Koulutuspäivä tarjoaa tietoa ja työkaluja uhkaaviin kohtaamisiin valmistautumiseen, uhkaavien tilanteiden läpikäymiseen sekä koetun tilanteen käsittelemiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa keskitytään netissä tapahtuvaan tiedottamiseen lähinnä juridisesta näkökulmasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Suomen Kuntaliitto ja FCG järjestävät yhteistyössä Opsia ry:n kanssa suositun sivistyspalveluiden syksyn päätapahtuman. Ohjelmassa mm. ajankohtaisimmat ja tulevaisuuteen suuntaavat alustukset sekä asiantunteva paneelikeskustelu. Tapahtuma tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden koko kentän yhteisille keskusteluille ja verkostoitumiselle. Ainoa sivistysjohdolle laajasti suunnattu kohtaamispaikka - tule mukaan ja tapaa kollegoja läheltä ja kaukaa!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Laskentatoimen koulutusohjelma antaa osallistujille kattavan kokonaiskuvan ja laaja-alaisen ymmärryksen kunnan ja kuntayhtymän konsernitalouden kokonaisuudesta. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat hyvät valmiudet laajentaa omaa työnkuvaansa ja edetä uusiin, vaativampiin ja monipuolisempiin tehtäviin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Julkisuus ja tietopyynnöt kaavoituksessa -webinaarissa käymme läpi monipuolisesti kaavoituksen verkkojulkisuuteen liittyviä tulkintoja. Käsiteltäviä teemoja ovat tiedottamisvelvollisuus kaava-asioissa, kaava-asioiden tiedoksianto kunnan verkkosivuilla ja kaavoitukseen liittyvien asiakirjojen julkisuus.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimusten tavallisimmat ongelmakohdat kuntakentällä kysytyimpien kysymysten pohjalta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa käydään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua ammatillista koulutusta koskevassa laissa sekä oppivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tervetuloa mukaan kehittämään organisaatiosi hakuilmoituksista entistä houkuttelevampia ja toimivampia tavoittaaksesi parhaat osaajat avoinna oleviin tehtäviin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Utbildningen behandlar jävsreglerna i förvaltningslagen som en del av objektivitetsprincipen. Vem omfattas av jävsreglerna; när är en beslutsfattare jävig; vad innebär jäv och vad kan vara följden av att en jävig person deltagit i beslutsfattandet? Dessa är frågor som tas upp i utbildningen som på ett systematiskt sätt behandlar bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen men som också tangerar vissa andra aspekter av objektivitetsprincipens betydelse i förvaltningen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Maapolitiikan ajankohtaispäivät on monipuolinen webinaari, jossa käsittelemme maapolitiikan kentän ajankohtaisia teemoja keskustelun ja konkreettisten esimerkkitapausten kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Peruskoulutuksessa käsitellään rakennusvalvonnan toimistotyön tärkeimmät teemat, mm. lupaprosessi, hallinnnolliset menettelyt sekä sähköiseen asiointiin ja tiedonhallintaan liittyvät kysymykset.
Lue lisää ja ilmoittaudu