Ilmoittaudu
- +
Valitse
Mahdolliset alennuskoodit voit syöttää kassalla.

Lastensuojelun kentällä työskenteleviltä ammattilaisilta edellytetään monipuolisia taitoja ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, jotka voivat olla usein haasteellisia.

Työssä onnistuminen edellyttää monipuolista osaamista, joista yksi keskeinen osa-alue on työssä tarvittavan lainsäädännön tunteminen ja lain soveltaminen. Keskeisen lainsäädännön tuntemisella ja soveltamisella varmistetaan lasten oikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen, päätösten oikeellisuus ja lainmukaisuus sekä moniammatillisen yhteistyön lähtökohtien toteutuminen. 

Vahvista ja kehitä osaamistasi verkossa Lainsäädäntö ja asiakastiedot - kurssipaketin avulla, jonne on kerätty kattavasti tietoa lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä. Pääset testaamaan oppimaasi erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla. 

Kurssipaketin käytyäsi olet oppinut muun muassa lastensuojelu- ja hallintolain keskesistä sisällöistä sekä lain soveltamisesta. Sinulle on tullut tutuiksi eri sijaishuollon rajoitustoimenpiteiden lainmukaiset edellytykset sekä rajoitustoimenpiteisiin liittyvä päätöksenteko ja jälkiselvittely. Lisäksi olet oppinut asiakastietojen käsittelyyn liittyvästä lainsäädännöstä. 

Lainsäädäntö ja asiakastiedot -kurssipaketti on osa suurempaa jatkuvan oppimisen digikoulutuspalvelua Lastensuojelun huippuosaajaa. 

 • Kesto - Kurssipaketin suorittamiseen tulee varata noin 16 tuntia opiskeluaikaa 
 • Työn oheen - Kurssipaketin voi suorittaa työn oheen sopivissa jaksoissa
 • Todistus- Kurssipaketin suoritus palkitaan sertifikaatilla

Tarkemmat tiedot sisällöstä alta kohdasta "Ohjelma". 


Miten pääsen aloittamaan kurssipaketin suorittamisen?

 • Ilmoittauduttuasi verkkokurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa.
 • 2kk suoritusaika - Hinta kattaa suoritusoikeuden ilmoittautuneille kahdeksi kuukaudeksi (2kk)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton - Kurssipaketin sisältöjä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta rajattomasti. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Ohjelma

Kurssipaketti koostuu viidestä polunomaisesti verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joista jokainen koostuu useammasta mikrosisällöstä. Mikrokurssien sisällöt koostuvat teksteistä, videoista, kuvista, taulukoista sekä testeistä.

Tarkemmat tiedot klikkaamalla mikrokurssin nimeä.

Asiakastietojen käsittely lastensuojelussa - mikrokurssi (3,5h)

 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Vanhemman oikeus tiedonsaantiin
 • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
 • Sosiaalihuollon laaja tiedonsaantioikeus
 • Miten menettelen rekistöröidyn pyyntöön vastaamisessa?
 • Muiden kertoma asiakaskirjauksissa
 • Asiakastiedot moniammatillisessa yhteistyössä
 • Yhteistyö viranomaisten välillä
 • Viranomaisen päätös tai lausunto
 • Päätöksenteko julkisuusasioissa
 • Case tiedonsaanti
 • Tietoturvaloukkaus
 • Tietoturvaloukkauksen laiminlyönti
 • Tietosuojavastaava

Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto - mikrokurssi (3h)

 • Kiireellinen sijoitus
 • Case kiireellinen sijoitus
 • Huostaanotto
 • Huostaanoton edellytykset
 • Huostaanottoa koskeva päätös ja sitä koskeva hakemus
 • Huostaanoton oikeusvaikutukset
 • Kuuleminen
 • Huostaanoton lopettaminen ja sijaishuoltopaikan muuttaminen
 • Case huostaanotto

Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa - mikrokurssi (5h)

 • Lastensuojelulaki
 • Lastensuojelun järjestäminen
 • Järjestämis- ja kustannusvastuussa oleva hyvinvointialue
 • Lapsen osallisuus
 • Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
 • Menettelysäännöksiä
 • Avohuolto
 • Kiireellinen sijoitus
 • Huostaanotto
 • Sijaishuolto - Yleiset säännökset
 • Sijaishuolto - Lapsen asema
 • Sijaishuolto - Laitoshoito ja perhehoito
 • Rajoitukset sijaishuollossa
 • Jälkihuolto ja itsenäistymisvarat
 • Valvonta
 • Muutoksenhaku

Hallintolaki - mikrokurssi (1h)

 • Hallintolaki
 • Asianosainen
 • Asiamies ja avustaja
 • Puhevallan käyttäminen

Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa - mikrokurssi (3,5h)

