Uudistettu Esimiesten ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesimiehille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Tekninen toimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
KJ10 Kuntajohdon johtamisvalmennus
Lähikoulutus
8.9.2022
-
16.12.2022
HELSINKI
Info
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tervetuloa etänä järjestettävään kotihoidon esimiespäivään, jossa pääset päivittämään tietosi muun muassa hyvinvointialueuudistuksesta, vanhuspalvelulain uudistamisesta sekä tiedolla johtamisesta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä koulutuksessa saat eväitä konkreettisiin itseohjautuvan tiimin arjen kysymyksiin ja itseohjautuvan tiimin rakentamisen aloittamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä koulutuksessa saat eväitä konkreettisiin itseohjautuvan tiimin arjen kysymyksiin ja itseohjautuvan tiimin rakentamisen aloittamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar kräver specifika kunskaper. Utbildningen ”Kommunalekonomi för tjänsteinnehavare” erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete. Utbildningen består av två webbinarier (4.10 klo 9 - 12 och 11.10 klo 9 - 12) och ett hemarbete som görs mellan webbinarierna. Anmäl dig för att lära dig grunderna i budgetprocesser för tjänsteinnehavare. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Monipuolinen webinaari, jossa käsittelemme maapolitiikan kentän ajankohtaisia teemoja keskustelun ja konkreettisten esimerkkitapausten kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanon yhteydessä eteen tulee kuntayhtymien purkamiseen liittyviä kysymyksiä. Webinaarissa pureudutaan erityisesti vapaaehtoisten kuntayhtymien purkamiseen eri näkökulmista ja vastataan yleisimpiin kysymyksiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tämän käytännönläheisen webinaarin avulla opit tehokkaasti, mutta kattavasti, mitä jokaisen rekrytointien parissa työskentelevän tulisi tietää rekrytointiprosessin onnistuneesta läpiviennistä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Käytännönläheinen webinaari osoitteiden laadun parantamisesta sinulle, joka olet tekemisissä osoitteiden antamisen ja ylläpidon kanssa. Saat opastusta ja pääset keskustelemaan ongelmakohdista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Millä perusteella henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen? Mitä seurauksia on siitä, jos määräaikaisuus ei olekaan lain mukainen? Webinaarissa käydään oikeustapausten avulla läpi määräaikaisuuden perusteita ja vältettäviä tilanteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tule keskustelemaan työllisyydestä, työllisyyspolitiikasta, palvelujärjestelmän uudistuksesta, osaamisen kehittämisestä sekä kuntien työllisyyskokeiluista lokakuussa. Perinteinen työllisyysfoorumi kokoaa työllisyyden asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät yhteen. Foorumi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, luottamushenkilöille, työllisyys-, elinkeino- ja henkilöstöasioista vastaaville, TE-keskusten, työvoimatoimistojen ja maakuntien liittojen asiantuntijoille, työmarkkinajärjestöjen edustajille sekä muille työllisyysasioiden kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu