kaija Majoinen, Tampereen yliopisto

Kunnan johtaminen yhteistyönä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunki

Työpaja – miten johtajana työstän muutoksia ja strategiaa?

Minun strategiani ja (liike)toiminta
professori Janne Tienari, Hanken Svenska handelshögskolan

Keskustelua ja jakson yhteenveto


2. JAKSO
Helsinki, Kuntatalo

22.11. klo 9-16
Kuntatalouden johtaminen


Orientaatio jaksoon, sen teemoihin ja työskentelyyn
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Talouskasvun lähteet markkinasektorilla ja julkishallinnossa:
johtamiskäytäntöjen laatu ja "luova tuho"
tutkimusjohtaja Mika Maliranta, ETLA

Talouden sopeuttaminen jatkuvan kehittämisen lähtökohtana
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki

Työnantajan rooli – juridinen näkökulma
neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat

Kuntatalouden tila, suunta ja näkymät
vt. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous-yksikkö

Minicase

Opit ja oivallukset päivästä

Illallinen

23.11. klo 9.15-15.30
Kuntatalous ja palvelut


Kunta ja yritysyhteistyö – yrittäjäystävällinen vai yrittäjäaktiivinen kunta?
toimialajohtaja Tiina Koppinen, Skanska Oy

Henkilöstö, palvelut ja talous – kokemuksia ja näkemyksiä
henkilöstöjohtaja Maari Valli, Eteva kuntayhtymä

Kunnan palvelujärjestelmän kokonaisjohtaminen uudessa tilanteessa
puhuja varmistuu myöhemmin

Minicase

Keskustelua ja jakson yhteenveto


3. JAKSO
Internaatti Tuusula, Majatalo Onnela

17.1. klo 9-16.30
Toiminnan kehittäminen ja itsensä johtaminen


Orientaatio jaksoon, sen teemoihin ja työskentelyyn
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Toiminnan kehittämisen ja johtamisen tulokulmia ja menetelmiä
valmentaja Timo Huttunen, Muuvon

Käytännön esimerkkejä kehittämisestä: case Kempeleen kunta
kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempeleen kunta

Joukosta tiimiksi
johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara, FCG Konsultointi

Minicase

Opit ja oivallukset päivästä

Sauna

Illallinen ja vertaiskeskustelua

18.1. klo 9-15.30
Toiminnan kehittäminen ja itsensä johtaminen


Kuntayhteisön johtaminen – luottamuspääoma
emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopisto

Yhteinen pohdinta

Minicase

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin teema
puhuja varmistuu myöhemmin

Keskustelua ja jakson yhteenveto


4. JAKSO
Helsinki, Kuntatalo

28.2. klo 9-16
Viestintä ja maineen hallinta


Orientaatio jaksoon, sen teemoihin ja työskentelyyn
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Media on muuttunut
päätoimittaja Marja Honkakorpi, Kuntalehti
verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund, Suomen Kuntaliitto


Mediaa et voi hallita, mutta... Käytännön mediasuhteet ja mediastrategiat poliittisen johtamisen näkökulmasta – vuorovaikutteinen työskentely
alustajana ja keskusteluttajana viestintäkouluttaja Annamaija Manninen, Viestintätoimisto Annamaija Manninen

Päättäjien ja median välisen yhteistyön merkitys elinvoiman edistäjänä
toimittaja Kirsi Heikel, Kirsi Heikel Communications Oy

Illallinen ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua

1.3. klo 9-15
Henkilökohtaisen kehittymisen eväitä jatkoon


Henkilökohtaisen hyvinvoinnin teema
puhuja varmistuu myöhemmin

Aivot – mitä ne kertovat?
psykologi Ville Ojanen, Aivokunto Oy

Eväitä johtamiseen:
- kehittämissuunnitelman viestejä
- yhteistä jatkotyöstöä
johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara, FCG Konsultointi

Minicase

Eväitä henkilökohtaiseen kehittymiseen: DiSC®-toimintatyylianalyysi ja jatkuva kehittyminen, johtajuuden rooli ja haltuunotto
johtaja Marita Lehikoinen, FCG Konsultointi

Loppuyhteenveto

Tunnelmia ja tietoa - oppeja ja oivalluksia kerätään somessa #KJvalmennus. Täydennämme ohjelmaa sitä mukaa kun aiheet ja puhujat varmistuvat.