 • Rajoitusten yleiset edellytykset
 • Rajoitustoimenpiteitä koskeva päätöksenteko
 • Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen
 • Rajoitusten jälkiselvittely
 • Erityinen huolenpito
 • Eristäminen
 • Haltuunotto
 • Henkilökatsastus
 • Henkilötarkastus
 • Kiinnipito
 • Liikkumisvapauden rajoittaminen
 • Omaisuuden ja postin tarkastaminen
 • Puhelimen käyttö
 • Yhteydenpidon rajoittaminen
 • Case yhteydenpidon rajoittaminen

Asiantuntijat

Korpela, Annika
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Lakimies

Annika on koulutukselta oikeustieteiden maisteri (OTM). Hän työskentelee tällä hetkellä juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä, johon hän siirtyi Kuntaliitosta vuoden 2023 alusta. Annikan osaamisaluetta on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö. Ennen Kuntaliittoon siirtymistä Annika on toiminut lastenvalvojana.

Rehtonen, Terhi
Oikeusministeriö
ylitarkastaja
Räty, Tapio
lakimies, esittelijäneuvos

Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta omaa sosiaalihuollon lainsäädäntöön ja eri lakien soveltamiseen liittyvän laaja-alaisen asiantuntemuksen. Räty on mm. kirjoittanut teokset lastensuojelulain soveltamisesta (Lastensuojelulaki Käytäntö ja soveltaminen. Edita 5.painos 2023) ja vammaispalveluiden soveltamiskäytännöstä (Räty, T. 2017. Vammaispalvelut, vammaispalveluiden soveltamiskäytäntö. Kynnys ry. 5. painos). Teos uudesta vammaispalvelulaista ja sen soveltamisesta ilmestyy Editan julkaisemana vuoden 2023 lopussa. Räty on toiminut lakimiehenä Helsingin sosiaalivirastossa ja Kuntaliitossa sekä osallistunut lakien valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä.
 

Uotinen, Sami
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
Johtava lakimies

Varatuomari Sami Uotinen on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan parissa yli 20 vuotta. Hän on ollut mm. nykyistä lastensuojelulakia valmistelleen työryhmän jäsenenä. Hän on ollut myös THL:n lastensuojelun käsikirjan lakiryhmän jäsenenä useita vuosia. Hän on julkaissut kaksi kirjaa Palveluseteli (2009) ja Uudistunut asiakasmaksulaki (2021). 
Sami Uotinen työskentelee tällä hetkellä johtavana juristina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä. Hän on työskennellyt aiemmin pitkään Suomen Kuntaliitossa johtavana lakimiehenä, yksikön päällikkönä sekä neuvottelevana lakimiehenä. Samilla on työkokemusta myös STM:n hallinnonalalta ja kunnan hallintojohtajan tehtävistä. 

Hinnat

Hinta on 275 € + voimassa oleva alv / hlö

Jos organisaatiostanne osallistuu 4 henkilöä tai enemmän, hinnoittelu on seuraavan portaikon mukainen:

4–10 käyttäjää, hinta yhteensä 1 190 € + alv
11–20 käyttäjää, hinta yhteensä 1 790 € + alv
21–30 käyttäjää, hinta yhteensä 2 490 € + alv
31–40 käyttäjää, hinta yhteensä 3 290 € + alv
41–50 käyttäjää, hinta yhteensä 4 290 € + alv
51–70 käyttäjää, hinta yhteensä 5 290 € + alv
71-100 käyttäjää, hinta yhteensä 6 490 € + alv
101-150 käyttäjää, hinta yhteensä 7 990 € + alv

Mikäli osallistujia on 151 tai enemmän, pyydäthän erillistä tarjousta asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsulta (leena-kaisa.pantsu@fcg.fi tai puh. +358 50 466 2905).

Ilmoittautuminen on sitova ja laskutamme kurssin tunnusten lähettämisen jälkeen. Hintaan lisätään laskutuslisä (5 € + alv).

FCG Digikanavaa tarjotaan myös "avaimet käteen" -ratkaisuna, jossa asiakas saa koko Digikanavan sisällön organisaationsa käyttöön edistämään strategista jatkuvaa oppimista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme hinnoittelusta ja käytännön järjestelyistä suuremmille ryhmille ja suuremmille palvelun laajuustasoille.

Sijainti

FCG Digikanava

Verkkokurssi - opiskele etänä!

Kenelle

Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille: lastensuojeluun, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Lisätietoa

Bräysy, Joonas
Tuoteomistaja
Joonas.Braysy@fcg.fi
+358 41 731 3340
Asiakaspalvelu, koulutukset
koulutusinfo@fcg.fi
041 730 9011
Tavoitettavissa arkisin 8.30-15.00