Sisältölohkot

Kaikki verkkokurssit nyt -20% 31.5.2024 asti

Image
Kaikki verkkokurssit -20%

Kaikki verkkokurssit nyt -20% 31.5.2024 asti!

Syötä koodi Verkkokurssit24 ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Alekoodi ja aktivoi etu. Etuhinta koskee ainoastaan verkkokursseja (ei koske aikataulutettuja webinaareja).

Verkkokurssit - opiskele itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta

Laitteet

 

Verkkokurssi on kustannustehokkain ja aikataulullisesti joustavin kouluttautumisen muoto!

 

 

Kurssit sisältävät monipuolisesti videoita, kirjallista aineistoa ja erilaisia tehtäviä. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

 

 

Verkkokurssimme löytyvät verkko-oppimisalustaltamme, FCG Digikanavalta. Tutustu FCG Digikanavaan tarkemmin täältä.

 

Valitse sopiva kokonaisuus Digikanavalla!

Haluatko kehittää osaamistasi? Nyt on tilaisuutesi! 
FCG Digikanavan verkkokurssit -20% koodilla Verkkokurssit24 31.5.2024 saakka. 

Tutustu monipuoliseen tarjontaan ja valitse itsellesi sopivin kokonaisuus:

Kuva1

kuva5

M365-akatemia

Kuva2

Kuva3

kuva3

kuva4

kuva6

Kuntien luottamushenkilöt

Hyvinvointialueiden luottamushenkilöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tai selaa yksittäisiä verkkokursseja teemoittain:

Kun olet ilmoittautunut kurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa. Sinulla on 2 kk aikaa suorittaa kurssi, jolle olet ilmoittautunut. 

 

Hallinnon ja lain verkkokurssit

Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Tietosuojaosaaja
Opi henkilötietojen lainmkaisesta käsittelystä kätevästi verkossa Tietosuojaosaaja -kurssipaketin avulla. Verkkokurssilla opit mm. tietosuojaan liittyvistä käsitteistä, rekisterinpitäjän vastuusta, rekisteröidyn oikeuksista ja kuntia koskevista erityiskysymyksistä tietosuojan saralla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen
Haluatko oppia lisää sosiaalisen median hyödyntämisestä organisaatioiden viestinnässä? Tai kenties halajat lisää tietoa siitä, kuinka tiedote tulisi laatia ja tiedotustilaisuus järjestää? Verkossa suoritettavalla Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen -mikrokurssilla käydään läpi tiedottamista ja hyvää tiedotetta, mediasuhteita sekä erilaisia sosiaalisen median kanavia ja somekohuja. Lisäksi pääset oppimaan, kuinka hyödyntää blogeja, vlogeja tai podcasteja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Asiakastietojen käsittely lastensuojelussa
Asiakastietojen käsittelyllä tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lastensuojelun kentällä on ensiarvoisen tärkeää, että arkaluonteiset ja salassapidettävät tiedot käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti, ja noudatetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä. Tällä verkkokurssilla otat nopeasti haltuun lastensuojeluun liittyvän asiakastietojen käsittelyn lainsäädäntö ja tietosuojapohjan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa
Lastensuojelun lainsäädännöllä tarkoitetaan lastensuojelua määrittäviä lakeja. Lastensuojelulaki säätelee lasten ja nuorten suojelua ja hyvinvointia. Laki pyrkii varmistamaan lasten oikeudet ja turvallisuuden sekä edistämään heidän suotuista kasvuaan ja kehitystään. Asiakastietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Täysin verkossa suoritettava Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan lastensuojelussa tarvittavasta lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen
Verkossa suoritettavassa Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen -kurssipaketissa käydään läpi julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kilpailuttamisen suunnittelua ja kilpailuprosessia, sekä tarjouspyyntöä. Kurssi ohjaa lisäksi keskeisimpien tietolähteiden luo.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Kunnallishallinnon perusteet
Verkossa suoritettava Kunnallishallinnon perusteet -kurssipaketti on hyödyllinen erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistin virkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Julkisuus & salassapito
Tämä verkossa suoritettavaperuskurssi ohjaa itsenäiseen tiedonhakuun julkisuutta ja salassapitoa koskevien asioiden selvittämisessä. Kokonaisuus soveltuu sekä asiantuntijoille että kunnan viranhaltijoille, jotka työssään joutuvat pohtimaan, missä määrin käsiteltävät asiat ovat julkisia tai salaisia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Tiedonhallinnan osaaja
Tiedonhallinnan osaaja -kurssipaketti toimii peruskurssina, jossa käsitellään organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta, parantaa palveluja ja lisätä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kurssipakettiin sisältyy tallenteita, oppimateriaaleja ja oppimistehtäviä. Kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaen niiden soveltamista.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa-mikrokurssilla opit lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä, periaatteista ja säännöksistä. Mikrokurssille on koottu kattavasti sisältöjä lastensuojelulain keskeisimmistä teemoista, jonka vuoksi kurssi soveltuu hyvin kaikille työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelulain tuntemustaan. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kunta toimintaympäristönä
Kunnat ovat erilaisia, mutta perusasiat, kuten niitä säätelevät lait, ovat kaikille samoja. Tällä verkkokurssilla opit perusasiat kunnasta toimintaympäristönä, kuntaa ohjaavasta lainsäädännöstä, kunnan tehtävistä sekä kunnan hallinnosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Varautumisen perusteet kunnille
Hanki tiedot ja taidot varautumiseen verkossa! Varautumisen perusteet kunnille -kurssipaketti tarjoaa kunnallesi tarvittavat tiedot varautumista varten käytännönläheisellä tavalla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Valmistelun ja esittelyn perusteet
Aloita opiskelu verkossa vaikka heti! Kurssipaketti Valmistelun ja esittelyn perusteet on tarkoitettu erityisesti kuntien valmistelijoille ja esittelijöille sekä valmistelijan ja esittelijän kanssa työskenteleville. Koulutus on peruspaketti, joka perehdyttää sinut valmistelijan ja esittelijän tehtävissä tarvittaviin kunnallishallinnon asioihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Vaikutustenarviointi
Vaikutustenarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa rekisterinpitäjän tarkoituksena on varmistaa suorittamansa henkilötietojen käsittelyn laillisuus. Tämän verkkokurssin tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään vaikutustenarvioinnin tarkoitusta, tavoitteita, sisältöä ja prosessia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hallintolaki
Hallintolaki-mikrokurssilla opit hallintolain merkityksestä lastensuojelussa ja hyvän hallinnon perusteista, puhevallan käyttämisestä sekä asiamiehen ja avustajan käytöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Talouden ja rahoituksen verkkokurssit

Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Kunta-alan tuloverotuksen perusteet
Kunnan tuloverotuksen perusteet-kurssipaketin käytyäsi ymmärrät kunnan ja kuntakonsernin tuloverotuksen pääpiirteet ja periaatteet. Verkkokurssilla saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisesta toiminnasta kunnat ovat verovelvollisia? Miten kunnan ja kunnallisen osakeyhtiön tuloverotus poikkeaa toisistaan? Millaista on hyvä verosuunnittelu? Tulossa 24.6.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Talouden ohjaus kunnassa
Verkossa suoritettavalla Talouden ohjaus kunnassa -kurssipaketin avulla syvennyt kuntatalouden keskeisiin aihepiireihin. Kurssipaketin avulla pääset kehittämään esimerkiksi tilinpäätöksen lukutaitoa, sekä talousarvio- ja kustannuslaskentaosaamistasi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kuntatalous pähkinänkuoressa
Tämä verkkokurssi tarjoaa yleiskatsauksen kunnan talouden ominaispiirteistä sekä sen eroista liikeyrityksiin ja järjestöihin. Kuntatalous pähkinänkuoressa -mikrokurssilla opit hahmottamaan kunnan tulojen lähteet ja menojen käyttökohteet. Lisäksi saat käsityksen talousarvion merkityksestä kunnan talouden ohjauksessa ja valvonnassa.  Verkkokurssi antaa myös valmiuksia tulkita esimerkiksi oman kuntasi tilinpäätöslaskelmia ja muodostaa kuva sen taloudellisesta asemasta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotus
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotus -kurssipaketin avulla saat verkossa perustiedot kunta-alan arvonlisäverotuksen yleisistä periaatteista ja erityispiirteistä, kuulet eri palvelualojen arvonlisäverotuksen käytännöistä ja saat varmuutta arvonlisäverojen kirjanpitokäsittelyyn.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kunnallisten vertailutietojen hyödyntäminen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa
Verkossa suoritettava mikrokurssi tarjoaa tiiviin katsauksen kunnan ja kaupungin taloushallinnossa ja talousjohtamisessa helposti hyödynnettävistä ulkopuolisista tietolähteistä. Kurssilla opit toimiviksi todettuja käytäntöjä vertailutietojen lisäarvoa tuottavasta käytöstä toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Mikrokurssi on suunniteltu etenkin pienen ja keskisuuren kunnan toimintaympäristöön sopivaksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kustannuslaskennan perusteet
Kustannuslaskenta on keskeinen väline organisaatioiden talouden ohjauksessa. Kustannuslaskennan pohjana on tuotteistaminen, jonka tavoitteena on selvittää tuote- tai palvelukohtaiset kustannukset. Kustannusvertailuja ja tuotteistamista tarvitaan sekä tuotantovaihtoehtojen vertailussa että päätöksenteon tukena. Verkossa suoritettavalla Kustannuslaskennan perusteet -mikrokurssilla perehdyt kustannuslaskennan periaatteisiin, yleisimpiin laskentamenetelmiin sekä niiden soveltamiseen erityisesti kunnassa ja kuntayhtymässä
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Talous ja rahoitus
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen lukutaito
Pikasukellus tilinpäätöslaskelman maailmaan! Verkossa suoritettava Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen lukutaito -mikrokurssi antaa sinulle yleisnäkemyksen tilinpäätöksen rakenteesta ja sisällöstä sekä tilinpäätöslaskelmien eroista. Kurssin jälkeen tiedät, mitä tilinpäätös ei kerro ja mitä tuloksellisuus käsitteenä kunnan toiminnassa tarkoittaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Verkkokurssit esihenkilöille

Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasioiden mestari
1.10.2024
-
3.12.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Sairauspoissaolot
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Sairauspoissaolot kuuluvat työpaikkojen arkeen ja ovat esihenkilön työpöydällä käsiteltäviä kysymyksiä. Työnantajalla tulee olla selvä ohjeistus sairauspoissaolojen ilmoittamisesta, mutta työnantajakohtaisten ohjeistusten lisäksi sairauspoissaoloihin liittyy monia lakiin ja sääntelyyn perustuvia seikkoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Työelämätaidot ja hyvä työkäyttäytyminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Kuitenkin vastuu työyhteisön hyvinvoinnista on koko työyhteisöllä: sekä esihenkilöillä että työntekijöillä. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin sisällöissä pohditaan, miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Työkaluja tietotyössä jaksamiseen
Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin avulla opit mistä kognitiivisessa ergonomiassa on kyse ja mitkä ovat kognitiivisen suorituskykymme vihollisia. Saat vinkkejä ja työkaluja oman jaksamisen tukemiseen tietotyöläisen kiireisessä arjessa myös viime vuosina yleistyneessä hybridityössä. Mitä etä- ja hybridityössä on tärkeää huomioida yhteisöllisyyden, aivojen, fysiikan ja ravitsemuksen näkökulmista?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Vuorovaikutustaidot ja työyhteisön hyvinvointi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Vuorovaikutustaidot korostuvat työelämässä enenevissä määrin ja esihenkilö on avainasemassa rakentamassa toimivaa työyhteisöä, jossa valitsee luottamus ja psykologinen turvallisuus. Jokainen tiimin jäsen on yksilö ja esihenkilön onkin tärkeä oppia kohtaamaan erilaiset ihmiset ja tehdä erilaisuudesta työyhteisön voimavara. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin käytyäsi olet pohtinut seuraavia työyhteisön hyvinvointia tukevia ja vuorovaikutustaitojasi kehittäviä aiheita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Varoituksen antaminen ja työsuhteen päättäminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Esihenkilön monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu työn johtaminen ja valvominen työnantajan työnjohto-, eli direktio-oikeuden, nojalla. Yhtä lailla esihenkilön tehtäviin lukeutuu palautteen antaminen ja työsuoritukseen puuttuminen tarvittaessa. Tämän mikrokurssin avulla opit niistä keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät työsuoritukseen puuttumiseen ja haastaviin palvelussuhdekysymyksiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tukea rekrytointitilanteeseen
Verkossa suoritettavan Tukea rekrytointitilanteeseen -mikrokurssin aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Selkeästi rajatut sisällöt auttavat ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän tai viranhaltijan rekrytoimiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Stressi ja resilienssi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Esihenkilönä tarvitset taitoja sietää, käsitellä, ilmaista, herätellä ja ruokkia monenlaisia tunteita sekä toimia välillä niistä huolimatta. Tämän mikrokurssin tavoitteena on johdattaa sinut stressinhallinnan ja resilienssin aihepiireihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Palautteen anto ja haastavat tilanteet
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Tämän mikrokurssin avulla saat tukea ja oppia palautteen antoon ja haastavien henkilöstöasioiden käsittelyyn.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Minä valmentavana esihenkilönä
Valmentava esihenkilö kysyy, kuuntelee ja kannustaa. Huippuvalmentaja onnistuu luotsaamaan tiiminsä uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja ideoihin. Verkossa suoritettavan Minä valmentavana esihenkilönä -mikrokurssin avulla pääset syventymään esihenkilön rooliin valmentajana ja vaikuttajana. Pohdimme kuinka voit vakuuttaa ja vaikuttaa vuorovaikutuksessa ja työyhteisössä sekä kehittyä roolissasi huippuvalmentajaksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hyvinvoiva pomo - hyvinvoiva tiimi
Hyvinvoivalla pomolla on paremmat edellytykset tukea tiiminsä hyvinvointia. Esihenkilötyötä tekevät kohtaavat monenlaisia vaatimuksia ja odotuksia roolissaan ja siksi onkin erittäin tärkeää muistaa panostaa omaan hyvinvointiinsa kiireisen arjen keskellä. Tällä verkkokurssilla opit esihenkilön hyvinvoinnin merkityksen tiimissä ja omassa työskentelyssäsi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Itsensä johtaminen
Työn tekemisen tavat ja työelämässä vaadittavat taidot kehittyvät jatkuvasti. Itsensä johtamisen kyvykkyydet korostuvat esihenkilöiden kiireisessä arjessa ja monipuolisessa roolissa. Verkossa suoritettavan Itsensä johtaminen -kurssipaketin sisältökokonaisuuksien kautta pääset pohtimaan monipuolisesti hyvinvointia nykyajan työelämässä ja tärkeässä mutta haastavassa esihenkilöroolissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Ihmisten johtaminen
Lainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden esihenkilön vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi esihenkilön tehtäväkenttään liittyy runsaasti arjen johtamistekoja ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi esihenkilön tärkeimpiä kyvykkyyksiä. Ihmisten johtaminen -kurssipaketti koostuu viidestä verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joiden avulla paneudut ihmisten johtamisen saloihin mm. hyvän työkäyttäytymisen, vuorovaikutustaitojen kehittämisen, palautteenantotaitojen sekä valmentavan johtamisen näkökulmasta. Lisäksi kurssipaketti perehdyttää esihenkilön rooliin työhyvinvoinnin ja -kyvyn edistämisessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Hallinnolliset esihenkilötehtävät
Kurssipaketissa tarjotaan kattava tukipaketti rekrytointeihin, annetaan käytännön vinkit inhimilliseen mutta tehokkaaseen sairauspoissaolojen käsittelyyn sekä käytännön vinkkejä haastaviin tilanteisiin kuten työ- tai palvelussuhteen purkamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Esihenkilöpassi
Esihenkilöpassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssin suoritusaika on 2 kk ja opiskelet kurssilla omassa tahdissasi. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Ajankäytön hallinta
Verkossa suoritettavan Ajankäytön hallinta -mikrokurssin sisällöissä paneudumme multitaskingin, eli moniajon, ja suorituskeskeisyyden vaikutuksiin, tutustumme ajankäytön ansojen välttämiseen sekä konkreettisiin työkaluihin ajankäytön hallitsemiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
Tämän verkkokurssin käytyäsi tunnet vastuusi ja velvollisuutesi työnantajan edustajana, mitä työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa ja mitkä asiat lukeutuvat direktio-oikeuden piiriin. Esihenkilönä toimiminen pitää sisällään paljon muutakin kuin sääntöviidakon hallintaa. Opit tunnistamaan mitä kaikkea arjen johtamisteot pitävät sisällään ja mistä elementeistä selkeä esihenkilörooli muodostuu.
Lue lisää ja ilmoittaudu

HR- ja palvelussuhdeasioiden verkkokurssit

Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
KVTES-mestari
17.9.2024
-
26.11.2024
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä. Kurssi sopii myös SOTE-sopimuksen soveltajille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Palvelussuhdeasioiden mestari
1.10.2024
-
3.12.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Resilienssi työelämässä
Moderniin tietotyöhön kuuluu monenlaisia haasteita, kuten muutoksia, vastoinkäymisiä tai vaikeita tilanteita. Resilienssi auttaa yksilöä selviytymään, sopeutumaan ja menestymään näistä haasteista huolimatta. Resilienssi tukee positiivista asennetta ja kykyä nähdä mahdollisuuksia vaikeuksien keskellä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Sairauspoissaolot
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Sairauspoissaolot kuuluvat työpaikkojen arkeen ja ovat esihenkilön työpöydällä käsiteltäviä kysymyksiä. Työnantajalla tulee olla selvä ohjeistus sairauspoissaolojen ilmoittamisesta, mutta työnantajakohtaisten ohjeistusten lisäksi sairauspoissaoloihin liittyy monia lakiin ja sääntelyyn perustuvia seikkoja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Työelämätaidot ja hyvä työkäyttäytyminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Kuitenkin vastuu työyhteisön hyvinvoinnista on koko työyhteisöllä: sekä esihenkilöillä että työntekijöillä. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin sisällöissä pohditaan, miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Toimiva työympäristö
Mistä kognitiivisessa ergonomiassa on kyse ja miksi se on tärkeää? Mitkä tekijät vaikuttavat tutkitusti eniten suomalaisten tietotyöläisten aivokuormitukseen? Mikä on sinun työympäristön ”ergonomia arvosana”? Näihin ja moniin kiperiin kysymyksiin saat käytännönläheisiä vastauksia verkossa suoritettavalla Toimiva työympäristö -mikrokurssilla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Stressi ja paineensietokyky
Stressi ja paine kuuluvat modernin tietotyön luonteeseen. Tiukat määräajat, vaativat projektit ja alati muuttuva toimintaympäristö luovat jatkuvaa painetta ja aiheuttavat stressiä. Onneksi stressiä voi oppia hallitsemaan ja paineensietokykyä voidaan kehittää. Verkossa suoritettava Stressi ja paineensietokyky -mikrokurssi antaa eväät stressin tunnistamiseen ja hallintaan. Lisäksi mikrokurssilla käsitellään tunteiden säätelyä, suorituskeskeisyydestä irtautumista sekä tarjotaan käytännön työkaluja arjessa menestymiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Työkaluja tietotyössä jaksamiseen
Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin avulla opit mistä kognitiivisessa ergonomiassa on kyse ja mitkä ovat kognitiivisen suorituskykymme vihollisia. Saat vinkkejä ja työkaluja oman jaksamisen tukemiseen tietotyöläisen kiireisessä arjessa myös viime vuosina yleistyneessä hybridityössä. Mitä etä- ja hybridityössä on tärkeää huomioida yhteisöllisyyden, aivojen, fysiikan ja ravitsemuksen näkökulmista?
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Vuorovaikutustaidot ja työyhteisön hyvinvointi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Vuorovaikutustaidot korostuvat työelämässä enenevissä määrin ja esihenkilö on avainasemassa rakentamassa toimivaa työyhteisöä, jossa valitsee luottamus ja psykologinen turvallisuus. Jokainen tiimin jäsen on yksilö ja esihenkilön onkin tärkeä oppia kohtaamaan erilaiset ihmiset ja tehdä erilaisuudesta työyhteisön voimavara. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin käytyäsi olet pohtinut seuraavia työyhteisön hyvinvointia tukevia ja vuorovaikutustaitojasi kehittäviä aiheita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Varoituksen antaminen ja työsuhteen päättäminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Esihenkilön monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu työn johtaminen ja valvominen työnantajan työnjohto-, eli direktio-oikeuden, nojalla. Yhtä lailla esihenkilön tehtäviin lukeutuu palautteen antaminen ja työsuoritukseen puuttuminen tarvittaessa. Tämän mikrokurssin avulla opit niistä keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät työsuoritukseen puuttumiseen ja haastaviin palvelussuhdekysymyksiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tukea rekrytointitilanteeseen
Verkossa suoritettavan Tukea rekrytointitilanteeseen -mikrokurssin aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Selkeästi rajatut sisällöt auttavat ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän tai viranhaltijan rekrytoimiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Stressi ja resilienssi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Esihenkilönä tarvitset taitoja sietää, käsitellä, ilmaista, herätellä ja ruokkia monenlaisia tunteita sekä toimia välillä niistä huolimatta. Tämän mikrokurssin tavoitteena on johdattaa sinut stressinhallinnan ja resilienssin aihepiireihin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Palautteen anto ja haastavat tilanteet
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Tämän mikrokurssin avulla saat tukea ja oppia palautteen antoon ja haastavien henkilöstöasioiden käsittelyyn.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Minä valmentavana esihenkilönä
Valmentava esihenkilö kysyy, kuuntelee ja kannustaa. Huippuvalmentaja onnistuu luotsaamaan tiiminsä uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja ideoihin. Verkossa suoritettavan Minä valmentavana esihenkilönä -mikrokurssin avulla pääset syventymään esihenkilön rooliin valmentajana ja vaikuttajana. Pohdimme kuinka voit vakuuttaa ja vaikuttaa vuorovaikutuksessa ja työyhteisössä sekä kehittyä roolissasi huippuvalmentajaksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hyvinvoiva pomo - hyvinvoiva tiimi
Hyvinvoivalla pomolla on paremmat edellytykset tukea tiiminsä hyvinvointia. Esihenkilötyötä tekevät kohtaavat monenlaisia vaatimuksia ja odotuksia roolissaan ja siksi onkin erittäin tärkeää muistaa panostaa omaan hyvinvointiinsa kiireisen arjen keskellä. Tällä verkkokurssilla opit esihenkilön hyvinvoinnin merkityksen tiimissä ja omassa työskentelyssäsi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Jatkuva oppiminen ja ajattelutaidot
Verkossa suoritettavalla Jatkuva oppiminen ja ajattelutaidot -mikrokurssilla käydään läpi esimerkiksi omien ajattelu- ja reagointitapojen tiedostamista ja hyödyntämistä, resilienssiä sekä itsensä johtamista. Lisäksi pääset tutustumaan tavoitteenasetantaan ja tehokkaan toimintasuunnitelman laatimiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Itsensä johtaminen
Työn tekemisen tavat ja työelämässä vaadittavat taidot kehittyvät jatkuvasti. Itsensä johtamisen kyvykkyydet korostuvat esihenkilöiden kiireisessä arjessa ja monipuolisessa roolissa. Verkossa suoritettavan Itsensä johtaminen -kurssipaketin sisältökokonaisuuksien kautta pääset pohtimaan monipuolisesti hyvinvointia nykyajan työelämässä ja tärkeässä mutta haastavassa esihenkilöroolissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Ihmisten johtaminen
Lainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden esihenkilön vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi esihenkilön tehtäväkenttään liittyy runsaasti arjen johtamistekoja ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi esihenkilön tärkeimpiä kyvykkyyksiä. Ihmisten johtaminen -kurssipaketti koostuu viidestä verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joiden avulla paneudut ihmisten johtamisen saloihin mm. hyvän työkäyttäytymisen, vuorovaikutustaitojen kehittämisen, palautteenantotaitojen sekä valmentavan johtamisen näkökulmasta. Lisäksi kurssipaketti perehdyttää esihenkilön rooliin työhyvinvoinnin ja -kyvyn edistämisessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Hallinnolliset esihenkilötehtävät
Kurssipaketissa tarjotaan kattava tukipaketti rekrytointeihin, annetaan käytännön vinkit inhimilliseen mutta tehokkaaseen sairauspoissaolojen käsittelyyn sekä käytännön vinkkejä haastaviin tilanteisiin kuten työ- tai palvelussuhteen purkamiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: AVAINTES-perusteet
Kurssipaketti on Avaintan jäsenyhteisöjen HR-henkilöstölle suunnattu peruskoulutus, joka antaa kattavan kuvan AVAINTES:n keskeisimmistä osioista. Kokonaisuudessa tutustut AVAINTES:n eri osioiden sopimusmääräyksiin ja saat hyvän yleis-kuvan keskeisimpien työehtosopimusmääräysten soveltamisesta. Käymällä kurssipaketin otat AVAINTES:n keskeiset sopimusmääräykset haltuun.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Esihenkilöpassi
Esihenkilöpassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssin suoritusaika on 2 kk ja opiskelet kurssilla omassa tahdissasi. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Elintavat hyvinvoinnin tukena
Mikrokurssin auttaa ymmärtämään elintapojen merkityksen vaikutuksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Verkossa suoritettava Elintavat hyvinvoinnin tukena - mikrokurssi tarjoaa arvokasta tietoa muun muassa terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnan merkityksestä, vinkkejä moderniin tietotyöhön, viretilan johtamisesta sekä palautumisesta ja levosta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Ammatillinen itsetuntemus
