Uudistettu Esimiesten ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesimiehille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kunnalliseen päätöksentekoon ja kunnallisten organisaatioiden hallintoon. Koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille kunnallisten organisaatioiden hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2022! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tietoiskussa kuulet 1.8.2022 voimaan astuvista muutoksista lainsäädännössä sekä AVAINTESin uusista perhevapaamääräyksistä. Tervetuloa kuulemaan, mikä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan sekä esittämään mieltä askarruttavat kysymyksesi!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Vuosittain järjestettävä Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilman- ja ilmastonsuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kunta-alan Controller -koulutusohjelmassa perehdyt syvällisesti kuntatalouden kokonaisuuteen, taloustiedolla johtamiseen ja controllerin mahdollisuuksiin tuottaa lisäarvoa toiminnan ja talouden analysoinnilla. Arvostetun koulutusohjelman on suorittanut jo yli 100 taloushallinnon ammattilaista!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Kunnan ja kuntayhtymän viranomaiset käsittelevät aiempaa useammin oikaisuvaatimuksia, jolloin oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja päätöksenteon menettelysäännökset tulisi hallita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Varhaiskasvatuksen uudistukset jatkuvat erittäin nopealla aikataululla. 1.8.2022 voimaan astuvat varhaiskasvatuslain muutos lapsen tukemisen periaatteista sekä perhevapaauudistus. Lisäksi vuoden 2023 alkuun kaavaillaan lukuisia varhaiskasvatukseen vaikuttavia lakimuutoksia. Tehokkaassa koulutuspäivässä otat kerralla haltuun varhaiskasvatuksen ajankohtaisimmat lakimuutokset ja uudistukset sekä niiden vaikutukset käytännön toimintaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kuntajohdon perinteisessä konferenssissa kuulet ajankohtaisimmat kuntakentän asiat, pääset tapaamaan kollegoita ja jakamaan kokemuksia. Konferenssi koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja vaihtoehtoisista rinnakkaisohjelmista. Rinnakkaisohjelmia on hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdolle. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
FCG:n virtuaaliset aamukahvit on maksuton webinaarisarja, jonka vaihtuvat teemat tarjoavat ajankohtaista tietoa eri toimialojen johdolle ja asiantuntijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Koulutuksessa tutustut hankintojen perusprosesseihin ja hankintoja ohjaavaan kansallisiin ja EU-hankintamenettelyihin ja oikeuskäytäntöön.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Svenskspråkiga utbildningar
Skolskjutsar
Etäkoulutus
30.8.2022
-
30.8.2022
Info
Under utbildningen om skolskjuts behandlas kommunernas skyldighet att erbjuda skolskjuts och övrigt aktuellt inom ämnet. I lagen om grundläggande utbildning § 32 regleras om kommunernas skyldighet att ordna avgiftsfri skolskjuts för elever i läropliktsåldern i för- och grundskolan. I ljuset av lagstiftning och rättspraxis behandlar vi skolskjutsförmånens organisationsskyldighet.
Lue lisää ja ilmoittaudu