Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
KJ12 Kuntajohdon johtamisvalmennus
18.4.2024
-
13.9.2024
Närutbildning
Info
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Läs mer och anmäl dig
Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voi pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Läs mer och anmäl dig
Esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voidaan pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Läs mer och anmäl dig
Viestintä, markkinointi ja asiakastyö
Sihteerifoorumi
22.5.2024
-
24.5.2024
LAIVASEMINAARI
Närutbildning
Info
Vuosittain järjestettävä SIFO kokoaa yhteen eri toimialojen sihteeri- ja assistenttityön moniosaajat.
Läs mer och anmäl dig
Kirjanpitäjien koulutusfoorumi eli KIFO kokoaa yhteen kirjanpitäjät kunnista ja hyvinvointialueilta. Lähde mukaan keskustelemaan ja kehittämään taitojasi vaativan työn aallokossa ja virittämään osaamisesi huippuunsa asiantuntijoiden ajankohtaisimpien puheenvuorojen myötä! Laivalla järjestetään samaan aikaan FCG:n tapahtumat AVAINTA-kevätseminaari ja Sihteerifoorumi.
Läs mer och anmäl dig
Esihenkilökoulutukset
HR- ja palvelussuhdeasiat
AVAINTA Kevätseminaari
22.5.2024
-
24.5.2024
LAIVASEMINAARI
Närutbildning
Info
Tervetuloa mukaan käsittelemään AVAINTES:n ja työlainsäädäntöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä muita henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille mielenkiintoisia teemoja.
Läs mer och anmäl dig
Millaisia asioita kunnan tai kuntayhtymän hallintosäännössä tulee määritellä sivistystoimen näkökulmasta? Useimmissa sivistyspalveluiden järjestämistä määrittelevissä laeissa ei määritellä toimivaltaista päätöksentekijää, vaan nämä kysymykset tulee ratkaista kuntien tai kuntayhtymien hallintosäännössä. Tämän koulutuksen avulla otat haltuun hallintosäännön kokonaisuuden ja edistät läpinäkyvämpää sekä toimivampaa hallintoa!
Läs mer och anmäl dig
Vaikuttamistoimielinpäivä on uusi toimielinten ajankohtaisiin asioihin ja toiminnan kehittämiseen keskittyvä etätapahtuma. Toimielimillä on merkittävä rooli osallisuuden edistämisessä. Tilaisuus on suunnattu kaikille vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta kiinnostuneille tahoille.
Läs mer och anmäl dig
Tietopyynnöt ja henkilötietojen tarkastusoikeus -koulutuksessa pääset perehtymään julkisuuslain pohjalta tehtyihin tietopyyntöihin sekä tietosuojalainsäädännön perusteella tehtyihin omien tietojen tarkastuspyyntöihin.
Läs mer och anmäl dig
Tietosuojan vaikutustenarviointi on tärkeä keino tunnistaa ja hallita henkilötietojen käsittelyn aiheuttamia riskejä rekisteröidyille. Tässä webinaarissa pääset paneutumaan perusteellisesti vaikutustenarvioinnin tarkoitukseen ja käytännön toteutukseen. Koulutuksessa käsitellään tietosuojan vaikutustenarviointia käytännönläheisesti. Kouluttajat ovat toteuttaneet työssään lukuisia vaikutustenarviointeja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.
Läs mer och anmäl dig
Koulutus tarjoaa suuntaviivoja ja hyviä käytäntöjä organisaation sopimustenhallinnan johtamiseen ja kehittämiseen. Webinaarissa pureudutaan sopimustenhallinnan organisointiin ja sopimuskaaoksen ryhdistämiseen.
Läs mer och anmäl dig
ATK-päivillä on tarjolla runsaasti ajankohtaista ohjelmaa ja näyttelyssä yli 150 organisaatiota esittelee tuotteitaan.
Läs mer och anmäl dig