Mitä on urakehitys? Miksi urakehityksestä edes tulisi puhua? Entä mitä tarkoittaa ammatillinen itsetuntemus ja millainen vaikutus sillä on omaan uraan ja työelämään? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia verkossa suoritettavalta Ammatillinen itsetuntemus - mikrokurssilta. Kurssin käytyäsi kykenet hahmottamaan ammatillisen itsetuntemuksen eri ulottuvuuksia, kuten omaa motivaatiota, arvoja ja omaa osaamista. Sen avulla saat työkaluja oman ammatillisen identiteetin löytämiseen ja sen pohtimiseen, mitä omalta uraltasi toivoisit.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työllisyys ja elinvoima
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Oman urakehityksen johtaminen
Verkossa suoritettava Oman urakehityksen johtaminen -kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän oman ammatillisen itsetuntemuksen kasvattamiseen, työn merkityksellisyyden lisäämiseen ja omien ajattelu- ja reagointitapojen tiedostamiseen ja hyödyntämiseen. Saat monipuolisen tietopaketin omien kykyjen ja taitojen valjastamisesta kohti tavoitteitasi, sekä työelämän tekemisestä mielekkäämmäksi kaikille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työllisyys ja elinvoima
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tulevaisuuden työmarkkinat
Miltä tulevaisuuden työmarkkinat näyttävät? Millaisia työntekijöitä työnantajat etsivät, ja kuinka tehä omasta työstä mielekästä sekä merkityksellistä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia verkossa suoritettavalta Tulevaisuuden työmarkkinat -mikrokurssilta. Kurssin avulla saat työkaluja työnhakuun ja työssä jaksamiseen, sekä tulevaisuuden työelämässä navigointiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Motivaatio työelämässä
Mitä on motivaatio? Mistä motivaatio syntyy? Mitä eroa on sisäisellä ja ulkoisella motivaatiolla? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan verkossa suoritettavalla Motivaatio työelämässä -mikrokurssilla. Kurssilla selvitetään myös, mitkä asiat motivoivat juuri minua? Lisäksi mikrokurssi tarjoaa konkreettisia keinoja ja vinkkejä oman motivaation vahvistamiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Ajankäytön hallinta
Verkossa suoritettavan Ajankäytön hallinta -mikrokurssin sisällöissä paneudumme multitaskingin, eli moniajon, ja suorituskeskeisyyden vaikutuksiin, tutustumme ajankäytön ansojen välttämiseen sekä konkreettisiin työkaluihin ajankäytön hallitsemiseksi.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Viestintä & vuorovaikutus
Verkossa suoritettava Viestintä & vuorovaikutus -kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän organisaatioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, työelämän vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen mediaan. Halusitpa sitten kehittää osaamistasi somekohujen tai kriisien hallinnassa, empaattisessa vuorovaikutuksessa, tiedottamisessa tai blogin hyödyntämisessä, on tämä kurssipaketti siihen loistava väylä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Työhyvinvointi
Hyvinvoivana työntekijä on energisempi, motivoituneempi ja tuottavampi. Työn mielekkyys kasvaa, kun saa aikaan ja energiatasot riittävät läpi päivän. Työhyvinvointi on myös kulmakivi hyvälle työ-ilmapiirille ja positiiviselle päivittäiselle vuorovaikutukselle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Johtaminen ja strategiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Työnhallinta
Verkossa suoritettava Työnhallinnan kurssipaketti tarjoaa vahvan perustan työnhallinnan taitojen kehittämiseen ja auttaa menestymään työelämässä. Työnhallintaa tarkastellaan työelämän motivaation, itsensä johtamisen mallien ja työkalujen sekä projekti viitekehyksen kautta.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
Tämän verkkokurssin käytyäsi tunnet vastuusi ja velvollisuutesi työnantajan edustajana, mitä työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa ja mitkä asiat lukeutuvat direktio-oikeuden piiriin. Esihenkilönä toimiminen pitää sisällään paljon muutakin kuin sääntöviidakon hallintaa. Opit tunnistamaan mitä kaikkea arjen johtamisteot pitävät sisällään ja mistä elementeistä selkeä esihenkilörooli muodostuu.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Johtaminen ja strategiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Itsensä johtaminen työntekijänä
Itsensä johtamisen on tärkeä työelämätaito, joka mahdollistaa yksilön henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ammattilaisena, auttaa ottamaan vastuun omasta työstä ja luomaan merkityksellisiä tavoitteita. Itsensä johtaminen on vahvasti liitoksissa työmotivaatioon, sitoutumiseen ja suorituskykyyn. Tällä verkkokurssilla opit itsensä johtamisen tärkeitä taitoja ja saat käyttöösi hyödyllisiä työkaluja arkeen.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Sivistystoimen ja ammatillisen koulutuksen verkkokurssit

