Sisältölohkot

Verkkokurssit - opiskele itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta

Bild
Kaikki verkkokurssit -20%

Laitteet

 

Verkkokurssi on kustannustehokkain ja aikataulullisesti joustavin kouluttautumisen muoto!

 

 

Kurssit sisältävät monipuolisesti videoita, kirjallista aineistoa ja erilaisia tehtäviä. FCG Digikanava toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

 

 

Verkkokurssimme löytyvät verkko-oppimisalustaltamme, FCG Digikanavalta. Tutustu FCG Digikanavaan tarkemmin täältä.

 

Valitse sopiva kokonaisuus Digikanavalla!

Haluatko kehittää osaamistasi?

Tutustu monipuoliseen tarjontaan ja valitse itsellesi sopivin kokonaisuus:

Kuva1

kuva5

M365-akatemia

Kuva2

Kuva3

kuva3

kuva4

kuva6

Kuntien luottamushenkilöt

Hyvinvointialueiden luottamushenkilöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tai selaa yksittäisiä verkkokursseja teemoittain:

Kun olet ilmoittautunut kurssille, saat tunnukset FCG Digikanavalle kahden vuorokauden kuluessa. Sinulla on 2 kk aikaa suorittaa kurssi, jolle olet ilmoittautunut. 

 

Hallinto ja laki

Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Kurssipaketti: Valmistelun ja esittelyn mestari
Tätä kurssipakettia suositellaan jo "Valmistelun ja esittelyn perusteet" -kurssipaketin käyneille. Verkkokurssi tarjoaa lisätyökaluja valmistelijan ja esittelijän työhön käytännönläheisestä näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Kurssipaketti: Tietosuojaosaaja
Opi henkilötietojen lainmkaisesta käsittelystä kätevästi verkossa Tietosuojaosaaja -kurssipaketin avulla. Verkkokurssilla opit mm. tietosuojaan liittyvistä käsitteistä, rekisterinpitäjän vastuusta, rekisteröidyn oikeuksista ja kuntia koskevista erityiskysymyksistä tietosuojan saralla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Distansutbildning
Mikrokurssi: Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen
Haluatko oppia lisää sosiaalisen median hyödyntämisestä organisaatioiden viestinnässä? Tai kenties halajat lisää tietoa siitä, kuinka tiedote tulisi laatia ja tiedotustilaisuus järjestää? Verkossa suoritettavalla Tiedottamisen tärkeys ja sosiaalisen median hyödyntäminen -mikrokurssilla käydään läpi tiedottamista ja hyvää tiedotetta, mediasuhteita sekä erilaisia sosiaalisen median kanavia ja somekohuja. Lisäksi pääset oppimaan, kuinka hyödyntää blogeja, vlogeja tai podcasteja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Asiakastietojen käsittely lastensuojelussa
Asiakastietojen käsittelyllä tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Lastensuojelun kentällä on ensiarvoisen tärkeää, että arkaluonteiset ja salassapidettävät tiedot käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti, ja noudatetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä. Tällä verkkokurssilla otat nopeasti haltuun lastensuojeluun liittyvän asiakastietojen käsittelyn lainsäädäntö ja tietosuojapohjan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa
Lastensuojelun lainsäädännöllä tarkoitetaan lastensuojelua määrittäviä lakeja. Lastensuojelulaki säätelee lasten ja nuorten suojelua ja hyvinvointia. Laki pyrkii varmistamaan lasten oikeudet ja turvallisuuden sekä edistämään heidän suotuista kasvuaan ja kehitystään. Asiakastietojen käsittelyllä taas tarkoitetaan arkaluonteisten asiakastietojen säilytystä ja suojausta, sekä käsittelyä. Täysin verkossa suoritettava Lainsäädäntö ja asiakastiedot lastensuojelussa -kurssipaketti on suunnattu lastensuojelun parissa työskenteleville sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa osaamistaan lastensuojelussa tarvittavasta lainsäädännöstä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Distansutbildning
Kurssipaketti: Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen
Verkossa suoritettavassa Kunnan hankinnat ja kilpailuttaminen -kurssipaketissa käydään läpi julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kilpailuttamisen suunnittelua ja kilpailuprosessia, sekä tarjouspyyntöä. Kurssi ohjaa lisäksi keskeisimpien tietolähteiden luo.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Kurssipaketti: Kunnallishallinnon perusteet
Verkossa suoritettava Kunnallishallinnon perusteet -kurssipaketti on hyödyllinen erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistin virkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Julkisuus & salassapito
Tämä verkossa suoritettavaperuskurssi ohjaa itsenäiseen tiedonhakuun julkisuutta ja salassapitoa koskevien asioiden selvittämisessä. Kokonaisuus soveltuu sekä asiantuntijoille että kunnan viranhaltijoille, jotka työssään joutuvat pohtimaan, missä määrin käsiteltävät asiat ovat julkisia tai salaisia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Tiedonhallinnan osaaja
Tiedonhallinnan osaaja -kurssipaketti toimii peruskurssina, jossa käsitellään organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta, parantaa palveluja ja lisätä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kurssipakettiin sisältyy tallenteita, oppimateriaaleja ja oppimistehtäviä. Kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaen niiden soveltamista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa
Verkossa suoritettavalla Lastensuojelulaki pähkinänkuoressa-mikrokurssilla opit lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä, periaatteista ja säännöksistä. Mikrokurssille on koottu kattavasti sisältöjä lastensuojelulain keskeisimmistä teemoista, jonka vuoksi kurssi soveltuu hyvin kaikille työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelulain tuntemustaan. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Mikrokurssi: Kunta toimintaympäristönä
Kunnat ovat erilaisia, mutta perusasiat, kuten niitä säätelevät lait, ovat kaikille samoja. Tällä verkkokurssilla opit perusasiat kunnasta toimintaympäristönä, kuntaa ohjaavasta lainsäädännöstä, kunnan tehtävistä sekä kunnan hallinnosta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Kurssipaketti: Varautumisen perusteet kunnille
Hanki tiedot ja taidot varautumiseen verkossa! Varautumisen perusteet kunnille -kurssipaketti tarjoaa kunnallesi tarvittavat tiedot varautumista varten käytännönläheisellä tavalla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Valmistelun ja esittelyn perusteet
Aloita opiskelu verkossa vaikka heti! Kurssipaketti Valmistelun ja esittelyn perusteet on tarkoitettu erityisesti kuntien valmistelijoille ja esittelijöille sekä valmistelijan ja esittelijän kanssa työskenteleville. Koulutus on peruspaketti, joka perehdyttää sinut valmistelijan ja esittelijän tehtävissä tarvittaviin kunnallishallinnon asioihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Vaikutustenarviointi
Vaikutustenarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa rekisterinpitäjän tarkoituksena on varmistaa suorittamansa henkilötietojen käsittelyn laillisuus. Tämän verkkokurssin tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään vaikutustenarvioinnin tarkoitusta, tavoitteita, sisältöä ja prosessia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Hallintolaki
Hallintolaki-mikrokurssilla opit hallintolain merkityksestä lastensuojelussa ja hyvän hallinnon perusteista, puhevallan käyttämisestä sekä asiamiehen ja avustajan käytöstä.
Läs mer och anmäl dig

Talous ja rahoitus

Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kurssipaketti: Kunta-alan tuloverotuksen perusteet
Kunnan tuloverotuksen perusteet-kurssipaketin käytyäsi ymmärrät kunnan ja kuntakonsernin tuloverotuksen pääpiirteet ja periaatteet. Verkkokurssilla saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisesta toiminnasta kunnat ovat verovelvollisia? Miten kunnan ja kunnallisen osakeyhtiön tuloverotus poikkeaa toisistaan? Millaista on hyvä verosuunnittelu? Tulossa 19.8.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kurssipaketti: Talouden ohjaus kunnassa
Verkossa suoritettavalla Talouden ohjaus kunnassa -kurssipaketin avulla syvennyt kuntatalouden keskeisiin aihepiireihin. Kurssipaketin avulla pääset kehittämään esimerkiksi tilinpäätöksen lukutaitoa, sekä talousarvio- ja kustannuslaskentaosaamistasi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Mikrokurssi: Kuntatalous pähkinänkuoressa
Tämä verkkokurssi tarjoaa yleiskatsauksen kunnan talouden ominaispiirteistä sekä sen eroista liikeyrityksiin ja järjestöihin. Kuntatalous pähkinänkuoressa -mikrokurssilla opit hahmottamaan kunnan tulojen lähteet ja menojen käyttökohteet. Lisäksi saat käsityksen talousarvion merkityksestä kunnan talouden ohjauksessa ja valvonnassa.  Verkkokurssi antaa myös valmiuksia tulkita esimerkiksi oman kuntasi tilinpäätöslaskelmia ja muodostaa kuva sen taloudellisesta asemasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kurssipaketti: Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotus
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotus -kurssipaketin avulla saat verkossa perustiedot kunta-alan arvonlisäverotuksen yleisistä periaatteista ja erityispiirteistä, kuulet eri palvelualojen arvonlisäverotuksen käytännöistä ja saat varmuutta arvonlisäverojen kirjanpitokäsittelyyn.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Mikrokurssi: Kunnallisten vertailutietojen hyödyntäminen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa
Verkossa suoritettava mikrokurssi tarjoaa tiiviin katsauksen kunnan ja kaupungin taloushallinnossa ja talousjohtamisessa helposti hyödynnettävistä ulkopuolisista tietolähteistä. Kurssilla opit toimiviksi todettuja käytäntöjä vertailutietojen lisäarvoa tuottavasta käytöstä toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Mikrokurssi on suunniteltu etenkin pienen ja keskisuuren kunnan toimintaympäristöön sopivaksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Mikrokurssi: Kustannuslaskennan perusteet
Kustannuslaskenta on keskeinen väline organisaatioiden talouden ohjauksessa. Kustannuslaskennan pohjana on tuotteistaminen, jonka tavoitteena on selvittää tuote- tai palvelukohtaiset kustannukset. Kustannusvertailuja ja tuotteistamista tarvitaan sekä tuotantovaihtoehtojen vertailussa että päätöksenteon tukena. Verkossa suoritettavalla Kustannuslaskennan perusteet -mikrokurssilla perehdyt kustannuslaskennan periaatteisiin, yleisimpiin laskentamenetelmiin sekä niiden soveltamiseen erityisesti kunnassa ja kuntayhtymässä
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Mikrokurssi: Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen lukutaito
Pikasukellus tilinpäätöslaskelman maailmaan! Verkossa suoritettava Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen lukutaito -mikrokurssi antaa sinulle yleisnäkemyksen tilinpäätöksen rakenteesta ja sisällöstä sekä tilinpäätöslaskelmien eroista. Kurssin jälkeen tiedät, mitä tilinpäätös ei kerro ja mitä tuloksellisuus käsitteenä kunnan toiminnassa tarkoittaa.
Läs mer och anmäl dig

Esihenkilöt

Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
1.10.2024
-
3.12.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
25.3.2025
-
27.5.2025
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Mikrokurssi: Sairauspoissaolot
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Sairauspoissaolot kuuluvat työpaikkojen arkeen ja ovat esihenkilön työpöydällä käsiteltäviä kysymyksiä. Työnantajalla tulee olla selvä ohjeistus sairauspoissaolojen ilmoittamisesta, mutta työnantajakohtaisten ohjeistusten lisäksi sairauspoissaoloihin liittyy monia lakiin ja sääntelyyn perustuvia seikkoja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Työelämätaidot ja hyvä työkäyttäytyminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Kuitenkin vastuu työyhteisön hyvinvoinnista on koko työyhteisöllä: sekä esihenkilöillä että työntekijöillä. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin sisällöissä pohditaan, miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Työkaluja tietotyössä jaksamiseen
Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin avulla opit mistä kognitiivisessa ergonomiassa on kyse ja mitkä ovat kognitiivisen suorituskykymme vihollisia. Saat vinkkejä ja työkaluja oman jaksamisen tukemiseen tietotyöläisen kiireisessä arjessa myös viime vuosina yleistyneessä hybridityössä. Mitä etä- ja hybridityössä on tärkeää huomioida yhteisöllisyyden, aivojen, fysiikan ja ravitsemuksen näkökulmista?
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Vuorovaikutustaidot ja työyhteisön hyvinvointi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Vuorovaikutustaidot korostuvat työelämässä enenevissä määrin ja esihenkilö on avainasemassa rakentamassa toimivaa työyhteisöä, jossa valitsee luottamus ja psykologinen turvallisuus. Jokainen tiimin jäsen on yksilö ja esihenkilön onkin tärkeä oppia kohtaamaan erilaiset ihmiset ja tehdä erilaisuudesta työyhteisön voimavara. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin käytyäsi olet pohtinut seuraavia työyhteisön hyvinvointia tukevia ja vuorovaikutustaitojasi kehittäviä aiheita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Mikrokurssi: Varoituksen antaminen ja työsuhteen päättäminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Esihenkilön monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu työn johtaminen ja valvominen työnantajan työnjohto-, eli direktio-oikeuden, nojalla. Yhtä lailla esihenkilön tehtäviin lukeutuu palautteen antaminen ja työsuoritukseen puuttuminen tarvittaessa. Tämän mikrokurssin avulla opit niistä keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät työsuoritukseen puuttumiseen ja haastaviin palvelussuhdekysymyksiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Mikrokurssi: Tukea rekrytointitilanteeseen
Verkossa suoritettavan Tukea rekrytointitilanteeseen -mikrokurssin aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Selkeästi rajatut sisällöt auttavat ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän tai viranhaltijan rekrytoimiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Stressi ja resilienssi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Esihenkilönä tarvitset taitoja sietää, käsitellä, ilmaista, herätellä ja ruokkia monenlaisia tunteita sekä toimia välillä niistä huolimatta. Tämän mikrokurssin tavoitteena on johdattaa sinut stressinhallinnan ja resilienssin aihepiireihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Palautteen anto ja haastavat tilanteet
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Tämän mikrokurssin avulla saat tukea ja oppia palautteen antoon ja haastavien henkilöstöasioiden käsittelyyn.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Minä valmentavana esihenkilönä
Valmentava esihenkilö kysyy, kuuntelee ja kannustaa. Huippuvalmentaja onnistuu luotsaamaan tiiminsä uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja ideoihin. Verkossa suoritettavan Minä valmentavana esihenkilönä -mikrokurssin avulla pääset syventymään esihenkilön rooliin valmentajana ja vaikuttajana. Pohdimme kuinka voit vakuuttaa ja vaikuttaa vuorovaikutuksessa ja työyhteisössä sekä kehittyä roolissasi huippuvalmentajaksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Hyvinvoiva pomo - hyvinvoiva tiimi
Hyvinvoivalla pomolla on paremmat edellytykset tukea tiiminsä hyvinvointia. Esihenkilötyötä tekevät kohtaavat monenlaisia vaatimuksia ja odotuksia roolissaan ja siksi onkin erittäin tärkeää muistaa panostaa omaan hyvinvointiinsa kiireisen arjen keskellä. Tällä verkkokurssilla opit esihenkilön hyvinvoinnin merkityksen tiimissä ja omassa työskentelyssäsi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Kurssipaketti: Itsensä johtaminen
Työn tekemisen tavat ja työelämässä vaadittavat taidot kehittyvät jatkuvasti. Itsensä johtamisen kyvykkyydet korostuvat esihenkilöiden kiireisessä arjessa ja monipuolisessa roolissa. Verkossa suoritettavan Itsensä johtaminen -kurssipaketin sisältökokonaisuuksien kautta pääset pohtimaan monipuolisesti hyvinvointia nykyajan työelämässä ja tärkeässä mutta haastavassa esihenkilöroolissa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Kurssipaketti: Ihmisten johtaminen
Lainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden esihenkilön vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi esihenkilön tehtäväkenttään liittyy runsaasti arjen johtamistekoja ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi esihenkilön tärkeimpiä kyvykkyyksiä. Ihmisten johtaminen -kurssipaketti koostuu viidestä verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joiden avulla paneudut ihmisten johtamisen saloihin mm. hyvän työkäyttäytymisen, vuorovaikutustaitojen kehittämisen, palautteenantotaitojen sekä valmentavan johtamisen näkökulmasta. Lisäksi kurssipaketti perehdyttää esihenkilön rooliin työhyvinvoinnin ja -kyvyn edistämisessä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Hallinnolliset esihenkilötehtävät
Kurssipaketissa tarjotaan kattava tukipaketti rekrytointeihin, annetaan käytännön vinkit inhimilliseen mutta tehokkaaseen sairauspoissaolojen käsittelyyn sekä käytännön vinkkejä haastaviin tilanteisiin kuten työ- tai palvelussuhteen purkamiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Esihenkilöpassi
Esihenkilöpassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssin suoritusaika on 2 kk ja opiskelet kurssilla omassa tahdissasi. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Ajankäytön hallinta
Verkossa suoritettavan Ajankäytön hallinta -mikrokurssin sisällöissä paneudumme multitaskingin, eli moniajon, ja suorituskeskeisyyden vaikutuksiin, tutustumme ajankäytön ansojen välttämiseen sekä konkreettisiin työkaluihin ajankäytön hallitsemiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
Tämän verkkokurssin käytyäsi tunnet vastuusi ja velvollisuutesi työnantajan edustajana, mitä työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa ja mitkä asiat lukeutuvat direktio-oikeuden piiriin. Esihenkilönä toimiminen pitää sisällään paljon muutakin kuin sääntöviidakon hallintaa. Opit tunnistamaan mitä kaikkea arjen johtamisteot pitävät sisällään ja mistä elementeistä selkeä esihenkilörooli muodostuu.
Läs mer och anmäl dig

