Anmäl dig
- +
Välj
Möjliga rabattkoder anges i kassan

Bestämmelserna om stöden inom småbarnspedagogiken är många. Denna utbildningshelhet med två utbildningar om småbarnspedagogiken och förskolan ger deltagarna möjligheter att fördjupa sig med de aktuella bestämmelserna inom ämnesområdet.

Kom med på dessa aktualitetsutbildningar för att lära dig om det senaste bestämmelserna och lagstiftningen inom småbarnspedagogiken.

Utbildningen är indelad i två olika delar, men utbildningarna kan även gås som skilda delar. 
 

Del 2 - anmäl dig senast den  2 maj.

Del 1 - anmäl dig senast den 10 april.

Program

10.5. Del 2: Småbarnspedagogik och förskola-  Stödnivåer i övergången från småbarnspedagogik till förskola

8.50  Sändningen öppnas

9.00  Utbildningen börjar
Utbildningsansvarig Lasse Paukkonen, FCG Finnish Consulting Oy

Teman:

 • Hur skriftliga beslut fattas och vad de behöver innehålla. 
 • Finns det skillnader i processen för stödnivåerna och trestegsstödet? 
 • När behövs förlängd läroplikt?
 • Vilka elever kan få en plats i förskolan på Skilla Valteri eller stöd via dem? 
 • Hur kan personalen stödas? 
 • Vi går också igenom hur det går att samarbeta med social- och hälsovården gällande stödnivåerna och trestegsstödet med speciell inriktning på funktionshinderservice, specialomsorgen och familjeservice.

12.00 Utbildningen slutar

Föreläsarna specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM Ulrika Krook, Soc & Kom/ Helsingfors universitet, rektror Josefin Svedin, Valteri

Under utbildningen hålls 1-2 korta pauser.

18.4. Del 1: Småbarnspedagogik och förskola – Personalens olika roller inom stödnivåerna

Teman:

 • Vad säger lagstiftningen om stödnivåerna?
 • Hur uppfattar vi inklusion och finns det fastslagna definitioner på inklusion? 
 • Är inklusionen enbart kopplat till stödnivåerna? 
 • Hur kan vi använda juridiken för att argumentera för mera resurser inom småbarnspedagogiken för en småbarnspedagogik för alla? 
 • Kan olika angreppssätt förbättra välmående hos alla i gruppen inklusive personalen? 
 • Vilka roller kan de olika yrkesgrupperna inom småbarnspedagogiken ha inom en småbarnspedagogik för alla? 
 • Vad innebär det att finns skyldighet att informera och samarbeta inom småbarnspedagogiken?
 • Kan uppföljning och övervakning ha någon betydelse för resursering och genomförande av trestegsstödet inom småbarnspedagogiken? 
 • När måste skriftliga beslut fattas och vad behöver de innehålla? (inledning)

Föreläsarna specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM Ulrika Krook, Soc & Kom/ Helsingfors universitet, damgshemsföreståndare Linnea Uggeldahl, Helsingfors stad, projektkoordinatro Marika Melén, Esbo stad

Anmälningen sker enskilt till båda delarna.

Föreläsare

Krook, Ulrika
Helsingfors universitet
Specialiserad jurist, universitetslärare, VH, JM

Ulrika arbetar som universitetslärare i socialrätt och välfärdsrätt, Soc&Kom/Helsingfors universitet. Där ansvarar hon bl a för de obligatoriska juridiska kurserna för blivande svenskspråkiga socialarbetare. Till Ulrikas specialiseringsområden hör bl a funktionshindersektorn, social- och hälsovården inklusive strukturer, mångprofessionalism, tillgänglighet och grundläggande samt mänskliga rättigheter. Ulrika har lång erfarenhet som jurist och specialsakkunnig i olika social- och hälsovårdsorganisationer och har arbetat som sakkunnig inom beredningen av Västra Nylands välfärdsområde samt överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Hon har också samlat erfarenhet via olika förtroende- samt sakkunnighets uppdrag både nationellt och nordiskt. Hon är bl a medlem av THL:s juristgrupp och den svenska sakkunnighetsgruppen för den elektroniska handboken för funktionshinderservice vid THL.

Svedin, Josefin
Valteri-skola
rektor

Priser

Deltagaravgift:
210 euro (+ moms 24%) per person.

4-10 deltagare från samma organisation: 840 euro (+ moms).
11-20 deltagare från samma organisation: 1400 euro (+ moms).
21-30 deltagare från samma organisation: 1850 euro (+moms).
31-40 deltagare från samma organisation: 2200 euro (+ moms).
41-50 deltagare från samma organisation: 2400 euro (+moms).
51-60 deltagare från samma organisation: 2600 euro (+moms).

Priset innefattar undervisningen, det elektroniska materialet. Till priset tillkommer faktureringstillägg (5€+moms).

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift specialiserad på kommunala frågor. 


Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 25.4.2023. Efter detta datum debiterar vi 50% av deltagaravgiften. Ifall deltagandet inte avbokas alls, debiterar vi deltagaravgiften i sin helhet. Ifall du inte kan delta, kan du även anmäla en annan person från din organisation.
 

Plats

FCG Zoom

För vem

Utbildningen tillämpar sig personer som arbetar med följande arbetsuppgifter: lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogiken och annan personal inom småbarnspedagogiken samt personal inom ledande position inom småbarnspedagogiken. Sakkunniga och andra som planerar samt utvecklar småbarnspedagogiken och alla som är intresserade av ämnet.
 

Ytterligare information

Paukkonen, Lasse
Utbildningsansvarig
Lasse.Paukkonen@fcg.fi
+358 41 731 6998
Hallakoski, Ulla
Utbildningskoordinator
Ulla.Hallakoski@fcg.fi
+358 50 302 7712