Image
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet
Verkossa suoritettava mikrokurssi tarjoaa perustiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden käytännön määrittelystä. Käymme asiantuntijan tekemien materiaalien avulla kohta kohdalta läpi varhaiskasvatuksen asiamaksulain, jonka perusteella asiakasmaksut määräytyvät. Kurssilla saat myös käytännön neuvoja asiakasmaksujen määräytymisen perusteena olevien erilaisten tulojen huomioimiseen.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkokurssit

Image
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja
Sosiaalihuollon tietojen käsittely ja tietosuoja -kurssipaketti toimii peruskurssina, jossa käsitellään tietosuojaa ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä käytännönläheisesti. Aiempaa lainsäädännön koulutusta ei tarvita. Kurssi on suunnattu sosiaalialan esihenkilöille, työntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun sijaishuolto
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelun sijaishuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun sijaishuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin sijaishuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen sosiaalityöntekijällä on sijaishuollossa. Tiedät myös, mitä sijaishuollon valvonnalla tarkoitetaan ja ketkä tahot valvonnasta vastaavat. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa
Verkossa suoritettavalla Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa - mikrokurssilla opit sijaishuollon eri rajoitustoimenpiteistä. Kurssin käytyäsi olet oppinut, millä edellytyksin rajoitustoimenpiteitä on lain mukaan mahdollista käyttää. Lisäksi olet oppinut rajoitustoimenpiteiden oikeaoppimisesta kirjaamisesta, päätöksenteosta ja jälkiselvittelystä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Asiakastietojen käsittely lastensuojelussa
Asiakastietojen käsittelyllä tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lastensuojelun kentällä on ensiarvoisen tärkeää, että arkaluonteiset ja salassapidettävät tiedot käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti, ja noudatetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä. Tällä verkkokurssilla otat nopeasti haltuun lastensuojeluun liittyvän asiakastietojen käsittelyn lainsäädäntö ja tietosuojapohjan.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa
Verkossa suoritettava Lastensuojelun moniammatillinen yhteistyö -kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä ja kehittää osaamista muun muassa lastensuojelun yhteistyöstä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi kurssipaketti tarjoaa koulutusta lastenvalvojan tehtäviin ja lasten väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyen. Pääset myös testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelutyö
Lastensuojelutyöllä tarkoitetaan lastensuojelun eri prosesseja. Näitä työprosesseja ovat muun muassa lastensuojeluasian vireilletulo, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Verkossa suoritettava Lastensuojelutyö -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä lastensuojelun prosesseista lisätietoa kaipaaville työntekijöille.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun Sijaishuollon kurssipaketti tarjoaa väylän perehtyä keskeisiin sijaishuollon teemoihin, kuten sijaishuollon lainsäädäntöön, huostaanottoon, rajoitustoimenpiteisiin ja lapsen oikeuksiin. Lisäksi pääset testaamaan opittua erilaisten tehtävien ja case-esimerkkien avulla.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa
Lastensuojelun lainsäädännöllä tarkoitetaan lastensuojelua määrittäviä lakeja. Lastensuojelulaki säätelee lasten ja nuorten suojelua ja hyvinvointia. Laki pyrkii varmistamaan lasten oikeudet ja turvallisuuden sekä edistämään heidän suotuista kasvuaan ja kehitystään. Asiakastietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Täysin verkossa suoritettava Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan lastensuojelussa tarvittavasta lainsäädännöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Hoidon tarpeen arviointi
Verkossa suoritettava Hoidon tarpeen arviointi -kurssipaketti on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin alueella. Kurssilla syvennyt hoidon tarpeen arviointiin lainsäädännön näkökulmasta sekä käytännönläheisesti etänä ja kasvokkain tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa-mikrokurssilla opit lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä, periaatteista ja säännöksistä. Mikrokurssille on koottu kattavasti sisältöjä lastensuojelulain keskeisimmistä teemoista, jonka vuoksi kurssi soveltuu hyvin kaikille työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelulain tuntemustaan. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
Verkossa suoritettavalla Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen -mikrokurssilla opit lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen liittyvästä prosessista. Mikrokurssin käytyäsi ymmärrät  muun muassa, kuinka palvelutarpeen arviointi etenee sekä, mitä asioita lastensuojeluilmoitusta tehdessä tai vastaanottaessa tulisi lain mukaan huomioida. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen oikeudet sijaishuollossa
Lastensuojelun parissa työskentelevän henkilön on tärkeä ymmärtää, kuinka taataan lapsen etu sijaishuollossa, miten sijaishuoltoprosessi etenee, ja millaisia vaikutuksia sijaishuollolla on lapselle. Tässä verkossa suoritettavassa mikrokurssissa käsitellään esimerkiksi lapsen oikeuksia opetukseen, sijaishuollon valvontaa ja sääntöjä, sekä kielellisiä oikeuksia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lapsen mielipide ja kuuleminen
Verkossa suoritettavalla Lapsen mielipide ja kuuleminen- mikrokurssilla opit muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tärkeydestä. Tiedät, miten lapsen kanssa tulee toimia, jos lapsi kertoo väkivaltakokemukseen tai rikokseen viittaavaa tietoa. Lisäksi olet oppinut, mitä lapsen johdattelulla tarkoitetaan ja, kuinka omalla kysymyksen asettelulla voi välttää lapsen johdattelun. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Lastensuojelun jälkihuolto
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelun jälkihuolto- mikrokurssilla opit muun muassa perusteet lastensuojelun jälkihuollosta ja sen järjestämisestä. Ymmärrät, millä tavoin jälkihuolto voidaan järjestää sekä tiedät, millainen rooli lapsen ja nuoren sosiaalityöntekijällä on jälkihuollossa.  Opit myös, miten jälkihuoltopalveluiden järjestämis- ja kustannusvastuut jakautuvat hyvinvointialueilla. 
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
Verkossa suoritettavalla Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto -mikrokurssilla opit kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton prosesseista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Ymmärrät, millaisia edellyksiä lainsäädäntö on asettanut kiirellisen sijoituksen ja huostaanoton toteuttamiselle.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Hallintolaki
Hallintolaki-mikrokurssilla opit hallintolain merkityksestä lastensuojelussa ja hyvän hallinnon perusteista, puhevallan käyttämisestä sekä asiamiehen ja avustajan käytöstä.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Viestinnän, markkinoinnin ja asiakastyön verkkokurssit

Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Vaikuttavaa viestintää työyhteisössä
Verkossa suoritettavalla Vaikuttavaa viestintää työyhteisössä -mikrokurssilla käsitellään yleisesti viestinnän perusteita ja sen suunnittelua, erilaisia maineenhallintaan ja kriisiviestintään liittyviä kysymyksiä, sekä vaikuttavaa työyhteisöviestintää. Pääset oppimaan, millaisiin riskeihin organisaatioihin olisi hyvä nykypäivänä varautua, kuinka hyödyntää ketteriä viestintämalleja ja kuinka käydä vastuullista dialogia.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Vuorovaikutus työelämässä
Vuorovaikutus on oleellinen osa toimivaa työtiimiä ja työyhteisöä. Keskustelutaitojen lisäksi on tärkeää, että jokainen kykenee myös kuuntelemaan, sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Nykypäivänä myös etätyöhön liittyvä vuorovaikutus tuo omat haasteensa tiimityöskentelyyn ja keskusteluihin, ja on oleellista kiinnittää huomiota omaan toimintaansa. Verkossa suoritettavalla Vuorovaikutus työelämässä -mikrokurssilla käydään läpi esimerkiksi vuorovaikutusta työyhteisössä, erilaisia vuorovaikutustaitoja ja -rooleja, sekä vuorovaikutuksen haasteita.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Mikrokurssi: Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen
Haluatko oppia lisää sosiaalisen median hyödyntämisestä organisaatioiden viestinnässä? Tai kenties halajat lisää tietoa siitä, kuinka tiedote tulisi laatia ja tiedotustilaisuus järjestää? Verkossa suoritettavalla Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen -mikrokurssilla käydään läpi tiedottamista ja hyvää tiedotetta, mediasuhteita sekä erilaisia sosiaalisen median kanavia ja somekohuja. Lisäksi pääset oppimaan, kuinka hyödyntää blogeja, vlogeja tai podcasteja.
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Asiakaspalvelu
Verkossa suoritettava Asiakaspalvelu-kurssipaketti antaa sinulle kattavat tiedot ja taidot luodaksesi hyvän asiakaspalvelukokemuksen sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Hyvä asiakaskokemus on avainasemassa menestykseen!
Lue lisää ja ilmoittaudu
Image
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
HR- ja palvelussuhdeasiat
Etäkoulutus
Kurssipaketti: Viestintä & vuorovaikutus
Verkossa suoritettava Viestintä & vuorovaikutus -kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän organisaatioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, työelämän vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen mediaan. Halusitpa sitten kehittää osaamistasi somekohujen tai kriisien hallinnassa, empaattisessa vuorovaikutuksessa, tiedottamisessa tai blogin hyödyntämisessä, on tämä kurssipaketti siihen loistava väylä.
Lue lisää ja ilmoittaudu