HR- ja palvelussuhdeasiat

Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
KVTES-mestari
17.9.2024
-
26.11.2024
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
1.10.2024
-
3.12.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
KVTES-mestari
11.3.2025
-
27.5.2025
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
25.3.2025
-
27.5.2025
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Resilienssi työelämässä
Moderniin tietotyöhön kuuluu monenlaisia haasteita, kuten muutoksia, vastoinkäymisiä tai vaikeita tilanteita. Resilienssi auttaa yksilöä selviytymään, sopeutumaan ja menestymään näistä haasteista huolimatta. Resilienssi tukee positiivista asennetta ja kykyä nähdä mahdollisuuksia vaikeuksien keskellä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Mikrokurssi: Sairauspoissaolot
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Sairauspoissaolot kuuluvat työpaikkojen arkeen ja ovat esihenkilön työpöydällä käsiteltäviä kysymyksiä. Työnantajalla tulee olla selvä ohjeistus sairauspoissaolojen ilmoittamisesta, mutta työnantajakohtaisten ohjeistusten lisäksi sairauspoissaoloihin liittyy monia lakiin ja sääntelyyn perustuvia seikkoja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Työelämätaidot ja hyvä työkäyttäytyminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Kuitenkin vastuu työyhteisön hyvinvoinnista on koko työyhteisöllä: sekä esihenkilöillä että työntekijöillä. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin sisällöissä pohditaan, miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Toimiva työympäristö
Mistä kognitiivisessa ergonomiassa on kyse ja miksi se on tärkeää? Mitkä tekijät vaikuttavat tutkitusti eniten suomalaisten tietotyöläisten aivokuormitukseen? Mikä on sinun työympäristön ”ergonomia arvosana”? Näihin ja moniin kiperiin kysymyksiin saat käytännönläheisiä vastauksia verkossa suoritettavalla Toimiva työympäristö -mikrokurssilla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Stressi ja paineensietokyky
Stressi ja paine kuuluvat modernin tietotyön luonteeseen. Tiukat määräajat, vaativat projektit ja alati muuttuva toimintaympäristö luovat jatkuvaa painetta ja aiheuttavat stressiä. Onneksi stressiä voi oppia hallitsemaan ja paineensietokykyä voidaan kehittää. Verkossa suoritettava Stressi ja paineensietokyky -mikrokurssi antaa eväät stressin tunnistamiseen ja hallintaan. Lisäksi mikrokurssilla käsitellään tunteiden säätelyä, suorituskeskeisyydestä irtautumista sekä tarjotaan käytännön työkaluja arjessa menestymiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Työkaluja tietotyössä jaksamiseen
Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin avulla opit mistä kognitiivisessa ergonomiassa on kyse ja mitkä ovat kognitiivisen suorituskykymme vihollisia. Saat vinkkejä ja työkaluja oman jaksamisen tukemiseen tietotyöläisen kiireisessä arjessa myös viime vuosina yleistyneessä hybridityössä. Mitä etä- ja hybridityössä on tärkeää huomioida yhteisöllisyyden, aivojen, fysiikan ja ravitsemuksen näkökulmista?
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Vuorovaikutustaidot ja työyhteisön hyvinvointi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Vuorovaikutustaidot korostuvat työelämässä enenevissä määrin ja esihenkilö on avainasemassa rakentamassa toimivaa työyhteisöä, jossa valitsee luottamus ja psykologinen turvallisuus. Jokainen tiimin jäsen on yksilö ja esihenkilön onkin tärkeä oppia kohtaamaan erilaiset ihmiset ja tehdä erilaisuudesta työyhteisön voimavara. Tämän verkossa suoritettavan mikrokurssin käytyäsi olet pohtinut seuraavia työyhteisön hyvinvointia tukevia ja vuorovaikutustaitojasi kehittäviä aiheita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Mikrokurssi: Varoituksen antaminen ja työsuhteen päättäminen
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Esihenkilön monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu työn johtaminen ja valvominen työnantajan työnjohto-, eli direktio-oikeuden, nojalla. Yhtä lailla esihenkilön tehtäviin lukeutuu palautteen antaminen ja työsuoritukseen puuttuminen tarvittaessa. Tämän mikrokurssin avulla opit niistä keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät työsuoritukseen puuttumiseen ja haastaviin palvelussuhdekysymyksiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Mikrokurssi: Tukea rekrytointitilanteeseen
Verkossa suoritettavan Tukea rekrytointitilanteeseen -mikrokurssin aikana käsittelemme koko rekrytoinnin kaaren. Selkeästi rajatut sisällöt auttavat ymmärtämään, mitä työnantajan tulee huomioida toimiakseen lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka prosessi tulisi hoitaa parhaan mahdollisen työntekijän tai viranhaltijan rekrytoimiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Stressi ja resilienssi
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Esihenkilönä tarvitset taitoja sietää, käsitellä, ilmaista, herätellä ja ruokkia monenlaisia tunteita sekä toimia välillä niistä huolimatta. Tämän mikrokurssin tavoitteena on johdattaa sinut stressinhallinnan ja resilienssin aihepiireihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Palautteen anto ja haastavat tilanteet
Esihenkilöllä on laajat vastuut päivittäisessä toiminnassa ja tehtäväkenttään kuuluvat monenlaiset kysymykset, joista osa mielletään toisia helpommaksi. Usein mm. palautteen antaminen, konfliktien selvittäminen ja työsuoritukseen puuttuminen mielletään esihenkilön tehtäväkentän haastaviksi velvollisuuksiksi. Tämän mikrokurssin avulla saat tukea ja oppia palautteen antoon ja haastavien henkilöstöasioiden käsittelyyn.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Minä valmentavana esihenkilönä
Valmentava esihenkilö kysyy, kuuntelee ja kannustaa. Huippuvalmentaja onnistuu luotsaamaan tiiminsä uusiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja ideoihin. Verkossa suoritettavan Minä valmentavana esihenkilönä -mikrokurssin avulla pääset syventymään esihenkilön rooliin valmentajana ja vaikuttajana. Pohdimme kuinka voit vakuuttaa ja vaikuttaa vuorovaikutuksessa ja työyhteisössä sekä kehittyä roolissasi huippuvalmentajaksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Hyvinvoiva pomo - hyvinvoiva tiimi
Hyvinvoivalla pomolla on paremmat edellytykset tukea tiiminsä hyvinvointia. Esihenkilötyötä tekevät kohtaavat monenlaisia vaatimuksia ja odotuksia roolissaan ja siksi onkin erittäin tärkeää muistaa panostaa omaan hyvinvointiinsa kiireisen arjen keskellä. Tällä verkkokurssilla opit esihenkilön hyvinvoinnin merkityksen tiimissä ja omassa työskentelyssäsi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Jatkuva oppiminen ja ajattelutaidot
Verkossa suoritettavalla Jatkuva oppiminen ja ajattelutaidot -mikrokurssilla käydään läpi esimerkiksi omien ajattelu- ja reagointitapojen tiedostamista ja hyödyntämistä, resilienssiä sekä itsensä johtamista. Lisäksi pääset tutustumaan tavoitteenasetantaan ja tehokkaan toimintasuunnitelman laatimiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Kurssipaketti: Itsensä johtaminen
Työn tekemisen tavat ja työelämässä vaadittavat taidot kehittyvät jatkuvasti. Itsensä johtamisen kyvykkyydet korostuvat esihenkilöiden kiireisessä arjessa ja monipuolisessa roolissa. Verkossa suoritettavan Itsensä johtaminen -kurssipaketin sisältökokonaisuuksien kautta pääset pohtimaan monipuolisesti hyvinvointia nykyajan työelämässä ja tärkeässä mutta haastavassa esihenkilöroolissa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Kurssipaketti: Ihmisten johtaminen
Lainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden esihenkilön vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi esihenkilön tehtäväkenttään liittyy runsaasti arjen johtamistekoja ja vuorovaikutustaidot ovatkin yksi esihenkilön tärkeimpiä kyvykkyyksiä. Ihmisten johtaminen -kurssipaketti koostuu viidestä verkossa suoritettavasta mikrokurssista, joiden avulla paneudut ihmisten johtamisen saloihin mm. hyvän työkäyttäytymisen, vuorovaikutustaitojen kehittämisen, palautteenantotaitojen sekä valmentavan johtamisen näkökulmasta. Lisäksi kurssipaketti perehdyttää esihenkilön rooliin työhyvinvoinnin ja -kyvyn edistämisessä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Hallinnolliset esihenkilötehtävät
Kurssipaketissa tarjotaan kattava tukipaketti rekrytointeihin, annetaan käytännön vinkit inhimilliseen mutta tehokkaaseen sairauspoissaolojen käsittelyyn sekä käytännön vinkkejä haastaviin tilanteisiin kuten työ- tai palvelussuhteen purkamiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: AVAINTES-perusteet
Kurssipaketti on Avaintan jäsenyhteisöjen HR-henkilöstölle suunnattu peruskoulutus, joka antaa kattavan kuvan AVAINTES:n keskeisimmistä osioista. Kokonaisuudessa tutustut AVAINTES:n eri osioiden sopimusmääräyksiin ja saat hyvän yleis-kuvan keskeisimpien työehtosopimusmääräysten soveltamisesta. Käymällä kurssipaketin otat AVAINTES:n keskeiset sopimusmääräykset haltuun.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Esihenkilöpassi
Esihenkilöpassi-verkkokurssilla opit tehtävien avulla ratkomaan tavallisimpia työssä kohtaamiasi tilanteita. Kurssin suoritusaika on 2 kk ja opiskelet kurssilla omassa tahdissasi. Mukaan voit ilmoittautua vaikka heti!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Elintavat hyvinvoinnin tukena
Mikrokurssin auttaa ymmärtämään elintapojen merkityksen vaikutuksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Verkossa suoritettava Elintavat hyvinvoinnin tukena - mikrokurssi tarjoaa arvokasta tietoa muun muassa terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnan merkityksestä, vinkkejä moderniin tietotyöhön, viretilan johtamisesta sekä palautumisesta ja levosta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Ammatillinen itsetuntemus
Mitä on urakehitys? Miksi urakehityksestä edes tulisi puhua? Entä mitä tarkoittaa ammatillinen itsetuntemus ja millainen vaikutus sillä on omaan uraan ja työelämään? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia verkossa suoritettavalta Ammatillinen itsetuntemus - mikrokurssilta. Kurssin käytyäsi kykenet hahmottamaan ammatillisen itsetuntemuksen eri ulottuvuuksia, kuten omaa motivaatiota, arvoja ja omaa osaamista. Sen avulla saat työkaluja oman ammatillisen identiteetin löytämiseen ja sen pohtimiseen, mitä omalta uraltasi toivoisit.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työllisyys ja elinvoima
Distansutbildning
Kurssipaketti: Oman urakehityksen johtaminen
Verkossa suoritettava Oman urakehityksen johtaminen -kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän oman ammatillisen itsetuntemuksen kasvattamiseen, työn merkityksellisyyden lisäämiseen ja omien ajattelu- ja reagointitapojen tiedostamiseen ja hyödyntämiseen. Saat monipuolisen tietopaketin omien kykyjen ja taitojen valjastamisesta kohti tavoitteitasi, sekä työelämän tekemisestä mielekkäämmäksi kaikille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työllisyys ja elinvoima
Distansutbildning
Mikrokurssi: Tulevaisuuden työmarkkinat
Miltä tulevaisuuden työmarkkinat näyttävät? Millaisia työntekijöitä työnantajat etsivät, ja kuinka tehä omasta työstä mielekästä sekä merkityksellistä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia verkossa suoritettavalta Tulevaisuuden työmarkkinat -mikrokurssilta. Kurssin avulla saat työkaluja työnhakuun ja työssä jaksamiseen, sekä tulevaisuuden työelämässä navigointiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Motivaatio työelämässä
Mitä on motivaatio? Mistä motivaatio syntyy? Mitä eroa on sisäisellä ja ulkoisella motivaatiolla? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan verkossa suoritettavalla Motivaatio työelämässä -mikrokurssilla. Kurssilla selvitetään myös, mitkä asiat motivoivat juuri minua? Lisäksi mikrokurssi tarjoaa konkreettisia keinoja ja vinkkejä oman motivaation vahvistamiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Mikrokurssi: Ajankäytön hallinta
Verkossa suoritettavan Ajankäytön hallinta -mikrokurssin sisällöissä paneudumme multitaskingin, eli moniajon, ja suorituskeskeisyyden vaikutuksiin, tutustumme ajankäytön ansojen välttämiseen sekä konkreettisiin työkaluihin ajankäytön hallitsemiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Viestintä & vuorovaikutus
Verkossa suoritettava Viestintä & vuorovaikutus -kurssipaketti tarjoaa kattavan näkymän organisaatioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, työelämän vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen mediaan. Halusitpa sitten kehittää osaamistasi somekohujen tai kriisien hallinnassa, empaattisessa vuorovaikutuksessa, tiedottamisessa tai blogin hyödyntämisessä, on tämä kurssipaketti siihen loistava väylä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Kurssipaketti: Työhyvinvointi
Hyvinvoivana työntekijä on energisempi, motivoituneempi ja tuottavampi. Työn mielekkyys kasvaa, kun saa aikaan ja energiatasot riittävät läpi päivän. Työhyvinvointi on myös kulmakivi hyvälle työ-ilmapiirille ja positiiviselle päivittäiselle vuorovaikutukselle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
Johtaminen ja strategiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Kurssipaketti: Työnhallinta
Verkossa suoritettava Työnhallinnan kurssipaketti tarjoaa vahvan perustan työnhallinnan taitojen kehittämiseen ja auttaa menestymään työelämässä. Työnhallintaa tarkastellaan työelämän motivaation, itsensä johtamisen mallien ja työkalujen sekä projekti viitekehyksen kautta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Esihenkilön rooli työnantajan edustajana
Tämän verkkokurssin käytyäsi tunnet vastuusi ja velvollisuutesi työnantajan edustajana, mitä työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa ja mitkä asiat lukeutuvat direktio-oikeuden piiriin. Esihenkilönä toimiminen pitää sisällään paljon muutakin kuin sääntöviidakon hallintaa. Opit tunnistamaan mitä kaikkea arjen johtamisteot pitävät sisällään ja mistä elementeistä selkeä esihenkilörooli muodostuu.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työelämätaidot
Johtaminen ja strategiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Mikrokurssi: Itsensä johtaminen työntekijänä
Itsensä johtamisen on tärkeä työelämätaito, joka mahdollistaa yksilön henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ammattilaisena, auttaa ottamaan vastuun omasta työstä ja luomaan merkityksellisiä tavoitteita. Itsensä johtaminen on vahvasti liitoksissa työmotivaatioon, sitoutumiseen ja suorituskykyyn. Tällä verkkokurssilla opit itsensä johtamisen tärkeitä taitoja ja saat käyttöösi hyödyllisiä työkaluja arkeen.
Läs mer och anmäl dig

Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus

Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Mikrokurssi: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet
Verkossa suoritettava mikrokurssi tarjoaa perustiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden käytännön määrittelystä. Käymme asiantuntijan tekemien materiaalien avulla kohta kohdalta läpi varhaiskasvatuksen asiamaksulain, jonka perusteella asiakasmaksut määräytyvät. Kurssilla saat myös käytännön neuvoja asiakasmaksujen määräytymisen perusteena olevien erilaisten tulojen huomioimiseen.
Läs mer och anmäl dig

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Viestintä, markkinointi ja asiakastyö

Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Hallinnon koulutusohjelma
12.8.2024
-
29.11.2024
Kaipaatko perehdytystä hallinnon keskeisiin teemoihin? Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksentekoon ja hallintoon. Monipuolinen koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Närutbildning
Kuntajohtajapäivät 2024
15.8.2024
-
16.8.2024
Kuntajohtajapäivät ovat vuosittain toteutettava laadukas verkostoitumisfoorumi kuntajohtajille. Tapahtuman järjestävät Suomen Kuntaliitto ja FCG Finnish Consulting Group. Päivillä käsitellään kuntien elinvoimaa, kuntajohtajan työtä ja kuntien roolia muuttuvassa tilanteessa. Tapahtuma on loistava paikka kuntajohtajalle päivittää ajankohtaisia tietoja kuntasektorilta ja verkostoitua kollegoiden kanssa. Päivät on suunniteltu kaupungin- ja kunnanjohtajille, apulaiskaupunginjohtajille ja pormestareille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hybridutbildning
Ilmansuojelupäivät 2024
20.8.2024
-
21.8.2024
Vuosittain järjestettävä Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilman- ja ilmastonsuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kunta-alan Controller 2024 -koulutusohjelma
20.8.2024
-
27.11.2024
Kunta-alan Controller -koulutusohjelmassa perehdyt syvällisesti kuntatalouden kokonaisuuteen, taloustiedolla johtamiseen ja controllerin mahdollisuuksiin tuottaa lisäarvoa omassa organisaatiossa toiminnan ja talouden analysoinnilla. Koulutusohjelma on suunniteltu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien controllereille, taloussuunnittelijoille sekä muille taloushallinnon asiantuntijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Arvonlisäverokantojen muutokset - oletko valmis?
21.8.2024
-
21.8.2024
Arvonlisäverokannat muuttuvat - oletko valmis? Webinaarista saat tiedon, mitä tulevasta muutoksesta jo tiedetään. Vuosien 2010 ja 2013 verokantamuutosten pohjalta tarkastellaan tilanteita oikean verokannan määrittämiseen liittyen esimerkein. Webinaarissa saat myös katsauksen viime aikaiseen verokantoja koskevaan verotus- ja oikeuskäytäntöön. Nyt onkin hyvä hetki varmistaa, että omien hyödykkeiden myyntiin sovelletaan oikeaa verokantaa uusimman oikeuskäytännön mukaan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Pöytäkirjat ja asiakirjat
22.8.2024
-
22.8.2024
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnan ja hyvinvointialueen päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Aamukahvit Avaintan kanssa
23.8.2024
-
23.8.2024
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2024! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Talous ja rahoitus
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Datatalouden koulutuskokonaisuus
27.8.2024
-
19.11.2024
Neliosaisessa webinaarisarjassa käsitellään datatalouden elementtejä ja reunaehtoja, sekä sitä, millainen rooli julkishallinnolla on datatalouden kehittämisessä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Koulutuksessa paneudumme syvällisesti ja konkreettisesti kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Teknisen tietosuojan perusteet, osa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Datatalouden perusteet
27.8.2024
-
27.8.2024
Webinaarissa käsitellään datatalouden periaatteita, datan keräämistä, jakaamista ja käytettävyyttä sekä datan arvonmuodostusta sekä eri toimijoiden rooleja datataloudessa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Julkisia hankintoja ohjaava sääntely
28.8.2024
-
28.8.2024
Koulutus antaa osallistujille hyvät perustiedot julkisia hankintoja koskevasta sääntelystä. Hankintayksikön tulee varmistaa, että se toteuttaa hankintoja laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Julkisten hankintojen peruskurssi
28.8.2024
-
4.10.2024
Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Julkisten hankintojen peruskurssi tarjoaa kattavan perehdytyspaketin julkisten hankintojen pariin siirtyville työntekijöille sekä hankintojen parissa jo hetken aikaa työskennelleille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen ajankohtaisimmat asiat
29.8.2024
-
29.8.2024
Tehokkaassa webinaarissa päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Paneudumme varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin ja niiden vaikutuksiin käytännön toimintaan, toimintaympäristön kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Tietoturva kunnassa
29.8.2024
-
29.8.2024
Koulutuksessa pureudutaan ajankohtaisiin tietoturvaa koskeviin aiheisiin erityisesti hyvinvointialueiden ja kunnallisten organisaatioiden näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Aktuellt för budgeteringen 2025
29.8.2024
-
29.8.2024
Detta webbinarium ger en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025. Under utbildningen får deltagarna en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Närutbildning
Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohtamisen seminaari
29.8.2024
-
30.8.2024
Hallinto-, henkilöstö-, ja talousjohtamisen seminaari tarjoaa kuntien ja hyvinvointialueiden johdolle ja keskeisille asiantuntijoille ajankohtaisen tilannekuvan kuntien ja hyvinvointialueiden talouteen, hallintoon, ja henkilöstöasioihin vaikuttavista muutoksista. Seminaari koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja rinnakkaisista ohjelmalinjoista. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kohtaamaan johtajakollegoita!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Seurakunnat ja hankerahoitus
2.9.2024
-
2.9.2024
Hyvän idean lisäksi kehittämistoiminnan organisoiminen hankkeiksi edellyttää huolellista suunnittelua, hallinnointia ja seurantaa. Seurakunnat ja hankerahoitus webinaarissa käymme läpi erilaisia hankerahoituksen vaihtoehtoja sekä hankeprosessia käytännönläheisesti ja osana seurakuntatyön kehittämistoimintaa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Muutoksenhaku henkilöstöhallinnossa
3.9.2024
-
3.9.2024
Koulutuksessa syvennytään henkilöstöhallinnon muutoksenhakumenettelyyn ja lainsäädäntöön. Koulutuksessa käsitellään muun muassa viranhaltijan sekä työntekijän muutoksenhakukeinoja, virantäyttöpäätöksiä sekä päätösten tiedoksiantoon liittyviä menettelytapoja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kommunalekonomi för budgetansvariga på fastlandet
3.9.2024
-
10.9.2024
Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Denna utbildning erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
Terveydenhuolto
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Taloustaitoa terveydenhuollon esihenkilöille
3.9.2024
-
3.9.2024
Hallitsemalla taloustiedot omasta vastuualueestasi voit parantaa myös omaa ja henkilöstösi työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutuksessa saat käytännönläheisten esimerkkien avulla varmuutta talousosaamiseesi esihenkilötyössä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Kyberturvallisuuden perusteet
3.9.2024
-
3.9.2024
Webinaarissa tarkastellaan kyberturvallisuuden kokonaisuutta jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja tietoturvallisuuden näkökulmista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Kyberturvallisuuden jatkuvuudenhallinnan perusteet
4.9.2024
-
4.9.2024
Toimintaa uhkaavien kriisien harjoittelu on johdon vastuulla oleva asia ja johdon kuuluu varmistaa sekä järjestää toiminnan jatkuminen etukäteen. Koulutuksessa käsitellään varautumista kyberturvallisuuden jatkuvuuden näkökulmasta ja käydään läpi kyberjatkuvuuden suunnittelun perusteita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Närutbildning
Tietosuojavastaavan koulutusohjelma - syksy 2024
4.9.2024
-
5.12.2024
Tietosuojavastaavan tehtäviin valmiuksia antava koulutusohjelma kestää neljä kuukautta. Se sisältää kuusi koulutuspäivää (2 etä + 2 lähi + 2 etä), harjoitustehtäviä ja lopputentin verkkoalustalla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Hallinto- ja lakiasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Taloustaitoa hankeasiantuntijoille
4.9.2024
-
4.9.2024
Taloustaitoa hankeasiantuntijoille -koulutuksessa kuulet millaista talousosaamista hankkeissa toimiessasi tarvitset ja mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota erityisesti ennen hankkeen käynnistymistä ja sen aikana. Koulutukseen osallistumalla saat varmuutta vastuullasi olevien kehittämishankkeiden talousasioiden hoitamiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Päätöksenteko esi- ja perusopetusta koskevissa kurinpitomenettelyissä
4.9.2024
-
4.9.2024
Tässä webinaarissa käsittelemme esi- ja perusopetuksessa tapahtuvia ojentamis- ja kurinpitomenettelyitä, sekä niihin liittyvää päätöksentekoprosessia kunnissa. Koulutus sopii kaikille, joiden työhön sisältyy hallintolain mukaista päätöksentekomenettelyä kurinpitotapauksissa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Rakenteettoman tiedon kartoitus ja hallinta
5.9.2024
-
5.9.2024
Koulutuksessa käsitellään perusteellisesti rakenteetonta tietoa ja sen hallintaa sekä käydään läpi käytännön työkaluja tiedonhallintaan. Koulutuksen avulla saat apua organisaation GDPR-vaatimusten täyttämiseen ja tiedonhallintaprosessien tehostamiseen. Koulutus sopii tiedonhallinnan asiantuntijoille sekä tietotekniikan parissa työskenteleville ammattilaisille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Närutbildning
KPJ15 Kunta- ja hyvinvointialuepuheenjohtajan johtamisvalmennus
5.9.2024
-
8.11.2024
Johtamiskoulutus on tarkoitettu hyvinvointialueiden sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja osa-aikaisille puheenjohtajille. Valmennusohjelma tarjoa uutta osaamista mm. hyvinvointialueen, kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtamiseen, tulevaisuuden kunnan johtamiseen globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strategiseen johtamiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Palkanlaskennan koulutuspäivät
5.9.2024
-
6.9.2024
Palkanlaskennan koulutuspäivien sisältönä on palkanlaskijan tehtävät sidosryhmien kanssa toimimisessa: mitä pitää huomioida yhteistyössä Verottajan, Kelan ja Kevan kanssa. Lisäksi sisältönä tietosuojamääräysten velvoitteet palkanlaskentatyössä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Uusi asiakastietolaki sosiaalihuollossa
5.9.2024
-
5.9.2024
Tässä koulutuksessa opit, millaisia muutoksia asiakastietolakiin tulee 1.1.2024 ja miten muutokset vaikuttavat sosiaalihuollon asiakastyöhön. Luvassa kattava paketti lainsäädäntöä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen havaintoja ja ratkaisuja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä lakimies Tapio Rädyn johdolla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Taloustaitoa kuntien ja kuntayhtymien esihenkilöille
5.9.2024
-
5.9.2024
Hallitsemalla taloustiedot omasta vastuualueestasi voit parantaa myös omaa ja henkilöstösi työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutuksessa saat käytännönläheisten esimerkkien avulla varmuutta talousosaamiseesi esihenkilötyössä
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
5.9.2024
-
5.9.2024
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -webinaarissa käsittelemme tiiviissä paketissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvia muutoksia sekä avaamme laajemminkin näkymiä tulevaisuuteen. Kertaamme asiakasmaksulain keskeisiä käytänteitä ja toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksia maksuasioihin. Lisäksi saat tietoa eri kuntien asiakasmaksukäytänteistä Kuntaliiton keväällä 2024 toteuttaman kyselyn pohjalta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kommunalekonomi för budgetansvariga på Åland
5.9.2024
-
5.9.2024
Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Anmäl dig nu till denna utbildning, för att lära dig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Hankintaprosessi 1/2: hankinnan valmistelu ja tarjouspyyntö
6.9.2024
-
6.9.2024
Koulutus antaa osallistujille hyvät perustiedot julkisia hankintoja koskevasta sääntelystä ja hyviä käytäntöjä hankinnan valmisteluun ja tarjouspyynnön laatimiseen. Hankintayksikön tulee varmistaa, että se toteuttaa hankintoja laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Distansutbildning
Kiinteistö- ja rakennusrasitteet
10.9.2024
-
10.9.2024
Koulutuksessa käydään läpi kiinteistö- ja rakennusrasitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja sen soveltamiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kunta-alan kirjanpitäjien ajankohtaispäivä
10.9.2024
-
10.9.2024
Kunta-alan kirjanpitäjien ajankohtaispäivän sisältönä ovat kunta-alan kirjanpidon ja talouden ajankohtaisimmat kysymykset. Ajankohtaispäivä on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Närutbildning
Terveyssosiaalityön laatupäivät
10.9.2024
-
11.9.2024
Terveyssosiaalityön laatupäivät kokoaa jälleen yhteen terveydenhuollon sosiaalityöntekijät. Tule mukaan oppimaan uutta alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Närutbildning
Sote-välinehuoltopäivät
10.9.2024
-
11.9.2024
Mitä uutta välinehuollossa juuri nyt? Välinehuollon koulutuspäivillä keskustellaan välinehuollon toimintaympäristön muutoksista, välinehuoltajan työstä sekä ajankohtaisista aiheista välinehuoltajan työn näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Kaavoitus
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Distansutbildning
Kaavoitus ja ilmasto
11.9.2024
-
11.9.2024
Koulutuksessa keskitytään kaavoituksen ilmastovaikutuksien arviointiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Hyvinvointialueiden kirjanpitäjien ajankohtaispäivä
11.9.2024
-
11.9.2024
Hyvinvointialueiden kirjanpitäjien ajankohtaispäivän sisältönä ovat hyvinvointialueiden kirjanpidon ja talouden ajankohtaisimmat kysymykset. Ajankohtaispäivä on tarkoitettu hyvinvointialueiden ja palvelukeskusten kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Hyvän kokouksen pelisäännöt
12.9.2024
-
12.9.2024
Käsittelemme webinaarissa perusteellisesti kunnallisten organisaatioiden ja hyvinvointialueiden kokouksia. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka järjestävät kokouksia tai osallistuvat niihin: viranhaltijoille ja työntekijöille sekä luottamushenkilöille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Avtalsrättens grunder
12.9.2024
-
12.9.2024
Kommunala tjänsteinnehavare har i sitt dagliga arbete arbetsuppgifter som kräver förståelse och kunskaper i de grundläggande frågorna inom avtalsrätten. Är du kanske en ny tjänsteinnehavare, eller behöver du kanske friska upp ditt minne gällande avtalsrättens grunder?
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kestävä kehitys kunnissa: Budjetointi ja tiedolla johtaminen
12.9.2024
-
12.9.2024
Onko sinunkin kuntasi strategiaan kirjattu kestävyystavoitteita? Tule oppimaan, miten kestävyystavoitteet pannaan toteen budjetoinnissa. Tässä koulutuksessa pureudumme kestävän kehityksen kunnallisiin näkökulmiin ja keskitymme neljään avainteemaan: 1. Kestävä kehitys kunnissa: Mitä se tarkoittaa käytännössä?, 2. Budjetointi kestävän kehityksen tukena: Erilaisia budjetointimenetelmiä kestävyyden edistämiseksi, 3. Ilmastobudjetointi: Ilmastonmuutoksen torjuntaa budjetoinnin kautta ja 4. Tiedolla johtaminen: Kuinka tiedon hyödyntäminen tehostaa päätöksentekoa ja kunnan elinvoimaisuutta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Närutbildning
Erityishuoltopäivät 2024
12.9.2024
-
13.9.2024
Tervetuloa kehitysvamma-alan huipputapahtumaan! Valtakunnalliset erityishuoltopäivät on vuoden merkittävin kehitysvamma-alan tapahtuma, joka tarjoaa tehokkaan syväluotauksen alan uusimpiin linjauksiin ja käytänteisiin. Tapahtuma kerää yhteen yli 200 alan johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Työelämän tietosuoja
12.9.2024
-
12.9.2024
