Käymme Ympäristönsuojelun viranomaispäivillä läpi kuntien ympäristönsuojelun ajankohtaiset aiheet kuten säädösmuutokset. Tervetuloa ajankohtaisten puheenvuorojen kokemusten vaihtamisen äärelle!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi. Asiantuntijana webinaareissa toimii tiedonhallinta- ja teknologia-arkkitehti Juha Sallinen GDPR Techistä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Svenskspråkiga utbildningar
Skolskjutsar
28.5.2024
-
28.5.2024
Etäkoulutus
Info
Under utbildningen om skolskjuts behandlas kommunernas skyldighet att erbjuda skolskjuts och övrigt aktuellt inom ämnet. I lagen om grundläggande utbildning § 32 regleras om kommunernas skyldighet att ordna avgiftsfri skolskjuts för elever i läropliktsåldern i för- och grundskolan. I ljuset av lagstiftning och rättspraxis behandlar vi skolskjutsförmånens organisationsskyldighet.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tervetuloa koulutuspäivään, jossa käsitellään oikean kokoisen hankkeen suunnittelua ja investointien hallintaa hankintalain näkökulmasta. Päivä sisältää aiheita hankkeen laajuudesta ja keinoista vaikuttaa siihen, investointivaihtoehdoista ja kilpailuttamisprosessista talousarvion käsittelyyn ja arvonlisäverotukseen. Osallistu oppimaan, miten varmistat hankkeesi optimoinnin ja investointien asianmukaisen hoidon.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Käytännönläheinen webinaari osoitteiden laadun parantamisesta sinulle, joka olet tekemisissä osoitteiden antamisen ja ylläpidon kanssa. Saat opastusta ja pääset keskustelemaan ongelmakohdista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa viime vuodet ovat olleet kiireisiä, ja siltä näyttää tulevaisuuskin. Muutokset ovat tulleet nopealla aikataululla ja kehitys näyttää jatkuvan samalla lailla. Kunnissa myös keskustellaan oman kunnan varhaiskasvatuksen maksuttomuusratkaisuista.Mitä tästä kaikesta seuraa? Mitä kunnassamme tapahtuu? Miten maksutulot kehittyvät? Koulutuksesta saat tiiviin tietopaketin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvista muutoksista. Koulutuksessa paneudut asiakasmaksulain käytänteisiin ja toimintatapoihin sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksiin esimerkiksi asiakasmaksuasioihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa perehdymme tiedonhallintalain vaatimuksiin asianhallinnan ja palveluiden tiedonhallinnan osalta. Saat myös tukea vaatimuksiin vastaamiseen organisaatiossa käytännössä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kom med på denna högaktuella utbildning där vi kommer behandla den nya funktionslagstiftningens innehåll och gå genom de praktiska aspekterna av den nya lagstiftningen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvästä päätöksenteko- ja muutoksenhakumenettelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kolmen tunnin webinaarin aikana otat haltuun keskeisimmät varhaiskasvatuksen tietosuojaan sekä tietojen julkisuuteen ja salassapitoon varhaiskasvatuksessa liittyvät asiat.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2024! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuksessa tutustutaan lainsäädännön velvoitteisiin ja käytännön toimenpiteisiin digituen järjestämiseksi kunnassa.        
Lue lisää ja ilmoittaudu