Taloushallinnon perusteet -koulutusohjelman antaa hyvät perustiedot kunnan ja kuntayhtymän talouden kokonaisuudesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä talousarviosta. Koulutusohjelma koostuu webinaareista, tallenteista ja harjoitustehtävistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voi pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voidaan pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa käsittelemme ammatillisen koulutuksen TKI-toimintaa laajasti koulutuksen järjestäjän alueellisen kehittämistehtävän ja jatkuvan oppimisen edistämisen näkökulmista. Tehokkaassa webinaarissa saat konkreettisia työvälineitä ammatillisen koulutuksen TKI-toiminnan strategiseen käynnistämiseen, resursointiin, rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhdyspintatyöskentelyyn.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Foorumi, jossa käsittelemme ajankohtaisia teemoja, kokoaa kaavoituksen, kiinteistö- ja mittaustoimen sekä yhdyskuntatekniikan suunnittelijat, suunnitteluavustajat, paikkatietokäsittelijät ja rakennusvalvonnan henkilöstön yhteen jälleen vuonna 2023!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarista saat hyvät tiedot julkisuusperiatteen soveltamisesta sekä salassapidettävien tietojen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä opetustoimen alalla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Arvonlisäverotuksen peruskurssi -koulutuksessa syvennät osaamistasi kunta-alan arvonlisäverotuksen yleisistä periaatteista ja erityispiirteistä. Samalla ammennat tietoa eri palvelualojen arvonlisäverotuksen käytännöistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Käymme Ympäristönsuojelun viranomaispäivillä läpi kuntien ympäristönsuojelun ajankohtaiset aiheet kuten säädösmuutokset. Tervetuloa ajankohtaisten puheenvuorojen kokemusten vaihtamisen äärelle!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården, familjevården, äldreomsorgen eller handikappservicen? Denna informativa halvdag online är planerad för socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen och -förordningen. Välkommen med på denna utbildning.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kommunalt förvaltningsförfarande på Åland del 1 och 2, är en genomgripande grundutbildning i kommunförvaltningens dagliga verksamhet. Utbildningen är en tvådelad helhet med tre olika moduler. Utbildningen rekommenderas att gå som en helhet, men deltagarna kan även delta enskilt på utbildningarna.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tarkastustoimen kevätseminaari kokoaa yhteen kunta-alalla ja hyvinvointialueilla toimivat tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Seminaarissa saat ajatuksia, työvälineitä ja toimivia käytäntöjä oman tehtäväsi menestyksekkääseen hoitoon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
FCG ebjuder en serie med korta utbildningar som ger dig handfasta tips och kunskaper i din projektledarroll. Utbildningarna följer en logisk ordning men är helt fristående. Du kan välja om du vill gå alla delar eller endast några stycken. Tillfällena består av teori och diskussioner där målet är att du som deltagare ska få med dig fem värdefulla nycklar inom varje område.
Lue lisää ja ilmoittaudu