Tässä koulutuksessa opit, kuinka henkilöstön henkilötietoja tulee lain mukaan käsitellä sekä siirtämään oppeja käytäntöön.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Tietosuojalait ja -periaatteet
13.9.2024
-
13.9.2024
Koulutuksessa käydään läpi henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn periaatteet ja roolit sekä käsittelyä ohjaavaa lainsäädäntöä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Tietosuojan perusteet -koulutuskokonaisuus
13.9.2024
-
15.11.2024
Tietosuojan perusteet -koulutuskokonaisuus on suunniteltu vahvistamaan erityisesti niiden organisaation työntekijöiden osaamista, jotka joko käsittelevät työssään paljon henkilötietoja tai joiden vastuisiin kuuluu organisaation tietosuojan kehittäminen ja ohjeistaminen esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavan tukena.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
KVTES-mestari
17.9.2024
-
26.11.2024
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen ikääntyneiden palveluissa
17.9.2024
-
17.9.2024
Päivän aikana perehdyt sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ikääntyneiden palveluiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja erityislakien suhdetta iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Koulutuksessa huomioidaan palveluprosessiin ja palveluvalikoimaan vaikuttavat uudet säännökset sosiaalihuoltolaissa ja vanhuspalvelulaissa. Lisäksi perehdyt monialaista työtä koskevaan sääntelyyn ja sen soveltamiseen ikääntyneiden palveluissa. Koulutuksessa käydään läpi asiakasprosessi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Närutbildning
Paikkatietojen julkaisu julkishallinnon organisaatioissa
17.9.2024
-
17.9.2024
Julkishallinnon organisaatiot tuottavat tehtävissään paikkatietoja, joita julkaistaan eri organisaatioiden tietopalveluissa. Mitä tulee huomioida julkaisuissa ja miten varmistamme, että eri organisaatioiden julkaisut ovat yhdenmukaiset?
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Kom igång med ChatGPT!
17.9.2024
-
17.9.2024
Som du säkert har hört håller AI-verktyg som ChatGPT på att förändra sättet företag arbetar på, även för de som jobbar på ett vanligt kontor. Många förstår potentialen men är samtidigt osäkra på hur man tar första steget.  Kom med på denna enkla och praktiska utbildningen så att du och dina kollegor redan samma dag kan vara igång och själva dra nytta av denna produktivitetsboost. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Aamukahvit Avaintan kanssa
20.9.2024
-
20.9.2024
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2024! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023 -2024: 4. jakso
24.9.2024
-
25.9.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Esteellisyys ja vaalikelpoisuus
24.9.2024
-
24.9.2024
Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein ja oikeustapausten valossa kunnan ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja yhtiöiden hallitusten jäsenten esteellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi opitaan hahmottamaan, mitkä seikat voivat aiheuttaa sen, ettei henkilö ole vaalikelpoinen toimielimeen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Begränsningsåtgärder i vård utom hemmet
24.9.2024
-
24.9.2024
Utbildningen behandlar begränsningar i vård utom hemmet som regleras i Barnskyddslagens 11 kap. Målet är att klargöra förutsättningarna för när begränsningsåtgärder kan tillämpas och vilka begränsningsåtgärderna är.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kustannuslaskennan perusteet
24.9.2024
-
24.9.2024
Kustannuslaskennan perusteet -webinaarissa perehdytään kustannuslaskennan periaatteisiin, yleisimpiin kustannuslaskentamenetelmiin sekä niiden soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kunta-alalla käytännön läheisten esimerkkien avulla. Pääset myös tutustumaan make or buy analyysiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Närutbildning
Sosiaaliohjauksen koulutuspäivät
24.9.2024
-
25.9.2024
Sosiaaliohjauksen koulutuspäivät kokoaa yhteen sosiaaliohjauksen ammattilaiset. Tule mukaan oppimaan uutta alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Datatalouden reunaehdot
24.9.2024
-
24.9.2024
Koulutuksessa perehdytään datataloutta säätelevään lainsäädäntöön sekä datatalouden vaatimiin teknisiin ja digitalisaation hyödyntämisen taitoihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kaavoitus
Distansutbildning
Julkisuus ja tietopyynnöt kaavoituksessa
24.9.2024
-
24.9.2024
Julkisuus ja tietopyynnöt kaavoituksessa -webinaarissa käymme läpi monipuolisesti kaavoituksen verkkojulkisuuteen liittyviä tulkintoja. Käsiteltäviä teemoja ovat tiedottamisvelvollisuus kaava-asioissa, kaava-asioiden tiedoksianto kunnan verkkosivuilla ja kaavoitukseen liittyvien asiakirjojen julkisuus.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Tietopyynnöt kasvatuksen ja koulutuksen aloilla
25.9.2024
-
25.9.2024
Tässä koulutuksessa käymme tehokkaasti ja tarkasti läpi tietopyyntöprosessin periaatteet kasvatuksen sekä koulutuksen erityispiirteisiin nojaten. Koulutuksen jälkeen ymmärrät erilaisia tiedonsaantioikeuksia ja tietojen julkisuutta, sekä kykenet käsittelemään eri tahoilta tulleita tietopyyntöjä lainsäädännön asettamat raamit huomioiden.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Grunder i kommunalförvaltning för chefer
25.9.2024
-
25.9.2024
Denna utbildning är riktad åt chefer som vill förstärka sina grundläggande kunskaper inom kommunalförvaltning, på ett engagerande och praktiskt sätt. Kursen omfattar en bred palett av ämnen, från den övergripande bilden av kommunalförvaltning och chefsrollen till vägledning kring anställningsprocesser inom kommunen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Vaikuttava kehityskeskustelu
25.9.2024
-
25.9.2024
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija - tervetuloa mukaan keräämään käytännönläheistä oppia vaikuttavan kehityskeskustelun käymiseen. Saat vuorovaikutteisen koulutuksen aikana käytännönläheisiä osaamisen kartoittamisen työkaluja ja vinkkejä varmistaaksesi, että keskustelussa sovitut asiat todella viedään käytäntöön.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Sopimustenhallinnan koulutus 1/2: pre-signing vaihe ja allekirjoitus
25.9.2024
-
25.9.2024
Hyvä sopimus syntyy, kun ennen allekirjoitusta osataan ottaa huomioon sopimustenhallinnan kannalta olennaisia asioita. Koulutuksessa käydään läpi, mitä eri vaiheita sopimustenhallinnan pre-signing -vaiheeseen kuuluu. Koulutus sopii julkissektorin, julkisyhteisöjen konserniyhtiöiden, kolmannen sektorin ja yksityissektorin sopimustenhallinnan ammattilaisille ja asiantuntijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Sopimustenhallinnan koulutuskokonaisuus
25.9.2024
-
7.11.2024
Sopimustenhallinnan koulutuskokonaisuus tarjoaa kattavasti tietoa, kokemusta ja osaamista sopimustenhallinnan periaatteista, ja kasvattaa sopimustenhallinnan ammattilaisena sinun ja organisaatiosi kyvykkyyttä toteuttaa laadukasta sopimustoimintaa. Kokonaisuuden neljä osaa ajoittuvat syys-marraskuulle 2024. Voit osallistua myös yksittäiseen koulutukseen oman mielenkiintosi tai työtehtävien vastuualueen mukaan. Kokonaisuus sopii kaikille toimialoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Närutbildning
Kuntien ja hyvinvointialueiden johdon assistenttien ajankohtaispäivät 2024
26.9.2024
-
27.9.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden johdon assistenttien ajankohtaispäivät pureutuvat ajankohtaisiin assistentin työhön liittyviin aiheisiin. Tervetuloa keskustelemaan ja kehittämään osaamistasi johdon assistentin työn parhaiden käytänteiden edistämiseksi yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa haastavien muutosten keskellä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Distansutbildning
Rakennusjärjestyksen uusiminen
26.9.2024
-
26.9.2024
Uusi rakentamislaki astuu voimaan vuoden 2025 alusta ja se aiheuttaa kuntien rakennusjärjestyksiin muutostarpeita. Webinaarissa kuulet mitä muutoksia tulee tehdä ja miksi. Koulutuksessa esitellään myös Kuntaliitossa valmisteltu rakennusjärjestysmalli, jota voi hyödyntää uudistamisen apuna.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Distansutbildning
Strategitänk i den interna kommunikationen - offentlig sektor 2024
26.9.2024
-
26.9.2024
Reformer, kriser och snabba svängningar har gjort sitt. En viss trötthet i dess kölvatten kräver i sig att man jobbar strategiskt med intern kommunikation inom den offentliga sektorn. Mycket handlar om att kunna förstå varandra och lyssna. Om man lyssnar in omvärlden är det lättare att komma vidare. Arbetsmiljöer behöver framsyn och en ny syn på intern kommunikation och samspel. Att ha markkänning i en värld som söker sin plats är oerhört viktigt - också för orken i vardagen. Att se framåt, granska egna strukturer och planer i kombination med att möta upp det som händer - och inte händer - framåt.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Närutbildning
Kunnallishallinnon juristien neuvottelupäivät 2024
26.9.2024
-
27.9.2024
Neuvottelupäivät kokoaa vuosittain yhteen kunnallisissa organisaatioissa toimivat juristit ja muut kunnallishallinnossa oikeudellisten asioiden parissa työskentelevät. Neuvottelupäivien ohjelmasisältö on suunniteltu yhdessä Suomen Kuntaliiton lakiasiainyksikön asiantuntijoiden kanssa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
26.9.2024
-
26.9.2024
Saat koulutuksessa hyvän käsityksen siitä, mitä verkkosivuilla ja sovelluksissa käytettävien evästeiden ja verkkosivustojen analytiikan käytössä tulee huomioida yksityisyyden suojan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa kuulet ajankohtaisen katsauksen verkkopalveluissa nykyisin käytössä oleviin datankeräyksen tekniikoihin ja sen haasteisiin tietosuojan näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2)
27.9.2024
-
27.9.2024
Työskenteletkö esimerkiksi liikenteen, terveydenhuollon tai julkishallinnon parissa tai muulla yhteiskunnallisesti kriittisellä alalla julkisen tai yksityisen sektorin palveluksessa? Uusi kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2) vaikuttaa monen yhteiskunnan kannalta kriittisen toimialan kyberturvallisuusvaatimuksiin. Tiedätkö mikä muuttuu, kun direktiivi saatetaan osaksi kansallista sääntelyä? Miten direktiivi vaikuttaa omaan toimialaasi ja organisaatioosi? Tule kuulemaan direktiivin keskeisimmistä muutoksista ja sen vaikutuksista suomalaisille kriittisille toimijoille kyberturvallisuuteen erikoistuneelta juristiltamme.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
1.10.2024
-
3.12.2024
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Toimeentulotuki
1.10.2024
-
1.10.2024
Vuosittaisessa toimeentulotuen ajankohtaiskoulutuksessa syvennytään erilaisiin tapauksiin ja erityiskysymyksiin lainsäädännön näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Närutbildning
Kuntien tilafoorumi
1.10.2024
-
2.10.2024
Kuntien tilafoorumi kokoontuu ajankohtaisten asioiden ympärille. Päivillä kuullaan viimeisimmät päivitykset mm. energiasäädöksista ja rakentamislaista. Kuulemme myös, missä mennään sote-kiinteistöjen ja hyvinvointialueiden kanssa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Kirjaaminen sosiaalihuollossa
2.10.2024
-
2.10.2024
Kirjaaminen sosiaalihuollossa -koulutuspäivään on koottu sosiaalihuollon kirjaamisen ajankohtaisia asioita lainsäädäännön vaatimuksista laatukysymyksiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Terveydenhuolto
Hallinto- ja lakiasiat
Närutbildning
Osastonsihteerien koulutuspäivät
2.10.2024
-
3.10.2024
Osastonsihteeri toimii tiedon solmukohdassa ja tehtävässä vaaditaan esimerkiksi nopeutta, joustavuutta, organisointitaitoja sekä toisten kohtaamiskykyjä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Distansutbildning
Maapolitiikan ajankohtaispäivä
2.10.2024
-
2.10.2024
Maapolitiikan ajankohtaispäivä on monipuolinen webinaari, jossa käsittelemme maapolitiikan kentän ajankohtaisia teemoja keskustelun ja konkreettisten esimerkkitapausten kautta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kuntien sopimukset UKK
2.10.2024
-
2.10.2024
Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimusten tavallisimmat ongelmakohdat kuntakentällä kysytyimpien kysymysten pohjalta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Närutbildning
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2024
2.10.2024
-
3.10.2024
Suomen Kuntaliitto ja FCG järjestävät yhteistyössä Opsia ry:n kanssa sivistyspalveluiden vuoden päätapahtuman. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaisien ja tulevaisuuteen suuntaavien alustusten lisäksi myös erinomaisen mahdollisuuden koko kentän yhteisille keskusteluille ja verkostoitumiselle. Ainoa sivistysjohdolle laajasti suunnattu kohtaamispaikka - tule mukaan ja tapaa kollegoja läheltä ja kaukaa!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Työllisyys ja elinvoima
Kuntatekniikka
Distansutbildning
Uusiutuvan energian hankkeet kunnassa
3.10.2024
-
3.10.2024
Uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden määrä on kasvanut ja niitä on tulossa toteutusvaiheeseen paljon. Webinaarissa saat tiiviin ja havainnollistavan käsityksen uusiutuvien energiamuotojen huomioimisesta maankäytössä ja kuulet, mitä lupia uusiutuvan energian rakentaminen vaatii sekä alueidenkäyttölain ja rakentamislain muutosten vaikutuksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Päätöksenteko ja muutoksenhaku toisella asteella sekä TUVA-koulutuksessa
3.10.2024
-
3.10.2024
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa käydään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua ammatillista koulutusta koskevassa laissa sekä oppivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Hybridutbildning
Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 2024
3.10.2024
-
4.10.2024
Seminaarin monipuolinen ohjelma ja verkostoitumismahdollisuus kollegojen kanssa lisäävät osallistujien tietotaitoa ja varmuutta toimia tarkastuslautakunnan aktiivisina jäseninä ja sitä lähellä olevissa tehtävissä. Lähtekää koko lautakuntana mukaan alan vuosittaiseen päätapahtumaan, jonka järjestävät kunta-alan suurin koulutusorganisaatio FCG ja kunta-alan johtava tilintarkastusyhteisö BDO.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi
3.10.2024
-
3.10.2024
Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi -koulutuksessa käymme läpi sähköisen säilyttämisen vaatimia käytännön toimenpiteitä ja ratkaisuja, aiheeseen liittyviä säädöksiä ja ohjeita sekä sähköisen arkistoinnin tulevaisuuden näkymiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Närutbildning
Kunta-alan laskentatoimen koulutusohjelma 2024 - 25
3.10.2024
-
6.6.2025
Laskentatoimen koulutusohjelma antaa osallistujille kattavan kokonaiskuvan ja laaja-alaisen ymmärryksen kunnan ja kuntayhtymän konsernitalouden kokonaisuudesta. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet saavat hyvät valmiudet laajentaa omaa työnkuvaansa ja edetä uusiin, vaativampiin ja monipuolisempiin tehtäviin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Tekoälyä julkishallintoon, osa 1 – perusteita käyttöönottoon ja organisaation kehitykseen
4.10.2024
-
4.10.2024
Koulutus tarjoaa syventävää ymmärrystä tekoälyn perusperiaatteista ja sen soveltamisesta mm. kuntien ja vastaavien tietoa käsittelevien organisaatioiden toiminnassa. Osallistujat saavat kattavan käsityksen siitä, mitä tekoälyn käyttöönotto edellyttää julkishallinnossa sekä miten sitä voi hyödyntää osana organisaation toimintatapojen kehitystä. Tämä koulutus tarjoaa osallistujilleen käytännön työkaluja ja strategioita tekoälyn tehokkaaseen hyödyntämiseen julkishallinnon toiminnassa, samalla tukien organisaation muutosvalmiutta ja kehitystä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Tekoälyä julkishallintoon -koulutuskokonaisuus
4.10.2024
-
10.12.2024
Tekoälyä julkishallintoon -koulutuskokonaisuudessa perehdytään, miten tekoälyä voidaan hyödyntää kunnan ja hyvinvointialueiden eri toimintojen tehostamisessa, ja miten tekoäly otetaan käyttöön turvallisesti sekä hallitusti osaksi päivittäisiä toimintoja. Lisäksi kokoanisuudessa käydään läpi nykyisiä ja mahdollisia tulevia tekoälysäädöksiä sekä digiturvallisuutta, eettisyyttä ja vastuullisuutta. Lisäksi kokonaisuudessa kuullaan useita eri käytännön esimerkkejä eri toimialoilta tekoälyn käyttöönotosta, työkaluista, hankinnoista, suunnittelusta ja itse käytöstä. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu oppimispoluksi, jossa jokainen webinaari täydentää toisiaan ja kokonaisvaltainen ymmärrys tekoälystä julkishallinnossa syntyy läpi webinaaritoteutusten.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Sopimuskauden aikainen seuranta ja sopimustenhallinta
