Rakennusvalvonnan peruskurssilla käsittelemme rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdymme rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa käymme läpi laadukkaan kiinteistöstrategia elementtejä niin hallinnollisesta kuin käytännän näkökulmasta. Tervetuloa mukaan kuulemaan asiantuntijapuheenvoroja, esittämään kysymyksiä sekä keskutelemaan kiinteistöjohtamisesta yhdessä kollegojen kanssa!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Upphandlingskunnande är en allt viktigare kunskap som kommunalt anställda tjänstemännen i allt större grad behöver i sitt dagliga arbete. Under utbildningen behandlas ofta förekommande frågeställningar som uppstår under offentliga upphandlingarr.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa tarkastellaan viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti tietojen liikkumisen näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Jokaisen asiakas- ja potilasasiakirjojen kanssa toimivan tulee tuntea asiakirjojen luovuttamista koskeva lainsäädäntö. Koulutuspäivän aikana syvennymme asiakas- ja potilasasiakirjoja koskevaan lainsäädäntöön käytännönläheisesti. Päivän alussa käymme yleisesti läpi salassapitoa sosiaali- ja terveydenhuollossa peruskäsitteineen julkisuuslain, sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelyn kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
AVAINTES: Työlomat ja poissaolot -webinaari on suunnattu sinulle, Avaintan jäsenyhteisön edustaja, joka kaipaat työssäsi tietoa työlomista ja poissaoloista. Syvennymme aamupäivän aikana AVAINTES:n määräyksiin työelämän tavanomaisista poissaolotilanteista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Henkilökuljetuspäivillä rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös  foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle
Lue lisää ja ilmoittaudu
Antoisa ja kehittämisajatuksia synnyttävä tiivis vuorovaikutteinen webinaari jokaiselle tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle! Puheenjohtajana tarkastuslautakunnassa -webinaarissa paneudutaan käytännönläheisesti puheenjohtajan tehtäväalueisiin ja mahdollisuuksiin kehittää sekä omaa että jokaisen jäsenen lautakuntatyöskentelyn osaamista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Potilasasiamiestoiminnan perusteet -koulutus on suunnattu erityisesti potilasasiamiesuran alussa oleville potilasasiamiehille, mutta myös kokeneemmille asiantuntijoille, jotka kaipaavat ajankohtaista tietoa tulevista työhön vaikuttavista muutoksista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Denna utbildning är planerad för tjänstepersoner som jobbar med tjänsteplanering och verksamhetsutveckling. Utbildningens mål är att ge deltagarna förståelse och färdigheter att genomföra en enkel tjänstedesignprocess i sin egen organisation.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kunta-alan huipputapahtuma RAFO tarjoaa jälleen puheenvuoroja päivän polttavimmista aiheista alansa parhailta talouden ja johtamisen asiantuntijoilta. Vuoden 2023 tapahtuma tarjoaa tiiviin paketin tietoa, useita rinnakkaisohjelmalinjoja, monipuolista keskustelua ja mahdollisuuden verkostoitumiseen kollegoiden kanssa, yhteistä iloista iltaohjelmaa unohtamatta.fec
Lue lisää ja ilmoittaudu