Tarvitsetko työssäsi perustietoja julkisista hankinnoista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta? Julkisten hankintojen peruskurssi tarjoaa kattavan perehdytyspaketin julkisten hankintojen pariin siirtyville työntekijöille sekä hankintojen parissa jo hetken aikaa työskennelleille.
Läs mer och anmäl dig
Tehokkaassa webinaarissa päivität tietojasi ja kehität osaamistasi! Paneudumme varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen tilanteeseen, tuoreimpiin uudistuksiin ja niiden vaikutuksiin käytännön toimintaan, toimintaympäristön kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä tulevaisuuden näkymiin.
Läs mer och anmäl dig
Hallinto- ja lakiasiat
Tiedonhallinta, digi, tietosuoja ja -turva
Tietoturva kunnassa
29.8.2024
-
29.8.2024
Distansutbildning
Info
Koulutuksessa pureudutaan ajankohtaisiin tietoturvaa koskeviin aiheisiin erityisesti hyvinvointialueiden ja kunnallisten organisaatioiden näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Detta webbinarium ger en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025. Under utbildningen får deltagarna en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025.
Läs mer och anmäl dig
Hallinto-, henkilöstö-, ja talousjohtamisen seminaari tarjoaa kuntien ja hyvinvointialueiden johdolle ja keskeisille asiantuntijoille ajankohtaisen tilannekuvan kuntien ja hyvinvointialueiden talouteen, hallintoon, ja henkilöstöasioihin vaikuttavista muutoksista. Seminaari koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja rinnakkaisista ohjelmalinjoista. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kohtaamaan johtajakollegoita!
Läs mer och anmäl dig
Hyvän idean lisäksi kehittämistoiminnan organisoiminen hankkeiksi edellyttää huolellista suunnittelua, hallinnointia ja seurantaa. Seurakunnat ja hankerahoitus webinaarissa käymme läpi erilaisia hankerahoituksen vaihtoehtoja sekä hankeprosessia käytännönläheisesti ja osana seurakuntatyön kehittämistoimintaa.
Läs mer och anmäl dig
Vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen webinaari jokaiselle kuntayhtiön toimitusjohtajalle!
Läs mer och anmäl dig
Koulutuksessa syvennytään henkilöstöhallinnon muutoksenhakumenettelyyn ja lainsäädäntöön. Koulutuksessa käsitellään muun muassa viranhaltijan sekä työntekijän muutoksenhakukeinoja, virantäyttöpäätöksiä sekä päätösten tiedoksiantoon liittyviä menettelytapoja.
Läs mer och anmäl dig
Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Denna utbildning erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete.
Läs mer och anmäl dig
Hallitsemalla taloustiedot omasta vastuualueestasi voit parantaa myös omaa ja henkilöstösi työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutuksessa saat käytännönläheisten esimerkkien avulla varmuutta talousosaamiseesi esihenkilötyössä.
Läs mer och anmäl dig
Webinaarissa tarkastellaan kyberturvallisuuden kokonaisuutta jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja tietoturvallisuuden näkökulmista.
Läs mer och anmäl dig
Toimintaa uhkaavien kriisien harjoittelu on johdon vastuulla oleva asia ja johdon kuuluu varmistaa sekä järjestää toiminnan jatkuminen etukäteen. Koulutuksessa käsitellään varautumista kyberturvallisuuden jatkuvuuden näkökulmasta ja käydään läpi kyberjatkuvuuden suunnittelun perusteita.
Läs mer och anmäl dig