4.10.2024
-
4.10.2024
Koulutus perehdyttää osallistujat julkisten hankintojen kannalta tärkeään vaiheeseen hankintasopimuksen solmimisen jälkeen. Webinaarissa paneudutaan sopimuskauden aikaiseen valvontaan ja seurantaan sekä sopimustenhallintaan osana laadukasta hankinta- ja sopimustoimintaa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Hyvinvointialueiden arvonlisäverotus
8.10.2024
-
8.10.2024
Hyvinvointialueiden arvonlisäverotus -webinaarissa käydään läpi arvonlisäverotusta erityisesti hyvinvointialueita koskien. Perusteiden lisäksi käsitellään kiinteistöjen arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Klientavgifter inom socialvården
8.10.2024
-
8.10.2024
Hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskän-kas? Klientavgifterna inom socialvården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Kom med på vår utbildning för att få svar dessa är frågor i ledning av Annika Korpela, jurist vid Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Under förmiddagen går hon igenom hur avgiften bestäms inom olika sektorer.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Työllisyys ja elinvoima
Närutbildning
Kunnat elinvoiman tekijöinä
8.10.2024
-
9.10.2024
Kunnat elinvoiman tekijöinä on Suomen Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyönä järjestämä tapahtuma. Tapahtuma soveltuu laajasti ammattilaisille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille, jotka työssään käsittelevät ja ottavat kantaa kuntien ja alueiden elinvoiman kehittämiseen – yritystoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen – työllisyyden, osaamisen kehittämisen ja kotoutumisen edistämiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Närutbildning
Liikenne ja maankäyttö
8.10.2024
-
9.10.2024
Liikenne ja maankäyttö -seminaari kokoaa alan toimijat yhteiseen foorumiin keskustelemaan liikenteen suunnittelun ja maankäytön suunnittelun ajankohtaisista aiheista ja teemoista. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Tietosuoja henkilöstöhallinnossa
8.10.2024
-
8.10.2024
Tietosuoja koskettaa kaikkia. Henkilöstöhallinnossa työskentelevien hyvä tietosuojaosaaminen on tärkeää koko organisaatiolle. Koulutuksen avulla otat haltuun keskeisimmät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännön kysymykset henkilöstöhallinnon näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Julkisuus ja salassapito
9.10.2024
-
9.10.2024
Oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnasta on kansalaisen ja kuntalaisen perusoikeus. Julkisuus ja salassapito -koulutuksessa paneudumme julkisuusperiaatteen toteuttamiseen erityisesti kunnallisen organisaation ja hyvinvointialueiden toiminnassa. Koulutuksessa käymme läpi lainsäädännön velvoitteet sekä tarkastelemme sitä, miten organisaatio voi käytännössä huolehtia tietojen julkisuudelle, henkilötietojen suojalle ja verkkoviestinnälle annettujen velvoitteiden toteutumisesta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Johtaminen ja strategiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hybridutbildning
Kyber 2024 - Kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuspäivät
9.10.2024
-
10.10.2024
KYBER - Kuntien ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuspäivät on monipuolinen katsaus kuntien ja hyvinvointialueiden kyberturvallisuuden kysymyksiin, kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja yhteistyön mahdollisuuksiin. Muodosta kokonaiskuva muutoksista ja ajoita tarvittavat uudistukset oikein!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Ledarskapsutbildning - Ny som chef
9.10.2024
-
9.10.2024
Utbildningen fokuserar på de tre viktigaste ledarskapskompetenserna när man tar en ny chefsroll i besittning. 1. Hur man etablerar sig som ny chef, vi reflekterar kring tillvägagångssätt både när man kommer inifrån och utifrån arbetsgemenskapen. 2. Hur det lönar sig att arbeta med konfliktlösning. 3. Hur man som chef ska orka och hålla motivationen uppe.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Työ- ja virkahaastattelut
9.10.2024
-
9.10.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa perehdytään työ- ja virkahaastattelujen onnistumisen elementteihin rekrytoijan näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
9.10.2024
-
10.10.2024
Koulutuksen aikana saat perusteellisemman käsityksen kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotuksesta sekä kuulet esimerkkejä toimialakohtaisista erityiskysymyksistä. Koulutus on käytännönläheinen ja siinä tarkastellaan kuntien palvelutuotantoa ja tehtäviä toimialoittain.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Hybridutbildning
Laskentafoorumi 2024
10.10.2024
-
11.10.2024
Laskentafoorumi on kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden taloushallinnon ammattilaisten suosittu ajankohtaistapahtuma. Esiintyjinä arvostettuja taloushallinnon vaikuttajia ja kokeneita laskentatoimen asiantuntijoita kuntakentältä ja tilintarkastusyhteisöistä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Tietosuojan vaikutustenarviointi
10.10.2024
-
10.10.2024
Tietosuojan vaikutustenarviointi on tärkeä keino tunnistaa ja hallita henkilötietojen käsittelyn aiheuttamia riskejä rekisteröidylle. Tässä webinaarissa pääset paneutumaan perusteellisesti vaikutustenarvioinnin tarkoitukseen ja käytännön toteutukseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Avtal i kommunen
10.10.2024
-
10.10.2024
Kommunala tjänsteinnehavare har i sitt dagliga arbete arbetsuppgifter som kräver förståelse och kunskaper i de grundläggande frågorna inom avtalsrätten. Är du kanske en ny tjänsteinnehavare, eller behöver du kanske friska upp ditt minne gällande avtalsrättens grunder?
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Kotihoidon esihenkilöpäivä
10.10.2024
-
10.10.2024
Kotihoidon esihenkilöiden koulutuspäivässä kuulet ajankohtaisimmat asiat lainsäädännöstä, kokemuksia työelämän kehittämisestä sekä tukea työhyvinvointiin
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Sopimustenhallinnan koulutus 2/2: post-signing vaihe
10.10.2024
-
10.10.2024
Pelkkä sopimusten arkistointi ei ole riittävää sopimustenhallintaa. Koulutus antaa työkaluja sopimustenhallintaan allekirjoitusvaiheen jälkeen tapahtuvaan velvoitteen ja sen elinkaaren seurantaan. Sopimus pitää toiminnallistaa organisaatioon ja seurata siihen liittyviä oikeuksia, velvollisuuksia, muutoksia, päivityksiä ja ongelmatilanteita. Koulutus sopii kaikille toimialoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Kyberturvallisuusdirektiivi hyvinvointialueilla (NIS2)
11.10.2024
-
11.10.2024
Uusi kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2) vaikuttaa monen yhteiskunnan kannalta kriittisen toimialan kyberturvallisuusvaatimuksiin. Tiedätkö mikä muuttuu, kun direktiivi saatetaan osaksi kansallista sääntelyä? Tule kuulemaan direktiivin keskeisimmistä muutoksista ja sen vaikutuksista hyvinvointialueisiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Tietosuojariskit
11.10.2024
-
11.10.2024
Webinaarissa perehdytään henkilötietojen käsittelyyn liittyviin riskeihin, niiden tunnistamiseen, käsittelyyn ja ehkäisyyn.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Introduktionskurs till Office 365
15.10.2024
-
15.10.2024
Medarbetarnas it-färdigheter och kunskaper är i en central roll för att en arbetsorganisation ska klara av arbetet som sker i den digitala arbetsmiljön. Office 365 är Microsofts programvara som används av de flesta offentliga organisationer. Denna kursen ger deltagaren de baskunskaper som behövs för användandet av programvaran. Då alla medarbetare känner till arbetsverktygen, kan arbetet göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Distansutbildning
Kuntien osoitetiedot - osoitteet kuntoon
15.10.2024
-
15.10.2024
Käytännönläheinen webinaari osoitteiden laadun parantamisesta sinulle, joka olet tekemisissä osoitteiden antamisen ja ylläpidon kanssa. Saat opastusta ja pääset keskustelemaan ongelmakohdista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
16.10.2024
-
16.10.2024
Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutuspäivässä opit tunnistamaan omat voimavarasi ja vahvuutesi esihenkilönä ja saat konkreettisia työkaluja työyhteisösi työhyvinvoinnin johtamiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Fördjupningskurs i Teams
22.10.2024
-
22.10.2024
I denna Teams-utbildning lär du dig avancerade funktioner och verktyg som hjälper dig att anpassa kana-ler, flikar och inlägg för att öka produktiviteten och effektiviteten i arbetsflödet.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet sosiaalihuollon asumispalvelussa
23.10.2024
-
23.10.2024
Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa ja miten sen toteutumista voidaan edistää? Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet sosiaalihuollon asumispalveluissa -koulutuspäivässä perehdyt mm. itsemääräämisoikeuteen ja rajoitustoimenpiteisiin liittyvään lainsäädäntöön ja säännösten vaikutuksiin erityisesti järjestettäessä sosiaalihuollon asumispalveluita.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet 1
23.10.2024
-
23.10.2024
Kommunalt förvaltningsförfarande del 1 och 2, är en genomgripande grundutbildning i kommunförvaltningens dagliga verksamhet. Utbildningen är en tvådelad helhet med tre olika moduler som rekommenderas att gå som en helhet, men deltagarna kan även delta enskilt på utbildningarna. Kom med på denna heltäckande utbildning för att lära dig mera om det kommunala förvaltningsförfarandet.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Terveydenhuolto
Hybridutbildning
Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä
24.10.2024
-
24.10.2024
Mitä uutta suun terveydenhuollossa? Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä on vuosittain järjestettävä johtaville hammaslääkäreille ja suun terveydenhuollon esihenkilöille suunnattu tapahtuma, johon on koottu alan tuorein tieto ja parhaat asiantuntijat.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Johtaminen ja strategiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
Rektorsdagarna 2024
24.10.2024
-
25.10.2024
De årliga Rektorsdagarna går av stapeln 24.-25.10.2024 i Åbo! På Rektorsdagarna samlas traditionellt rektorer från Svenskfinland. Bildningsdirektörerna är självklart också välkomna.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Aamukahvit Avaintan kanssa
25.10.2024
-
25.10.2024
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2024! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Robotiikka ja tekoäly kunnan taloushallinnossa
29.10.2024
-
29.10.2024
Robotiikka ja tekoäly kuntien taloushallinnossa -webinaarissa avaamme case-esimerkkien, kokemusten ja oppien kautta robotiikan ja tekoälyn käyttökohteita kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien taloushallinnossa. Saat käytännönläheisiä vinkkejä ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttöönottoon sekä automaatiokehityksen johtamiseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Distansutbildning
Vesilakipäivä
29.10.2024
-
29.10.2024
Vesilakipäivässä keskitymme vesilakiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta. Mukana myös ajankohtaisia erityiskysymyksiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Asioiden käsittely ja rekisteröinti
29.10.2024
-
29.10.2024
Asioiden käsittely ja rekisteröinti -koulutuksessa pääset paneutumaan rekisteröinnin ja kirjaamisen merkitykseen osana asiakirjahallinnan kokonaisuutta sekä rekisteröinnin käytännön toteutukseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Närutbildning
Aikuissosiaalityön koulutuspäivät
29.10.2024
-
30.10.2024
Aikuissosiaalityön laatupäivät kokoaa yhteen terveydenhuollon sosiaalityöntekijät. Tule mukaan oppimaan uutta ja syventymään ajankohtaisiin teemoihin alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Samalla verkostoidut kollegoiden kanssa ja saat uutta virtaa arjen työhön!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
29.10.2024
-
29.10.2024
Tässä webinaarissa paneudumme palveluohjaukseen, sen järjestämiseen, käytännön haasteisiin, erilaisiin toimintatapoihin ja varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin reunaehtoihin. Pohdimme yhdessä erilaisia käytänteitä ja jaamme hyviä toimintatapoja. ​Webinaarissa alustajina toimivat Suomen Kuntaliiton sekä muut aihealueen asiantuntijat.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä ja toimiva työyhteisö
29.10.2024
-
29.10.2024
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä ja toimiva työyhteisö -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Kommunalt förvaltningsförfarande på fastlandet 2
30.10.2024
-
30.10.2024
Kommunalt förvaltningsförfarande del 1 och 2, är en genomgripande grundutbildning i kommunförvaltningens dagliga verksamhet. Utbildningen är en tvådelad helhet med tre olika moduler som rekommenderas att gå som en helhet, men deltagarna kan även delta enskilt på utbildningarna. Kom med på denna heltäckande utbildning för att lära dig mera om det kommunala förvaltningsförfarandet
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
Johtaminen ja strategiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Esihenkilö muutoksen johtajana
30.10.2024
-
30.10.2024
Tässä kattavassa webinaarissa syvennytään esihenkilön rooliin muutoksen johtajana ja mahdollistajana työyhteisössä. Tervetuloa mukaan!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Hybridutbildning
Valtakunnalliset potilasasiavastaavapäivät
30.10.2024
-
31.10.2024
Tämä jokavuotinen tapahtuma kokoaa tuttuun tapaan yhteen potilasasiavastaavat ympäri Suomen. Tervetuloa verkostoitumaan, kuulemaan uusimmat tiedot työtäsi koskien ja osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun. Tapahtumassa keskitymme ajankohtaisiin potilasasiavastaavien vaikuttaviin teemoihin sekä uusimpiin muutoksiin koskien sosiaali- ja terveysalaa potilasasiavastaavien näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Sopimustenhallinta ja sopimusten elinkaarioppi
30.10.2024
-
30.10.2024
Koulutuksessa pureudutaan sopimuksen elinkaareen eli sopimuksen voimassaolon aikaiseen sopimusten hallintaan, sopimustenhallinnan hyötyihin ja tarpeisiin. Koulutus on suunnattu sopimuksia neuvotteleville henkilöille, sopimustenhallinnan seurannasta vastaaville vastuuhenkilöille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään osaamista sopimustenhallinnasta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Ajankohtaista tietosuojasta
30.10.2024
-
30.10.2024
Webinaarissa tutustut ajankohtaisiin muutoksiin henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavissa laeissa, viranomaisten linjauksissa ja muussa toimintaympäristössä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Fastighetsskatter
31.10.2024
-
31.10.2024
FCG erbjuder ekonomiutbildningar till tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Utbildningarna varierar från grundutbildningar om kommunalekonomin, till mera djupgående utbildningar för personal inom ekonomisektorn.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
4.11.2024
-
4.11.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit
5.11.2024
-
5.11.2024
Ovatko organisaatiosi perehdytysprosessin perusteet kunnossa? Tervetuloa mukaan Perehdytyksestä pitovoimaa - onnistuneen perehdytysprosessin askelmerkit -webinaariin, jossa käymme tehokkaasti läpi onnistuneen perehdytysprosessin kulmakiviä. Koulutuksen aikana vahvistat valmiuksiasi kehittää organisaatiosi perehdytyskäytänteistä toimivia ja henkilökuntaa sitouttavia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Närutbildning
Nova Schola 2024
6.11.2024
-
7.11.2024
Nova Schola on vuoden tärkein kohtaamispaikka kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä palveluntuottajille eli kaikille, jotka ovat suunnittelemassa, toteuttamassa tai päättämässä, millaisia ovat kunnan koulut ja päiväkotitilat, oppimisympäristöt, yhteistyörakenteet ja toimintakulttuuri! Millainen on koulutuspalvelujen ja oppimisen tulevaisuus, ja millaisissa rakenteissa se todentuu?
Läs mer och anmäl dig
