Anmäl dig
Tilläggsinformation via koulutusinfo@fcg.fi

Deltagarna på utbildning har möjligheter att repetera och gå igenom det aktuella för att säkerställa en lyckad och smidig bokslutsprocess.
 

Du hinner ännu att anmäla dig!
 

 

Program

Program


8.50 Sändningen öppnas!

9.00  Utbildningen börjar - välkommen!

Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Bokslutet 2022 samt aktuellt inom bokföringen

  • Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner, gällande anvisningar och nya  utlåtanden
  • Övrigt aktuellt inom bokföringen

Senior Manager Martin Slotte, KPMG

12.00 Tack för idag!

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

Föreläsare

Slotte, Martin
KPMG Oy Ab
Senior Manager

Priser

Deltagaravgift:

210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).


Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor.


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 3.1.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen riktar sig till alla personer som arbetar med den kommunala bokslutsprocessen.
 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712