4900,00 EUR + alv 24%
Ohjelma sisältää:
• 4 lähiopetusjaksoa (á 2 päivää) valmennusmateriaaleineen
• Verkko-oppimisympäristö, joka tukee ohjelman teemoihin syventymistä lähijaksojen välillä sekä oman johtajuuden kehittämistä ajasta ja paikasta riippumatta
• Lounaat ja illalliset vertaiskeskusteluineen
• Jokaiselle osallistujalle toteutettava henkilökohtainen
- DiSC®-toimintatyylianalyysi sekä siihen liittyvä palautekeskustelu
- Coaching-prosessi, joka sisältää 2 x 1h sparrausta (puhelin/skype)
- Kehittymissuunnitelma, jota tuetaan ohjelman aikana
- Firstbeat Hyvinvointianalyysi
• Suomen Kuntaliiton myöntämä KJ-sertifikaatti

Optioina (3 200 € + 24% alv)
Ohjelman päättävä opintomatka Euroopan kohteeseen – matka omaan johtajuuteen sisältää valmennukselliset ohjelmat, matkat, majoitukset (3 yötä), ruokailut

Valmennuksen ja opintomatkan yhteiskustannus on 8 100 € + 24% alv
Laskutus on mahdollista jakaa kahdelle vuodelle.

Kuntatalo / Majatalo Onnela
Toinen Linja 14 / Rantatie 34
00530 Helsinki / 04310 Tuusula

Lisätiedot

Tarvitsetko majoitusta? Olemme sopineet 1., 2. ja 4. jaksolle tarjoushinnan majoitukseen Scandic Hakaniemessä, joka on kävelymatkan päässä Kuntatalolta. Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa myös toisen yöpyjän nimi. Mikäli toista yöpyjää ei ole tiedossa, varataan yhden hengen huone.

Scandic Hakaniemi: puhelinnumero 09 6899 9034 tai hakaniemi@scandichotels.com. Huoneen saa tekemällä varauksen viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta mainiten koulutuksen nimen "KJ6".

Hinnat:

18.-19.10.2018
112 eur / yhden hengen huone / vrk / henkilö
63,50 eur / kahden hengen huone / vrk / henkilö

22.-23.11.2018
150 eur / yhden hengen huone / vrk / henkilö
82,50 eur / kahden hengen huone / vrk / henkilö

28.2.-1.3.2019
82 eur / yhden hengen huone / vrk / henkilö
48,50 eur / kahden hengen huone / vrk / henkilö

3. jakso 17.–18.1.2019 järjestetään internaatissa Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Yhden hengen Comfort-huone on 85 euroa / huone / vrk, kahden hengen Comfort-huone on 130 euroa / huone / vrk. Huonetyyppejä on rajattu määrä. Huone tulee varata 3.1. mennessä osoitteesta myynti@onnela.com tai numerosta 09 258 821 tunnuksella "FCG".

Koulutusohjelman alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat kuntajohtamisen ja -hallinnon alalta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia. Puhujina mm.

• tutkimusjohtaja Harri Laihonen, Tampereen yliopisto
• professori Janne Tienari, Hanken Svenska handelshögskolan
• HTT, dosentti Kaija Majoinen, Tampereen yliopisto
• tutkimusjohtaja, tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen, FCG Konsultointi
• emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopisto
• tutkimusjohtaja Mika Maliranta, ETLA
• kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki
• kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempeleen kunta
• kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunki
• henkilöstöjohtaja Maari Valli, Eteva kuntayhtymä
• psykologi Ville Ojanen, Aivokunto Oy
• toimialajohtaja Tiina Koppinen, Skanska Oy
• vt. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto
• viestintäkouluttaja Annamaija Manninen, Viestintätoimisto Annamaija Manninen
• toimittaja Kirsi Heikel, Kirsi Heikel Communications Oy
• päätoimittaja Marja Honkakorpi, Kuntalehti
• neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat
• kehityspäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto

Merkittävänä tiedonlähteenä ovat myös osallistujat itse. Ohjelma tarjoaa verkostoitumista ja vertaisoppimista; käytännön kokemuksia, haastamista ja hyviä käytäntöjä.

Mukana on lisäksi Certified Business Coach® -valmentajamme johtaja Marita Lehikoinen ja johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara.

Yhteyshenkilöt

KoulutuspäällikköMarita Lehikoinenpuh. +358 40 840 0470etunimi.sukunimi@fcg.fi
KoulutuskoordinaattoriMarianna af HällströmMarianna.afHallstrom@fcg.fiFCG Koulutus Oy
Osmontie 34 (PL 950)
00601 Helsinki
puh. 010 4090
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

Tulosta (PDF)