Bild
Rakennusvalvonta
Närutbildning
Rakennusvalvontapäivät
6.11.2024
-
7.11.2024
Rakennusvalvontapäivät on rakennustarkastajien ja muiden rakennusvalvonnan asiantuntijoiden jokavuotinen ajankohtais- ja verkostoitumistapahtuma. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Muutoksenhaun perusteet
6.11.2024
-
6.11.2024
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa syvennyt kuntalain ja hyvinvointialuetta koskevan lain pohjalta oikaisuvaatimukseen, kunnallis- ja aluevalitukseen sekä hallintovalitukseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Palvelutarpeen arviointi ja uudet vammaispalvelut
6.11.2024
-
6.11.2024
Uuden vammaispalvelulain voimaantulo siirtyi 1.1.2025. Siirtymäaikana sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hyväksytyn lain soveltamisalan muutosta. Tässä koulutuksessa keskitytään erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja sen merkitykseen järjestettäessä palveluita. Koulutuksessa käydään läpi uuden lain soveltamisalaa ja uuden lain mukaisia vammaispalveluita. Koulutuksessa opit soveltamaan lakien etusijajärjestystä ja koulutuksessa käydään läpi sitä, milloin palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella, milloin sosiaalihuoltolain tai muun lain perusteella. Perehdyt siihen, mikä vaikutus muilla palveluilla on arvioitaessa vammaispalveluita ja miten eri lakien mukaiset palvelut otetaan huomioon palveluita järjestettäessä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Talous ja rahoitus
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Terveydenhuollon asiakasmaksut
7.11.2024
-
7.11.2024
Tervetuloa syventymään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntöön ja sen uudistuksiin sekä laskutusperusteisiin!
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Närutbildning
Osaamisen kehittäjä 2024
7.11.2024
-
8.11.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden osaamisen kehittämisestä vastaava henkilö - tule mukaan verkostoitumaan ja vahvistamaan ammattitaitoasi ajankohtaisten henkilöstön osaamisen kehittämisen kysymysten äärelle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Työllisyys ja elinvoima
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Vammaisten henkilöiden työllisyys
7.11.2024
-
7.11.2024
Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen kanssa samaan aikaan valmistellaan esitystä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisista ja riittävistä työtoimintaa ja työhönvalmennusta tukevista palveluista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Tiedonhallinta organisaatioiden muutostilanteissa
7.11.2024
-
7.11.2024
Muutostilanteet ovat osa julkishallinnon organisaatioiden arkea ja ne vaikuttavat myös tiedonhallintaan. Siksi on tärkeää tunnistaa, miten muutostilanteet suunnitellaan ja muutosta toteutetaan siten, että myös tiedonhallinnan laatu säilyy muutoksen aikana ja sen jälkeen. Lainsäädäntö velvoittaa huomioimaan tiedonhallinnan muutostilanteissa: tiedonhallintalain mukaan viranomaiset tekevät muutostilanteissa muutosvaikutustenarvioinnin. Muutoksen vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn arvioidaan puolestaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Arkistolaista tulevat myös omat vaatimuksensa esimerkiksi ajantasaisen arkistonmuodostussuunnitelman ylläpitämisestä. Pelkkä suunnittelu ei muutostilanteissa riitä, vaan suunnitelmia pitää pystyä viemään myös käytäntöön siten, että tiedonhallinnan eri osa-alueet pysyvät toimintakykyisinä muutoksesta huolimatta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Hyvä ja selkeä sopimus sopimustenhallinnan kannalta - perusohjeet laadintaan ja sopimuksen rakentamiseen
7.11.2024
-
7.11.2024
Tehokas kuuden tunnin koulutuspaketti tarjoaa runsaasti käytännönläheisiä neuvoja hyvän ja selkeän sopimuksen laadintaan. Tässä koulutuksessa opit, mitä asioita sopimuksen rakentamisessa tulee ottaa huomioon, jotta sopimus olisi mahdollisimman hyvä sopimustenhallinnan näkökulmasta. Koulutus sopii kaikille toimialoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Distansutbildning
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
7.11.2024
-
7.11.2024
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Generativ AI på organisationsnivå
12.11.2024
-
12.11.2024
Kom med på utbildningen för att få en översikt av generativ AI, som exempelvis ChatGPT och Copilot, samt vägledning för att skapa och implementera en AI-policy och integrera generativ AI i organisationens verksamhet.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Distansutbildning
Kiinteistö- ja kaavoitustiedot tutuiksi - miten hyödynnät niitä työssäsi?
12.11.2024
-
12.11.2024
Ovatko kaavoitukseen ja kiinteistöihin liittyvät tiedot sinulle vieraita, mutta tarvitset niitä kui-tenkin työssäsi silloin tällöin? Tämä koulutus tarjoaa ratkaisun; koulutuksesta saat kokonaiskäsityksen kaavoitusprosessista ja kiinteistönmuodostuksesta sekä kuinka hyödynnät kiinteistötietopalvelun tietoja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Epäasiallinen käyttäytyminen luottamustoimessa
12.11.2024
-
12.11.2024
Koulutuksesta saat vastauksia ja ohjeita siihen, kuinka työntekijä, viranhaltija tai heidän työnantajansa edustaja voi ennaltaehkäistä ja puuttua sellaisten henkilöiden epäasialliseen käytökseen, jotka eivät ole työ- eivätkä virkasuhteessa kuntaan tai hyvinvointialueeseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Distansutbildning
Blogikirjoittaminen
12.11.2024
-
12.11.2024
Koulutuksessa käydään läpi blogikirjoittamisen vaiheet alku ideasta valmiin blogin julkaisuun. Tervetuloa hiomaan viestintäosaaminen huippuunsa!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
12.11.2024
-
12.11.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Toimiva vuorovaikutus ja haasteelliset tilanteet esihenkilötyössä
12.11.2024
-
12.11.2024
Toimiva vuorovaikutus ja haasteelliset tilanteet esihenkilötyössä -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Yttrandefrihet för offentligt anställda
13.11.2024
-
13.11.2024
Utbildningen behandlar frågor gällande yttrandefrihet för offentligt anställda särskilt utgående från rättsliga avgöranden bland annat från riksdagens justitieombudsman, högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen. I utbildningen behandlas såväl frågor om ”visselblåsande” som om de sanktioner som eventuella överträdelser av gränsen för yttrandefrihet kan leda till. Utbildningen utgår såväl från den anställdas som från arbetsgivarens perspektiv.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Kaavoitus
Hybridutbildning
Kaavoituksen peruskoulutus
13.11.2024
-
16.1.2025
Kaavoituksen peruskoulutus antaa hyvän kokonaiskäsityksen kaavoituksen oikeudellisista perusteista ja kaavoitukseen liittyvistä lukuisista ammatillisista näkökulmista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Kunnan verotulot ja valtionosuudet
13.11.2024
-
13.11.2024
Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietotaitoa ymmärtää verorahoituksen muodostuminen omassa kunnassa, syventää verotukseen ja valtionosuuksiin liittyvää laskentaosaamista, lisätä taitoa analysoida ja raportoida toteumatietoja sekä ennustaa kunnan vero- ja valtionosuustulojen kehitystä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntayhtiöt
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kuntien ja hyvinvointialueiden osakeyhtiöiden tilinpäätöspäivä
13.11.2024
-
13.11.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden osakeyhtiöiden tilinpäätöspäivässä paneudumme kuntien ja hyvinvointialueiden osakeyhtiöiden asemaan hyvinvointialueen, kunnan, kunta- ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöksessä ja osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimiseen liittyviin erityispiirteisiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Työllisyys ja elinvoima
Johtaminen ja strategiat
Närutbildning
Valtakunnallinen työllisyysfoorumi 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Perinteinen työllisyysfoorumi kokoaa työllisyyden asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät yhteen. Foorumi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, luottamushenkilöille, työllisyys-, elinkeino- ja henkilöstöasioista vastaaville, TE-keskusten, työvoimatoimistojen ja maakuntien liittojen asiantuntijoille, työmarkkinajärjestöjen edustajille sekä muille työllisyysasioiden kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hybridutbildning
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Tiedonhallinnan ajankohtaispäivät tarjoaa katsauksen tiedonhallinnan jatkuvasti kehittyvään kenttään ja jatkuaan kehittämiseen. Tapahtuma antaa tiedonhallinnan asiantuntijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa joko paikan päällä tai verkossa oman valinnan mukaan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Närutbildning
Rekrytoija 2024
13.11.2024
-
14.11.2024
Kuntien ja hyvinvointialueiden rekryammattilaisten ykköstapahtuma Rekrytoija. Luvassa on tuttuun tapaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, mukavia kohtaamisia ja iloista iltaohjelmaa. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa
14.11.2024
-
14.11.2024
Salassapito ja tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutuksessa pääset käymään läpi asiakasasiakirjojen ja potilasasiakirjojen luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntö käytännönläheisesti ja case-esimerkkien kautta. Opit, miten julkisuuslaki säätelee tietojen luovuttamista ja siihen liittyvää menettelyä sekä miten niistä säädellään potilaslaissa ja asiakaslaissa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Tietopyynnöt ja henkilötietojen tarkastusoikeus
14.11.2024
-
14.11.2024
Tietopyynnöt ja henkilötietojen tarkastusoikeus -koulutuksessa pääset perehtymään julkisuuslain pohjalta tehtyihin tietopyyntöihin sekä tietosuojalainsäädännön perusteella tehtyihin omien tietojen tarkastuspyyntöihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Digitala arbetsmiljön - Så här leder vi
14.11.2024
-
14.11.2024
Utvecklingen mot en alltmer digital arbetsmiljö har pågått länge. Nu har den tagit ett stort kliv framåt. Tekniken och uppfattningen om hur den borde fungera finns, men att skapa ett hållbart digitalt arbets-klimat - eller ett motsvarande i hybridformat - är en annan femma.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Distansutbildning
Tietomallit kunnan maankäytön suunnittelussa
14.11.2024
-
14.11.2024
Lainsäädäntö velvoittaa kunnat tuottamaan tietomallipohjaisia kaavoja vuoteen 2029 mennessä. Webinaarissa käsitellään lainsäädännön vaikutusta maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Organisaation tietosuoja
15.11.2024
-
15.11.2024
Webinaarissa perehdytään tietosuojatyön tietosuojatyön järjestämiseen, resursointiin ja dokumentointiin organisaatiossa sekä henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteisiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Hyteä sivistystoimen vastuuhenkilöille
19.11.2024
-
19.11.2024
Uudessa etäkoulutuksessa paneudumme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuu-teen ennen kaikkea sivistystoimen näkökulmasta, huomioiden näihin liittyvät suunnitelmavel-voitteet sekä yhteistyön hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Seurakuntien tilinpäätöspäivä
19.11.2024
-
19.11.2024
Seurakuntien tilinpäätöspäivä on etäyhteyksin toteutettava koulutus, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa seurakunnan tilinpäätöksen laadinnan vaiheista sekä tietoa ajankohtaisista lausunnoista ja ohjeista seurakuntien taloushallinnolle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Sosiaalihuollon asiakasmaksut
19.11.2024
-
19.11.2024
Koulutuspäivässä perehdytään sosiaalihuollon asiakasmaksujen periaatteisiin ja määräytymiseen. Tule kuulemaan ajankohtaisimmista muutoksista ja varmista samalla, että organisaatiosi toimii ajankohtaisimman tiedon pohjalta!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä
20.11.2024
-
20.11.2024
Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä on vuosittainen ajankohtaispäivä ammatillisen koulutuksen parissa toimiville taloushallinnon osaajille. Koulutuspäivä valmistaa osallistujia tilinpäätöskauteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvistä ohjeistuksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Henkilötiedot verkkosivuilla
20.11.2024
-
20.11.2024
Kunnallisilla organisaatioilla on velvoite tiedottaa toiminnastaan verkkosivuilla, mutta julkaistavat asiakirjat sisältävät usein henkilötietoja. Mitä tietoa verkkoon tulee ja voi laittaa? Kunnallisten organisaatioiden toimintaan liittyvää tietoa organisaation verkkosivuilla julkaisevat henkilöt joutuvat jatkuvasti tekemään punnintaa kunnan viestintään liittyvien velvoitteiden ja yksityisyyden suojan välillä. Miten viestiä kunnan tai kuntayhtymän toiminnasta tarpeeksi kattavasti kuntalaisten yksityisyyttä ja tietosuojalainsäädäntöä loukkaamatta? Tässä webinaarissa saat tukea päätösten tekemiseen arjen työssä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Närutbildning
Valmistelijan ja esittelijän koulutuspäivät
20.11.2024
-
21.11.2024
Tämä koulutus antaa perustiedot ja valmiudet erityisesti kunnan päätöksenteossa valmistelun ja esittelijän tehtävissä toimimiseen. Koulutuspäivät tarjoavat työkaluja arjen työskentelyyn valmistelijoille ja esittelijöille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekeville.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Närutbildning
Teknisen johdon päivät 2024
20.11.2024
-
21.11.2024
Päivillä kuulet tuoreimmat päivitykset lainsäädännön ja hallinnonalan muutoksista ja saat katsauksen toimialan kehityshankkeista. Luvassa on ajankohtaisia puheenvuoroja alan parhailta huippuasiantuntijoilta ja kollegoiden kanssa verkostoitumista. Teknisen johdon päivät on suunnattu kaikenkokoisten kuntien tekniselle johdolle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Johtaminen ja strategiat
Närutbildning
Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät 2024
20.11.2024
-
21.11.2024
DRG-päivät on nyt Valtakunnalliset sote-tiedolla johtamisen päivät! Tapahtuma keskittyy jatkossakin asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmien avulla jalostetun tiedon hyödyntämiseen ja yhdistelyyn, muiden tietojen kanssa. Päivien aikana saat tuoreita ajatuksia ja käytännön ratkaisuja tiedolla johtamiseen ja sen kehittämiseen niin hyvinvointialueilla kuin kansallisellakin tasolla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Esiopetuksen järjestämisen lähtökohdat
20.11.2024
-
20.11.2024
Esiopetus on ollut kehittyvä koulutusmuoto ja kuntien järjestämä palvelu varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen yhteydessä. Koulutustilaisuudessa käymme laajasti läpi esiopetuksen järjestämisen kokonaisuutta ja monipuolisuutta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä
21.11.2024
-
21.11.2024
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä -webinaari on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien jäsenille, varajäsenille sekä tarkastuslautakuntia avustaville viranhaltijoille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de första arbetsåren
21.11.2024
-
21.11.2024
De första åren i arbetslivet kan vara utmanande på många sätt. Den nya arbetsmiljön och -uppgifterna ställer nya krav på dig som anställd och det kan vara svårt att anpassa sig till den nya rollen. Det är inte heller ovanligt att kämpa med det så kallade bluffsyndromet. I denna utbildning ger vi dig verktyg att han-tera dessa utmaningar, stärka ditt självförtroende och kartlägga dina styrkor som arbetstagare.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöspäivä
21.11.2024
-
21.11.2024
Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöspäivä on vuosittainen ajankohtaispäivä ammattikorkeakouluissa toimiville taloushallinnon osaajille. Koulutuspäivä valmistaa osallistujia tilinpäätöskauteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvistä ohjeistuksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamushenkilöiden ja hallitusten koulutus 2024
21.11.2024
-
4.12.2024
Suomen Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyönä järjestämässä kaksiosaisessa webinaarisarjassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamushenkilöt, hallitusten jäsenet ja muut päättäjät syventävät osaamistaan ammatillisen koulutuksen tehtäväkentästä, muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä omasta tärkeästä ja kasvavasta roolistaan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Aamukahvit Avaintan kanssa
22.11.2024
-
22.11.2024
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2024! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Tietosuoja taloushallinnossa
26.11.2024
-
26.11.2024
Webinaarissa tarkastellaan sitä, mitä tietosuoja taloushallinnon kontekstissa tarkoittaa; mitä asioita tietosuoja taloushallinnossa säätelee, ja mihin sillä ei ole vaikutusta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Työyhteisötaidot ja vastuullinen työkäyttäytyminen
26.11.2024
-
26.11.2024
Webinaarin aikana opit, mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön elementtejä ja miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Tärkeä osa työyhteisötaitoja on myös kyky käsitellä haastaviakin tilanteita ja keskustelemmekin puheeksi ottamisen taidosta ja haastavista työyhteisötilanteista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
26.11.2024
-
26.11.2024
Webinaarissa käsittelemme tiiviissä paketissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen jatkuvia muutoksia sekä avaamme näkymiä lähitulevaisuuteen ja vähän pidemmällekin. Kertaamme asiakasmaksulain käytänteitä ja toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksen osallistumisen vaikutuksia asiakasmaksuasioihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Närutbildning
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma 2023-2024: 5. jakso
26.11.2024
-
27.11.2024
Vastaavien hammaslääkärien koulutusohjelma koostuu viidestä opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä välitehtävien parissa: Osallistuessasi tähän vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavaan koulutukseen saat ajankohtaista tietoa ja valmiuksia, joista on hyötyä, kun työskentelet esihenkilö- tai kehittämistehtävissä suun terveydenhuollossa. Koulutusohjelma on Suomen Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnan hyväksymä. Se kattaa pääosan vastaavan hammaslääkärin erityispätevyysvaatimuksia vastaavasta kurssimuotoisesta koulutuksesta, jonka laajuus on 12 opintopistettä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Rajoitustoimet ja asiantuntijatiimit erityishuollossa
27.11.2024
-
27.11.2024
Vammaislainsäädäntö uudistuu ja uudet säännökset tulevat voimaan 1.10.2025. Erityishuollon järjestäminen ja erityishuollon sisältö muuttuu uudessa laissa. Vammaispalvelulakiin tulee palveluna vaativa moniammatillinen tuki, jota toteuttaa vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä. Kehitysvammaisissa on myös säännöksiä eri asiantuntijaryhmistä. Kehitysvammalakiin jää säännökset rajoitustoimenpiteiden käyttämisestä sekä tahdosta riippumattomasta erityishuollosta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Närutbildning
Koulusihteerien ajankohtaispäivä 2024
28.11.2024
-
28.11.2024
Koulusihteerien ajankohtaispäivä vahvistaa ammatillista osaamista! Tilaisuudessa kuulet asiantuntijoiden alustukset työhön vaikuttavista ajankohtaisimmista ja tulossa olevista muutoksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta ja valvonta
28.11.2024
-
28.11.2024
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille, esihenkilöille ja ammattilaisille, jotka osallistuvat hankintaprosessiin. Koulutus sopii myös hankinnan ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä sote-hankintoihin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Utbildningsprogram för kommunala controllers
28.11.2024
-
12.12.2024
I vårt nya utbildningsprogram för kommunala controllers får du en fördjupad förståelse för den kommunala ekonomin, ekonomiförvaltningen och controllerns möjligheter att skapa mervärde för den egna organisationen genom att analysera verksamheten och ekonomin. Utbildningen är avsedd för controllers i kommuner, välfärdsområden och församlingar, ekonomiplanerare och andra experter inom ekonomiförvaltning.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hallinto- ja lakiasiat
Hybridutbildning
Opetusalan tietosuojaseminaari Otso 2024
28.11.2024
-
29.11.2024
Opetusalan tietosuojaseminaari Otso käsittelee henkilötietojen käsittelyn erityispiirteitä opetusalalla sekä käytännön ratkaisuja tietosuojan toteuttamisessa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä tietosuojavastaaville.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Kuntayhtiöt
Distansutbildning
Kuntayhtiöjohdon ajankohtaispäivä
28.11.2024
-
28.11.2024
Kuntayhtiöjohdon ajankohtaispäivä -webinaari kokoaa yhteen eri rooleissa työskentelevät vastuuhenkilöt. Ajankohtaispäivä on samalla FCG:n Kuntayhtiön hallitusosaaja-koulutuksin (KHO) osallistuneiden odotettu vuositapaaminen!
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Närutbildning
Ennakkoperintäpäivä
29.11.2024
-
29.11.2024
Ennakkoperintäpäivä on ajankohtaispäivä ennakkoperinnästä ja työeläkevakuuttamisesta palkanlaskennan esihenkilöille ja palkanlaskijoille. Koulutuspäivässä käsittelemme vuodenvaihteen ajankohtaisimmat verohallinnon ja työeläkevakuuttamisen asiat.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Närutbildning
Ennakkoperintäpäivä
3.12.2024
-
3.12.2024
Ennakkoperintäpäivä on ajankohtaispäivä ennakkoperinnästä ja työeläkevakuuttamisesta palkanlaskennan esihenkilöille ja palkanlaskijoille. Koulutuspäivässä käsittelemme vuodenvaihteen ajankohtaisimmat verohallinnon ja työeläkevakuuttamisen asiat.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Distansutbildning
Muutoksenhaku hankinnoissa
3.12.2024
-
3.12.2024
Koulutuksessa käsitellään kunnallisiin hankintoihin liittyvää muutoksenhakumenettelyä ja lainsäädäntöä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Rakennusvalvonta
Distansutbildning
Hallintopakko haltuun ympäristönsuojelussa ja ympäristöterveydenhuollossa
3.12.2024
-
3.12.2024
Hallintopakon käytöstä haastavaa tekee tarkat muotovaatimukset. Hallintopakkoprosessi saattaa kumoutua hallinnollisen virheen takia, jolloin prosessi pitkittyy ja menettelyyn johtanut toimitan voi jatkua. Valvonnan resurssien ollessa rajalliset, on pakkokeinomenettelyn sujuvuus ja tehokkuus todella tärkeää.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Hybridutbildning
Ennakkoperintäpäivä
4.12.2024
-
4.12.2024
Ennakkoperintäpäivä on ajankohtaispäivä ennakkoperinnästä ja työeläkevakuuttamisesta palkanlaskennan esihenkilöille ja palkanlaskijoille. Koulutuspäivässä käsittelemme vuodenvaihteen ajankohtaisimmat verohallinnon ja työeläkevakuuttamisen asiat.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Distansutbildning
Maineenhallinta ja kriisiviestintä
4.12.2024
-
4.12.2024
Webinaarissa otat haltuun kriisiviestinnän ja maineenhallinnan keskeisimmät opit haastavia viestintätilanteita varten. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan siitä, kuinka kriisitilanteissa tiedotetaan, toimitaan median kanssa ja miten menetellä somekohun yllättäessä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Työelämätaidot
Distansutbildning
Tekoälyä julkishallintoon, osa 3 – käyttöönotto ja käytännön toteutuksia eri toimialoilla
10.12.2024
-
10.12.2024
Koulutuksessa tutustutaan tekoälyn käyttöön eri toimialoilla. Webinaari tarjoaa katsauksen siitä, miten eri toimialoilla tekoälyä on otettu käyttöön, miten se on edistänyt organisaation toimintaa ja mihin haasteisiin on törmätty.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen johdon ajankohtaispäivä
10.12.2024
-
10.12.2024
Varhaiskasvatuksen ajankohtaispäivässä päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Koulutuksessa paneudut varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin, kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Virkavastuu kunnassa ja hyvinvointialueella
11.12.2024
-
11.12.2024
Viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille julkista valtaa käyttäville henkilölle on heidän erityisen asemansa vuoksi säädetty virkavastuu, joka poikkeaa tavanomaisesta oikeudellisesta vastuusta. Koulutuksessa käydään läpi virkavastuun järjestelmä kunnissa ja hyvinvointialueilla, virkavastuun kannalta keskeinen lainsäädäntö ja tuoreet oikeustapaukset, sekä tarkastellaan eri virkavastuun muotoja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Aamukahvit Avaintan kanssa
13.12.2024
-
13.12.2024
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2024! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Distansutbildning
Muutoksenhaku kunnan ympäristöasioissa
17.12.2024
-
17.12.2024
Koulutuksessa pureudutaan päätöksenteko- ja muutoksenhakumenettelyyn ympäristöasioissa. Koulutus on kahden tunnin mittainen ja voit osallistua siihen etänä omalta työpisteeltäsi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Närutbildning
Rakennusvalvonnan peruskurssi
21.1.2025
-
13.3.2025
Rakennusvalvonnan peruskurssilla käsittelemme rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdymme rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin. Koulutusohjelma koostuu kahdesta jaksosta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kommunernas statsandelar
22.1.2025
-
22.1.2025
Kommunernas statsandelar är en central fråga för kommunekonomin. Social- och hälsovårdsreformen har inneburit stora förändringar för finansieringen av den kommunala verksamheten och TE/AN-reformen träder i kraft från årsskiftet 2025. Kom med på utbildningen för att öka och fördjupa din kunskap i kommunernas finansiering!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Hyvä hallintopäätös
23.1.2025
-
23.1.2025
Miten syntyy hyvä hallintopäätös? Hyvä hallintopäätös -webinaarissa käymme opit hallintopäätöksen ainesosat ja reseptin alkaen hyvän hallinnon periaatteista ja roolituksesta päätöksenteossa päättyen esteellisyyteen ja virheiden korjaamisen mahdollisuuteen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Distansutbildning
Esteettömyyskartoituksen peruskurssi
29.1.2025
-
6.3.2025
Peruskurssilla perehdytään rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusmenetelmään (ESKEH) ja sitä käyttäen opetellaan tekemään esteettömyyskartoitus sekä siihen liittyvä raportti. Koulutus sopii henkilöille, jotka tekevät tai tulevat tekemään kartoituksia tai tilaavat niitä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta
30.1.2025
-
30.1.2025
Webinaarissa perehdymme tiedonhallintalain vaatimuksiin asianhallinnan ja palveluiden tiedonhallinnan osalta. Saat myös tukea vaatimuksiin vastaamiseen organisaatiossa käytännössä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hallinto- ja lakiasiat
Johtaminen ja strategiat
Distansutbildning
Hallintosääntö kuntoon - sivistystoimen erityispiirteitä
4.2.2025
-
4.2.2025
Millaisia asioita kunnan tai kuntayhtymän hallintosäännössä tulee määritellä sivistystoimen näkökulmasta? Useimmissa sivistyspalveluiden järjestämistä määrittelevissä laeissa ei määritellä toimivaltaista päätöksentekijää, vaan nämä kysymykset tulee ratkaista kuntien tai kuntayhtymien hallintosäännössä. Tämän koulutuksen avulla otat haltuun hallintosäännön kokonaisuuden ja edistät läpinäkyvämpää sekä toimivampaa hallintoa!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Närutbildning
Ympäristöterveydenhuollon johdon päivät
5.2.2025
-
6.2.2025
Ympäristöterveydenhuollossa johto- ja esimiestehtävissä toimiville suunnatuilla ajankohtaispäivillä kuulet katsaukset toimialan ajankohtaisista kysymyksistä sekä valitut kehittämisteemat. Ajankohtaispäivät toteutetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Pöytäkirjat ja asiakirjat
5.2.2025
-
5.2.2025
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnan ja hyvinvointialueen päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Närutbildning
Ympäristöjohdon päivät
5.2.2025
-
6.2.2025
Ympäristöjohdon päivillä saat laajan katsauksen toimialan ajankohtaisista lakimuutoksista ja pääset kuulemaan ja keskustelemaan oman työyhteisön kehittämisestä. Päivät on tarkoitettu kuntien ympäristönsuojelussa työskenteleville. Päivät järjestetään yhetistyössä Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön kanssa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Närutbildning
Potilasasiavastaavien koulutuspäivät
5.2.2025
-
6.2.2025
Potilasasiavastaavatoiminnan perusteet -koulutus on suunnattu erityisesti uran alussa oleville potilasasiavastaaville, mutta myös kokeneemmille asiantuntijoille, jotka kaipaavat ajankohtaista tietoa tulevista työhön vaikuttavista muutoksista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Närutbildning
RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumi 2025
5.2.2025
-
6.2.2025
RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumi tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä sekä verkostoitumista kunta-alan johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille inspiroivassa ympäristössä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Hållbart ledarskap inom den offentliga sektorn
6.2.2025
-
6.2.2025
Hållbart ledarskap i offentlig sektor: vägen till tryggt och tillåtande arbetsklimat. Hållbarhet är ledordet i allt under de kommande åren: Hållbart klimat, hållbara konsumtionsvanor och också hållbara relationer. Den offentliga sektorn genomgår reform på reform och det kräver ett internt ledarskap som kan förebygga och hantera kriser.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Esihenkilön vuosikello
6.2.2025
-
6.2.2025
Kaipaatko selkeyttä ja hallittavuutta esihenkilön laajaan tehtäväkenttään? Esihenkilön viikko- ja kuukausi- ja vuosikello -koulutuksessa syvennymme esihenkilön rooliin ja tehtäviin viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Toteutamme koulutuksen vuorovaikutteisena etäkoulutuksena. Lähestyt aihetta luento-osuuksien, keskustelujen ja käytännön työkalujen avulla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Nosto henkilökuljetuspäivät
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Närutbildning
Henkilökuljetuspäivät 2025
6.2.2025
-
7.2.2025
Henkilökuljetuspäivillä rakennamme yhdessä henkilökuljetusten kokonaisuutta ja tämän hetken toimintatapoja. Monipuolisten asiantuntijapuheenvuorojen ja -keskusteluiden lisäksi seminaari tarjoaa myös  foorumin yhteiselle pohdinnalle ja verkostoitumiselle
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Tulorekisterin erityistilanteet
11.2.2025
-
11.2.2025
Tulorekisterin erityistilanteet –koulutus on täsmäisku tulorekisterin ongelmaratkaisuun: vältä yleisimmät kompastuskivet ja saa ohjeet ja vinkit asiantuntijalta ilmoittamiseen ja tietojen korjaamiseen!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Distansutbildning
Kiinteistökaupan perusteet
11.2.2025
-
11.2.2025
Kiinteistökaupan perusteet -koulutuksessa perehdyt kiinteistökaupan lainsäädännölliseen taustaan muotovaatimuksineen sekä paneudut mm. kiinteistökaupan ehtoihin, kaupan mahdollisiin virheisiin ja kunnan vastuuseen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Kom igång med ChatGPT!
11.2.2025
-
11.2.2025
Som du säkert har hört håller AI-verktyg som ChatGPT på att förändra sättet företag arbetar på, även för de som jobbar på ett vanligt kontor. Många förstår potentialen men är samtidigt osäkra på hur man tar första steget.  Kom med på denna enkla och praktiska utbildningen så att du och dina kollegor redan samma dag kan vara igång och själva dra nytta av denna produktivitetsboost. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Esteellisyys ja vaalikelpoisuus
12.2.2025
-
12.2.2025
Koulutuksessa otat haltuun käytännön esimerkein ja oikeustapausten valossa kunnan ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja yhtiöiden hallitusten jäsenten esteellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi opitaan hahmottamaan, mitkä seikat voivat aiheuttaa sen, ettei henkilö ole vaalikelpoinen toimielimeen.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hybridutbildning
Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät 2025
12.2.2025
-
13.2.2025
Sivistystoimen alkuvuoden päätapahtuma kokoaa jälleen yhteen sivistystoimen johdon syventymään talous- ja rahoitusasioihin sekä talouden laskentaperusteisiin. Paneudumme myös toimialan ajankohtaisiin uudistuksiin ja säädösmuutoksiin sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Hybridutbildning
Kuntien paikkatietoseminaari 2025
12.2.2025
-
13.2.2025
Kuntasektorin tärkein paikkatietotapahtuma tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista teemoista ja alan hankkeista, kuntien käytännön toteutuksista ja yritysten ratkaisuista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Asiakkaan ja potilaan oikeus omiin tietoihin
