Kaipaatko perehdytystä hallinnon keskeisiin teemoihin? Hallinnon koulutusohjelma perehdyttää kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksentekoon ja hallintoon. Monipuolinen koulutusohjelma sopii osaamisen kehittämiseen kaikille hallinnossa työskenteleville tehtävistä ja vastuista riippumatta.
Läs mer och anmäl dig
Kuntajohtajapäivät ovat vuosittain toteutettava laadukas verkostoitumisfoorumi kuntajohtajille. Tapahtuman järjestävät Suomen Kuntaliitto ja FCG Finnish Consulting Group. Päivillä käsitellään kuntien elinvoimaa, kuntajohtajan työtä ja kuntien roolia muuttuvassa tilanteessa. Tapahtuma on loistava paikka kuntajohtajalle päivittää ajankohtaisia tietoja kuntasektorilta ja verkostoitua kollegoiden kanssa. Päivät on suunniteltu kaupungin- ja kunnanjohtajille, apulaiskaupunginjohtajille ja pormestareille.
Läs mer och anmäl dig
Vuosittain järjestettävä Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilman- ja ilmastonsuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille.
Läs mer och anmäl dig
Kunta-alan Controller -koulutusohjelmassa perehdyt syvällisesti kuntatalouden kokonaisuuteen, taloustiedolla johtamiseen ja controllerin mahdollisuuksiin tuottaa lisäarvoa omassa organisaatiossa toiminnan ja talouden analysoinnilla. Koulutusohjelma on suunniteltu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien controllereille, taloussuunnittelijoille sekä muille taloushallinnon asiantuntijoille.
Läs mer och anmäl dig
Arvonlisäverokannat muuttuvat - oletko valmis? Webinaarista saat tiedon, mitä tulevasta muutoksesta jo tiedetään. Vuosien 2010 ja 2013 verokantamuutosten pohjalta tarkastellaan tilanteita oikean verokannan määrittämiseen liittyen esimerkein. Webinaarissa saat myös katsauksen viime aikaiseen verokantoja koskevaan verotus- ja oikeuskäytäntöön. Nyt onkin hyvä hetki varmistaa, että omien hyödykkeiden myyntiin sovelletaan oikeaa verokantaa uusimman oikeuskäytännön mukaan.
Läs mer och anmäl dig
Pöytäkirjat ja asiakirjat -koulutuksessa käymme läpi kunnan ja hyvinvointialueen päätöksentekoa pöytäkirjan laatimisen ja julkaisemisen näkökulmasta. Puhumme mm. muutoksenhausta, tiedon elinkaaresta ja päätöksen tiedoksiannosta.
Läs mer och anmäl dig
Suositut Avaintan aamukahvit jatkuvat myös vuonna 2024! Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisaiheista kuukausittain järjestettäville aamukahveille. Tunnin mittaiset keskustelutilaisuudet ovat suunnattuja kaikille Avaintan jäsenyhteisöjen edustajille ja ovat osallistujille ilmaisia.
Läs mer och anmäl dig
Neliosaisessa webinaarisarjassa käsitellään datatalouden elementtejä ja reunaehtoja, sekä sitä, millainen rooli julkishallinnolla on datatalouden kehittämisessä.
Läs mer och anmäl dig
Hallinto- ja lakiasiat
Talous ja rahoitus
Sivistystoimi ja ammatillinen koulutus
Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi
Kuntatekniikka
Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Kunnallinen päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Hyten edistäminen nyt ja tulevaisuudessa 2.
27.8.2024
-
27.8.2024
Distansutbildning
Info
Koulutuksessa paneudumme syvällisesti ja konkreettisesti kunnassa ja yhdyspinnoilla tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnat ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tehtävän toteutuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.
Läs mer och anmäl dig
Kuinka tietosuojavaatimuksia toteutetaan tietojärjestelmissä? Mitä tietojärjestelmissä tulee huomioida tietosuojan näkökulmasta? Teknisen tietosuojan perusteet -webinaarisarjassa saat perustiedot siitä, mitä tietojärjestelmien osalta tulee huomioida yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
Läs mer och anmäl dig
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Hallinto- ja lakiasiat
Datatalouden perusteet
27.8.2024
-
27.8.2024
Distansutbildning
Info
Webinaarissa käsitellään datatalouden periaatteita, datan keräämistä, jakaamista ja käytettävyyttä sekä datan arvonmuodostusta sekä eri toimijoiden rooleja datataloudessa.
Läs mer och anmäl dig
Koulutus antaa osallistujille hyvät perustiedot julkisia hankintoja koskevasta sääntelystä. Hankintayksikön tulee varmistaa, että se toteuttaa hankintoja laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Läs mer och anmäl dig