Sisältölohkot

Image
satama

Teknisen toimen koulutukset


Alta löydät valikoiman erilaisia teknisen toimen parissa työskentelevälle sopivia koulutuksia. Koulutukset tarjoavat sinulle uusimpia näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin. Tutustu ja tule mukaan kouluttautumaan!

Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kuntatekniikka
Kaavoitus
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Maankäytön ja rakentamisen muutoksenhaku
13.6.2023
-
13.6.2023
Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvästä päätöksenteko- ja muutoksenhakumenettelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kunnallinen päätöksenteko
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa
29.8.2023
-
29.8.2023
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Kiinteistö- ja rakennusrasitteet
7.9.2023
-
7.9.2023
Koulutuksessa käydään läpi kiinteistö- ja rakennusrasitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja sen soveltamiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Johtaminen ja strategiat
Etäkoulutus
Elinvoimaa energiamurroksesta - millaisilla toimenpiteillä kunnasta saadaan houkutteleva investointikohde?
12.9.2023
-
12.9.2023
Koulutuksessa kuulemme kuntien kokemuksia uusiutuvan energian hankkeista ja hanketoimijan kanssa yhteistyössä toimimisesta sekä siitä, miten yhteistyöprosessi tulisi hoitaa parhain mahdollisin keinoin. Lopussa pureudumme aiheeseen, miten kunta voisi näyttäytyä sijoittajan näkökulmasta houkuttelevana investointikohteena.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Hallinto- ja lakiasiat
Digi, IT ja turvallisuus
Etäkoulutus
ProDigial 2. webinaari - Miten tieto saadaan virtaamaan läpi infran elinkaaren?
20.9.2023
-
20.9.2023
ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutetaan 12 pilottihanketta, joista kerätään tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkitaan erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta. Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla - ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Seuraavat webinaarit: ke 11.10. klo 9–11 Millä keinoin tehdään kiertoliittymä kahdessa viikossa sekä kehitetään laadunhallintaa ja toimijoiden yhteistoiminnallisuutta aluerakennushankkeessa? case Lahti, Tampere ja Turku ke 8.11. klo 9–11 Millaisella kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä saadaan parhaat hyödyt? Miten tiedolla johtamista kannattaa kehittää katu- ja ratahankkeissa? case Helsinki, Oulu ja Väylävirasto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
KJ11 Kuntajohdon johtamisvalmennus
28.9.2023
-
12.1.2024
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Julkisuus ja tietopyynnöt kaavoituksessa
28.9.2023
-
28.9.2023
Julkisuus ja tietopyynnöt kaavoituksessa -webinaarissa käymme läpi monipuolisesti kaavoituksen verkkojulkisuuteen liittyviä tulkintoja. Käsiteltäviä teemoja ovat tiedottamisvelvollisuus kaava-asioissa, kaava-asioiden tiedoksianto kunnan verkkosivuilla ja kaavoitukseen liittyvien asiakirjojen julkisuus.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Maapolitiikan ajankohtaispäivät
3.10.2023
-
4.10.2023
Maapolitiikan ajankohtaispäivät on monipuolinen webinaari, jossa käsittelemme maapolitiikan kentän ajankohtaisia teemoja keskustelun ja konkreettisten esimerkkitapausten kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Kuntien osoitetiedot - osoitteet kuntoon
10.10.2023
-
10.10.2023
Käytännönläheinen webinaari osoitteiden laadun parantamisesta sinulle, joka olet tekemisissä osoitteiden antamisen ja ylläpidon kanssa. Saat opastusta ja pääset keskustelemaan ongelmakohdista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kaavoitus
Etäkoulutus
ProDigial 3. webinaari - Miten tehdään kiertoliittymä kahdessa viikossa sekä kehitetään laadunhallintaa ja toimijoiden yhteistoiminnallisuutta?
11.10.2023
-
11.10.2023
ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutetaan 12 pilottihanketta, joista kerätään tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkitaan erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta. Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla - ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Tämä on webinaarisarjan kolmas webinaari. Seuraava webinaari: ke 8.11. klo 9–11 Millaisella kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä saadaan parhaat hyödyt? Miten tiedolla johtamista kannattaa kehittää katu- ja ratahankkeissa? case Helsinki, Oulu ja Väylävirasto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
