Ilmoittaudu
Lisätietoja osoitteesta koulutusinfo@fcg.fi

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, tämä lakikoulutus läheisverkostosijoituksista on räätälöity sinulle!

Lastensuojelun läheisverkostosijoituksissa tarvitaan perusteellista lainsäädännön tuntemusta. Lähtökohta on lastensuojelulain 32 §, mutta päätöksenteossa on hallittava laajempaa lainsäädännön tuntemusta ja soveltamista. Lapsen läheisverkoston kartoittaminen on vaativaa lastensuojelun sosiaalityötä.

Koulutuksen käytyäsi:
• Hallitset lapsen läheisverkostokartoituksen ja osaat paremmin arvioida ja perustella sijoitusvaihtoehtoja lapsen edun toteutumisen kannalta.
• Osaat erotella lapsen yksityisen sijoituksen, sijaishuoltoa koskevan sijoituksen ja oheishuoltajuusjärjestelyn.
• Tiedät, mitkä päätökset eri läheisverkostosijoituksissa tulee tehdä ja kenen toimesta.
• Tiedät, mitä korvauksia eri läheisverkostosijoituksissa tulee maksaa ja kenen tulee niistä huolehtia.

Ilmoittauduthan 7.2. mennessä.

Ohjelma

Koulutuksessa käytävien aiheiden käsittelyajankohdat ovat suuntaa antavia.

Kouluttajana toimii Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n asiantuntija OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen

8.45 Tervetuloa – yhteys avautuu
koulutuspäällikkö Minna Kylmälahti, FCG

9.00 Mitä tarkoitetaan lapsen läheisverkostoa koskevilla ratkaisuilla?
• Miten läheisverkostoratkaisut eroavat keskeisesti toisistaan?
• Mitä tarkoitetaan sijaishuollolla ja oheishuoltajalla?
• Kuka päättää lasta koskevista asioista näissä eri vaihtoehdoissa?
• Lastensuojelua koskevat yleiset periaatteet ratkaisuvaihtoehtojen perustana

Lapsen yksityinen sijoitus
• Lastensuojelulaki 81 §: Yksityisesti sijoitetun lapsen hoidon valvonta

Lapsen läheisverkoston kartoittaminen ennen lapsen sijoitusta
• Lastensuojelulain 32 § 1 momentti

10.15 Tauko

10.30 Lapsen huoltajuusjärjestelyt sijoituksen vaihtoehtona
• Lastensuojelulaki 32 § 2 momentti
• Käräjäoikeudelle tehtävä oheishuoltajuushakemus
• Oheishuoltajalle maksettavat lastensuojelulain 32 §:n 3 momentin mukaiset korvaukset
• Entinen perhehoitaja lapsen huoltajaksi: lastensuojelulaki 46 § 2 momentti

11.15 Tauko

12.15 Lapsen sijoittaminen läheisverkostoon
• Lapsen sijaishuoltoa koskevat päätökset
• Lapsen sijaishuoltopaikan valinta
• Kuka viranhaltija tekee asiaa koskevat päätökset?
• Huomioitava lastensuojelulain 45 §: lapsen asioista päättäminen
• Mitä korvauksia asiassa maksetaan?

13.00 Tauko

13.15 Edellinen aihe jatkuu

13.45 Keskustelua ja kysymyksiä

14.00 Koulutus päättyy

Asintuntijana:

Kouluttajana toimii Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n asiantuntija OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen

Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n asiantuntija OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen on toiminut aikaisemmin kunnassa sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhesosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun. Lapsen oikeuksiin liittyvän syventyneisyyden sekä pitkän alan kokemuksen perusteella häntä voidaan pitää lapsen suojelua koskeva juridiikan ammattilaisena. Viime vuosina Kati Saastamoinen on perehtynyt lapsen oikeuksien ohella myös kehitysvammaisia koskeviin rajoitustoimenpiteisiin sekä sosiaalihuollon tietosuojakysymyksiin.

Hän on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esimerkiksi terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle. Hän on kouluttanut tuhansia lasten parissa työskenteleviä alansa ammattilaisia.

Hän on kouluttanut vuodesta 2016 alkaen myös vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon ammattilaisia muun muassa kehitysvammalain mukaisista rajoitustoimenpiteistä ja tietosuojasta.

Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010), Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016) sekä Lapsi sijaishuollossa – Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018).

Hänen valttia on laaja-alaiset tiedot ja näkemykset läheltä perhesosiaalityön ja lastensuojelun työkenttää. Pitkällä aikavälillä kertynyt ja syventynyt ammattitaito mahdollistaa käytännönläheisen ja selkeän ohjeistamisen sekä tarvittaessa nopeankin avun antamisen.

Hinnat

Osallistumismaksu on 290 € / hlö + alv 24 %

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin.

Hintaan lisätään laskutuslisä.

Ilmoittautumisen peruutus

Voit perua osallistumisesi maksutta 31.1.2022 saakka. Veloitamme tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutamme koko osallistumismaksun. Mikäli olet estynyt osallistumaan, voit ilmoittaa toisen osallistujan organisaatiostasi tilallesi.

Sijainti

FCG Zoom

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lasten parissa työskenteleville sosiaalihuollon ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille sekä heidän esimiehilleen ja muille lastensuojelun ammattilaisille.

Lisätietoa

Kylmälahti, Minna
Koulutuspäällikkö
Minna.Kylmalahti@fcg.fi
+358 41 730 1461
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi