Kaipaatko perehdytystä kunnallishallinnon keskeisiin teemoihin? Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kunnalliseen päätöksentekoon ja kunnallisten organisaatioiden hallintoon. Monipuolinen koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille kunnallisten organisaatioiden hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Läs mer och anmäl dig
MDI Akatemia tukee julkishallinnon, sen kehittäjien, johtajien ja asiantuntijoiden työtä. Akatemia tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja aluekehittämiseen ja eväitä muutoksen johtamiseen.
Läs mer och anmäl dig
HR- ja palvelussuhdeasiat
KVTES-mestari
19.9.2023
-
21.11.2023
Verkkokurssi - Opiskele etänä!
Distansutbildning
Info
KVTES-mestari -verkkokurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssilla pääset soveltamaan KVTES:n sopimusmääräyksiä tavallisiin käytännön tilanteisiin ja samalla etsimään tietoa oikeista lähteistä.
Läs mer och anmäl dig
Arvostettu Kuntayhtiön hallitusosaaja – sertifioitu opintokokonaisuus (KHO) tarjoaa tietoa, taitoa ja näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävän ja vastuullisen tehtävän hoitoon omassa roolissa: omistajaohjaus, hallitus, toimiva johto.
Läs mer och anmäl dig
Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Se muuttaa käytäntöjä eniten rakennusvalvonnan työssä, mutta aiheuttaa myös muita muutoksia, kuten esimerkiksi hallintosääntöä tulee uudistaa.
Läs mer och anmäl dig
Kiinteistö, mittaus ja paikkatieto
Kuntatekniikka
Raakamaan lunastus
26.9.2023
-
26.9.2023
Distansutbildning
Info
Koulutus sopii kaavoituksen parissa työskenteleville.
Läs mer och anmäl dig
Hållbart ledarskap i offentlig sektor: vägen till tryggt och tillåtande arbetsklimat. Hållbarhet är ledordet i allt under de kommande åren: Hållbart klimat, hållbara konsumtionsvanor och också hållbara relationer. Den offentliga sektorn genomgår reform på reform och det kräver ett internt ledarskap som kan förebygga och hantera kriser.
Läs mer och anmäl dig
Päivän aikana perehdyt sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin sekä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ikääntyneiden palveluiden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalihuoltolain ja erityislakien suhdetta iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen. Koulutuksessa huomioidaan palveluprosessiin ja palveluvalikoimaan vaikuttavat uudet säännökset sosiaalihuoltolaissa ja vanhuspalvelulaissa. Lisäksi perehdyt monialaista työtä koskevaan sääntelyyn ja sen soveltamiseen ikääntyneiden palveluissa. Koulutuksessa käydään läpi asiakasprosessi aina yhteydenotosta sosiaalihuollon asiakkuuden alkamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Läs mer och anmäl dig
Evenemanget samlar bildningsdirektörer från hela Svenskfinland. Under dagen får du höra intressanta talturer av experter och nätverka med kollegor.
Läs mer och anmäl dig
Kaavoitus
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kuntatekniikka
Kaavoitus ja ilmasto
27.9.2023
-
27.9.2023
Distansutbildning
Info
Koulutuksessa keskitytään kaavoituksen ilmastovaikutuksien arviointiin.
Läs mer och anmäl dig
Hallinto- ja lakiasiat
HR- ja palvelussuhdeasiat
Talous ja rahoitus
Johtaminen ja strategiat
Kunnallinen päätöksenteko
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kuntatekniikka
KJ11 Kuntajohdon johtamisvalmennus
28.9.2023
-
12.1.2024
Närutbildning
Info
Kuntajohdon johtamisvalmennus on kuntien johtaville viranhaltijoille tarkoitettu korkeatasoinen valmennus, jossa tarjotaan uusia ideoita ja ajankohtaista tietoa kunta-alan huippuasiantuntijoiden johdolla. Valmennusohjelmassa pääset verkostoitumaan ja vertaisoppimaan sekä laatimaan oman kehittymissuunnitelman työsi tueksi. Suomen Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista johtamisvalmiuksista. #KJvalmennus #FCG #Kuntaliitto
Läs mer och anmäl dig
Webinaarin aikana opit, mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön elementtejä ja miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Tärkeä osa työyhteisötaitoja on myös kyky käsitellä haastaviakin tilanteita ja keskustelemmekin puheeksi ottamisen taidosta ja haastavista työyhteisötilanteista.
Läs mer och anmäl dig