ProDigial 4. webinaari - Parhaat hyödyt kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä ja tiedolla johtamisen kehittä-minen katu- ja ratahankkeissa
8.11.2023
-
8.11.2023
ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutetaan 12 pilottihanketta, joista kerätään tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkitaan erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta. Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla - ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Tämä on webinaarisarjan viimeinen osa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Nova Schola 2023
9.11.2023
-
10.11.2023
Nova Schola on vuoden tärkein kohtaamispaikka kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä palveluntuottajille eli kaikille, jotka ovat suunnittelemassa, toteuttamassa tai päättämässä, millaisia ovat kunnan koulut ja päiväkotitilat, oppimisympäristöt, yhteistyörakenteet ja toimintakulttuuri! Millainen on koulutuspalvelujen ja oppimisen tulevaisuus, ja millaisissa rakenteissa se todentuu?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Hybridikoulutus
Kaavoituksen peruskoulutus
15.11.2023
-
17.1.2024
Kaavoituksen peruskoulutus antaa hyvän kokonaiskäsityksen kaavoituksen oikeudellisista perusteista ja kaavoitukseen liittyvistä lukuisista ammatillisista näkökulmista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Teknisen johdon päivät 2023
22.11.2023
-
23.11.2023
Päivillä kuulet tuoreimmat päivitykset lainsäädännön ja hallinnonalan muutoksista ja saat katsauksen toimialan kehityshankkeista. Luvassa on ajankohtaisia puheenvuoroja alan parhailta huippuasiantuntijoilta ja kollegoiden kanssa verkostoitumista. Teknisen johdon päivät on suunnattu kaikenkokoisten kuntien tekniselle johdolle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Lähikoulutus
Rakennusvalvonnan peruskurssi
23.1.2024
-
21.3.2024
Rakennusvalvonnan peruskurssilla käsittelemme rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdymme rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Etäkoulutus
Tuulivoimapäivä
23.1.2024
-
23.1.2024
Koulutuksessa käsitellään tuulivoimarakentamiseen liittyvää prosessia, tarvittavia kaava-, lupa- ja sopimusmenettelyitä sekä esteellisyyttä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Lähikoulutus
Henkilökuljetuspäivät 2024
1.2.2024
-
2.2.2024
Henkilökuljetuspäivillä rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös  foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Hybridikoulutus
Kuntien paikkatietoseminaari
14.2.2024
-
15.2.2024
Kuntasektorin tärkein paikkatietotapahtuma tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista teemoista ja alan hankkeista, kuntien käytännön toteutuksista ja yritysten ratkaisuista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Etäkoulutus
Kiinteistökaupan perusteet
20.2.2024
-
20.2.2024
Kiinteistökaupan perusteet -koulutuksessa perehdyt kiinteistökaupan lainsäädännölliseen taustaan muotovaatimuksineen sekä paneudut mm. kiinteistökaupan ehtoihin, kaupan mahdollisiin virheisiin ja kunnan vastuuseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Lähikoulutus
Kiinteistöjen ylläpitopäivät
26.3.2024
-
27.3.2024
Kiinteistöjen ylläpitopäivillä kuulet ylläpitotoiminnan kehittämisestä, saat uusinta tietoa ja verkostoidut. Luvassa on jälleen monipuolinen puhujakattaus kuntien kiinteistöjen ylläpidosta ja rakennuttamisesta vastaavien työn tueksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Etäkoulutus
Hulevesipäivä
28.3.2024
-
28.3.2024
Mitä uutta hulevesien hallinnassa? Hulevesipäivässä perehdyt vuosittain vaihtuviin teemoihin ja kuulet ajankohtaiset vinkit alan parhailta asiantuntijoilta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Etäkoulutus
Hallintopakko rakennusvalvonnassa
Verkkokoulutus tarjoaa perustiedot hallintopakkoprosessin käytöstä kunnan rakennusvalvonnassa. Hallintopakko tarkoittaa viranomaisten käytettävissä olevia hallinnollisia keinoja, joita tarvitaan, kun hallintopäätöksiin sisältyviä velvoitteita ei täytetä vapaaehtoisesti. Kurssi sopii sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat perustiedot hallintopakon perusteista ja hallintopakkoprosessista.
Lue lisää ja ilmoittaudu