Digi, IT ja turvallisuus
Hallinto- ja lakiasiat
Tietotilinpäätös
19.3.2024
-
19.3.2024
Etäkoulutus
Info
Tietotilinpäätös voi olla keskeinen työkalu GDPR:n osoitusvelvollisuuden täyttämiseen. Se antaa kokonaiskuvan organisaation henkilötietojen käsittelystä ja rekistereistä sekä siitä, miten organisaatio noudattaa tietosuojaperiaatteita ja -lainsäädäntöä. Tietilinpäätöstä voidaan käyttää esimerkiksi vuosittaiseen tai puolivuosittaiseen toiminnan seurantaan ja kehittämiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Julkisten hankintojen peruskurssi tarjoaa kattavan perehdytyspaketin julkisten hankintojen pariin siirtyville työntekijöille sekä hankintojen parissa jo hetken aikaa työskennelleille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Johdot, laitteet ja mastot
19.3.2024
-
19.3.2024
Etäkoulutus
Info
Mitkä säädökset ohjaavat johtojen, laitteiden ja mastojen sijoittamista? Ketkä sijoittamisratkaisuja kunnassa tekee?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 1.
19.3.2024
-
19.3.2024
Etäkoulutus
Info
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Hulevesipäivä
19.3.2024
-
19.3.2024
Etäkoulutus
Info
Mitä uutta hulevesien hallinnassa? Hulevesipäivässä perehdyt vuosittain vaihtuviin teemoihin ja kuulet ajankohtaiset vinkit alan parhailta asiantuntijoilta!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä kattavassa webinaarissa otat haltuusi saavutettavan viestinnän keskeiset reunaehdot edistääksesi yhdenvertaisen tiedonsaannin toteutumista kunnan palveluiden käyttäjien kesken. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Webinaarissa pääset perehtymään siihen, mitä kaikkea projekteissa tulee huomioida henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn osalta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Arvonlisäverotuksen perusteet seurakunnille -webinaarista saat hyvät perustiedot arvonlisäverotuksen käsittelyyn seurakunnissa. Webinaari on tehokas ja tiivis tietopaketti, jossa keskitymme olennaiseen ja yhdistämme teorian käytäntöön asiantuntevan kouluttajan esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Koulutuksen aikana perehdytään julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön, avoimen menettelyn hankintaprosessin vaiheisiin, hankintasopimuksiin ja hankintoja koskeviin julkisuuskysymyksiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija, tervetuloa mukaan koulutukseen pohtimaan itseohjautuvuuden edistämistä omassa työyhteisössäsi! Saat webinaarissa arvokasta tietoa itseohjautuvasta tiimistä, sen edellytyksistä ja rakennuspalikoista sekä konkreettisia keinoja, millaista muutosta se edellyttää.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnan ja hyvinvointialueen päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu