Verkkokurssi tarjoaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömitoituksen keskeisimmistä periaatteista ja lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kuntajohtajapäivät ovat vuosittain toteutettava laadukas verkostoitumisfoorumi kuntajohtajille. Kuntajohtajapäivillä käsitellään kuntien elinvoimaa, kuntajohtajan työtä ja kuntien roolia muuttuvassa tilanteessa. Tapahtuma on loistava paikka kuntajohtajalle päivittää ajankohtaisia tietoja kuntasektorilta ja verkostoitua kollegoiden kanssa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hoidon tarpeen arviointi -verkkokurssi on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arvioinnin alueella. Kurssilla syvennyt hoidon tarpeen arviointiin lainsäädännön näkökulmasta sekä käytännönläheisesti etänä ja kasvokkain tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kaipaatko perehdytystä kunnallishallinnon keskeisiin teemoihin? Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kunnalliseen päätöksentekoon ja kunnallisten organisaatioiden hallintoon. Monipuolinen koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille kunnallisten organisaatioiden hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Koulutuspäivässä paneudumme yksityisen varhaiskasvatuksen ajankohtaisimpiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä ja monesti yhteisiä myös kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle. Tilaisuus toimii yhteisenä foorumina sekä yksityisen että kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen johdolle ja asiantuntijoille. Koulutuksessa hyödynnetään Suomen Kuntaliiton asiantuntijoiden lisäksi myös muiden asiantuntijatahojen ja sidosryhmien osaamista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2023! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Vuosittain järjestettävä Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilman- ja ilmastonsuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Kunta-alan Controller -koulutusohjelmassa perehdyt syvällisesti kuntatalouden kokonaisuuteen, taloustiedolla johtamiseen ja controllerin mahdollisuuksiin tuottaa lisäarvoa omassa organisaatiossa toiminnan ja talouden analysoinnilla. Koulutusohjelma on suunniteltu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien controllereille taloussuunnittelijoille sekä muille taloushallinnon asiantuntijoille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Kunnan ja kuntayhtymän viranomaiset käsittelevät aiempaa useammin oikaisuvaatimuksia, jolloin oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja päätöksenteon menettelysäännökset tulisi hallita. Koulutuksessa syvennyt kuntalain ja hyvinvointialuetta koskevan lain pohjalta oikaisuvaatimukseen, kunnallis- ja aluevalitukseen sekä hallintovalitukseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Tässä vuorovaikutteisessa ja tehokkaassa valmennusohjelmassa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Uusi esihenkilö – mistä esihenkilötyössä on kyse? -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon perinteisessä konferenssissa pääset syventymään johtamistyön kannalta tärkeisiin teemoihin ja päivität tiedot kuntakenttää ja hyvinvointialueita koskevista ajankohtaisista aiheista. Konferenssi koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja teemakohtaisista työpajoista. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää ja ilmoittaudu