13.2.2025
-
13.2.2025
Koulutuspäivän sisältönä on asiakkaan ja potilaan sekä asianosaisen oikeus saada itseään koskevat asiakas- ja potilastiedot. Koulutuksessa huomioidaan tietojen käsittelyyn ja tietojen luovuttamiseen tulleet uudet asiakastietolain säännökset.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Varhaiskasvatuksen turvallisuus- ja työhyvinvointiseminaari
13.2.2025
-
13.2.2025
Varhaiskasvatuksen turvallisuus- ja työhyvinvointi -seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista, miten turvallisuutta ja työkykyä voidaan päiväkodeissa parhaiten ylläpitää ja kehittää. Tilaisuuden tavoitteena on osallistua keskusteluun varhaiskasvatuksen turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, edistää turvallisuuskulttuuria ja antaa käytännönläheisiä malleja oman toiminnan kehittämiseksi. Tilaisuuden kantavana teemana on: osaamisella hyvinvointia ja turvallisuutta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Johtaminen ja strategiat
Distansutbildning
Digitaalinen palvelumuotoilu julkisella sektorilla
13.2.2025
-
13.2.2025
Tässä tehokkaassa koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan poimimaan parhaimmat opit muotoillaksesi organisaatiosi ulkoisista tai sisäisistä digipalveluista entistä toimivampia ja asiakaslähtöisempiä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Sosiaalihuoltolaki ja asiakaslaki
14.2.2025
-
14.2.2025
Opi sosiaalihuollon juridikkaa. Tässä koulutuksessa syvennät osaamistasi sosiaalihuoltolaista ja asiakaslaista (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista).
Läs mer och anmäl dig
Bild
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Introduktionskurs till Office 365
4.3.2025
-
4.3.2025
Medarbetarnas it-färdigheter och kunskaper är i en central roll för att en arbetsorganisation ska klara av arbetet som sker i den digitala arbetsmiljön. Office 365 är Microsofts programvara som används av de flesta offentliga organisationer. Denna kursen ger deltagaren de baskunskaper som behövs för användandet av programvaran. Då alla medarbetare känner till arbetsverktygen, kan arbetet göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Fördjupningskurs i offentlig upphandling
4.3.2025
-
4.3.2025
Upphandlingskunnande är en allt viktigare kunskap som kommunalt anställda tjänstemännen i allt högre grad behöver i sitt dagliga arbete. Under utbildningen behandlas ofta förekommande frågeställningar som uppstår under offentliga upphandlingar. Detta är en fördjupningskurs i offentlig upphandling, så vi rekommenderar den till dig som redan behärs-kar grunderna inom ämnet.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
KVTES-mestari
11.3.2025
-
27.5.2025
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Rättssäkerhet i social- och äldreservicen - Att kombinera bemötande och professionell bedömning med lagens krav
11.3.2025
-
11.3.2025
Hindrar rättsskyddet dig från att göra ett bra jobb inom socialservicen och/eller äldreomsorgen? Finns det genvägar eller tillvägagångssätt som kunde underlätta arbetet? Under utbildningen ger vi svar på bland annat dessa frågor både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Därtill diskuteras ämnet även inom ramen av ledarskap.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Päätöksenteko ja päätöksistä tiedottaminen verkossa
12.3.2025
-
12.3.2025
Päätöksenteko ja päätöksistä tiedottaminen verkossa -koulutuksessa käsittelemme päätöksentekoa kunnallishallinnossa ja päätösten verkkotiedottamista. Koulutuksessa syvennyt erityisesti käytännön toteutukseen ja sen haasteisiin.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutusohjelma
12.3.2025
-
4.6.2025
Avaa ovet talouden maailmaan: Osallistu kunta-alan taloushallinnon perusteet -koulutusohjelmaan ja hanki vahva pohja kunnan ja kuntayhtymän talousosaamiseen! Webinaareissa, tallenteissa ja harjoitustehtävissä pureudumme perusteellisesti talouden kokonaiskuvaan, kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja talousarvioon. Koulutusohjelma tarjoaa käytännönläheisiä oppeja ja vankan tiedon perustan, joka valmistaa sinut menestyksekkäästi kohtaamaan kunnan talouden haasteet.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa
13.3.2025
-
13.3.2025
Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa -koulutus tarjoaa henkilöstö- ja palkanlaskentatehtävissä toimiville tietopaketin mm. eläke- ja tapaturmavakuutusten korvauksista ja niiden hakemisesta sekä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta sairauspoissaolon ja erilaisten vapaiden ajalta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Hankinnat ja sopimukset
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset hankinnoissa
13.3.2025
-
13.3.2025
Webinaarissa saat hyvän käsityksen siitä, mitä seikkoja hankinnoissa ja sopimuksissa tulee huomioida, jotta henkilötiedot ja muut organisaation käsittelemät tiedot suojataan palveluita ostettaessa.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Distansutbildning
Uusiutuvan energian luvitus
18.3.2025
-
18.3.2025
Uusituvaan energiaan liittyvien hankkeiden määrä on kasvanut ja niitä on tulossa toteutusvaiheeseen paljon. Webinaarissa kuulet, miten lupaprosessista saataisiin mahdollisimman sujuva kaikille osapuolille.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Teknisen tietosuojan perusteet, osa 1.
18.3.2025
-
18.3.2025
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Arvonlisäverotuksen perusteet seurakunnille
18.3.2025
-
18.3.2025
Arvonlisäverotuksen perusteet seurakunnille -webinaarista saat hyvät perustiedot arvonlisäverotuksen käsittelyyn seurakunnissa. Webinaari on tehokas ja tiivis tietopaketti, jossa keskitymme olennaiseen ja yhdistämme teorian käytäntöön asiantuntevan kouluttajan esimerkkien avulla.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Johtaminen ja strategiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Yhteisöohjautuvan tiimin edellytykset ja rakennuspalikat
18.3.2025
-
18.3.2025
Esihenkilö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija, tervetuloa mukaan koulutukseen pohtimaan itseohjautuvuuden edistämistä omassa työyhteisössäsi! Saat webinaarissa arvokasta tietoa itseohjautuvasta tiimistä, sen edellytyksistä ja rakennuspalikoista sekä konkreettisia keinoja, millaista muutosta se edellyttää.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 1.
18.3.2025
-
18.3.2025
Koulutuksessa paneudumme kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sote-uudistus ei poista kuntien vastuuta ja velvollisuutta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vaan ne ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita tässä työssä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Distansutbildning
Saavutettava kuntaviestintä
19.3.2025
-
19.3.2025
Tässä kattavassa webinaarissa otat haltuusi saavutettavan viestinnän keskeiset reunaehdot edistääksesi yhdenvertaisen tiedonsaannin toteutumista kunnan palveluiden käyttäjien kesken. Tervetuloa mukaan!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Palvelutarpeen arviointi vammaispalvelussa
19.3.2025
-
19.3.2025
Koulutuksessa keskitytään palvelutarpeen arviointiin vammaispalveluissa voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Vahvista osaamistasi palvelutarpeen arvioinnista, vammaispalveluiden suunnittelusta, päätöksenteosta ja järjestämisestä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Päätöksenteko ja muutoksenhaku varhaiskasvatuksessa
19.3.2025
-
19.3.2025
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Koulutuksessa pääset käymään läpi päätöksentekoa ja muutoksenhakua varhaiskasvatuslaissa sekä kuntalakiin liittyviä säännöksiä ja hallintomääräyksiä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Robotiikka ja tekoäly kunnan taloushallinnossa 2 - Missä mennään nyt?
19.3.2025
-
19.3.2025
Robotiikka ja tekoäly kuntien taloushallinnossa 2-Missä mennään nyt -webinaarissa lähestyt käytännön läheisten case-esimerkkien ja oppien kautta robotiikan ja tekoälyn käyttökohteita kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien taloushallinnossa. Saat käytännönläheisiä vinkkejä automaatiokehityksen johtamiseen sekä pääset perehtymään yleisimpien ongelmien ratkaisemiseen interaktiivisessa työpajassa. Webinaari sisältää ennakkotehtävän.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kaavoitus
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Rakennusvalvonta
Distansutbildning
Hulevesipäivä
19.3.2025
-
19.3.2025
Mitä uutta hulevesien hallinnassa? Hulevesipäivässä perehdyt vuosittain vaihtuviin teemoihin ja kuulet ajankohtaiset vinkit alan parhailta asiantuntijoilta!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sosiaalihuolto
Distansutbildning
Asumispalvelut sosiaalihuollossa
20.3.2025
-
20.3.2025
Asumispalveluita järjestetään pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa asumispalveluita voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Distansutbildning
Palvelussuhdeasioiden mestari
25.3.2025
-
27.5.2025
Palvelussuhdeasioiden mestari -verkkokurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Kurssi sopii myös SOTE-sopimusta soveltavalle.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Distansutbildning
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat kuntoon
25.3.2025
-
25.3.2025
Tässä koulutuksessa käymme käytännönläheisesti läpi, miten yhdenvertaisuussuunnitelma rakennetaan: mitä asioita suunnitelmaa tehdessä tulee huomioida, ja mitä suunnitelmaan kirjataan.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Distansutbildning
Trygg och stabil kommunikation – förändringsskeden
25.3.2025
-
25.3.2025
Förändring är inget nytt, men så här snabba förändringar har gjort oss lite förvirrade. Ett ledarskap som vilar tryggt i god kommunikation och självinsikt, klarar också av att skapa ett tryggt klimat där medarbetare kan och vågar prestera.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Kunnallinen päätöksenteko
Distansutbildning
Muutoksenhaun perusteet
26.3.2025
-
26.3.2025
Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja päätöksenteon menettelysäännökset ovat tärkeä osa hyvän hallinnon varmistamista.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Oppilaaksi ottamisen eri prosessit
27.3.2025
-
27.3.2025
Tehokkaassa webinaarissa perehdyt perusopetuslain tunnistamiin oppilaaksi ottamisen prosesseihin, kunnan tehtäviin oppilaan koulupaikasta määrätessä sekä oppilaaksi ottamiseen liittyvään päätöksentekoon. Lisäksi koulutus tarjoaa tietoa erilaisista oppilaaksi ottamisen menettelyistä yleisopetuksessa, painotetussa opetuksessa sekä joustavassa perusopetuksessa. Koulutuksessa paneudut myös oppivelvollisuuslain vaikutuksiin sekä koulumatkaetuuden järjestämiseen erilaisissa oppilaaksi ottamisen tilanteissa. 
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
Närutbildning
KJ13 Kuntajohdon johtamisvalmennus
27.3.2025
-
13.6.2025
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Ajankohtaista tietosuojasta
27.3.2025
-
27.3.2025
Webinaarissa tutustut ajankohtaisiin muutoksiin henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavissa laeissa, viranomaisten linjauksissa ja muussa toimintaympäristössä.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Distansutbildning
Digituen järjestäminen kunnassa
1.4.2025
-
1.4.2025
Koulutuksessa tutustutaan lainsäädännön velvoitteisiin ja käytännön toimenpiteisiin digituen järjestämiseksi kunnassa.        
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Työllisyys ja elinvoima
Distansutbildning
Työllisyyspalveluiden talous ja rahoitus
3.4.2025
-
3.4.2025
Työllisyydenhoidon kokonaisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Keskeinen kysymys uudistuksessa on rahoituspohja: mistä työllisyyspalveluiden rahoitus koostuu? Tässä koulutuksessa käymme läpi keskeisiä rahoituksen kysymyksiä ja ratkaisuja.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Dataskydd och personuppgifter
9.4.2025
-
9.4.2025
Kommunerna har en vid skyldighet att på sina hemsidor informera om sin verksamhet och anhängiga ärenden i kommunerna. Särskilt föredragningslistor och protokoll innehåller dock ofta personuppgifter, samtidigt som dataskyddslagstiftningen kraftigt begränsar behandlingen av dylika uppgifter. När kan och när ska personuppgifter publiceras på kommunens allmänna datanät? Vilka personuppgifter är nödvändiga att publiceras med tanke på tillgången till information? De kommunalt anställda står ibland inför en svår avvägning med informeringsintresset i den ena vågskålen och skyddet för privatlivet i den andra.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Distansutbildning
Kiinteistökaupan erityiskysymykset
10.4.2025
-
10.4.2025
Koulutuksessa käydään läpi kiinteistökaupan ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja. Teemoja käsitellään ajantasaisen lainsäädännön ja oikeustapausten kautta.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Distansutbildning
Kommunal rekrytering
15.4.2025
-
15.4.2025
Att hitta kompetent och motiverad arbetskraft är hörnstenarna för framgångsrika organisationer. Oberoende arbetsuppgiften måste kommunen följa lagstadgade regler då rekryteringar görs. Kom med och få insikter i hur du genom ditt agerande kan skapa en bättre organisation som chef.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Distansutbildning
Arvonlisäverotuksen peruskurssi
15.4.2025
-
16.4.2025
Osallistu tiiviiseen ja informatiiviseen koulutukseen, jossa käsitellään arvonlisäverotuksen yleisiä periaatteita. Päivän aikana syvennytään muun muassa arvonlisäveron perusperiaatteisiin, keskeisiin säännöksiin, verokantoihin ja veron laskentaan. Tutustumme myös vähennysoikeuden ja sen rajoitusten saloihin sekä perehdymme kuntien ja kuntayhtymien erityiskysymyksiin arvonlisäverotuksessa, kuten kuntapalautukseen ja yleishallintoon. Lisäksi pureudumme koulutuspalvelujen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen sekä arvonlisäveron kirjaamiseen kirjanpidossa. Tule mukaan päivään, joka vahvistaa arvonlisäverotuksen tuntemustasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Distansutbildning
Bättre ork i arbetet – hitta vägen till hållbart och framgångsrikt arbete under de sista arbetsåren
17.4.2025
-
17.4.2025
Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar. Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde.
Läs mer och anmäl dig
Bild
HR- ja palvelussuhdeasiat
Esihenkilökoulutukset
Työelämätaidot
Distansutbildning
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä ja toimiva työyhteisö
23.4.2025
-
23.4.2025
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä ja toimiva työyhteisö -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Läs mer och anmäl dig
Bild
Terveydenhuolto
Distansutbildning
Klientavgifter inom hälsovården
24.4.2025
-
24.4.2025
Hur bestäms avgifterna inom hälsovården och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Klientavgifterna bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Denna informativa halvdag är planerad för dig, som ansvarar för klientavgifterna inom hälsovården på fastlandet.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Talous ja rahoitus
Kunnallinen päätöksenteko
Närutbildning
Talous- ja veroennustepäivät 2025
24.4.2025
-
25.4.2025
Talous- ja veroennustepäivät kokoaa kevään päätteeksi yhteen kuntien talouspäättäjät ajankohtaisten vero- ja kuntatalousasioiden äärelle. Tilaisuudessa kuulet katsauksen julkisen talouteen sekä kuntatalouden tulevaisuuden näkymiin, kuntaverotuksen ajankohtaiset asiat ja vinkit talousarviovalmisteluun.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Hankinnat ja sopimukset
Hallinto- ja lakiasiat
Distansutbildning
Sopimukset haltuun
24.4.2025
-
24.4.2025
Tässä webinaarissa käsitellemme sopimuksen valmistelua, valvontaa ja reklamaation tekemistä. Lisäksi tutkimme, mitä ehtoja sopimuksen tulisi sisältää.
Läs mer och anmäl dig
Bild
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Distansutbildning
Jätehuollon ajankohtaispäivä
29.4.2025
-
29.4.2025
Jätehuollon ajankohtaispäivän teemat ja ohjelma rakentuvat vuosittain ajankohtaisten uudistusten ja puheenaiheiden ympärille. Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnallisen jätehuollon parissa työskenteleville.
Läs mer och anmäl dig
Bild